Автори, співробітники Університету

Попко Вадим Вікторович

Ідентифікатор автора: 39285
Кількість пошукових запитів автора: 694

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Транснаціональне кримінальне право: міжнародний аспект
Попко Вадим Вікторович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-431
2
Наукова стаття
Правовий імунітет та принцип недопустимості посилання на офіційне чи посадове становище особи при здійсненні транснаціонального злочину
Попко Вадим Вікторович
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.300-306
3
Наукова стаття
Формування мінімальних стандартів поводження із засудженими та затриманими у міжнародному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.307-314
4
Наукова стаття
Природа транснаціонального злочину як категорії міжнародного кримінального права: теоретичний аспект
Попко Вадим Вікторович
2019
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.4(38) c.137-142
5
Наукова стаття
The concept of transnational crime as an international criminal law category in a theoretic dimension
Попко Вадим Вікторович
2019
ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS
в.139 c.80-93
6
Наукова стаття
Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.278-287
7
Наукова стаття
Транснаціональний злочин у системі злочинів міжнародного кримінального права: кваліфікуючі ознаки
Попко Вадим Вікторович
2019
Держава і право
в.1 c.103-112
8
Наукова стаття
Суб'єктна відповідальність у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.84 c.143-169
9
Наукова стаття
Захист свідків та потерпілих осіб у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Інститут законодавства Верховної Ради України
в.4 c.57-69
10
Наукова стаття
Принципи міжнародного співробітництва держав по наданню взаємної правової допомоги у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Вісник пенітенціарної асоціації України
в.1(7) c.105-118
11
Наукова стаття
Кримінально-правова юрисдикція та її принципи у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.7(281) c.236-244
12
Наукова стаття
Role of the united nations in the establishment of transnational criminal law // публічне право
Попко Вадим Вікторович
2019
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.2(340) c.75-87
13
Наукова стаття
Принципи транснаціонального кримінального права у світлі міжнародного права
Попко Вадим Вікторович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.136 c.36-48
14
Наукова стаття
Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Актуальні проблеми держави і права
в.82 c.164-174
15
Наукова стаття
Еxtradition in transnational criminal law
Попко Вадим Вікторович
2019
European Political and Law Discourse
т.6 c.20-28
16
Наукова стаття
Криміналізація транснаціональних діянь згідно конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.
Попко Вадим Вікторович
2019
Право. Людина. Довкілля. ("Law. Human. Environment")
т.10 в.3 c.151-158
17
Наукова стаття
Transnational criminal law: notion, subject and system
Попко Вадим Вікторович
2019
Visegrad Journal on Human Rights
т.2 в.3 c.217-226
18
Наукова стаття
Система джерел транснаціонального кримінального права та принципи її побудови
Попко Вадим Вікторович
2019
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 в.1 c.167-176
19
Наукова стаття
Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.8 (282) c.236-243
20
Наукова стаття
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (Палермська конвенція): умови прийняття, структура, зміст
Попко Вадим Вікторович
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.226-232
21
Підручник
Міжнародна порівняльна юриспруденція : підручник. У 2-х томах. - Т. 1. Міжнародна порівняльна теорія держави
Білас Іван Григорович
Попко Вадим Вікторович
2019
Міжнародна порівняльна юриспруденція : підручник. У 2-х томах. - Т. 1. Міжнародна порівняльна теорія держави
т.1
22
Тези
Окремі аспекти поняття транснаціональних злочинів у системі регулювання транснаціонального кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2019
Публічне управління та адміністрування в Україні
c.101-104
23
Тези
Міжнародно-правова криміналізація окремих транснаціональних злочинів
Попко Вадим Вікторович
2018
забезпечення прав людини в контексті інтеграційних процесів україни : Матеріали круглого столу
c.181-184
24
Тези
Глобалізація як фактор розвитку системи транснаціонального кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2018
На перетині мови і права:: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.3 c.145-148
25
Тези
Історична природа поняття транснаціонального злочину
Попко Вадим Вікторович
2019
Роль юридичної науки у забезпеченні правоохоронної діяльності: Науково-практична конференція
c.462-464
26
Тези
Транснаціональний злочин як теоретична категорія міжнародного кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2019
Рerspectives of science and education: Міжнародна наукова конференція
т.10 c.420-435
27
Наукова стаття
Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці
Попко Вадим Вікторович
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.281-286
28
Навчальний посібник
Порівняльне муніципальне право
Попко Вадим Вікторович
2016
ВПЦ "Київський університет"
29
Наукова стаття
Іберійська модель місцевого самоврядування
Попко Вадим Вікторович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.390-396
30
Наукова стаття
Місцеве самоврядування у Королівстві Данія
Попко Вадим Вікторович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.372-379
31
Наукова стаття
Система місцевого самоврядування в Королівстві Норвегія
Попко Вадим Вікторович
2017
Журнал європейського і порівняльного права
в.5 / 1 c.59-75
32
Наукова стаття
Шведська модель місцевого самоврядування
Попко Вадим Вікторович
2017
Журнал європейського і порівняльного права
в.6 c.42-56
33
Наукова стаття
Правовн регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці
Попко Вадим Вікторович
Попко Євген Вікторович
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.467-477
34
Наукова стаття
Децентралізація влади – необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування
Попко Вадим Вікторович
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.В.2 c.70-76
35
Наукова стаття
Юридична природа Європейського Союзу
Попко Вадим Вікторович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.126.0000
36
Наукова стаття
Про своєрідність державно-політичної системи П'ятої Французької Республіки // Компаративістські читання: зб. матеріалів ІVміжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 квітня 2012 р.)
Попко Вадим Вікторович
2012
37
Наукова стаття
Політико-правові традиції парламентського права Великобританії // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот: Зб. матеріалів 4-ої Міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 р.)
Попко Вадим Вікторович
2011
38
Монографія
Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції
Попко Вадим Вікторович
2007
39
Наукова стаття
Роль міжнародних організацій в уніфікації та розвитку міжнародного приватного права
Попко Вадим Вікторович
2005
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.55 c.115.0000
40
Наукова стаття
Діалог і співробітництво між Україною та ЄС у сфері зовнішньої і безпекової політики
Попко Вадим Вікторович
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.63 c.98.0000
41
Наукова стаття
Перспективні сфери співробітництва між ЄС та ГУАМ
Попко Вадим Вікторович
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.59
42
Наукова стаття
Теоретичні питання уніфікації колізійних норм в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права
Попко Вадим Вікторович
2006
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.169.0000
43
Наукова стаття
Гаазька конференція з міжнародного приватного права та участь в ній України: перспективи взаємовідносин
Попко Вадим Вікторович
2007
Українське право
c.230.0000
44
Тези
Уніфікація міжнародного приватного права в рамках Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності
Попко Вадим Вікторович
2004
45
Наукова стаття
Колізійні питання усиновлення та їх уніфікація в актах Гаазької Конференції з міжнародного приватного права
Попко Вадим Вікторович
2006
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
т.31 c.460.0000

Повернення до списку

Вгору