Автори, співробітники Університету

Покровська Ірина Леонідівна
Pokrovska Iryna

Ідентифікатор автора: 39137
Author Identifier Number Scopus: 56623125200 →
Кількість пошукових запитів автора: 1048
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: завідувач кафедри тюркології

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика / лінгвокультурологія / пареміологія / фразеологія / перекладознавство /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 75, з них наукових статей (наукові публікації) - 62, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Походження гагаузів за сельджуцькими та османськими джерелами XIII-XV ст.
Галенко Олександр Іванович
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.62-69
2
Наукова стаття
Специфика фразеологічних компонентів з релігійним компонентом у турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
Протченко Анастасія Володимирівна
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.273-277
3
Наукова стаття
Integration of Cloud Technologies in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions
Алієва Заміна Керімкизи
Колодько Тетяна Миколаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
т.19 в.2 c.46-59
4
Тези
Діяльність тюркологічних осередків закладів вищої освіти України.
Покровська Ірина Леонідівна
2020
Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції, 20 березня 2020р. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020.
c.88-90
5
Наукова стаття
Інноваційні методи викладання кримськотатарської мови у вищих навчальних закладах
Карашаєва Діляра Зелімівна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.№ 5 c.63–69
6
Наукова стаття
Прецедентні імена в сучасній турецькій поезії
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Закарпатські філологічні студії
в.Вип. 4 c.56-62
7
Наукова стаття
Антропоніми як вагомі кванти етнокультурної інформації (на матеріалі турецької мови)
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.Вип. 39 c.132-135
8
Наукова стаття
Джерела походження афоризмів у турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
Плешкун Софія Станіславівна
2019
Закарпатські філологічні студії
в.Вип. 8 c.114-118
9
Наукова стаття
Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines
Покровська Ірина Леонідівна
2019
Information Technologies and Learning Tools - Інформаційні технології і засоби навчання
в.Vol. 71 c.215-226
10
Наукова стаття
Особливості системи освіти в Турецькій Республіці
Покровська Ірина Леонідівна
2019
К.: КНУТД
c.107-113
11
Наукова стаття
Алевітсько-бекташитська фразеологія як елемент унікальності турецької мовної картини світу
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.Вип. 69, част. 2 c.109-111
12
Наукова стаття
Етапи становлення та розвитку кримськотатарської мови
Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.Вип. 27, част. 2 c.39-42
13
Наукова стаття
Дослідження взаємозв’язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.Вип. 33 c.191-198
14
Наукова стаття
Комунікативно-прагматична роль релігійних етикетних зворотів у сучасному турецькому дискурсі
Покровська Ірина Леонідівна
Плешкун Софія Станіславівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
c.112-115
15
Тези
Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi’nde Türkoloji Gelişimi
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu «Avrasya’da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları».
c.82-83
16
Наукова стаття
Релігійна метафора в гастрономічній термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Вип. 56, Частина 2 c.122 – 128
17
Підручник
Азербайджанська мова для студентів першого курсу ОС «Бакалавр»
Алієва Заміна Керімкизи
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Юстон
в.Частина І c.1-304
18
Словник
Турецько-український словник фразеологізмів і прислів'їв
Покровська Ірина Леонідівна
Пилипенко Анастасія В'ячеславівна
2017
Вид-во Карат
c.1-56
19
Словник
Турецько-український словник комп'ютерних термінів
Покровська Ірина Леонідівна
Хоменюк Анастасія Миколаївна
2017
Вид-во Карат
c.1-86
20
Словник
Турецько-український словник релігієзнавчих термінів
Покровська Ірина Леонідівна
Шелест Людмила Миколаївна
2017
Вид-во Карат
c.1-47
21
Монографія
Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі
Покровська Ірина Леонідівна
2016
К.: «Центр учбової літератури»
22
Наукова стаття
Географічні назви з релігійним компонентом як різновид національно-маркованої лексики сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2015
23
Наукова стаття
Творча спадщина Ю.В. Чеменземінлі
Покровська Ірина Леонідівна
2016
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня закінчення великим азербайджанським поетом і мислителем Юсіфом Чеменземінлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Св. Володимира), «Азербай
c.с.96
24
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої практики «Науково-пошукова робота в інформаційному середовищі» для студентів 1 курсу ОКР "магістр"
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Покровська Ірина Леонідівна
Усатенко Галина Олегівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1 - 20
25
Наукова стаття
Theoretical foundations of the research of dialectics of semantic relations
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Mediterranean Journal of Social Sciences
c.596 - 601
26
Наукова стаття
Сакралізація текстів турецьких кросвордів
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.364 - 375
27
Наукова стаття
Методика викладання турецької мови в інтерактивному класі
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Навчально-методичні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах”, Київ,
c.85 - 89
28
Наукова стаття
Мотиви творчості Махтумкулі Фрагі
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Туркмено-українські культурні взаємини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.53 - 60
29
Наукова стаття
Релігійні антропоніми в турецькій мовній картині світу
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.80-83
30
Наукова стаття
Религиозные лексемы в словарах русского и турецкого языков
Покровська Ірина Леонідівна
2014
31
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації з асистенської практики студентів 2 курсу ОКР "магістр"
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-39
32
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови»
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Підвойний Володимир Миколайович
Покровська Ірина Леонідівна
Прима Олена Ігорівна
Телешун Катерина Олегівна
Шавелашвілі Єлизавета Вікторівна
2014
Райдуга
c.1-44
33
Наукова стаття
Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сучасні дослідження з іноземної філології
т.11 c.277-282
34
Наукова стаття
Репрезентація концепту «Молитва» в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.290-294
35
Наукова стаття
The Secularization of Religious Vocabulary in Modern Turkish Language
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.20 c.67.0000
36
Наукова стаття
Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.1 c.127.0000
37
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці суфійського походження у турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.210-217
38
Наукова стаття
Функціонування релігійної лексики в заголовках творів художньої літератури
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
c.94-97
39
Наукова стаття
Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности»
c.268-269
40
Наукова стаття
Сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.162-169
41
Наукова стаття
Лингвистическая специфика турецких религиозных загадок
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Вопросы тюркской филологии
c.92-101
42
Наукова стаття
Суфійські терміни османської доби і їх похідні як різновид діалектики світського та сакрального
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Нові дослідження памяток козацької доби в Україні
c.391-395
43
Наукова стаття
Явище сакралізації в турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2014
44
Наукова стаття
Турки-месхетинці в Україні: мовне питання
Покровська Ірина Леонідівна
2014
45
Наукова стаття
Secondary meanings of the nominations for the participiants of the religious discourse in Turkish language
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Путь науки. Международный научный журнал
c.73 - 77
46
Наукова стаття
Формування суфійської термінології в османській мові
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.с. 239 - 243
47
Праці конференції
Самобутність турецьких народних загадок
Покровська Ірина Леонідівна
2013
48
Праці конференції
Десакралізація релігійної лексики в науковій термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Материалы междунарожной конференции «Современная филология: проблемы и перспективы», Симферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав»
c.45-46
49
Праці конференції
Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности»
c.268.0000
50
Наукова стаття
Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках. // Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії»
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.26 c.189.0000
51
Наукова стаття
Слово- та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сходознавство, Київ
c.183.0000
52
Наукова стаття
Вторинні значення номінацій мусульмансько-го літочислення // Мовні та концептуальні картини світу
Покровська Ірина Леонідівна
2013
53
Наукова стаття
Турецкая фразеология и паремиология коранического происхождения как фрагмент языковой картины мира
Покровська Ірина Леонідівна
2013
54
Наукова стаття
Мевлевітська стихія в турецькій лексиці та фразеології
Покровська Ірина Леонідівна
2013
«Філологічні студії». Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету
т.115 c.8-11
55
Наукова стаття
Специфіка вживання етикетних виразів релігійного походження (на матеріалі сучасної турецької мови)
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин»
c.118.0000
56
Наукова стаття
Концепт «Рай» у турецькій мовній картині світу// Проблеми семантики слова, речення та тексту
Покровська Ірина Леонідівна
2013
57
Наукова стаття
Вербалізація концепту «Пекло» в турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.
Покровська Ірина Леонідівна
2013
58
Наукова стаття
Универсальное и уникальное в турецкой и украинской сакральной фразеологии// «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии
Покровська Ірина Леонідівна
2013
59
Наукова стаття
Вербализация концептов «рай» и «ад» в турецких и украинских фразеологизмах и паремиях: универсальное и уникальное // «Национальное и интернациональное в славянской фразеологии»
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Грайфсвальд
c.80.0000
60
Наукова стаття
Репрезентація концепту Молитва в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.0.0000
61
Наукова стаття
Самобутність турецьких загадок релігійного спрямування
Покровська Ірина Леонідівна
2013
XVII Cходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної конференції.
c.16.0000
62
Наукова стаття
Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
c.36.0000
63
Наукова стаття
Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
c.154 - 160
64
Наукова стаття
Лексико-синтаксические особенности текстов нотариальных доверенностей современного турецкого языка
Покровська Ірина Леонідівна
2011
65
Наукова стаття
Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.106.0000
66
Наукова стаття
Музей Мевляни у місті Конья
Покровська Ірина Леонідівна
2011
67
Наукова стаття
Запозичення в офіційно-діловій лексиці сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2011
68
Наукова стаття
Творчі надбання турецького поета кінця 15-початку 16 ст. Іса Месіхі
Покровська Ірина Леонідівна
2011
69
Наукова стаття
До питання вшанування пам’яті Джелаледдіна Румі
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
c.179 - 182
70
Наукова стаття
Розвиток українсько-британських стосункув на етапі становлення України як суб*єкта міжнародних відносин.//Цвєтков Г.М. "Видатні постаті Київського національного університету."
Покровська Ірина Леонідівна
2009
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.177.0000
71
Наукова стаття
СРСР та США у процесі трансформування глобальної системи міжнародних відносин./Міжнародні відносини та світова політика.
Миронова Маргарита Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2010
72
Наукова стаття
Творчі надбання турецького поета кінця XV-початку XVI ст. Іса Месіхі
Покровська Ірина Леонідівна
2010
73
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті
Покровська Ірина Леонідівна
2007
74
Наукова стаття
Прикметникова синонімія в сучасній турецькій мові (на матеріалів абсолютних синонімів)
Покровська Ірина Леонідівна
2008
75
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.98-106

Повернення до списку

Вгору