Автори, співробітники Університету

Поперешняк Світлана Володимирівна
Popereshnyak, Svitlana

Ідентифікатор автора: 39282
Author Identifier Number Scopus: 57192991106 →
ResearcherID, Web of Science: F-8678-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 413

Підрозділ: Факультет інформаційних технологій
Кафедра/Відділ: Програмних систем і технологій
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 80, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 45, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 19

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Modeling Ontologies in Software Testing
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT-2019). - Lviv, 17-20 September 2019, Ukraine
c.236-239
2
Матеріали конференції
Information Model Development by the Polypropylene Filtering Elements Forming Technological Process Description
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.295-299
3
Матеріали конференції
Тhe Тestіng оf Pseudоrаndоm Sequenсe оf Smаll Length аs а Соmpоnent оf the Іnternet оf Тhіngs Seсurіty
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2019). Conference Proceedings. 18.12.19-20.12.19 Kyiv, Ukraine
c.277-281
4
Матеріали конференції
One Way of Testing of Pseudorandom Sequence of Small Length using Multidimensional Statistics
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Problems of Infocommunications. Science and Technology: International Scientific-Practical Conference
в.Номер статьи 9061362 c.649-654
5
Матеріали конференції
Analysis of pseudorandom small sequences using multidimensional statistics
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT)
c.541-544
6
Матеріали конференції
One Way of Testing of Lightweight Pseudorandom Number Generator for Securing the Internet of Things
Поперешняк Світлана Володимирівна
2020
Proceedings of 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2020), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25 – 29, 2020
c.580-585
7
Матеріали конференції
One Approach for Designing and Development of IT-infrastructure
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks (CyberConf 2019) Lviv
8
Наукова стаття
The Technique for Testing Short Sequences as a Component of Cryptography on the Internet of Things
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
CEUR Workshop Proceedings
т.2516 c.138-148
9
Наукова стаття
The Testing of Pseudorandom Sequences using Multidimensional Statistics
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019) Lviv, Ukraine, December 23-25, 2019
c.151-161
10
Наукова стаття
Mеthod for Accеssіng and Procеssіng Multіmеdіa Contеnt іn a Cloud Еnvіronmеnt
Поперешняк Світлана Володимирівна
Решетняк Михайло Анатолійович
2019
Problems of Infocommunications. Science and Technology: International Scientific-Practical Conference
11
Наукова стаття
СУМІСНІ РОЗПОДІЛИ ДЕЯКИХ СТАТИСТИК ВИПАДКОВИХ БІТОВИХ ВЕКТОРІВ
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Збірник тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT- 2019), м. Київ, 28–30 березня 2019 р.
c.94-96
12
Наукова стаття
Statistical analysis of local sections of bits sequences
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Journal of Automation and Information Sciences
в.51 c.31-45
13
Наукова стаття
Development of an ontological model for the domain of IT enterprise sustainable development
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Технологический аудит и резервы производства
в.3(2) c.43-45
14
Наукова стаття
МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ОЦІНКИ ІТ ПІДПРИЄМСТВ
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Восточно Европейский Научный Журнал. Технические науки.
c.33-40
15
Наукова стаття
Technique of the testing of pseudorandom sequences
Поперешняк Світлана Володимирівна
2020
International Journal of Computing
в.19 (3) c.387-398
16
Наукова стаття
Checking the Randomness of Bits Disposition in Local Segments of the (0, 1)-Sequence
Поперешняк Світлана Володимирівна
2020
Cybernetics and Systems Analysis
c.1-8
17
Наукова стаття
Joint distributions of some random bit sequence statistics
Поперешняк Світлана Володимирівна
2020
Cybernetics and Systems Analysis
18
Тези
Convolution neural network for cloud identific
Поперешняк Світлана Володимирівна
Шевченко Віктор Леонідович
Кузьменко Ольга Олегівна
2020
І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Застосування програмного забезпечення в інфокомунікаційних технологіях». Державний університет телекомунікацій, Київ, 5 лютого 2020
c.6
19
Тези
Analysis of Pseudorandom Sequences Using N-Dimensional Statistics
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання"
c.191-194
20
Тези
Розробка схеми роботи статистичних тестів для перевірки випадковості послідовностей, використовуючи основи програмної інженерії
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
XIX Conference dynamical system modelling and stability investigation proceedings of conference reports Kiyv, Ukraine May 22-24, 2019
c.376-379
21
Тези
Методика тестування псевдовипадкових послідовностей малої довжини
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнар. наук. конф., с. Залізний Порт, 21-25 травня 2019 р.
c.150-152
22
Тези
Моделювання та розробка системи управління процесом виробництва поліпропіленових фільтруючих елементів
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнар. наук. конф., с. Залізний Порт, 21-25 травня 2019 р.
c.152-154
23
Тези
Методика Тестування Псевдовипадкових Послідовностей з Використанням Багатовимірної Статистики
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
«Інтелектуальні системи та інформаційні технології»; матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19 - 24 серпня 2019 року
c.167-171
24
Тези
Оцінка якості генераторів псевдовипадкових чисел
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2019). Дванадцята міжнародна науково-практична конференція 21-22 травня 2019 р., Київ, Україна
c.251-253
25
Тези
ТЕСТУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ БАГАТОВИМІРНИМИ СТАТИСТИКАМИ
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019
в.45 c.288-291
26
Тези
Statistical analysis of random sequences using n-demensional statistics
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Proceeding of The Fourteenth International Scientific Conference “AVIA-2019”
c.1.5-1.7
27
Тези
Оцінка якості послідовностей псевдовипадкових чисел
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
Комп’ютерні технології і мехатроніка. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2019
c.157-160
28
Тези
Розробка інтелектуальної бази знань за допомогою нейронних мереж
Поперешняк Світлана Володимирівна
Дух Дмитро Ігорович
2020
MSTIoE 2020-6. 6-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (23-24.03.2020, Київ)
c.23-24
29
Тези
Особливості побудови та керування спеціалізованої системи для майнінгу
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
MSTIoE 2018: 4-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (20-21.12.2018, Київ)
c.38-40
30
Тези
Підходи щодо доцільності використання системи demand-side platform
Поперешняк Світлана Володимирівна
Коротін Денис Сергійович
2018
MSTIoE 2018: 4-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (20-21.12.2018, Київ)
c.38-40
31
Тези
Статистичний аналіз бітових послідовностей середньої довжини
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
MSTIoE 2018: 4-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (20-21.12.2018, Київ)
c.40-43
32
Тези
Моделювання об’єкту промислового виробництва
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
MSTIoE 2018: 4-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (20-21.12.2018, Київ)
c.43-46
33
Тези
Автоматизована система управління факультетом
Поперешняк Світлана Володимирівна
Ємець Євгенія Ярославівна
2018
MSTIoE 2018: 4-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (20-21.12.2018, Київ)
c.46-48
34
Тези
Cloud detection using convolution neural network
Поперешняк Світлана Володимирівна
Кузьменко Ольга Олегівна
2019
MSTIoE 2019-5. 5-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (19-20.12.2019, Київ)
c.18-19
35
Тези
Автоматизація обліку та моніторингу робочого часу на підприємстві згідно чинного законодавства
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
MSTIoE 2019-5. 5-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (19-20.12.2019, Київ)
c.94-97
36
Тези
Система обробки даних паркування автомобілів, як частина Smart City
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
MSTIoE 2019-5. 5-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (19-20.12.2019, Київ)
c.97-101
37
Тези
Деякі аспекти тестування псевдовипадкової послідовності малої довжини
Поперешняк Світлана Володимирівна
2019
MSTIoE 2019-5. 5-та Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (19-20.12.2019, Київ)
c.101-104
38
Наукова стаття
Технология сканирования радужки глаз в рамках Internet of Everything
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Зб.тез. – Київ: ДУТ, 2017
c.42-44
39
Наукова стаття
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЗАСІБУ РОЗВИТКУ ЧАСОВОЇ РЕАКЦІЇ ЛЮДИНИ
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
Економіка і фінанси
в.1 c.77-86
40
Наукова стаття
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕМЕНТІВ З ПОРИСТОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ МЕТОДОМ ПНЕВМОЕКСТРУЗІЇ
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси
в.44 (1266) c.116-122
41
Наукова стаття
SOLUTION OF THE PROBLEM OF DATA EXCHANGING BETWEEN SMARTPHONE AND SMART WATCH
Поперешняк Світлана Володимирівна
Супрун Ольга Миколаївна
2018
Science and innovation
в.1 c.89-97
42
Наукова стаття
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки.
в.12
43
Наукова стаття
SOFTWARE FOR CALCULATION OF PRODUCTIVITY OF POLYPROPYLENE FILTERING ELEMENT IN DEPENDENCE FROM ITS APPLICATION
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
Технологический аудит и резервы производства
в.1 (39) c.14-23
44
Наукова стаття
SYSTEM OF MANAGEMENT OF ORDERS OF THE COMPANIES AND ORGANIZATION OF WORK STAFF
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
EUREKA: Physics and Engineering.
в.2 c.12-20
45
Наукова стаття
Засіб управління проектом за основними фазами життєвого циклу
Поперешняк Світлана Володимирівна
Решетняк Михайло Анатолійович
2018
MSTIoE 2018-3. 3-тя Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (16-18.04.2018, Київ)
c.37-38
46
Тези
Засіб тайм-менеджменту в динамічному планувальнику задач
Поперешняк Світлана Володимирівна
Педаш Юлія Вячеславівна
2017
IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ
c.38-39
47
Тези
Математична модель розрахунку дебіту перфорованої обсадної труби
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ
c.39-41
48
Тези
Переваги протоколу IPv6 в Internet of Everything
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Зб.тез. – Київ: ДУТ, 2017
c.11-12
49
Тези
Обгрунтування вибору архітектури додатку на прикладі моделі засобу тайм-менеджменту
Поперешняк Світлана Володимирівна
Педаш Юлія Вячеславівна
2017
Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Зб.тез. – Київ: ДУТ, 2017
c.13-14
50
Тези
Засіб для запам’ятовування, заснований на системі Лейтнера
Поперешняк Світлана Володимирівна
Приступа Олександра Ігорівна
2017
Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Зб.тез. – Київ: ДУТ, 2017
c.15-16
51
Тези
Автоматизовані каталоги документів – удосконалена форма документообігу на підприємстві
Поперешняк Світлана Володимирівна
Зозуля Іванна Сергіївна
2017
Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Зб.тез. – Київ: ДУТ, 2017
c.17-19
52
Тези
Особливості впровадження автоматизованого робочого місця на підприємстві
Поперешняк Світлана Володимирівна
Бойченко Наталія Вадимівна
2017
MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything» (21-22.12.2017, Kyiv - Київ)
c.64-66
53
Тези
Обгрунтування вибору системи управління базою даних на прикладі моделі засобу тайм-менеджменту в динамічному планувальнику
Поперешняк Світлана Володимирівна
Педаш Юлія Вячеславівна
2017
MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything» (21-22.12.2017, Kyiv - Київ)
c.67-68
54
Тези
Автоматизація документообігу шляхом створення каталогів документів
Поперешняк Світлана Володимирівна
Зозуля Іванна Сергіївна
2017
MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything» (21-22.12.2017, Kyiv - Київ)
c.81-82
55
Тези
Огляд Internet Protocol Version 6 (IPV6) в Інтернеті всього
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything» (21-22.12.2017, Kyiv - Київ)
c.83-84
56
Тези
Особливості побудови системи адаптивного навчання на основі системи Лейтнера
Поперешняк Світлана Володимирівна
Приступа Олександра Ігорівна
2017
MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything» (21-22.12.2017, Kyiv - Київ)
c.84-86
57
Тези
Огляд методів сканування радужної оболонки ока в рамках Інтернету всього
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
MSTIoE 2017 : Східно-Европейська конференція «Математичні та програмні технології Internet of Everything» (21-22.12.2017, Kyiv - Київ)
c.86-87
58
Тези
Інформаційна система з використанням технології Internet of Things для приватного підприємства
Поперешняк Світлана Володимирівна
Островський Євгеній Васильович
2018
MSTIoE 2018-3. 3-тя Східно-Европейська конференція “Математичні та програмні технології Internet of Everything” (16-18.04.2018, Київ)
c.35-36
59
Тези
Mathematical modeling of multi-layer filter parameters calculation depending on application field
Вєчерковська Анастасія Сергіївна
Поперешняк Світлана Володимирівна
2018
14-th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). Proceeding. - Polyana, April 18-22, 2018
60
Тези
Intrusion Detection Method Based on the Sensory Traps System
Поперешняк Світлана Володимирівна
Супрун Ольга Миколаївна
2018
14-th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). Proceeding. - Polyana, April 18-22, 2018
61
Тези
IoT Application Testing Features Based on the Modelling Network
Поперешняк Світлана Володимирівна
Супрун Ольга Миколаївна
2018
14-th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). Proceeding. - Polyana, April 18-22, 2018
62
Наукова стаття
Combination of methods of time management in dynamic task scheduler
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
Science and practice: Collection of scientific articles
c.85-90
63
Наукова стаття
Особливості реалізації автоматизованої системи керування складським комплексом
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Економiка і Фiнанси
c.98-112
64
Наукова стаття
Mathematical modeling of the process of fluid filtration through a multi-layer filtering element
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Technology Audit and Production Reserves
т.36 в.3 c.9-13
65
Праці конференції
Tools and methods for intersubjective relationships in cyberspace forecasting
Поперешняк Світлана Володимирівна
Супрун Ольга Миколаївна
2017
Computer Science and Information Technologies (CSIT): International conference
c.244-247
66
Тези
The method of Data Exchanging Between Smartphone and Smart Watch
Поперешняк Світлана Володимирівна
Супрун Ольга Миколаївна
2017
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: International Conference
c.392-395
67
Тези
Оптимізація інформаційно-комунікаційної мережі аеропорту
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації: Міжнародна наково-практична конференція
c.166-168
68
Тези
Оцінка математичного сподівання числа розвязків системи рівнянь з розрідженою матрицею коефіцієнтів
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
Інформаційні технології та взаємодії (IT&I): Міжнародна науково-практична конференція
c.17-19
69
Тези
Priority development areas of innovative technology in medicine
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
c.122-124
70
Тези
The method of data exchanging between smartphone and smart watch
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics: International Conference
71
Тези
Database as the Way of Data Exchanging between Smartphone and Smart Watch
Поперешняк Світлана Володимирівна
Супрун Ольга Миколаївна
2017
Perspective technologies and methods in mems design: International conference
c.116-119
72
Тези
Comparative Analysis of Mathematical Models Forming Filter Elements
Поперешняк Світлана Володимирівна
2017
Perspective technologies and methods in mems design: International conference
c.113-115
73
Матеріали конференції
Аналіз впливу слабкозв‘язаних компонентів в розробці програмного забезпечення
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
Сучасний стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки: Міжнародна науково-практична конференція
c.73-76
74
Наукова стаття
Аналіз засобів створення слабкозв’язаних компонентів програмного забезпечення
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
в.В. 5 Ч. 4 c.60-66
75
Наукова стаття
Project control system and organization of work staff
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles
т.1 c.217-224
76
Тези
Методика прогнозування інтерсуб’єктивних зв’язків у кіберпросторі
Поперешняк Світлана Володимирівна
2016
Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
c.90-92
77
Наукова стаття
Граничний розподіл числа нетрівіальних розв"язків систему лінійних випадкових булевих рівнянь з розрідженою матрицею коефіцієнтів
Поперешняк Світлана Володимирівна
2006
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
c.111.0000
78
Наукова стаття
Граничний розподіл числа нетривіальних розв’язків системи лінійних випадкових булевих рівнянь з розрідженою матрицею коефіцієнтів
Поперешняк Світлана Володимирівна
2006
Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика
79
Наукова стаття
Теореми про розподіл рангу випадкової розрідженої булевої матриці та деякі їх застосування
Поперешняк Світлана Володимирівна
2007
Теорія ймовірностей та математична статистика
т.76 c.92.0000
80
Тези
The asymptotic of the distribution of the rank of a random matrix over the field GF(2)
Поперешняк Світлана Володимирівна
2007
International Conference. Skorokhod space 50 years on, Kiev
c.126.0000

Повернення до списку

Вгору