Автори, співробітники Університету

Попова Наталія Миколаївна
Popova Natalііa Mikolaivna

Ідентифікатор автора: 39310
Кількість пошукових запитів автора: 597

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Когнітивна лінгвістика / лінгвокультурологія / діахронічна семантика іспанської мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичні праці
Програма співбесіди з іспанської мови для іноземних громадян
Попова Наталія Миколаївна
2020
К.:Логос
c.1-25
2
Навчально-методичні праці
Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для вступу у 2020 році на навчання для здобуття ступені магістра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра)
Білецька Тетяна Олександрівна
Пастушенко Людмила Павлівна
Попова Наталія Миколаївна
2020
К. : Логос
c.1-58
3
Наукова стаття
Концепт DESENGAÑO в іспанській лінгвокультурі: від універсальності до самобутності
Попова Наталія Миколаївна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія».
т.2 в.40 c.72-75
4
Наукова стаття
Індивідуальний стиль автора з погляду лінгвокультурної концептології: лексико-семантичний аспект (на матеріалі творів Ізабель Альєнде)
Попова Наталія Миколаївна
2019
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.36 c.194-208
5
Наукова стаття
Lingocultural Specificity of Independence Concept in the Ukrainian and Spanish Language Worldviews
Попова Наталія Миколаївна
2020
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія
т.31 в.2 c.170–174
6
Наукова стаття
Внесок когнітивної лінгвокультурології у розвиток соціокультурної компетентності (на матеріалі іспанської мови)
Попова Наталія Миколаївна
2020
Матеріали ІІІ Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного світу: наука, освіта, комунікація». 14–15 квітня 2020 року, м. Київ.
c.111-120
7
Монографія
Національно-марковані концепти в мовній картині світу Іспанії: динаміка розвитку.
Попова Наталія Миколаївна
2018
К. : Логос
c.1-268
8
Наукова стаття
Експресія мовних одиниць як засіб побудови мовленнєвих стратегій та чинник змін національно маркованих концептів
Попова Наталія Миколаївна
2019
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.78 c.75-79
9
Наукова стаття
Інтерпретаційне поле концепту як провідник між його універсальністю й лінгвокультурною маркованістю
Попова Наталія Миколаївна
2019
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.35 c.83-96
10
Наукова стаття
Поліапелятивність мовних одиниць у контексті синхронно-діахронного аналізу національної концептосфери Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2018
Science and Education a New Dimension. Philology
c.42-45
11
Наукова стаття
Варіювання прототипних категорій концепту machismo в національній концептосфері Іспанії XVI-XXI століть
Попова Наталія Миколаївна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.73 c.121-124
12
Наукова стаття
Відмінності лексичних засобів актуалізації ціннісної складової національно-маркованих концептів у чоловічому та жіночому мовленні іспанців
Попова Наталія Миколаївна
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.75 c.79-82
13
Навчальний посібник
Загальнотеоретичних курс: іспанська мова
Попова Наталія Миколаївна
Чорна Наталія Валеріївна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-327
14
Наукова стаття
Ступінь абстрактності мовних одиниць у репрезентації національно-маркованих концептів Іспанії з погляду історичної когнітивної лінгвістики
Попова Наталія Миколаївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.137 c.44-46
15
Наукова стаття
Динаміка розвитку концепту aventurismo і його роль становленні національної концептосфери Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2017
Лінгвістичні студії. Linguistic Studies
в.34 c.78-86
16
Наукова стаття
Genesis of the Concept “Aventurismo” and Its Role in Formation of the National Conceptual Sphere of Spain
Попова Наталія Миколаївна
2017
Лінгвістичні студії. Вінниця: Донецький національний університет
в.34 c.127-132
17
Наукова стаття
Феноменологічна концепція у синхронно-діахронному підході до аналізу національної концептосфери Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2017
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.31 c.101-111
18
Наукова стаття
Кореляція семантичних змін і теорії прототипів у мовній та концептуальній картині світу Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.31 c.110-112
19
Словник
Іспано-український словник. 20000 слів
Артемова Людмила Василівна
Верба Галина Георгіївна
Корбозерова Ніна Миколаївна
Котенко Валентина Леонідівна
Курченко Олександр Олексійович
Мариненко Павло Ігорович
Орлова Ірина Сергіївна
Попова Наталія Миколаївна
Серебрянська Алла Олексіївна
Сингаївська Ганна Вячеславівна
Толстова Ольга Леонідівна
Чорна Наталія Валеріївна
2015
Дніпропетровськ: "Середняк Т.К."
c.1-1044
20
Наукова стаття
Роль этимологического архетипа концептов в эволюции национальной концептосферы Испании
Попова Наталія Миколаївна
2014
Филологические науки. Вопросы теории и практики
c.154-156
21
Наукова стаття
Явища полісемії у світлі синхронічно-діахронічного аналізу концептів
Попова Наталія Миколаївна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.29 c.84-87
22
Наукова стаття
Правомірність використання етнологічного та історичного методів у дослідженні динаміки розвитку іспанських національно-маркованих концептів
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.197-205
23
Наукова стаття
Складові мовної особистості: мовна та комунікативна компетенція
Попова Наталія Миколаївна
2015
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей
c.281-285
24
Наукова стаття
Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту tolerancia в концептосфері іспанців
Попова Наталія Миколаївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.27 c.326-333
25
Наукова стаття
Принцип єдності свідомості й діяльності та його відображення у взаємодії концептуальної й мовної картин світу
Попова Наталія Миколаївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.24 c.341– 349
26
Наукова стаття
Моделювання національної концептосфери: семантичний аналіз та когнітивна інтерпретація
Попова Наталія Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.197 – 207
27
Наукова стаття
Абстрагування та модель базового рівня у формуванні іспанської національної свідомості
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.358 – 367
28
Наукова стаття
Беспрерывная категоризация как движущая сила развития испанских национально-маркированных концептов и как идентификатор их специфики
Попова Наталія Миколаївна
2013
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
т.11 c.133 – 137
29
Наукова стаття
Методи дослідження еволюційних змін мовної та концептуальної картини світу
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.223 – 231
30
Наукова стаття
Структура та функції когнітивних метафор у мовній картині світу Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.189–195
31
Наукова стаття
Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців.
Попова Наталія Миколаївна
2012
32
Наукова стаття
Реалізація концепту “фламенко” у мовній картині світу Іспанії.
Попова Наталія Миколаївна
2012
33
Наукова стаття
Трансформація оцінності національно-маркованого концепту “fe” у мовній картині світу Іспанії.
Попова Наталія Миколаївна
2013
34
Наукова стаття
Ціннісна складова концепту “кабальєро” в іспанській лінгвокультурі та її розвиток.
Попова Наталія Миколаївна
2013
35
Наукова стаття
Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2013
36
Праці конференції
Когнітивна метафора як засіб репрезентації лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2013
37
Наукова стаття
Засоби реалізації причинно-наслідкових зв’язків в іспанській мові.
Попова Наталія Миколаївна
2011
38
Наукова стаття
Лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу (на матеріалі іспанських періодичних видань).
Попова Наталія Миколаївна
2011
39
Наукова стаття
Законодавство про біржі та біржову діяльність деяких країн СНД (порівняльно-правовий аспект)
Попова Наталія Миколаївна
2012
Вісник господарського судочинства
c.119.0000
40
Наукова стаття
Питання визначення національно-маркованих концептів у мовній картині світу іспанців.
Попова Наталія Миколаївна
2012
41
Наукова стаття
Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національно-маркованих концептів.
Попова Наталія Миколаївна
2012
42
Наукова стаття
Національно-марковані концепти в мовній картині світу іспанців: діахронічний аспект дослідження.
Попова Наталія Миколаївна
2012
43
Наукова стаття
Прагматично обумовлене використання інфінітива у художньому діалогічному мовленні (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2011
44
Наукова стаття
Поняття метафори: від способу художнього вираження до когнітивної структури (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2011
45
Наукова стаття
Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв’ю діячів культури.
Попова Наталія Миколаївна
2009
46
Наукова стаття
Особливості вживання зооморфних метафор в іспанській мові.
Котенко Валентина Леонідівна
Попова Наталія Миколаївна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.484 c.27.0000
47
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці як елементи антропологічноспямованої комунікації.
Попова Наталія Миколаївна
2010
48
Наукова стаття
Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливість інтерв’ю.
Попова Наталія Миколаївна
2010
49
Наукова стаття
Роль стилістичних засобів мови у дискурсі суспільно-політичної тематики.
Попова Наталія Миколаївна
2009
50
Наукова стаття
Особистісно-спрямована комунікація як засіб досягнення комунікативного впливу.
Попова Наталія Миколаївна
2009
51
Наукова стаття
Кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин.
Попова Наталія Миколаївна
2009
52
Наукова стаття
Вплив екстралінгвістичної та мовної компетенції адресанта на формування прагматичного змісту дискурсу.
Попова Наталія Миколаївна
2009

Повернення до списку

Вгору