Автори, співробітники Університету

Потапенко Леонід Іванович
Potapenko Leonid I.

Ідентифікатор автора: 39344
Author Identifier Number Scopus: 25026248700 →
Кількість пошукових запитів автора: 531

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ
Посада: Молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 31, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Computer realizations of the cubic parametric spline curve of Bezier type
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
International Journal of Computing
т.18 в.4 c.422-430
2
Тези
Mathematical model of external ballistics for the body of the stabilized feathering
Ківва Тетяна Степанівна
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2020
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2020 c.75-76
3
Наукова стаття
Controlled Spline of Third Degree: Approximation Properties and Practical Application
Крак Юрій Васильович
Потапенко Леонід Іванович
Стеля Олег Борисович
2019
Advances in Intelligent Systems and Computing
т.1020 c.215-224
4
Тези
Monotone difference scheme for singularly perturbed second degree equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.34 c.97-98
5
Тези
Kinetic Studies Of Ferritision Wastewater Treatment For Industrial Facilities
Потапенко Леонід Іванович
2019
WORLD CONFERENCE on INNOVATION and COMPUTER SCIENCE (INSODE-2019)
т.9
6
Тези
Комп‘ютерне моделювання впливу товщини порохової стрічки на піродинамічні характеристики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018)
c.176-177
7
Тези
Перспективи використання балістичного моделювання в сучасних системах прицілювання
Козак Павло Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Спеціальне приладобудування: стан та перспективи Збірник наукових праць третьої Української науково-технічної конференції, 4–5 грудня 2018 р., Київ
c.48-50
8
Тези
Дослідження впливу балістичних факторів на розсіювання снарядів методом Монте-Карло
Пашко Анатолій Олексійович
Попков Борис Олексійович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2019
Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. Тези доповідей на VII науково-технічній конференції, Київ,2019
c.225-226
9
Матеріали конференції
Mathematiral simulation of external ballistics problems using standart NATO
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.112
10
Матеріали конференції
Ефективний обчислювальний метод розв’язування задачі стаціонарного горіння пороху
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.145-146
11
Матеріали конференції
Дослідження внутрішньо-балістичних процесів за допомогою комп'ютерної моделі
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.75-76
12
Наукова стаття
Application of piecewise-cubic functions for constructing a Bezier type curve of C1 smoothness
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.2 в.4-92 c.46-52
13
Праці конференції
B´ezier-type Cubic Parametric Spline Curve Constraction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.169-176
14
Препринт
Про один метод побудови сплайнової кривої третього порядку типу Безьє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 8 с.- Бібліогр.: 12 назв. – Укр. – Деп. В ДНТБ України № 70-РІД(Н).Ук-2017
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
ДНТБ УкраЇни
c.1-8
15
Тези
The new method of a third-degree Bezier type spline curve construction
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.119-120
16
Тези
Алгоритм побудови параметричної сплайнової кривої типу Без’є третього степеня
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2018
Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення: Всеукраїнська науково-технічна конференція
в.1 c.35-36
17
Наукова стаття
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Science. Business. Society
т.2 в.3 c.111-114
18
Наукова стаття
Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
в.28 c.53-57
19
Праці конференції
Simulation and software development for solving internal ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Enginering, Technologies, Education: International scientific and technical conference
т.5 в.1 c.87-90
20
Тези
Numerical simulation of internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.114
21
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Пампуха Ігор Володимирович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.109
22
Тези
Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів
Нікіфоров Микола Миколайович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.108
23
Тези
Mathematical model of stationary propellant combustion
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.30 c.114-115
24
Матеріали конференції
Програмно-апаратний комплекс балістичного забезпечення артилерійського полігону
Івченко Василь Миколайович
Козак Павло Миколайович
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформаційно-комунікативного заходу, (Київ, 22-23 верес. 2015 р.)
c.226-227
25
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Science. Business. Society
т.1 в.4 c.3-6
26
Наукова стаття
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.4 c.181-186
27
Наукова стаття
Development of computational techniques to solve problems external and internal ballistics
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Научни известия на НТСМ
т.24 в.9 c.3-6
28
Наукова стаття
Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв
Потапенко Леонід Іванович
2016
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: науково-технічний збірник
в.26 c.118-122
29
Наукова стаття
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Військово-технічний збірник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
в.14 c.54-59
30
Тези
Інтерполяція функцій опору повітря за допомогою параболічного сплайна
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.217
31
Тези
Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекції-дифузії-реакції
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Інформатика, математика, автоматика: Науково-технічна конференція
c.218
32
Тези
Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.159
33
Тези
Monotonic difference scheme for the unsteady convection-diffusion equation
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156-157
34
Тези
AIR drag functions interpolation using parabolic spline
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.156
35
Тези
Mathematical simulation of external ballistics problems
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVIIІ c.69-70
36
Наукова стаття
Комп’ютерне моделювання траекторії руху центра маси тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2014
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.3 c.87-94
37
Наукова стаття
Прогнозування термінів зберігання м’ясних напівфабрикатів, пакованих у різний спосіб
Потапенко Леонід Іванович
2014
Наукові праці Національного університету харчових технологій (Scientific Works National University of Food Technologies)
т.20 c.42-48
38
Наукова стаття
Дослідження задачі максимізації доходу на основі математичної моделі росту культури мікроорганізмів
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
2015
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.118 c.37-43
39
Тези
Математичне моделювання задач зовнішньої балістики
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.25 c.130
40
Тези
Математичні аспекти інтелектуальної системи керування вогнем артилерії
Лапчук Віктор Петрович
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Олег Борисович
2015
Штучний інтелект та інтелектуальні системи: Міжнародна науково-технічна конференція (AIIS)
т.16 c.10
41
Тези
Математичне моделювання руху тіла, кинутого під кутом до горизонту
Потапенко Леонід Іванович
Сіренко Ігор Павлович
Стеля Ігор Олегович
Стеля Олег Борисович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.1
42
Наукова стаття
Моделювання розповсюдження радіоактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3
Клюшин Дмитро Анатолійович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2013
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.4 c.77-86
43
Наукова стаття
Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах
Потапенко Леонід Іванович
Стешенко Григорій Миколайович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.184-189
44
Тези
Чисельна модель гідродинаміки водойм
Потапенко Леонід Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.82
45
Тези
Математична модель динамічних процесів в морських водоймах
Потапенко Леонід Іванович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.150
46
Тези
Тривимірна модель руху рідини з вільною поверхнею./ VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції.
Потапенко Леонід Іванович
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.182.0000
47
Тези
Тривимірна чисельна модель гідродинамічних процесів в морських водоймах./ Матеріали всеукр. наук. конф. "Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів", м. Рівне, 22-23 лютого 2013 р.
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
2013
Current problems in information and computational technologies
c.137.0000
48
Тези
Програмний комплекс для моделювання динаміки рідини у водоймах. / XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013) Abstracs, May 13-17, 2013, Skhidnytsia, Ukraine
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Олег Борисович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.182.0000
49
Тези
Математичне моделювання динамічних процесів в Азовському морі./ V Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" (до 90-річчя від дня народження акад. І.І. Ляшка), Київ, 10-11 вересня 2012 р.
Потапенко Леонід Іванович
2012
50
Тези
Математична модель динамічних процесів в Азовському морі./ VІ Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 1-6 жовтня 2012.
Потапенко Леонід Іванович
Рак Лариса Кирилівна
2012
51
Тези
Інформаційна система оперативного прогнозування підтоплення земель./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Потапенко Леонід Іванович
Пришляк Катерина Олександрівна
Рак Лариса Кирилівна
Стеля Олег Борисович
2011
52
Тези
Ізометрична модель рельєфоутворення в термопластичних середовищах /III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Потапенко Леонід Іванович
2009
53
Наукова стаття
Математичні моделі рельєфоутворення в термопластичних середовищах.
Потапенко Леонід Іванович
2007
Журнал обчислювальної та прикладної математики
c.70.0000
54
Тези
Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах./ХII міжн. наук. конф. ім. Акад. М. Кравчука
Потапенко Леонід Іванович
2008

Повернення до списку

Вгору