Автори, співробітники Університету

Предко Денис Єрофейович
Denys Predko, Predko Denis

Ідентифікатор автора: 39377
ResearcherID, Web of Science: AAQ-9214-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 879

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: історія психології / історія вітчизняної психологічної думки / психологія релігії /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 24, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Imperatives of Spirituality: Essence and Key Meanings
Предко Денис Єрофейович
Предко Олена Іллівна
2020
Beytulhikme An International Journal of Philosophy
т.10 в.1 c.69-78
2
Наукова стаття
Взаємозв’язок етнопсихології та моралі
Предко Денис Єрофейович
2020
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.2 c.55-62
3
Наукова стаття
Worldview Essence and Cosmic Connotations of Religious Feelings
Предко Денис Єрофейович
Предко Олена Іллівна
2020
Philosophy and Cosmology
в.25 c.131-139
4
Тези
Ritual as a presentation of religious feelings
Предко Денис Єрофейович
2020
The Days of Science of the Faculty of Philosophy: International Scientific Conference
c.150-152
5
Тези
Етнопсихологічне сприйняття міжнаціональних життєвих ситуацій
Предко Вікторія Володимирівна
Предко Денис Єрофейович
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.92-94
6
Тези
Рене Декарт про природу душі
Предко Денис Єрофейович
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.182-184
7
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія психології» для студентів спеціальності 053 «Психологія» ОКР «Бакалавр»
Буркало Наталія Іванівна
Предко Денис Єрофейович
2019
ВПЦ "Київський університет"
c.1-52
8
Тези
Духовно-психологічні особливості емпатії
Предко Денис Єрофейович
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.164-166
9
Тези
Етнопсихологічний зріз моральнісної ідентифікації
Предко Денис Єрофейович
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.54-56
10
Тези
Existential and personal meanings of religious feelings
Предко Денис Єрофейович
2019
The Days of Science of the Faculty of Philosophy: International Scientific Conference
c.132-133
11
Тези
Переживання як чинник формування внутрішньої людини
Предко Денис Єрофейович
2019
Релігія та медицина: Міжнародна науково-практична конференція
c.91-94
12
Монографія
Релігійні почуття: сутність та особливості прояву
Предко Денис Єрофейович
2018
ВАДЕКС (монографія)
c.1-156
13
Наукова стаття
Georgy Сhelpanov as Ukrainian psychologist
Предко Денис Єрофейович
2018
International Journal of Education & Development
в.1 c.68-74
14
Тези
Ментальність як етнопсихологічний вимір життєвих ситуацій особистості
Предко Денис Єрофейович
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.231-234
15
Тези
В. Ф. Войно-Ясенецький про серце як корелят "внутрішньої" людини
Предко Денис Єрофейович
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.3 c.109-111
16
Тези
Релігійний фанатизм та ідентичність особистості
Предко Денис Єрофейович
2018
Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.90-91
17
Тези
Етнопсихологічний зріз духовно-моральнісної ідентифікації: український контекст
Предко Денис Єрофейович
2018
Нові виміри духовності на початку XXI століття: Міжнародна on-line конференція
т.6 c.88-90
18
Наукова стаття
Релігійна віра як чинник подолання критичних життєвих ситуацій
Ларін Дмитро Ігорович
Предко Денис Єрофейович
2017
Психологічний часопис
в.4 c.76-86
19
Наукова стаття
Концептуалізація феномена почуття у контексті психологічного дискурсу
Предко Денис Єрофейович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.2 в.2 c.81-86
20
Наукова стаття
Напрямки діяльності Георгія Івановича Челпанова: Київський період
Предко Денис Єрофейович
2017
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
т.39 в.1 c.133-142
21
Тези
Релігійні почуття як чинник впливу на особистість
Предко Денис Єрофейович
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.226-228
22
Тези
Психологічні студії в університеті Св. Володимира (30-50 рр. ХІХ ст.)
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.209-211
23
Тези
В. Джемс про стан релігійного щастя
Предко Денис Єрофейович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.6 c.212-214
24
Тези
Вільгельм Вундт про сутність психології народів
Предко Денис Єрофейович
2017
Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері біологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
c.78-80
25
Наукова стаття
Осмислення релігійних почуттів у контексті природничо-наукових досліджень
Предко Денис Єрофейович
2015
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (3) c.13-17
26
Наукова стаття
Релігійні почуття як презентація духовності: український контекст
Предко Денис Єрофейович
2015
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (4) c.54-57
27
Тези
Варіативні моделі походження релігійних почуттів
Предко Денис Єрофейович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.204-206
28
Тези
Концепт «переживання» у контексті смислових вимірів
Предко Денис Єрофейович
2015
Міжнародна наукова конференція «Перші Танчерівські читання: «Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства»
т.1 в.1 c.45-47
29
Наукова стаття
Религиозное чувства в осмыслении Вильяма Джемса
Предко Денис Єрофейович
2015
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
т.1 c.37-41
30
Наукова стаття
Специфічні особливості релігійних почуттів
Предко Денис Єрофейович
2015
Вісник Черкаського університету. Серія : Філософія
в.11 c.23-30
31
Наукова стаття
Прояви релігійних почуттів: релігієзнавчий аспект
Предко Денис Єрофейович
2015
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.94 c.23-30
32
Тези
Формування концепції релігійного почуття В. Джемса: історико-філософські впливи
Предко Денис Єрофейович
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.134-136
33
Матеріали конференції
Петро Авсєнєв про феномен душі
Предко Денис Єрофейович
2014
Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри
c.9-12
34
Наукова стаття
Релігійні почуття: сенсожиттєвий потенціал
Предко Денис Єрофейович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
в.4 (114) c.45-48
35
Наукова стаття
Любов в російській релігійній філософіїї (релігійний контекст)
Предко Денис Єрофейович
2013
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.5 c.49-51
36
Наукова стаття
Почуття як складова релігієзнавчої концепції З.Фройда
Предко Денис Єрофейович
2014
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.24 c.70-77
37
Тези
Зігмунд Фройд про амбівалентний характер релігії
Предко Денис Єрофейович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.7 c.104-106
38
Тези
Любов як презентація релігійності людини
Предко Денис Єрофейович
2014
Науковий діалог "Схід-Захід":матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницька область, м. Кам'янець- Подільський, 7 червня 2014 р.)
т.2 c.108-111
39
Тези
Религиозное чувство структурированность и особенности
Предко Денис Єрофейович
2014
XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». – Россия. – Москва (11-15 апреля 2011)
c.22-23
40
Тези
філософія освіти - цілісність та синергія: людиномірні пріоритети
Предко Денис Єрофейович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.223.0000
41
Тези
Релігійне навіювання та уява: особливості взаємозв'язку
Предко Денис Єрофейович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.339.0000
42
Наукова стаття
Релігійне почуття: сутнісні характеристики та функціональність.
Предко Денис Єрофейович
2012
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.13 c.118.0000
43
Тези
Релігійні почуття: психодинамічний аспект
Предко Денис Єрофейович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.97.0000

Повернення до списку

Вгору