Автори, співробітники Університету

Потіха Людмила Михайлівна

Ідентифікатор автора: 39357
Author Identifier Number Scopus: 6506573546 →
ResearcherID, Web of Science: G-4877-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 906

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: зав.лаб.

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: хімія гетероциклічних сполук

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 96, з них наукових статей (наукові публікації) - 65, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 25, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 59

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Синтез похідних [1]бензофуро[2,3-d]азоло[a]піридину
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.166
2
Наукова стаття
A new method for the construction of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine system
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Шелепюк Андрій Васильович
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4-5 c.367–373
3
Наукова стаття
Cationic ring contraction of seven-membered cycle of 3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxathiepine derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4-5 c.416-420
4
Наукова стаття
Reactions of [2-(Bromomethyl)phenyl](4-chlorophenyl)methanone: A New Synthesis of [1,3]Thiazolo[3,2-b][2,4]benzodiazepine, Benzimidazo[1,2-b][2,4]benzodiazepine and Benzimidazo[1,2-b][2]benzazepine Derivatives
Давидов Валентин Іванович
Потіха Людмила Михайлівна
2019
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.7 в.1 c.96-103
5
Наукова стаття
Reactions of (2-(Bromomethyl)phenyl1)(4chlorophenyl) methanone: A new Synthesis of (1,3) Thiazolo (3,2-b) (2,4) benzodiazepine, Benzimidazo (1,2-b) (2,4) benzodiazepine and Benzimidazol (1,2-b) benzazepine Derivatives.
Давидов Валентин Іванович
Потіха Людмила Михайлівна
2019
French Ukrainian Journal of Chemistry
в.7 c.96-103
6
Наукова стаття
Синтез і флюоресценція похідних тріазолоазинів (Synthesis and fluorescence of triazoloazines derivatives)
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
Макеєв Анатолій Миколайович
2019
Вопросы химии и химической технологии / Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii
в.5 c.71-76
7
Наукова стаття
Rearrangement of benzyl derivatives of condensed 3-aminoisoquinolinones
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2018
Украинский химический журнал
т.84 в.2 c.102-107
8
Наукова стаття
Peculiarities of the reactions of alpha,beta-unsaturated gamma-bromoketones with hydrazine derivatives
Потіха Людмила Михайлівна
2018
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.6 в.1 c.56-66
9
Автореферат
Дизайн та синтез азагетероциклів на основі альфа, бета-ненасичених гамма-галагенокарбонільних сполук
Потіха Людмила Михайлівна
2017
К: НУХТ
т.1 в.1 c.1-40
10
Дисертаційна робота
Дизайн та синтез азагетероциклів на основі альфа, бета-ненасичених гамма-галагенокарбонільних сполук
Потіха Людмила Михайлівна
2017
К: НУХТ
т.1 в.1 c.1-580
11
Звіти
Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії: Вичерпний літературний пошук, розробка цільових методик синтезу конденсованих гетеросистем. Попередні фізико-хімічні дослід
Добриднєв Олексій Володимирович
Потіха Людмила Михайлівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-103
12
Звіти
Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії:Синтез O-,N-,S-вмісних функціоналізованих гетероциклічних систем, дослідження реакційної здатності їх похідних
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-147
13
Наукова стаття
Реакції гама-галогензаміщених альдегідів (гетеро)ароматичного ряду з нуклеофілами
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2017
Український хімічний журнал
т.1 c.7-25
14
Наукова стаття
Електрофільне заміщення в солях 6,8-діарил-1H-імідазо[1,2-a]піридинію
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
Шелепюк Андрій Васильович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.16-18
15
Тези
Метод синтезу похідних нових гетеросистем ряду бензофуро[2,3-d]азоло[a]піридину
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
Суров Дмитро Олександрович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.115
16
Тези
Новий підхід до синтезу похідних 1H-піроло[1,2-b]-1,2,4-триазолу
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
Шибека Інга Юріївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.124
17
Тези
A new method of synthesis [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridines and [1,2,4]triazolo[1,5-b]isoquinolines
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.164
18
Наукова стаття
Метод синтеза 1-(фенил)алкил-3-ацил-1,2,8-триазаспиро (4.5) деканов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2016
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
т.14 в.1 c.61-66
19
Наукова стаття
Synthesis of 1R-1H-imidazo[1,2-a]pyridin-4-ium-8-olate derivatives
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2015
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.52 c.539–544
20
Наукова стаття
Строение 2-арилгидразонов 1R-3-(4-пиридинил)-1,2,3-пропантрионов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
т.12 c.4-14
21
Наукова стаття
1'-R-Спиро[7H,8H-2a,7a-диазациклопента[fg]нафтацен-2,4'(1'H)-пиридин]-1,8(2H)-дионы
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.399-401
22
Наукова стаття
10a,15b-Диазадибенз[a,e]плеяден-11-оны
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.402-404.
23
Наукова стаття
Этиловые эфиры 1-арил-8-метил-4-оксо-1,2,8-триазаспиро[4.5]дека-2,6,9-триен-3-карбоновой кислоты
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.405-406
24
Тези
Синтез похідних 1,2,4-триазоло[1,5-a]піридинів.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.67
25
Тези
Флуоресценція нових похідних азолохіноліну
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Сучасні тенденції: тези доповіді на Київській конференції з аналітичної хімії (Київ, 2014 р.)
т.1 c.79-79
26
Тези
Флуоресцентні властивості нових похідних азолопіридинів .
Запорожець Ольга Антонівна
Кеда Тетяна Євгенівна
Потіха Людмила Михайлівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.99
27
Матеріали конференції
The synthesis of Benzoazines on the base of o-Bromomethylbenzophenone derivatives
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.36-40
28
Наукова стаття
Synthesis of (benzo)thiazolo[3,2-a]pyridine derivatives
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.49 c.348-349
29
Наукова стаття
Новые соли акридизиния на основе [2-(бромометил)фенил]карбонильных соединений
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.49 c.294-301
30
Наукова стаття
The synthesis of Benzoazines on the base of o-Bromomethylbenzophenone derivatives
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.1 c.43-47
31
Тези
Synthesis and properties of imidazo[1,2-a]pyridines
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.144
32
Тези
Tautomeric Equilibrium of Azo Coupling Products Derived from 1-(4-Pyridinyl)-1,3-Dicarbonyl Compounds
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.119
33
Тези
A New Method for the Synthesis of 1,2,3,4-Tehydroisoquinolines
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.135
34
Тези
СИНТЕЗ 1-АРИЛФТАЛАЗИНІВ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ о-БРОММЕТИЛБЕНЗОФЕНОНУ
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.253
35
Тези
Синтез 1,2,8-триазаспіро[4.5]дека-2,6,9-трієнів на основі похідних 1-піридин-4-ілбутан-1,3-діону
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.73
36
Матеріали конференції
Новий спосіб анелювання ізохінолінового циклу по грані а-піридинів
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2012
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.332
37
Наукова стаття
Синтез азоло[a]пиридинов из производных 5-(бромо-метил)гепт-4-ен-3-она и 5-бромопент-3-ен-2-она
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.11 c.1725-1734
38
Наукова стаття
Дезалкилирование четвертичных солей 1-алкил-азоло[a]пиридиния
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.2 c.364-376
39
Наукова стаття
Особенности реакций четвертичных солей на основе (4Z)-5-(бромометил)-2,2,6,6-тетраметилгепт-4-ен-3-она. Синтез производных азоло[a]азепина и индолизина
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.2 c.355-363
40
Наукова стаття
Synthesis of novel pyrido[1,2-b][2,4]benzodiazepine derivatives
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2012
Journal of Chemical Research
т.36 c.312-314
41
Наукова стаття
Получение изоиндоло[2,1-а]хиноксалинов на соснове производных N-(2-аминофенил)изоиндола
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.7 c.1113-1123
42
Тези
Синтез похідних 1R-1H-імідазо[1,2-a]піридин-4-ій-8-олатів
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2012
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.5 c.79
43
Наукова стаття
Алкилирование производных 3-аминоизокарбостирила
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.3 c.379-386
44
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 37. Гетероциклизации на основе 3-(ариламино)- и 3-(гетариламино)-изохинолин-1(2Н)-онов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Пласконь Андрій Стефанович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.3 c.417-431
45
Наукова стаття
1,5-Электроциклизация бромидов 1-алкил-3-[(2Z)-4-оксо-2,4-диарилбут-2-ен-1-ил]-1H-бензимидазол-3-ия
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.4 c.552-556
46
Наукова стаття
Синтез производных азепино[1,2-a]бензимидазола и имидазо[1,2-a]азепина
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.6 c.901-912
47
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 38. Азоло[b]изохинолины на основе производных о-галогенметилбензойной кислоты
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.8 c.1212-1222
48
Наукова стаття
2-Substituted-isoindoles: a novel synthetic route and a study of the Diels–Alder and Michael reactions
Войтенко Зоя Всеволодівна
Ковтуненко Володимир Олексійович
Левков Ігор Вікторович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Journal of Chemical Research
т.10 c.615-618
49
Тези
Une nouvelle aproche en synthese de pyrido[1,2-b][2]benzazepines
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.88
50
Тези
Amino- et oxiderives de azolo[bisoquinolines
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.53
51
Тези
Spiro condenses 1,4-dihydropyridines sur la base des derives des 1-pyridin-4-ylbutane-1,3-diones
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.79
52
Тези
Une nouvelle aproche en synthese de pyrido[1,2-b][2,4]benzo-diazepines
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.89
53
Тези
Синтез 1,2,8-триазаспіро[4,5]дека-2,6,9-трієнів на основі похідних 1-піридин-4-ілбутан-1,3-діону
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.62
54
Наукова стаття
Эффективный синтез 1,3-ди-арилпирроло[1,2-a]хиноксалинов из 2-(1H-пиррол-1-ил)-фениламинов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
в.№ 11 c.1734-1740
55
Наукова стаття
Взаимодействие (Z)-4-бром-1,3-ди(2-тиенил)-2-бутен-1-она с аминами, синтез ди(2-тиенил)азоло[a]пиридинов // Химия гетероциклических соединений.- 2010.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.919.0000
56
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 36. Циклизация солей N-алкил-3-(2-ензоилбензил)бензолия- новый метод синтезапроизводных азоло[b]изохинолинов// Химия гетероциклических соединений.- 2010.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1360.0000
57
Наукова стаття
Изучение реакций ацилирования в ряду производных 3-аминоизокарбо-стирила
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
в.№ 5 c.718-733
58
Наукова стаття
Новый способ достройки пиридинового цикла к производным имидазола и бензимидазола // Химия гетероциклических соединений.- 2010. – №. 1. – C. 95-113
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.95.0000
59
Наукова стаття
Синтез диарилазоло[a]пиридинов из солей [(Z)-2,4-диарил-4-оксо-2-бутенил]азолия // Химия гетероциклических соединений.- 2010. – №. 2. – C. 275-288
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.275.0000
60
Наукова стаття
3-(Гетариламино)- и 3-[(гетарилметил)амино]изохинолин-1(2H)-оны // Химия гетероциклических соединений.- 2010. – №. 4. – C. 575 –590
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.575.0000
61
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 33. Синтез 1’-R-спиро[7H,8H-2a,7a-диазациклопента[fg]нафтацен-2,4’(1’H)-пиридин]-1,8(2H)-дионов// Химия гетероциклических соединений
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.52.0000
62
Наукова стаття
Синтез производных 2,4-дифенил-1H-пиррол-1-амина
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.404.0000
63
Наукова стаття
Химия производных 3-амино-изокарбостирила. 1. Методы синтнза
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Журнал органической и фармацевтической химии
т.7 c.17.0000
64
Наукова стаття
Химия производных 3-амино-изокарбостирила. 2. Химические свойства
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Журнал органической и фармацевтической химии
т.7 c.0.0000
65
Наукова стаття
Химия производных дигидро-3-изохинолинамина
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Успехи химии
т.78 c.558.0000
66
Наукова стаття
Синтез и свойства Z-1,3-бис(арил)-4-бром-2-бутен-1-онов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1478.0000
67
Наукова стаття
Синтез, строение и свойства 1,3,5-триарилпиридазинов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1031.0000
68
Тези
NEW SYNTHETIC APPROACHE TO CONDENCED AZOLO[b]ISOQUINOLINES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
69
Тези
Новый метод синтеза производных имидазо[1,2-a]пиридина // Тезисы докладов международной конференции «новые направления в химии гетероциклических соединений».Кисловодск, Россия,3-8.05.2009
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2009
70
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 24.Взаимодействие 6,11-дигидро-13Н-изохино[3,2-b]хиназолин-13-она с карбонильными соединениями
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1509.0000
71
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 25. Алкилирование 6,11-дигидро-13Н-изохино[3,2-b]хиназолин-13-она
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1698.0000
72
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 26. Реакции окисления производных 6,11-дигидро-13Н-изохино[3,2-b]хиназолин-13-она
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1833.0000
73
Наукова стаття
Синтез 2-(2,4-дифеніл-1Н-пірол-1-іл)бензойних кислот
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Журнал органической и фармацевтической химии
c.80.0000
74
Наукова стаття
Конденсация g-бромдипнона с тиокарбамидами: синтез 4,4-дизамещенных 4,5-дигидро-1,3-тиазол-2-аминов и тиазолидин-2-онов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.103.0000
75
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 27. Синтез и реакции окисления 5,13-дигидро-11Н-изохино[3,2-b]хиназолин-11-она
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.273.0000
76
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 28. Синтез и свойства 10a,15b-диазадибенз[a,e]пле-яден-11-онов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.280.0000
77
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 29. Реакции окисления солей 5-арил-7,12-дгидроизохино[2,3-a]хиназолиния.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.428.0000
78
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 30. Ацилирование и алкилирование 5,13-дигидро-11Н-изохино[3,2-b]хиназолин-11-она.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.741.0000
79
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 31. Взаимодействие 5-арил-12Н-изохино[2,3-a]хиназолинов с электрофильными реагентами
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1044.0000
80
Наукова стаття
Синтез бромида 11-метил-7,9-дифенил-6H,11H-азепино[2,1-b]бензимидазол-5-ия
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.791.0000
81
Наукова стаття
Новый метод синтеза производных 1,2,8-триазаспиро[4.5]декана
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1263.0000
82
Наукова стаття
Synthesis of fused pyrido[a]imidazoles
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
Synthetic Communications
т.38 c.2061.0000
83
Тези
Толмачов РЕАКЦІЇ 3- (ГЕТАРИЛАМІНО)-1(2H)-ІЗОХІНОЛІНОНІВ З КАРБОНІЛЬНИМИ СПОЛУКАМИ//науково-технічна конференція “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2008
84
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 20. Об особенностях термической перегруппировки 7,12-дигидро-5Н-изохино[2,3-а]хиназолин-5-она в 6,11-дигидро-13Н-изохино[3,2-b]хиназолин-13-он
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.430.0000
85
Наукова стаття
Синтез и свойства Ar-замещенных 7,12-дигидро-5Н-изохино[2,3-а]хиназолин-5-онов.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.652.0000
86
Наукова стаття
Взаимодействие g-бромдипнона с тиокарбамидами
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.625.0000
87
Наукова стаття
Взаимодействие g-бромдипнона с гидразинами
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.626.0000
88
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 22. Синтез и свойства 6,11-дигидро-13Н-изохино[3,2-b]хиназолин-13-онов
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.899.0000
89
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 23. Взаимодействие о-бромметилфенилацето-нитрила с антраниловыми кислотами: синтез 6Н,12Н,17Н-дибензо[3,4:6,7][1,8]нафти-ридино[1,8-ab]хиназолин-6,17-дионов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1059.0000
90
Наукова стаття
Потіха 2-(2-4-хлорфеніл)імідазо-1,2-а-піридин-3-іл)1-(4-морфолініл)-1-етанон
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Журнал органической и фармацевтической химии
т.5 c.19.0000
91
Тези
ENAMINIC PROPERTIES OF CONDENSED 3-AMINOISOQUINOLINES.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.72.0000
92
Тези
HETEROCYCLISATIONS ON THE BASE OF g-BROMODYPNONE.
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.73.0000
93
Тези
3-(Гетариламіно)-1(2Н)-ізохінолінони
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
94
Тези
Синтез дифеніл заміщених піридо[2,1-b]бензімідазолів та імідазо[1,2-a]піридинів
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
95
Наукова стаття
Конденсированные изохинолины. 19. Синтез 1’-R-спиро[6a,11b-диазабенз[e]ацеантрилен-6(7Н),4’(1’H)-пиридин]-5,7(12Н)-дионов
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2006
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.113.0000
96
Наукова стаття
Синтез N-арилзамещенных пирролов via g-бромдипнон
Ковтуненко Володимир Олексійович
Потіха Людмила Михайлівна
2006
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.848.0000

Повернення до списку

Вгору