Автори, співробітники Університету

Потапенко Леонід Іванович
Potapenko Leonid I.

Ідентифікатор автора: 39344
Author Identifier Number Scopus: 25026248700 →
Кількість пошукових запитів автора: 395

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Посада: Молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 46, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 25, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Mathematiral simulation of external ballistics problems using standart NATO
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.112
2
Матеріали конференції
Ефективний обчислювальний метод розв’язування задачі стаціонарного горіння пороху
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.145-146
3
Матеріали конференції
Дослідження внутрішньо-балістичних процесів за допомогою комп'ютерної моделі
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.75-76
4
Наукова стаття
Application of piecewise-cubic functions for constructing a Bezier type curve of C1 smoothness
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.2 в.4-92 c.46-52
5
Праці конференції
B´ezier-type Cubic Parametric Spline Curve Constraction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.169-176
6
Препринт
Про один метод побудови сплайнової кривої третього порядку типу Безьє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 8 с.- Бібліогр.: 12 назв. – Укр. – Деп. В ДНТБ України № 70-РІД(Н).Ук-2017
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
ДНТБ УкраЇни
c.1-8
7
Тези
The new method of a third-degree Bezier type spline curve construction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.119-120
8
Тези
Алгоритм побудови параметричної сплайнової кривої типу Без’є третього степеня
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: Всеукраїнська науково-технічна конференція
в.1 c.35-36
9
Наукова стаття
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Science. Business. Society
т.2 в.3 c.111-114
10
Наукова стаття
Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.28 c.53-57
11
Праці конференції
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Enginering, Technologies, Education: International scientific and technical conference
т.5 в.1 c.87-90
12
Тези
Numerical simulation of internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.114
13
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Пампуха Ігор Володимирович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.109
14
Тези
Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів
Нікіфоров Микола Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.108
15
Тези
Mathematical model of stationary propellant combustion
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.30 c.114-115
16
Матеріали конференції
Програмно-апаратний комплекс балістичного забезпечення артилерійського полігону
Івченко Василь Миколайович
Козак Павло Миколайович
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України: інформаційно-комунікативний захід
т.1 c.226-227
17
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Буй Дмитро Борисович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Science. Business. Society
т.1 в.4 c.3-6
18
Наукова стаття
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.181-186
19
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Буй Дмитро Борисович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Научни известия на НТСМ
т.24 в.9 c.3-6
20
Наукова стаття
Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв
Потапенко Леонід Іванович
2016
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: науково-технічний збірник
в.26 c.118-122
21
Наукова стаття
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.14 c.54-59
22
Тези
Інтерполяція функцій опору повітря за допомогою параболічного сплайна
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.217
23
Тези
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.218
24
Тези
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.159
25
Тези
Monotonic difference scheme for the unsteady convection-diffusion equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156-157
26
Тези
AIR drag functions interpolation using parabolic spline
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156
27
Тези
Mathematical simulation of external ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVIIІ c.69-70
28
Наукова стаття
Комп’ютерне моделювання траекторії руху центра маси тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.87-94
29
Наукова стаття
Прогнозування термінів зберігання м’ясних напівфабрикатів, пакованих у різний спосіб
Потапенко Леонід Іванович
2014
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
т.20 c.42-48
30
Наукова стаття
Дослідження задачі максимізації доходу на основі математичної моделі росту культури мікроорганізмів
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
2015
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.118 c.37-43
31
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.25 c.130
32
Тези
Математичні аспекти інтелектуальної системи керування вогнем артилерії
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Міжнародна науково-технічна конференція Штучний інтелект та інтелектуальні системи
т.16 c.10
33
Тези
Математичне моделювання руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.1
34
Наукова стаття
Моделювання розповсюдження радіоактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2013
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.4 c.77-86
35
Наукова стаття
Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.184-189
36
Тези
Чисельна модель гідродинаміки водойм
Потапенко Леонід Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.82
37
Тези
Математична модель динамічних процесів в морських водоймах
Потапенко Леонід Іванович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.150
38
Тези
Тривимірна модель руху рідини з вільною поверхнею./ VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Потапенко Леонід Іванович
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.182.0000
39
Тези
Тривимірна чисельна модель гідродинамічних процесів в морських водоймах./ Матеріали всеукр. наук. конф. "Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів", м. Рівне, 22-23 лютого 2013 р.
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.137.0000
40
Тези
Програмний комплекс для моделювання динаміки рідини у водоймах. / XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.182.0000
41
Тези
Математичне моделювання динамічних процесів в Азовському морі./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р.
Потапенко Леонід Іванович
2012
42
Тези
Математична модель динамічних процесів в Азовському морі./ VІ Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1-6 жовтня 2012.
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
2012
43
Тези
Інформаційна система оперативного прогнозування підтоплення земель./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Потапенко Леонід Іванович
Пришляк Катерина Олександрівна
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Олег Борисович
2011
44
Тези
Ізометрична модель рельєфоутворення в термопластичних середовищах /III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Потапенко Леонід Іванович
2009
45
Наукова стаття
Математичні моделі рельєфоутворення в термопластичних середовищах.
Потапенко Леонід Іванович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.70.0000
46
Тези
Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах./ХII міжн. наук. конф. ім. Акад. М. Кравчука
Потапенко Леонід Іванович
2008

Повернення до списку

Вгору