Автори, співробітники Університету

Пригара Ольга Юріївна

Ідентифікатор автора: 39389
ResearcherID, Web of Science: W-3113-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 474

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Побудова інноваційної мережі для реалізації інноваційної стратегії підприємства
Пригара Ольга Юріївна
2020
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-140
2
Матеріали конференції
Інноваційна стратегія підприємства: сучасні виклики та перспективи
Пригара Ольга Юріївна
2020
IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя ДВНЗ «УДХТУ»)
c.47-49
3
Навчальний посібник
Marketing of Innovations. Methodological and learning handbook for Master’s degree students of Marketing
Петровський Микола Васильович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2020
Kyiv: Publishing House "Interservice"
в.1 c.1-34
4
Навчальний посібник
Маркетинг. Навчальний посібник
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2020
Інтерсервіс
5
Навчально-методичний комплекс
Marketing of Innovations. Methodological and learning handbook for Master’s degree students of Marketing
Петровський Микола Васильович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2020
Interservice
6
Наукова стаття
Механізм розробки стратегії cегментування міжнародних ринків
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2020
Економічний аналіз
т.30 c.166-182
7
Наукова стаття
INFLUENCER MARKETING: AN INNOVATIVE TOOL OF MARKETING COMMUNICATION
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2020
The Modertn Economic Research: Theory, Methodology, Practice: International Scientific Conference
c.41-45
8
Наукова стаття
Формування інноваційної стратегії підприємства шляхом реалізації мережевої моделі розвитку
Пригара Ольга Юріївна
2020
Інтелект-XXI
c.23-31
9
Матеріали конференції
Фактори посиленні янноваційної активності підприємств України
Пригара Ольга Юріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.113
10
Наукова стаття
Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.33-41
11
Тези
Сучасні можливості інноваційного розвитку підприємства
Пригара Ольга Юріївна
2018
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти»
12
Тези
Модель відкритих інновацій у розвитку сучасного підприємства
Пригара Ольга Юріївна
2018
Сучасний рух науки: тези міжнародної науково-практичної інтернет- конференції
в.4
13
Навчальний посібник
Innovations in International Business
Петровський Микола Васильович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-36
14
Навчальний посібник
Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. / За заг.ред. проф. Старостіної А.О.
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
15
Наукова стаття
Choice of attractive markets for the Ukrainian Manufacturers of Machine-Building Industry in Central and Eastern Europe
Пригара Ольга Юріївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2018
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.4 в.1 c.87-97
16
Наукова стаття
Механізм розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства
Пригара Ольга Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.2 c.1-6
17
Наукова стаття
Міжнародна ринкова стратегія діяльності підприємств української машинобудівної галузі на ринках Центральної та Східної Європи
Пригара Ольга Юріївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2018
Економіка та суспільство
в.14
18
Наукова стаття
Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
в.4 c.156-163
19
Наукова стаття
International Positioning Strategy of Ukrainian Advertising Service Companies on European Media Market.
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2018
Journal of Applied Economic Sciences
в.13 c.357-368
20
Розділ монографії
Model of innovative development of a modern enterprise // Management of modern socio-economic systems : Collective monograph
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
т.2 c.224-240
21
Словник
Маркетинг. Термінологічний словник
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
22
Наукова стаття
Influence of marketing communicative strategies on consumer behaviour: a case of the high-technology market of Ukraine
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Baltic Journal of Economic Studies
т.3 в.3 c.4-12
23
Наукова стаття
Формування міжнародного туристичного бренду України на Європейському ринку
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.1 в.14 (21) c.104-111
24
Наукова стаття
Конструювання економічної категорії «міжнародне позиціонування товару» та механізм розробки стратегії позиціонування на міжнародному ринку
Журило Вікторія Володимирівна
Пригара Ольга Юріївна
2017
Інтелект XXI: Науковий економічний журнал
в.5 c.23-31
25
Тези
Інновації як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства
Пригара Ольга Юріївна
2017
Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization: International scientific conference
в.2 c.20-22
26
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
27
Наукова стаття
Innovation Strategy of an Industrial Enterprise: Marketing Aspect
Пригара Ольга Юріївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2013
28
Наукова стаття
Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків
Пригара Ольга Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.38.0000
29
Наукова стаття
Формування інноваційних ідей на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві
Пригара Ольга Юріївна
2013
Ефективна економіка
т.1 c.1.0000
30
Праці конференції
Посилення інноваційного потенціалу підприємства
Пригара Ольга Юріївна
2013
Научно-информационный журнал «Экономические Науки»
т.1 c.1.0000
31
Праці конференції
Привабливість ринкового середовища України для іноземних виробників
Пригара Ольга Юріївна
2013
Конф. “Перспективні іновації в науці, освіті, виробництві та транспорті”, Одеса
т.1 c.1.0000
32
Наукова стаття
Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.73 c.4.0000
33
Підручник
Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2012
К. : Лазурит-Поліграф (навчальний посібник)
c.1-480
34
Наукова стаття
Анализ привлекательности международных рынков во внешнеэкономической деятельности предприятия./ Курск-2011 ІІІ Междун. науч. конферен.
Пригара Ольга Юріївна
2011
ІІІ Междунар. научно-практ. конф. „Экологическая безопасность: проблемы и пути решения”, Крим 10-14 сентября, 2007 г.
35
Наукова стаття
Врахування зовнішньоекономічних ризиків при оцінці привабливості міжнародних товарних ринків
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2007

Повернення до списку

Вгору