Автори, співробітники Університету

Предко Олена Іллівна

Ідентифікатор автора: 39378
Кількість пошукових запитів автора: 530

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Релігієзнавства
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 57, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Феномен релігійної віри
Предко Олена Іллівна
2017
Наукові праці: наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв
т.300 в.288 c.44-48
2
Наукова стаття
Абдалла Ібн Язин
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
3
Наукова стаття
А́бдо Муха́ммед
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
4
Наукова стаття
Абу Ханіфа ан-Нуман ібн Сабіт аль
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
5
Наукова стаття
Абу Юсуф Якуб ібн Ібрагім аль-Ансарі аль-Куфи, більш відомий як Абу
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
6
Наукова стаття
Авва
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
7
Наукова стаття
Авель
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
8
Наукова стаття
Агав
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
9
Наукова стаття
Аггада
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
10
Наукова стаття
Агіасма
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
11
Наукова стаття
Агнеса Свята
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
12
Наукова стаття
Агнус Деі
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
13
Наукова стаття
Агоністики
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
14
Наукова стаття
Аграфи
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
15
Наукова стаття
Адвентизм
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
16
Наукова стаття
Акіда
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
17
Наукова стаття
Акривія
Предко Олена Іллівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
18
Тези
Релігійна віра: поліваріантність смислів
Предко Олена Іллівна
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.111-113
19
Енциклопедія
Абдалла Ібн Язин ... Акривія
Предко Олена Іллівна
2016
Велика українська енциклопедія. Словник
т.1 в.1 c.34, 37-38, 110, 119, 147, 256, 261, 269. 270. 278,333-334, 510. 523
20
Наукова стаття
Богословські студії в Університеті Св.Володимира в XIX – на початку XX ст.
Предко Олена Іллівна
2017
Історія релігій в Україні. Науковий щорічник
в.27 c.268-278
21
Наукова стаття
Вплив релігійного навіювання на людину
Предко Олена Іллівна
2017
Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат. Зб.наукових праць міжнар.науково-практичної конференції
c.149-151
22
Наукова стаття
Религиозная вера: различные контексты идентификации
Предко Олена Іллівна
2017
XХIII Международные Кирилло-Мефодиевских чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры
23
Наукова стаття
Релігійна безпека України: сутність та основні «зони» занепокоєння
Предко Олена Іллівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.41-43
24
Наукова стаття
Михайло Грушевський про релігійні пошуки в українських масах у XIX столітті
Предко Олена Іллівна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 в.2 (6) c.43-45
25
Наукова стаття
Вплив античної філософії на антропологічне вчення отців та вчителів Церкви
Предко Олена Іллівна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.3 в.3 (7) c.36-39
26
Наукова стаття
Релігійний досвід: особистісно-екзистенційна сутність
Предко Олена Іллівна
2016
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.25 в.25 c.40-45
27
Наукова стаття
Напрямки релігієзнавчих студій в Університеті Св. Володимира
Предко Олена Іллівна
2017
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.26 в.26 c.23-27
28
Тези
Особливості сприйняття ідей Аристотеля в ранньохристиянській традиції
Предко Олена Іллівна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
в.3(7) c.96-97
29
Наукова стаття
Ідеї психології релігії в Університеті св.Володимира.
Предко Олена Іллівна
2015
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.3 c.17-21
30
Підручник
Психологія релігії
Предко Олена Іллівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-479
31
Тези
Релігієзнавчі можливості трансперсональної психології
Предко Олена Іллівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.206-208
32
Тези
Михайло Грушевський про феномен «мальованство»
Предко Олена Іллівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція. "Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження). "
т.1 в.1 c.113-115
33
Наукова стаття
Вчення про «економічну людину»: зміна парадигм
Предко Олена Іллівна
2015
34
Тези
Релігійний досвід як особистісний пошук
Предко Олена Іллівна
2015
35
Тези
Рецепції ідеї внутрішньої людини в філософії Г. Сковороди
Предко Олена Іллівна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.39-42
36
Наукова стаття
Релігійний досвід: особистий вимір
Предко Олена Іллівна
2014
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 c.54-58
37
Наукова стаття
Релігійне навіювання: сутність та його складові
Предко Олена Іллівна
2014
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 c.63-67
38
Тези
Молитва як особливий стан людини
Предко Олена Іллівна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.7 c.106-108
39
Тези
Започаткування психології релігії в університеті св. Володимира: І.Сікорський про релігійну епідемію
Предко Олена Іллівна
2014
Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри
c.106-108
40
Наукова стаття
Релігійне навіювання: маніпулятивні метаморфози
Предко Олена Іллівна
2013
41
Наукова стаття
К.Юнг про архетипічність символів
Предко Олена Іллівна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.182.0000
42
Ідея внутрішньої людини: духовний потенціал
Предко Олена Іллівна
2012
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Філософія.
т.12 c.24.0000
43
Наукова стаття
Релігійна віра як екзистеційне підґрунтя особистості
Предко Олена Іллівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.26.0000
44
Наукова стаття
Ідея внутрішньої людини в східній патристиці: духовний аспект.. –
Предко Олена Іллівна
2012
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Філософія.
т.12 c.44.0000
45
Тези
Релігійна віра: сенсожиттєвий потенціал
Предко Олена Іллівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.99.0000
46
Релігійний-етичний чинник у вітчизняній психології релігії
Предко Олена Іллівна
2009
Історія, філософія, релігієзнавство
47
Наукова стаття
Віра як релігієзнавчо-психологічний феномен: сутність та форми прояву
Предко Олена Іллівна
2008
Історія, філософія, релігієзнавство
c.68.0000
48
Наукова стаття
Форми вияву релігійної віри (релігієзнавчо-психологічний аспект)
Предко Олена Іллівна
2006
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.309 c.174.0000
49
Наукова стаття
Морально-духовні виміри "віри-надії-любові" в святоотцівській думці
Предко Олена Іллівна
2006
Вісник Черкаського державного університету. Сеоія: Природничі науки
т.96 c.174.0000
50
Наукова стаття
Психологія релігії як об"єкт наукової та богословської рефлексії: зарубіжний контекст
Предко Олена Іллівна
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.94.0000
51
Наукова стаття
Релігійні почуття в осмисленні Вільяма Джеймса
Предко Олена Іллівна
2007
52
Наукова стаття
Можливості релігії в світлі транс персональної перспективи
Предко Олена Іллівна
2007
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.67 c.21.0000
53
Наукова стаття
Релігієзнавчо-політичний аналіз релігійності
Предко Олена Іллівна
2007
Гуманітарний вісник ДПУ ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький
c.381.0000
54
Наукова стаття
Феномен релігійного досвіду: релігійно-психологічний аспект
Предко Олена Іллівна
2007
Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
c.0.0000
55
Наукова стаття
Психологія релігії в дослідницьких пошуках вітчизняних релігієзнавців
Предко Олена Іллівна
2007
Вісник ун-ту управління і права.Хмельницький
c.81.0000
56
Праці конференції
Специфіка психології релігії в структурі релігієзнавчих дисциплін
Предко Олена Іллівна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.112.0000
57
Праці конференції
Святоотцівська думка: духовно-моральний вимір
Предко Олена Іллівна
2007

Повернення до списку

Вгору