Автори, співробітники Університету

Пономарів Олександр Данилович

Ідентифікатор автора: 39263
Кількість пошукових запитів автора: 556

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Мови та стилістики
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Культурно-мовний аспект засобів масової інформації
Пономарів Олександр Данилович
2017
Слово Просвіти
в.22 c.6
2
Практикум
Українське слово для всіх і для кожного
Пономарів Олександр Данилович
2017
К.: Либідь
c.1-360
3
Наукова стаття
У коловороті життя
Пономарів Олександр Данилович
2013
Слово Просвіти
c.11
4
Наукова стаття
Місто над Сіверським Дінцем
Пономарів Олександр Данилович
2013
Слово Просвіти
т.9 c.9
5
Наукова стаття
Крізь призму особистих відчуттів (Відгук про книжку спогадів М.Кочергана)
Пономарів Олександр Данилович
2013
Слово Просвіти
т.9 c.12
6
Наукова стаття
Віддане служіння українській науці. (До 105-ї річниці від дня народження Юрія Шевельова)
Пономарів Олександр Данилович
2013
Газета "Урядовий кур’єр"
c.1
7
Наукова стаття
Мовна ситуація в медійному просторі України
Пономарів Олександр Данилович
2014
Слово Просвіти
т.3 c.5
8
Наукова стаття
Листи тривоги
Пономарів Олександр Данилович
2014
Слово Просвіти
т.38 c.6
9
Практикум
Українське слово для всіх і для кожного. Науково-популярне видання
Пономарів Олександр Данилович
2013
К.: Либідь
c.1-360
10
Праці конференції
Фахова спрямованість мовного циклу дисциплін
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.293-301
11
Наукова стаття
Вперше в українському мовознавстві
Пономарів Олександр Данилович
2012
Освіта
c.5.0000
12
Словник
Етимологічний словник української мови
Пономарів Олександр Данилович
2012
Наукова думка
т.6 c.217.0000
13
Словник
Засади формування реєстру Етимологічного словника української мови // "Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство" (Зб. наук праць до 90-річчя з дня народження). - К.: Вид. дім Дмитра Бураго
Пономарів Олександр Данилович
2012
14
Монографія
Культура слова. Мовностилістичні поради. Вид. 4-те, доповнене. – К.: Либідь
Пономарів Олександр Данилович
2011
15
Праці конференції
Українська елліністика // Збірник наук.праць / У співавт. – К.: Вид. дім Д.Бураго.
Пономарів Олександр Данилович
2010
16
Словник
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (Фізика та споріднені науки). У 2-х томах. - Т.2. Українсько-англійський словник. - ХХХІУ - Вінниця: Нова книга
Пономарів Олександр Данилович
2010
17
Українська елліністика // Збірник наукових праць
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
Савенко Андрій Олександрович
2010
18
Наукова стаття
Націєтворча роль українського слова // Публіцистика незалежної України: Хрестоматія
Пономарів Олександр Данилович
2009
19
Наукова стаття
Державна мова. Конституцією утверджена
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.9 c.4.0000
20
Наукова стаття
Антиукраїнські вибрики в Севастополі
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.12 c.2.0000
21
Наукова стаття
Апологетика метрополії з національного університету
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.14 c.3.0000
22
Наукова стаття
Бути громадянином своєї держави
Пономарів Олександр Данилович
2009
23
Наукова стаття
Стан української мови в Україні між УІІ та УШ з'їздами ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.25 c.6.0000
24
Наукова стаття
Чистіша від сльози вона хай буде...
Пономарів Олександр Данилович
2009
Слово Просвіти
т.31 c.4.0000
25
Монографія
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації
Боярська Любов Василівна
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Гоян Віта Володимирівна
Єлісовенко Юрій Петрович
Іванов Валерій Феліксович
Мелещенко Олександр Костянтинович
Нєвалов Андрій Георгійович
Петрів Тарас Іванович
Пономарів Олександр Данилович
Приступенко Тетяна Олегівна
Різун Володимир Володимирович
Сидоренко Наталія Миколаївна
Скотникова Тетяна Володимирівна
Чекмишев Олександр Вікторович
Школьна Олена Дмитрівна
Шумарова Наталія Петрівна
2007
26
Наукова стаття
Публічне мовлення з погляду акцентуаційних та морфологічних норм // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі
Пономарів Олександр Данилович
2008
27
Наукова стаття
Осягаючи глибини мовних скарбів (До 85-річчя А. П. Коваль) // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:
Пономарів Олександр Данилович
2008
28
Наукова стаття
Щедрі плоди невсипущої праці [Про Маргариту Олександрівну Карпенко] // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі:
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
2008
29
Наукова стаття
Лексикографічні засади Бориса Грінченка і мовна ситуація в сучасній Україні
Пономарів Олександр Данилович
2008
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.38 c.170.0000
30
Наукова стаття
Українська мова у вихованні та навчанні // Життя духовного основа. Українська мова в системі вищої та середньої освіти
Пономарів Олександр Данилович
2008
31
Хрестоматія
Антологіяновогрецької літературив українських перекладах
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
2008
32
Наукова стаття
Антропонімиі топоніми як складники тексту
Пономарів Олександр Данилович
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.70.0000
33
Наукова стаття
Дисципліни мовного циклу в системі журналістської освіти
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.287.0000
34
Праці конференції
Минуле й сучасне українсько-грецьких стосунків
Пономарів Олександр Данилович
2007
Язык и культура : Материалы международной конференции
c.369.0000
35
Праці конференції
Столиця українського еллінізму
Пономарів Олександр Данилович
2007
Слово Просвіти
c.11.0000
36
Словник
Українсько-новогрецький словник
Пономарів Олександр Данилович
2007
37
Хрестоматія
Антологія новогрецької літератури в українських перекладах
Клименко Ніна Федорівна
Пономарів Олександр Данилович
2005
38
Монографія
Новогрецько-український словник
Пономарів Олександр Данилович
2005
39
Монографія
Антологія новогрецької літератури в українських перекладах /О.Д. Пономарів: вступна стаття, загальна редакція й упорядкування, переклади
Пономарів Олександр Данилович
2005
40
Наукова стаття
Лексичні помилки, спричинені нерозрізненням паронімів. (Заняття 2)
Пономарів Олександр Данилович
2005
41
Наукова стаття
Лексичні помилки, спричинені нерозрізненням паронімів. (Заняття 3)
Пономарів Олександр Данилович
2005
42
Наукова стаття
Лексичні помилки, спричинені нерозрізненням паронімів. (Заняття 4)
Пономарів Олександр Данилович
2005
43
Наукова стаття
Публічне мовлення з погляду акцентуаційних норм
Пономарів Олександр Данилович
2005

Повернення до списку

Вгору