Автори, співробітники Університету

Покровська Ірина Леонідівна
Pokrovska Iryna

Ідентифікатор автора: 39137
Author Identifier Number Scopus: 56623125200 →
Кількість пошукових запитів автора: 841
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: завідувач кафедри тюркології

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика / лінгвокультурологія / пареміологія / фразеологія / перекладознавство /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 54, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Інноваційні методи викладання кримськотатарської мови у вищих навчальних закладах
Карашаєва Діляра Зелімівна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.№ 5 c.63–69
2
Навчальний посібник
Азербайджанська мова для студентів першого курсу ОС «Бакалавр»
Алієва Заміна Керімкизи
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Юстон
в.Част. 1
3
Наукова стаття
Алевітсько-бекташитська фразеологія як елемент унікальності турецької мовної картини світу
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
в.Вип. 69, част. 2 c.109-111
4
Наукова стаття
Етапи становлення та розвитку кримськотатарської мови
Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.Вип. 27, част. 2 c.39-42
5
Наукова стаття
Дослідження взаємозв’язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.Вип. 33 c.191-198
6
Наукова стаття
Комунікативно-прагматична роль релігійних етикетних зворотів у сучасному турецькому дискурсі
Покровська Ірина Леонідівна
Плешкун Софія Станіславівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
c.112-115
7
Тези
Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi’nde Türkoloji Gelişimi
Покровська Ірина Леонідівна
2018
2. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu «Avrasya’da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları».
c.82-83
8
Наукова стаття
Релігійна метафора в гастрономічній термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Вип. 56, Частина 2 c.122 – 128
9
Підручник
Азербайджанська мова для студентів першого курсу ОС «Бакалавр»
Алієва Заміна Керімкизи
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Юстон
в.Частина І c.1-304
10
Словник
Турецько-український словник фразеологізмів і прислів'їв
Покровська Ірина Леонідівна
Пилипенко Анастасія В'ячеславівна
2017
Вид-во Карат
c.1-56
11
Словник
Турецько-український словник комп'ютерних термінів
Покровська Ірина Леонідівна
Хоменюк Анастасія Миколаївна
2017
Вид-во Карат
c.1-86
12
Словник
Турецько-український словник релігієзнавчих термінів
Покровська Ірина Леонідівна
Шелест Людмила Миколаївна
2017
Вид-во Карат
c.1-47
13
Монографія
Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі
Покровська Ірина Леонідівна
2016
К.: «Центр учбової літератури»
14
Наукова стаття
Географічні назви з релігійним компонентом як різновид національно-маркованої лексики сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2015
15
Наукова стаття
Творча спадщина Ю.В. Чеменземінлі
Покровська Ірина Леонідівна
2016
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня закінчення великим азербайджанським поетом і мислителем Юсіфом Чеменземінлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Св. Володимира), «Азербай
c.с.96
16
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої практики «Науково-пошукова робота в інформаційному середовищі» для студентів 1 курсу ОКР "магістр"
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Покровська Ірина Леонідівна
Усатенко Галина Олегівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1 - 20
17
Наукова стаття
Theoretical foundations of the research of dialectics of semantic relations
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Mediterranean Journal of Social Sciences
c.596 - 601
18
Наукова стаття
Сакралізація текстів турецьких кросвордів
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.364 - 375
19
Наукова стаття
Методика викладання турецької мови в інтерактивному класі
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Навчально-методичні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах”, Київ,
c.85 - 89
20
Наукова стаття
Мотиви творчості Махтумкулі Фрагі
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Туркмено-українські культурні взаємини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.53 - 60
21
Наукова стаття
Релігійні антропоніми в турецькій мовній картині світу
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.80-83
22
Наукова стаття
Религиозные лексемы в словарах русского и турецкого языков
Покровська Ірина Леонідівна
2014
23
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації з асистенської практики студентів 2 курсу ОКР "магістр"
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-39
24
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови»
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Підвойний Володимир Миколайович
Покровська Ірина Леонідівна
Прима Олена Ігорівна
Телешун Катерина Олегівна
Шавелашвілі Єлизавета Вікторівна
2014
Райдуга
c.1-44
25
Наукова стаття
Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сучасні дослідження з іноземної філології
т.11 c.277-282
26
Наукова стаття
Репрезентація концепту «Молитва» в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.290-294
27
Наукова стаття
The Secularization of Religious Vocabulary in Modern Turkish Language
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.20 c.67.0000
28
Наукова стаття
Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Одеський лінгвістичний вісник, НУ "Одеська юридична академія"
т.1 c.127.0000
29
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці суфійського походження у турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.210-217
30
Наукова стаття
Функціонування релігійної лексики в заголовках творів художньої літератури
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
c.94-97
31
Наукова стаття
Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности»
c.268-269
32
Наукова стаття
Сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.162-169
33
Наукова стаття
Лингвистическая специфика турецких религиозных загадок
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Вопросы тюркской филологии
c.92-101
34
Наукова стаття
Суфійські терміни османської доби і їх похідні як різновид діалектики світського та сакрального
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Нові дослідження памяток козацької доби в Україні
c.391-395
35
Наукова стаття
Явище сакралізації в турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2014
36
Наукова стаття
Турки-месхетинці в Україні: мовне питання
Покровська Ірина Леонідівна
2014
37
Наукова стаття
Secondary meanings of the nominations for the participiants of the religious discourse in Turkish language
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Путь науки. Международный научный журнал
c.73 - 77
38
Наукова стаття
Формування суфійської термінології в османській мові
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.с. 239 - 243
39
Праці конференції
Самобутність турецьких народних загадок
Покровська Ірина Леонідівна
2013
40
Праці конференції
Десакралізація релігійної лексики в науковій термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Материалы междунарожной конференции «Современная филология: проблемы и перспективы», Симферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав»
c.45-46
41
Праці конференції
Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности»
c.268.0000
42
Наукова стаття
Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках. // Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії»
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.26 c.189.0000
43
Наукова стаття
Слово- та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сходознавство, Київ
c.183.0000
44
Наукова стаття
Вторинні значення номінацій мусульмансько-го літочислення // Мовні та концептуальні картини світу
Покровська Ірина Леонідівна
2013
45
Наукова стаття
Турецкая фразеология и паремиология коранического происхождения как фрагмент языковой картины мира
Покровська Ірина Леонідівна
2013
46
Наукова стаття
Мевлевітська стихія в турецькій лексиці та фразеології
Покровська Ірина Леонідівна
2013
«Філологічні студії». Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету
т.115 c.8-11
47
Наукова стаття
Специфіка вживання етикетних виразів релігійного походження (на матеріалі сучасної турецької мови)
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин»
c.118.0000
48
Наукова стаття
Концепт «Рай» у турецькій мовній картині світу// Проблеми семантики слова, речення та тексту
Покровська Ірина Леонідівна
2013
49
Наукова стаття
Вербалізація концепту «Пекло» в турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.
Покровська Ірина Леонідівна
2013
50
Наукова стаття
Универсальное и уникальное в турецкой и украинской сакральной фразеологии// «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии
Покровська Ірина Леонідівна
2013
51
Наукова стаття
Вербализация концептов «рай» и «ад» в турецких и украинских фразеологизмах и паремиях: универсальное и уникальное // «Национальное и интернациональное в славянской фразеологии»
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Грайфсвальд
c.80.0000
52
Наукова стаття
Репрезентація концепту Молитва в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.0.0000
53
Наукова стаття
Самобутність турецьких загадок релігійного спрямування
Покровська Ірина Леонідівна
2013
XVII Cходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної конференції.
c.16.0000
54
Наукова стаття
Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
c.36.0000
55
Наукова стаття
Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
c.154 - 160
56
Наукова стаття
Лексико-синтаксические особенности текстов нотариальных доверенностей современного турецкого языка
Покровська Ірина Леонідівна
2011
57
Наукова стаття
Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.106.0000
58
Наукова стаття
Музей Мевляни у місті Конья
Покровська Ірина Леонідівна
2011
59
Наукова стаття
Запозичення в офіційно-діловій лексиці сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2011
60
Наукова стаття
Творчі надбання турецького поета кінця 15-початку 16 ст. Іса Месіхі
Покровська Ірина Леонідівна
2011
61
Наукова стаття
До питання вшанування пам’яті Джелаледдіна Румі
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
c.179 - 182
62
Наукова стаття
Розвиток українсько-британських стосункув на етапі становлення України як суб*єкта міжнародних відносин.//Цвєтков Г.М. "Видатні постаті Київського національного університету."
Покровська Ірина Леонідівна
2009
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.177.0000
63
Наукова стаття
СРСР та США у процесі трансформування глобальної системи міжнародних відносин./Міжнародні відносини та світова політика.
Миронова Маргарита Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2010
64
Наукова стаття
Творчі надбання турецького поета кінця XV-початку XVI ст. Іса Месіхі
Покровська Ірина Леонідівна
2010
65
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті
Покровська Ірина Леонідівна
2007
66
Наукова стаття
Прикметникова синонімія в сучасній турецькій мові (на матеріалів абсолютних синонімів)
Покровська Ірина Леонідівна
2008
67
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.98-106

Повернення до списку

Вгору