Автори, співробітники Університету

Попко Вадим Вікторович

Ідентифікатор автора: 39285
Кількість пошукових запитів автора: 403

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Правовий імунітет та принцип недопустимості посилання на офіційне чи посадове становище особи при здійсненні транснаціонального злочину
Попко Вадим Вікторович
2018
Часопис Київського університету права
в.3 c.300-306
2
Наукова стаття
Формування мінімальних стандартів поводження із засудженими та затриманими у міжнародному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2018
Часопис Київського університету права
в.4 c.307-314
3
Наукова стаття
Природа транснаціонального злочину як категорії міжнародного кримінального права: теоретичний аспект
Попко Вадим Вікторович
2019
Jurnalul juridic national: teorie si practica
в.4(38) c.137-142
4
Наукова стаття
The concept of transnational crime as an international criminal law category in a theoretic dimension
Попко Вадим Вікторович
2019
Actual Problems of international relations
в.139 c.80-93
5
Наукова стаття
Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Часопис Київського університету права
в.1 c.278-287
6
Наукова стаття
Транснаціональний злочин у системі злочинів міжнародного кримінального права: кваліфікуючі ознаки
Попко Вадим Вікторович
2019
Держава і право
в.1 c.103-112
7
Наукова стаття
Суб'єктна відповідальність у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки
в.84 c.143-169
8
Наукова стаття
Захист свідків та потерпілих осіб у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Інститут законодавства Верховної Ради України
в.4 c.57-69
9
Наукова стаття
Принципи міжнародного співробітництва держав по наданню взаємної правової допомоги у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Вісник пенітенціарної асоціації України
в.1(7) c.105-118
10
Наукова стаття
Кримінально-правова юрисдикція та її принципи у транснаціональному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Підприємництво, господарство і право
в.7(281) c.236-244
11
Наукова стаття
Role of the united nations in the establishment of transnational criminal law // публічне право
Попко Вадим Вікторович
2019
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
в.2(340) c.75-87
12
Наукова стаття
Принципи транснаціонального кримінального права у світлі міжнародного права
Попко Вадим Вікторович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.136 c.36-48
13
Наукова стаття
Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві
Попко Вадим Вікторович
2019
Актуальні проблеми держави і права
в.82 c.164-174
14
Наукова стаття
Еxtradition in transnational criminal law
Попко Вадим Вікторович
2019
European Political and Law Discourse
т.6 c.20-28
15
Наукова стаття
Криміналізація транснаціональних діянь згідно конвенції оон проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.
Попко Вадим Вікторович
2019
Право. Людина. Довкілля. ("Law. Human. Environment")
т.10 в.3 c.151-158
16
Наукова стаття
Transnational criminal law: notion, subject and system
Попко Вадим Вікторович
2019
Visegrad Journal on Human Rights.
т.2 в.3 c.217-226
17
Наукова стаття
Система джерел транснаціонального кримінального права та принципи її побудови
Попко Вадим Вікторович
2019
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 в.1 c.167-176
18
Тези
Окремі аспекти поняття транснаціональних злочинів у системі регулювання транснаціонального кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2019
Публічне управління та адміністрування в Україні
c.101-104
19
Тези
Міжнародно-правова криміналізація окремих транснаціональних злочинів
Попко Вадим Вікторович
2018
забезпечення прав людини в контексті інтеграційних процесів україни : Матеріали круглого столу
c.181-184
20
Тези
Глобалізація як фактор розвитку системи транснаціонального кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2018
На перетині мови і права:: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.3 c.145-148
21
Тези
Історична природа поняття транснаціонального злочину
Попко Вадим Вікторович
2019
Роль юридичної науки у забезпеченні правоохоронної діяльності: Науково-практична конференція
c.462-464
22
Тези
Транснаціональний злочин як теоретична категорія міжнародного кримінального права
Попко Вадим Вікторович
2019
Рerspectives of science and education: Міжнародна наукова конференція
т.10 c.420-435
23
Наукова стаття
Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці
Попко Вадим Вікторович
2017
Часопис Київського Університету права. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.3 c.281-286
24
Навчальний посібник
Порівняльне муніципальне право
Попко Вадим Вікторович
2016
ВПЦ "Київський університет"
25
Наукова стаття
Іберійська модель місцевого самоврядування
Попко Вадим Вікторович
2016
Часопис Київського Університету права. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.3 c.390-396
26
Наукова стаття
Місцеве самоврядування у Королівстві Данія
Попко Вадим Вікторович
2016
Часопис Київського Університету права. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.4 c.372-379
27
Наукова стаття
Система місцевого самоврядування в Королівстві Норвегія
Попко Вадим Вікторович
2017
Журнал європейського і порівняльного права
в.5 / 1 c.59-75
28
Наукова стаття
Шведська модель місцевого самоврядування
Попко Вадим Вікторович
2017
Журнал європейського і порівняльного права
в.6 c.42-56
29
Наукова стаття
Правовн регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці
Попко Вадим Вікторович
Попко Євген Вікторович
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.467-477
30
Наукова стаття
Децентралізація влади – необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування
Попко Вадим Вікторович
2016
Часопис Київського університету права
в.В.2 c.70-76
31
Наукова стаття
Юридична природа Європейського Союзу
Попко Вадим Вікторович
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.126.0000
32
Наукова стаття
Про своєрідність державно-політичної системи П'ятої Французької Республіки // Компаративістські читання: зб. матеріалів ІVміжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 квітня 2012 р.)
Попко Вадим Вікторович
2012
33
Наукова стаття
Політико-правові традиції парламентського права Великобританії // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот: Зб. матеріалів 4-ої Міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 р.)
Попко Вадим Вікторович
2011
34
Монографія
Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції
Попко Вадим Вікторович
2007
35
Наукова стаття
Роль міжнародних організацій в уніфікації та розвитку міжнародного приватного права
Попко Вадим Вікторович
2005
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.55 c.115.0000
36
Наукова стаття
Діалог і співробітництво між Україною та ЄС у сфері зовнішньої і безпекової політики
Попко Вадим Вікторович
2006
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.63 c.98.0000
37
Наукова стаття
Перспективні сфери співробітництва між ЄС та ГУАМ
Попко Вадим Вікторович
2006
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.59
38
Наукова стаття
Теоретичні питання уніфікації колізійних норм в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права
Попко Вадим Вікторович
2006
Часопис Київського університету права
c.169.0000
39
Наукова стаття
Гаазька конференція з міжнародного приватного права та участь в ній України: перспективи взаємовідносин
Попко Вадим Вікторович
2007
Українське право
c.230.0000
40
Тези
Уніфікація міжнародного приватного права в рамках Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності
Попко Вадим Вікторович
2004
41
Наукова стаття
Колізійні питання усиновлення та їх уніфікація в актах Гаазької Конференції з міжнародного приватного права
Попко Вадим Вікторович
2006
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.31 c.460.0000

Повернення до списку

Вгору