Автори, співробітники Університету

Полєєва Юлія Сергіївна

Ідентифікатор автора: 39149
Кількість пошукових запитів автора: 463

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Sports and Games. Англо-український тематичний словник-довідник для студентів ІІ курсу ІМВ.
Полєєва Юлія Сергіївна
2019
К.: ІМВ
c.1-36
2
Навчальний посібник
Англійська мова спеціальності (І-ІІ курси).
Владика Світлана Анатоліївна
Михайленко Тетяна Вячеславівна
Полєєва Юлія Сергіївна
2018
К.: ІМВ
c.1-150
3
Навчально-методичний комплекс
Робочі матеріали до практичних занять з дисципліни "Теорія і практика перекладу".
Полєєва Юлія Сергіївна
2018
К.: ІМВ
c.1-31
4
Навчальний посібник
Посібник з мови фаху для студентів І курсу спеціальності "Міжнародне право".
Владика Світлана Анатоліївна
Михайленко Тетяна Вячеславівна
Полєєва Юлія Сергіївна
2017
К.: ІМВ
5
Матеріали конференції
Prosody and cognitive processing of lecture discourse.
Полєєва Юлія Сергіївна
2016
Between (Stable) Meanings and (Unstable) Interpretations: Conference
c.22
6
Навчально-методичний комплекс
Тренувальні тексти до усного іспиту з англійської мови для студентів І-ІІ курсів ІМВ.
Полєєва Юлія Сергіївна
2015
К.: ІМВ
c.1-30
7
Навчально-методичний комплекс
Роздавальний матеріал до книги для читання англійською мовою "Anne of Green Gables" by Lucy Maud Montgomery.
Полєєва Юлія Сергіївна
2016
К.: ІМВ
c.1-23
8
Наукова стаття
Роль динамического контура в маркировке информационной структуры англоязычной лекции
Полєєва Юлія Сергіївна
2015
Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины
c.210-213
9
Тези
Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу: підсумки та перспективи.
Полєєва Юлія Сергіївна
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування: ХІІІ науково-практична конференція 31 березня 2016р. Київ: Інститут міжнародних відносин.
c.53-55
10
Матеріали конференції
Информационно-структурная иерархизация лекционного дискурса (на материале английского языка).
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Современная филология: ІІІ Международная научная конференция.
c.128-131
11
Наукова стаття
Перцетивный анализ тембра педагогической речи (на материале англоязычных лекций).
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Современная филология: теория и практика: ХV международная научная конференция. Москва, 2 апреля 2014
c.290-293
12
Наукова стаття
Some Dynamic Features of Lecture Discourse.
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
т.2 c.59-62
13
Наукова стаття
Паузальна організація і її вплив на когнітивні механізми сприйняття інформації в англомовній лекції.
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов
в.В.77 c.138-145
14
Наукова стаття
Ритмічна будова як складова когнітивної стратегії актуалізації мовлення (на матеріалі англомовної лекції).
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Нова філологія. Збірник наукових праць.
в.В.62 c.210-215
15
Наукова стаття
Особливості сприйняття усної інформації в англомовній лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних пераметрів темпу).
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Записки з романо-германської філології
в.В.1 c.143-150
16
Наукова стаття
Мовленнєва мелодика як просодичний маркер когнітивних стратегій англомовного лекційного дискурсу.
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Наукові записки. Серія "Філологічні науки". Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя.
c.117-123
17
Наукова стаття
Особливості делімітації та часової регламентованості сучасної англомовної лекції.
Полєєва Юлія Сергіївна
2014
Новітня філологія
в.В.48 c.32-43
18
Навчальний посібник
Навчальний посібник з мови фаху для студентів І курсу спеціальності "Міжнародне право".
Барикіна Ганна Олександрівна
Владика Світлана Анатоліївна
Михайленко Тетяна Вячеславівна
Полєєва Юлія Сергіївна
2013
К.: ІМВ
c.1-103
19
Навчально-методичний комплекс
The Role of Customs in a Market Economy.
Дайнеко Валентина Вікторівна
Полєєва Юлія Сергіївна
Чернуха Ірина Андріївна
2013
К.: ІМВ
c.1-22
20
Навчальний посібник
Євро 2012 (футбол) (англійська мова).
Михайленко Тетяна Вячеславівна
Полєєва Юлія Сергіївна
2012
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
21
Навчальний посібник
Euro - 2012 (англійська мова)
Михайленко Тетяна Вячеславівна
Полєєва Юлія Сергіївна
2011
К.: ІМВ
c.1-140

Повернення до списку

Вгору