Автори, співробітники Університету

Покровська Ірина Леонідівна
Pokrovska Iryna

Ідентифікатор автора: 39137
Author Identifier Number Scopus: 56623125200 →
Кількість пошукових запитів автора: 1095
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: завідувач кафедри тюркології

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика / лінгвокультурологія / пареміологія / фразеологія / перекладознавство /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 125, з них наукових статей (наукові публікації) - 95, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Збірка текстів для домашнього читання з гагаузької мови для (для студентів 1-2 року навчання ОС «Бакалавр»).
Арнаут Федора Іванівна
Покровська Ірина Леонідівна
Телешун Катерина Олегівна
2020
Київ-Чернівці: Букрек
c.1-64
2
Навчальний посібник
Кримськотатарська мова для студентів першого курсу ОС «Бакалавр» (Частина І).
Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2019
Київ: «Майстер книг»
c.1-249
3
Навчально-методичні праці
Програма комплексного підсумкового іспиту з гагаузької мови і літератури для випускників ОС «Бакалавр» спеціальності «Мова і література (гагаузька)»
Арнаут Федора Іванівна
Покровська Ірина Леонідівна
Телешун Катерина Олегівна
2019
Київ-Чернівці: Букрек
c.1-49
4
Навчально-методичні праці
Виробничо-педагогічна практика з викладання гагаузької мови і літератури (для студентів напряму підготовки 014 – середня освіта освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Гагаузька мова і література»).
Арнаут Федора Іванівна
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
Київ-Чернівці: Букрек
c.1-14
5
Навчально-методичні праці
Синтаксис гагаузької мови : метод. рекомендації (для студентів напрямку підготовки 014 – середня освіта освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми «Гагаузька мова і література»)
Покровська Ірина Леонідівна
Спотар-Аяр Ганна Юріївна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-16
6
Наукова стаття
Походження гагаузів за сельджуцькими та османськими джерелами XIII-XV ст.
Галенко Олександр Іванович
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.62-69
7
Наукова стаття
Специфика фразеологічних компонентів з релігійним компонентом у турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
Протченко Анастасія Володимирівна
2020
Національна академія Служби безпеки України
c.273-277
8
Наукова стаття
Integration of Cloud Technologies in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions
Алієва Заміна Керімкизи
Колодько Тетяна Миколаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2020
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
т.19 в.2 c.46-59
9
Наукова стаття
Сучасне психоаналітичне тлумачення роману Орхана Памука «Рудоволоса жінка»
Покровська Ірина Леонідівна
Яницька Ірина Юріївна
2020
Міжнародний науковий електронний журнал ΛΌГOΣ. ONLINE. Розділ PHILOLOGY.
в.14 c.1-8
10
Наукова стаття
Афоризми в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
Плешкун Софія Станіславівна
2020
Закарпатські філологічні студії
т.1 в.14 c.229-234
11
Наукова стаття
Комунікативні стратегії та засоби їх реалізації у текстах публічних виступів Мустафи Кемаля Ататюрка
Покровська Ірина Леонідівна
Дайоглу Роксолана Рафетівна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації
т.30 в.1 Ч.2 c.115-121
12
Наукова стаття
Різноплановість жіночих образів у п’єсі Улькер Кьоксал «Далекі»
Покровська Ірина Леонідівна
Вінниченко Анна Євгеніївна
2020
Мова і культура. Серія: Філологія. Київ
т.7 в.22 c.120-126
13
Тези
Діяльність тюркологічних осередків закладів вищої освіти України.
Покровська Ірина Леонідівна
2020
Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції, 20 березня 2020р. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020.
c.88-90
14
Наукова стаття
Інноваційні методи викладання кримськотатарської мови у вищих навчальних закладах
Карашаєва Діляра Зелімівна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.№ 5 c.63–69
15
Наукова стаття
Прецедентні імена в сучасній турецькій поезії
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Закарпатські філологічні студії
в.Вип. 4 c.56-62
16
Наукова стаття
Антропоніми як вагомі кванти етнокультурної інформації (на матеріалі турецької мови)
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.Вип. 39 c.132-135
17
Наукова стаття
Джерела походження афоризмів у турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
Плешкун Софія Станіславівна
2019
Закарпатські філологічні студії
в.Вип. 8 c.114-118
18
Наукова стаття
Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines
Покровська Ірина Леонідівна
2019
Information Technologies and Learning Tools
т.71 в.3 c.215-226
19
Наукова стаття
Особливості системи освіти в Турецькій Республіці
Покровська Ірина Леонідівна
2019
К.: КНУТД
c.107-113
20
Наукова стаття
Десакралізація релігійної лексики в науковій термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної комунікативної компетенції. Сучасна філологія: теорія та практика
c.114-120
21
Наукова стаття
Алевітсько-бекташитська фразеологія як елемент унікальності турецької мовної картини світу
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.Вип. 69, част. 2 c.109-111
22
Наукова стаття
Етапи становлення та розвитку кримськотатарської мови
Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.Вип. 27, част. 2 c.39-42
23
Наукова стаття
Дослідження взаємозв’язку мови та культури у працях українських тюркологів і турецьких лінгвістів
Пишньоха Ольга Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.Вип. 33 c.191-198
24
Наукова стаття
Комунікативно-прагматична роль релігійних етикетних зворотів у сучасному турецькому дискурсі
Покровська Ірина Леонідівна
Плешкун Софія Станіславівна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
c.112-115
25
Тези
Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi’nde Türkoloji Gelişimi
Покровська Ірина Леонідівна
2018
Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu «Avrasya’da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları».
c.82-83
26
Матеріали конференції
Турки-месхетинці в Україні: мовне питання
Покровська Ірина Леонідівна
2016
Загрожені мови. Кримськотатарська та інші тюркські мови в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
c.292-296
27
Наукова стаття
Релігійна метафора в гастрономічній термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Вип. 56, Частина 2 c.122 – 128
28
Підручник
Азербайджанська мова для студентів першого курсу ОС «Бакалавр»
Алієва Заміна Керімкизи
Покровська Ірина Леонідівна
2017
Юстон
в.Частина І c.1-304
29
Словник
Турецько-український словник фразеологізмів і прислів'їв
Покровська Ірина Леонідівна
Пилипенко Анастасія В'ячеславівна
2017
Вид-во Карат
c.1-56
30
Словник
Турецько-український словник комп'ютерних термінів
Покровська Ірина Леонідівна
Хоменюк Анастасія Миколаївна
2017
Вид-во Карат
c.1-86
31
Словник
Турецько-український словник релігієзнавчих термінів
Покровська Ірина Леонідівна
Шелест Людмила Миколаївна
2017
Вид-во Карат
c.1-47
32
Монографія
Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі
Покровська Ірина Леонідівна
2016
К.: «Центр учбової літератури»
33
Наукова стаття
Географічні назви з релігійним компонентом як різновид національно-маркованої лексики сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.Випуск 55. Частина 2 c.228-234
34
Наукова стаття
Творча спадщина Ю.В. Чеменземінлі
Покровська Ірина Леонідівна
2016
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня закінчення великим азербайджанським поетом і мислителем Юсіфом Чеменземінлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Св. Володимира), «Азербай
c.с.96
35
Наукова стаття
Специфіка перекладів «Заповіту» Тараса Шевченка турецькою мовою
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Шевченкознавчі студії
в.18 c.422-427
36
Словник
Основи лексикології турецької мови.
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Юстон
c.1-65
37
Словник
Турецько-український словник фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом
Покровська Ірина Леонідівна
2015
К.:Видавництво «Юстон»
c.1-81
38
Навчально-методичний комплекс
Програма виробничої практики «Науково-пошукова робота в інформаційному середовищі» для студентів 1 курсу ОКР "магістр"
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Покровська Ірина Леонідівна
Усатенко Галина Олегівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1 - 20
39
Наукова стаття
Theoretical foundations of the research of dialectics of semantic relations
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Mediterranean Journal of Social Sciences
c.596 - 601
40
Наукова стаття
Сакралізація текстів турецьких кросвордів
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.364 - 375
41
Наукова стаття
Методика викладання турецької мови в інтерактивному класі
Покровська Ірина Леонідівна
2015
Навчально-методичні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах”, Київ,
c.85 - 89
42
Наукова стаття
Мотиви творчості Махтумкулі Фрагі
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Туркмено-українські культурні взаємини. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.53 - 60
43
Наукова стаття
Релігійні антропоніми в турецькій мовній картині світу
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
c.80-83
44
Наукова стаття
Религиозные лексемы в словарах русского и турецкого языков
Покровська Ірина Леонідівна
2014
45
Навчальний посібник
Турецька мова для студентів-бакалаврів
Покровська Ірина Леонідівна
2013
К.:Видавництво «Юстон»
в.2 c.1-304
46
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації з асистенської практики студентів 2 курсу ОКР "магістр"
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-39
47
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс турецької мови»
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Підвойний Володимир Миколайович
Покровська Ірина Леонідівна
Прима Олена Ігорівна
Телешун Катерина Олегівна
Шавелашвілі Єлизавета Вікторівна
2014
Райдуга
c.1-44
48
Наукова стаття
Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сучасні дослідження з іноземної філології
т.11 c.277-282
49
Наукова стаття
Репрезентація концепту «Молитва» в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.7 c.290-294
50
Наукова стаття
The Secularization of Religious Vocabulary in Modern Turkish Language
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Black Sea. Scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal.
т.20 c.67.0000
51
Наукова стаття
Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.1 c.127.0000
52
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці суфійського походження у турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
c.210-217
53
Наукова стаття
Функціонування релігійної лексики в заголовках творів художньої літератури
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
c.94-97
54
Наукова стаття
Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности»
c.268-269
55
Наукова стаття
Сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.162-169
56
Наукова стаття
Лингвистическая специфика турецких религиозных загадок
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Вопросы тюркской филологии
c.92-101
57
Наукова стаття
Суфійські терміни османської доби і їх похідні як різновид діалектики світського та сакрального
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні
c.391-395
58
Наукова стаття
Явище сакралізації в турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2014
59
Наукова стаття
Турки-месхетинці в Україні: мовне питання
Покровська Ірина Леонідівна
2014
60
Наукова стаття
Secondary meanings of the nominations for the participiants of the religious discourse in Turkish language
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Путь науки. Международный научный журнал
c.73 - 77
61
Наукова стаття
Формування суфійської термінології в османській мові
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.с. 239 - 243
62
Праці конференції
Самобутність турецьких народних загадок
Покровська Ірина Леонідівна
2013
63
Праці конференції
Десакралізація релігійної лексики в науковій термінології сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Материалы междунарожной конференции «Современная филология: проблемы и перспективы», Симферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав»
c.45-46
64
Праці конференції
Религиозные термины в творчестве Махтумкули Фраги
Покровська Ірина Леонідівна
2014
Материалы Международной конференции «Махтумкули Фраги и общечеловеческие ценности»
c.268.0000
65
Навчальний посібник
Фонетика турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Вид-во «Четверта хвиля». Київ.
c.1-101
66
Наукова стаття
Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках. // Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії»
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.26 c.189.0000
67
Наукова стаття
Слово- та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Сходознавство, Київ
c.183.0000
68
Наукова стаття
Вторинні значення номінацій мусульмансько-го літочислення // Мовні та концептуальні картини світу
Покровська Ірина Леонідівна
2013
69
Наукова стаття
Турецкая фразеология и паремиология коранического происхождения как фрагмент языковой картины мира
Покровська Ірина Леонідівна
2013
70
Наукова стаття
Мевлевітська стихія в турецькій лексиці та фразеології
Покровська Ірина Леонідівна
2013
«Філологічні студії». Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету
т.115 c.8-11
71
Наукова стаття
Специфіка вживання етикетних виразів релігійного походження (на матеріалі сучасної турецької мови)
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин»
c.118.0000
72
Наукова стаття
Концепт «Рай» у турецькій мовній картині світу// Проблеми семантики слова, речення та тексту
Покровська Ірина Леонідівна
2013
73
Наукова стаття
Вербалізація концепту «Пекло» в турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.
Покровська Ірина Леонідівна
2013
74
Наукова стаття
Универсальное и уникальное в турецкой и украинской сакральной фразеологии// «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии
Покровська Ірина Леонідівна
2013
75
Наукова стаття
Вербализация концептов «рай» и «ад» в турецких и украинских фразеологизмах и паремиях: универсальное и уникальное // «Национальное и интернациональное в славянской фразеологии»
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Грайфсвальд
c.80.0000
76
Наукова стаття
Репрезентація концепту Молитва в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.0.0000
77
Наукова стаття
Самобутність турецьких загадок релігійного спрямування
Покровська Ірина Леонідівна
2013
XVII Cходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної конференції.
c.16.0000
78
Наукова стаття
Еволюція значень суфійських лексем дервіш та текке в сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Збірник наукових праць «Лінгвістика»
в.3 (27) c.48-55
79
Наукова стаття
Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
c.36.0000
80
Наукова стаття
Мовна гра в турецьких та українських фразеологічних каламбурах з сакральним компонентом
Покровська Ірина Леонідівна
2012
Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. Филология. Социальные коммуникации
c.154 - 160
81
Наукова стаття
Лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.20 c.375-382
82
Наукова стаття
Семантична класифікація похідних кольоративу червоний у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.37 c.214-218
83
Навчальний посібник
Турецька мова: тексти та завдання для розвитку усного мовлення» (для студентів-магістрів)
Покровська Ірина Леонідівна
2010
Вид-во «Четверта хвиля». Київ.
c.1-178
84
Навчальний посібник
Ділова турецька мова
Покровська Ірина Леонідівна
2010
Вид-во «Четверта хвиля». Київ.
c.1-120
85
Наукова стаття
Лексико-синтаксические особенности текстов нотариальных доверенностей современного турецкого языка
Покровська Ірина Леонідівна
2011
86
Наукова стаття
Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.106.0000
87
Наукова стаття
Музей Мевляни у місті Конья
Покровська Ірина Леонідівна
2011
88
Наукова стаття
Запозичення в офіційно-діловій лексиці сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2011
89
Наукова стаття
Творчі надбання турецького поета кінця 15-початку 16 ст. Іса Месіхі
Покровська Ірина Леонідівна
2011
90
Наукова стаття
До питання вшанування пам’яті Джелаледдіна Румі
Покровська Ірина Леонідівна
2011
Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: зб. наук. пр. - Київ-Нікополь: Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК.
c.179 - 182
91
Наукова стаття
Розвиток українсько-британських стосункув на етапі становлення України як суб*єкта міжнародних відносин.//Цвєтков Г.М. "Видатні постаті Київського національного університету."
Покровська Ірина Леонідівна
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.177.0000
92
Наукова стаття
СРСР та США у процесі трансформування глобальної системи міжнародних відносин./Міжнародні відносини та світова політика.
Миронова Маргарита Анатоліївна
Покровська Ірина Леонідівна
2010
93
Наукова стаття
Творчі надбання турецького поета кінця XV-початку XVI ст. Іса Месіхі
Покровська Ірина Леонідівна
2010
94
Наукова стаття
Специфіка турецьких народних прикмет (на матеріалі прикмет, пов’язаних з днями тижня та частинами доби)
Покровська Ірина Леонідівна
2009
Література. Фольклор. Проблеми поетики : [Зб. наук. пр.].
в.33 Ч 2 c.14-17
95
Наукова стаття
Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя
Покровська Ірина Леонідівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.15 c.16-18
96
Наукова стаття
Специфіка перекладу турецьких зоофразеологізмів українською мовою
Покровська Ірина Леонідівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.14 c.16-18
97
Наукова стаття
Турецькі фразеологізми з компонентом-зоонімом у семантичному аспекті
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Сходознавство, Київ
в.29-30 c.64-73
98
Навчальний посібник
Мова турецьких ділових паперів
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Вид-во «Четверта хвиля». Київ.
c.1-124
99
Наукова стаття
Передача розумових здібностей та вмінь людини засобами сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.26 Ч 2 c.446-449
100
Наукова стаття
Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Сходознавство, Київ
в.43 c.82-89
101
Наукова стаття
Передача ознак розміру засобами турецької мови
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Мова і культура
т.7 в.11 c.142-145
102
Наукова стаття
Синонімічні ряди основних ад’єктивних кольоративів у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.25 Ч 3 c.151-156
103
Наукова стаття
Явище омонімії у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.13 c.30-32
104
Навчальний посібник
Турецька мова: художній переклад
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Видавництво "Кукуй"
c.1-64
105
Навчальний посібник
Тексти до курсу „Основи ділової комунікації (турецька мова)
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Видавництво "Кукуй"
c.1-82
106
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті
Покровська Ірина Леонідівна
2007
107
Наукова стаття
Прикметникова синонімія в сучасній турецькій мові (на матеріалів абсолютних синонімів)
Покровська Ірина Леонідівна
2008
108
Наукова стаття
Джерела виникнення прикметникових синонімів у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2008
Українська орієнталістика.
в.2-3 c.16-19
109
Наукова стаття
Türk ve Ukraynalıların ilkbahar karşılama törenleri
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Kıbatek Edebiyat Sempozyumu. Bildiriler.
в.13 c.377-380
110
Наукова стаття
Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни
Покровська Ірина Леонідівна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
c.98-106
111
Наукова стаття
Зоонім кінь як складовий компонент турецьких фразеологізмів
Покровська Ірина Леонідівна
2006
Лінгвістичні студії. Linguistic Studies
в.14 c.193-196
112
Наукова стаття
Явище варіантності у турецькій фразеології з компонентом-зоонімом
Покровська Ірина Леонідівна
2006
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.19 c.203-207
113
Наукова стаття
Амфібіоніми та рептиліоніми як складовий компонент турецьких фразеологізмів
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Тези доповідей міжнародної наукової конференції „IX сходознавчі читання А. Кримського”
c.70-72
114
Наукова стаття
Фразеологізми з компонентом-ентомонімом
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.18 c.71-74
115
Наукова стаття
Літературознавчий аналіз творів Османа Чевіксоя
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Х Міжнародний літературний турецький симпозіум Кибатек. Статті
c.150-152
116
Наукова стаття
Турецький поет Махмуд Баки та його касида на честь султана Сулеймана
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Вісник Київського міжнародного університету
в.6 c.116-121
117
Наукова стаття
Фразеологічні синоніми у сучасній турецькій мові (на матеріалі фразеологізмів з компонентом-зоонімом
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Проблеми семіотики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць
в.7 c.67-70
118
Наукова стаття
Національна специфіка турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
в.10 c.17-18
119
Практикум
Турецька мова: технічний переклад
Покровська Ірина Леонідівна
2005
Бібліотека українця
c.1-38
120
Наукова стаття
Метафорично-конотативні значення назв кольорів у сучасній турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2004
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.16 c.169-174
121
Наукова стаття
Семантико-тематична класифікація турецьких зоофразеологізмів
Покровська Ірина Леонідівна
2004
Мова і культура : науковий журнал
т.2 в.7 c.201-206
122
Наукова стаття
Орнітоніми як складовий компонент турецьких фразеологізмів
Покровська Ірина Леонідівна
2004
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.12 c.204-208
123
Наукова стаття
Жанр шехренгіз та його місце в турецькій літературі
Покровська Ірина Леонідівна
2004
Україна -Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє:Збірник наукових праць
c.445-448
124
Наукова стаття
Конотації зооморфізмів у турецькій мові
Покровська Ірина Леонідівна
2004
Збірник наукових праць «Мовні і концептуальні картини світу»
в.10 c.249-253
125
Практикум
Розмовні теми для студентів-тюркологів (цикл: Туреччина)
Покровська Ірина Леонідівна
2004
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-40

Повернення до списку

Вгору