Автори, співробітники Університету

Притика Юрій Дмитрович
Prytyka Yuri D.

Ідентифікатор автора: 39444
Кількість пошукових запитів автора: 519

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Preliminary Requests of the Courts on the Constitutionality of the Rule of Law as an Element of Relationship between Civil and Constitutional Processes
Притика Юрій Дмитрович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
2020
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
т.23 в.3 c.1-10
2
Наукова стаття
Towards Effective Dispute Resolution: a Long Way of Mediation Development in Ukraine
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2020
ASIA LIFE SCIENCES
т.29 в.1 c.389-399
3
Наукова стаття
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (статті 559, 570, 576-577, 591, 700, 792, 895, 927, 1057-1, 1074-1076-8, 1277, 1283, 1287, 1297)
Безклубий Ігор Анатолійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
Хоменко Михайло Михайлович
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
т.2 c.61-63; 73-75; 88-99; 130-134; 279-282; 376-388; 496-497; 532-535; 700-704; 723-744; 1011-1013; 1018-1019; 1022-1023; 1032-1033
4
Наукова стаття
Стан та перспективи викладання курсів медіації у вітчизняному освітньому процесі
Притика Юрій Дмитрович
2019
Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталіі Кузнецової/ Відп. ред. О.В. Кохановська та О.О. Кот. – К.: ПрАТ «Юридична практика»
c.433-444
5
Наукова стаття
Розвиток приватних засад в цивільному процесі
Василина Наталія Володимирівна
Притика Юрій Дмитрович
2019
Право України
в.2 c.162-174
6
Тези
Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження
Притика Юрій Дмитрович
2019
Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г. Побірченка
в.5 c.159-167
7
Матеріали конференції
Поняття та елементи арбітрабільності
Притика Юрій Дмитрович
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.299-302
8
Матеріали конференції
Правова природа онлайн-арбітражу
Притика Юрій Дмитрович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.216-219
9
Матеріали конференції
Онлайн-арбітраж у системі альтернативних способів вирішення спорів: pro et contra
Притика Юрій Дмитрович
2018
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наукю-практ. конф., присвяч. пам’яті О.А. Пушкіна
c.58-61
10
Матеріали конференції
Онлайн вирішення спорів
Притика Юрій Дмитрович
2018
Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin
c.84-84
11
Матеріали конференції
Арбітрабільність корпоративних спорів: національні реалії та зарубіжний досвід
Притика Юрій Дмитрович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Корпортативне право України та країн ЄС: новели законодавства"
c.119-122
12
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесу України: [навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ]
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Кіреєва Наталія Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
Саленко Ольга Василівна
Шурин Олена Андріївна
Ткачук Анжеліка Олегівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
13
Навчальний посібник
Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар
Притика Юрій Дмитрович
2018
Алерта
14
Наукова стаття
Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження в Україні
Притика Юрій Дмитрович
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25 в.3 c.47-60
15
Наукова стаття
Уніфікація процедур надання міжнародної правової допомоги в межах Європейського союзу
Притика Юрій Дмитрович
2017
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.348-352
16
Наукова стаття
Формирование доктрины арбитрабильности в Украинском праве
Притика Юрій Дмитрович
2017
Международный коммерческий арбитраж: вызовы современности. Сборник статей и докладов. К 25-летию деятельности МКАС при ТПП Украины и развития международного коммерческого арбитража в Украине
c.205-214
17
Наукова стаття
Доктрина арбитрабильности в праве Украины
Притика Юрій Дмитрович
2017
European Journal of Law and Political Sciences
в.№3 c.26-34
18
Навчальний посібник
Практикум з цивільного процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-347
19
Наукова стаття
Направления совершенствования законодательства Украины в сфере содействия и контроля за международным коммерческим арбитражем
Притика Юрій Дмитрович
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
в.5 (2)
20
Тези
Елементи доступності правосуддя як міжнародного стандарту судочинства
Притика Юрій Дмитрович
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
21
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Цивільний процес України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Василина Наталія Володимирівна
Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна
Виноградова Анна Ігорівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-40
22
Наукова стаття
Тенденції розвитку цивільного процесу України
Притика Юрій Дмитрович
2014
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
т.1 c.40-44
23
Підручник
Міжнародне приватне право
Довгерт Анатолій Степанович
Кисіль Василь Іванович
Притика Юрій Дмитрович
2014
Юридична практика
т.1 c.1-656
24
Навчальний посібник
Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України
Василина Наталія Володимирівна
Грабовська Оксана Олександрівна
Захарова Олена Семенівна
Ізарова Ірина Олександрівна
Притика Юрій Дмитрович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-208
25
Наукова стаття
Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже
Притика Юрій Дмитрович
2011
Право України
c.148.0000
26
Наукова стаття
Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі.
Притика Юрій Дмитрович
2011
Юридична газета
c.66.0000
27
Тези
Розвиток правничої думки на кафедрі правосуддя/ Збірник матеріалів конференції "Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права"
Притика Юрій Дмитрович
2009
28
Наукова стаття
Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ
Притика Юрій Дмитрович
2008
29
Наукова стаття
Правовий статус субєктів третейського розгляду
Притика Юрій Дмитрович
2007
Вісник господарського судочинства
c.140.0000
30
Наукова стаття
Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини)
Притика Юрій Дмитрович
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.80.0000

Повернення до списку

Вгору