Автори, співробітники Університету

Полонська Ірина Петрівна

Ідентифікатор автора: 39200
Кількість пошукових запитів автора: 383

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Критерии замещения высказывания в тексте
Полонська Ірина Петрівна
2017
Науковий журнал «Молодий вчений»
т.4 в.№ 10(50) c.652-656
2
Наукова стаття
Соотношение коммуникантов высказываний в тексте (на материале англоязычной художественной прозы)
Полонська Ірина Петрівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник, НУ "Одеська юридична академія"
т.1 в.10 c.91-94
3
Наукова стаття
Коммуникативная значимость разных видов замещений
Полонська Ірина Петрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.29 c.77-79
4
Наукова стаття
Gradable adjectives in language and speech
Полонська Ірина Петрівна
2017
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Філологічні науки" (Мовознавство)
т.2 в.8 c.57-59
5
Наукова стаття
Антропоцентризм лінгвістичних досліджень
Полонська Ірина Петрівна
2016
Institute for Qualification Enhancement
т.1 в.1 c.81-82
6
Практикум
Extra reading practice in Business English (Language focus)
Полонська Ірина Петрівна
2017
Київ: Видавництво Ліра - К
в.1 c.1-112
7
Практикум
Enhance Your Reading Skills & Vocabulary. Practice Book. (Economics and Ecology)
Полонська Ірина Петрівна
2016
Видавництво "Ліра-К"
т.1 в.1 c.1-122
8
Праці конференції
Emotionl aspects of gredable adjectives in the English language
Полонська Ірина Петрівна
2016
ТОВ "Кондор-Видавництво"
т.1 в.1 c.54-59
9
Наукова стаття
Внутритекстовый уровень коммуникации
Полонська Ірина Петрівна
2015
Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка
т.138 c.170-174
10
Наукова стаття
Замещение высказывания и организация дискурса
Полонська Ірина Петрівна
2015
Національний університет «Острозька академія»
т.3 c.187-190
11
Наукова стаття
Замещение прагматического содержания высказывания в опосредствованном типе речевой коммуникации
Полонська Ірина Петрівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»
в.11 c.48-50
12
Тези
Замещение и высказывания в различных типах речевой коммуникации
Полонська Ірина Петрівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.47-48
13
Наукова стаття
Превентивное и реактивное замещение прагматического содержания высказывания
Полонська Ірина Петрівна
2013
14
Наукова стаття
Контактное и дистанционное замещение прагматического содержания высказывания
Полонська Ірина Петрівна
2013
Нова філологія. ЗНУ
т.56 c.138-141
15
Наукова стаття
Linguistic aspect of globalization
Полонська Ірина Петрівна
2012
Materialy VIII Viedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
в.24 c.106-108
16
Навчальний посібник
Extensive Reading in Business English.
Полонська Ірина Петрівна
2011
17
Наукова стаття
О роли пословиц и поговорок в обучении LSP.- Kluczowe aspekty naukowej dzialnosci
Полонська Ірина Петрівна
2011
18
Наукова стаття
Семантико-прагматическое представление высказывания.
Полонська Ірина Петрівна
2011
19
Наукова стаття
Побутовий англомовний дискурс: виправдання у площині міжсуб’єктної взаємодії
Полонська Ірина Петрівна
2011
20
Наукова стаття
Семантико-прагматическое представление висказивания
Мірончук Тетяна Андріївна
Полонська Ірина Петрівна
2011

Повернення до списку

Вгору