Автори, співробітники Університету

Попова Наталія Миколаївна
Popova Natalііa Mikolaivna

Ідентифікатор автора: 39310
Кількість пошукових запитів автора: 494

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Когнітивна лінгвістика / лінгвокультурологія / діахронічна семантика іспанської мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
. Загальнотеоретичних курс: іспанська мова
Попова Наталія Миколаївна
Чорна Наталія Валеріївна
2016
"Освіта України"
c.1-327
2
Наукова стаття
Ступінь абстрактності мовних одиниць у репрезентації національно-маркованих концептів Іспанії з погляду історичної когнітивної лінгвістики
Попова Наталія Миколаївна
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.137 c.44-46
3
Наукова стаття
Динаміка розвитку концепту aventurismo і його роль становленні національної концептосфери Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2017
Лінгвістичні студії. Linguistic Studies
в.34 c.78-86
4
Словник
Іспано-український словник. 20000 слів
Артемова Людмила Василівна
Верба Галина Георгіївна
Корбозерова Ніна Миколаївна
Котенко Валентина Леонідівна
Курченко Олександр Олексійович
Мариненко Павло Ігорович
Орлова Ірина Сергіївна
Попова Наталія Миколаївна
Серебрянська Алла Олексіївна
Сингаївська Ганна Вячеславівна
Толстова Ольга Леонідівна
Чорна Наталія Валеріївна
2015
Дніпропетровськ: "Середняк Т.К."
c.1-1044
5
Наукова стаття
Роль этимологического архетипа концептов в эволюции национальной концептосферы Испании
Попова Наталія Миколаївна
2014
Филологические науки. Вопросы теории и практики
c.154-156
6
Наукова стаття
Явища полісемії у світлі синхронічно-діахронічного аналізу концептів
Попова Наталія Миколаївна
2014
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.29 c.84-87
7
Наукова стаття
Правомірність використання етнологічного та історичного методів у дослідженні динаміки розвитку іспанських національно-маркованих концептів
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.26 c.197-205
8
Наукова стаття
Складові мовної особистості: мовна та комунікативна компетенція
Попова Наталія Миколаївна
2015
Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей
c.281-285
9
Наукова стаття
Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту tolerancia в концептосфері іспанців
Попова Наталія Миколаївна
2015
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.27 c.326-333
10
Словник
Diccionario español-ucraniano. Іспано-український словник. 20000 слів
Артемова Людмила Василівна
Верба Галина Георгіївна
Корбозерова Ніна Миколаївна
Котенко Валентина Леонідівна
Курченко Олена Олександрівна
Мариненко Павло Ігорович
Орлова Ірина Сергіївна
Попова Наталія Миколаївна
Серебрянська Алла Олексіївна
Сингаївська Ганна Вячеславівна
Толстова Ольга Леонідівна
Чорна Наталія Валеріївна
2015
Середняк Т.К. (колективна монорафія)
c.1-1044
11
Наукова стаття
Принцип єдності свідомості й діяльності та його відображення у взаємодії концептуальної й мовної картин світу
Попова Наталія Миколаївна
2013
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.24 c.341– 349
12
Наукова стаття
Моделювання національної концептосфери: семантичний аналіз та когнітивна інтерпретація
Попова Наталія Миколаївна
2013
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.31 c.197 – 207
13
Наукова стаття
Абстрагування та модель базового рівня у формуванні іспанської національної свідомості
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.358 – 367
14
Наукова стаття
Беспрерывная категоризация как движущая сила развития испанских национально-маркированных концептов и как идентификатор их специфики
Попова Наталія Миколаївна
2013
Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
т.11 c.133 – 137
15
Наукова стаття
Методи дослідження еволюційних змін мовної та концептуальної картини світу
Попова Наталія Миколаївна
2014
Проблеми семантики слова, речення та тексту
т.32 c.223 – 231
16
Наукова стаття
Структура та функції когнітивних метафор у мовній картині світу Іспанії
Попова Наталія Миколаївна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.189–195
17
Наукова стаття
Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців.
Попова Наталія Миколаївна
2012
18
Наукова стаття
Реалізація концепту “фламенко” у мовній картині світу Іспанії.
Попова Наталія Миколаївна
2012
19
Наукова стаття
Трансформація оцінності національно-маркованого концепту “fe” у мовній картині світу Іспанії.
Попова Наталія Миколаївна
2013
20
Наукова стаття
Ціннісна складова концепту “кабальєро” в іспанській лінгвокультурі та її розвиток.
Попова Наталія Миколаївна
2013
21
Наукова стаття
Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2013
22
Праці конференції
Когнітивна метафора як засіб репрезентації лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2013
23
Наукова стаття
Засоби реалізації причинно-наслідкових зв’язків в іспанській мові.
Попова Наталія Миколаївна
2011
24
Наукова стаття
Лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу (на матеріалі іспанських періодичних видань).
Попова Наталія Миколаївна
2011
25
Наукова стаття
Законодавство про біржі та біржову діяльність деяких країн СНД (порівняльно-правовий аспект)
Попова Наталія Миколаївна
2012
Вісник господарського судочинства
c.119.0000
26
Наукова стаття
Питання визначення національно-маркованих концептів у мовній картині світу іспанців.
Попова Наталія Миколаївна
2012
27
Наукова стаття
Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національно-маркованих концептів.
Попова Наталія Миколаївна
2012
28
Наукова стаття
Національно-марковані концепти в мовній картині світу іспанців: діахронічний аспект дослідження.
Попова Наталія Миколаївна
2012
29
Наукова стаття
Прагматично обумовлене використання інфінітива у художньому діалогічному мовленні (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2011
30
Наукова стаття
Поняття метафори: від способу художнього вираження до когнітивної структури (на матеріалі іспанської мови).
Попова Наталія Миколаївна
2011
31
Наукова стаття
Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв’ю діячів культури.
Попова Наталія Миколаївна
2009
32
Наукова стаття
Особливості вживання зооморфних метафор в іспанській мові.
Котенко Валентина Леонідівна
Попова Наталія Миколаївна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.484 c.27.0000
33
Наукова стаття
Фразеологічні одиниці як елементи антропологічноспямованої комунікації.
Попова Наталія Миколаївна
2010
34
Наукова стаття
Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливість інтерв’ю.
Попова Наталія Миколаївна
2010
35
Наукова стаття
Роль стилістичних засобів мови у дискурсі суспільно-політичної тематики.
Попова Наталія Миколаївна
2009
36
Наукова стаття
Особистісно-спрямована комунікація як засіб досягнення комунікативного впливу.
Попова Наталія Миколаївна
2009
37
Наукова стаття
Кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин.
Попова Наталія Миколаївна
2009
38
Наукова стаття
Вплив екстралінгвістичної та мовної компетенції адресанта на формування прагматичного змісту дискурсу.
Попова Наталія Миколаївна
2009

Повернення до списку

Вгору