Автори, співробітники Університету

Приходько Володимир Володимирович
Prykhodko, Volodymyr

Ідентифікатор автора: 39456
ResearcherID, Web of Science: Q-1675-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 433

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної і практичної філософії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Anthropological Discourse in the Performative Context of Body-Spatial Experience
Приходько Володимир Володимирович
Руденко Сергій Валерійович
2020
Future Human Image
т.13 в.13 c.88-93
2
Матеріали конференції
Філософія у публічному просторі
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Губерський Леонід Васильович
Ільїн Володимир Васильович
Приходько Володимир Володимирович
Шашкова Людмила Олексіївна
Дубняк Златислав Олександрович
Одинець Анна Валеріївна
Чернецький Денис Дем'янович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.2 в.28 c.5-14
3
Матеріали конференції
Модернізація філософської освіти: потенціал магістратури (Про філософію та її викладання в сучасному світі)
Приходько Володимир Володимирович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.27 в.1 c.9-10
4
Наукові висновки
Як писати вступ по-новому?
Приходько Володимир Володимирович
2019
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.29 в.1 c.47-50
5
Наукова стаття
Body and Space Relationship in the Research field of Phenomenological Anthropology: Blumenberg's Criticism of Edmund Husserl's Antropology Phodia
Приходько Володимир Володимирович
Руденко Сергій Валерійович
2018
Антропологічні виміри філософських досліджень
т.13 в.13 c.30-40
6
Наукова стаття
Концептуалізація просторового повороту у філософуванні: "структуралістське епохе", "екзистенційна географія", "топографічна методологія"
Приходько Володимир Володимирович
2017
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
в.29 c.123-131
7
Наукова стаття
Body and Space Relationship in the Research Field of Phenomenogical Anthropology: Blumenberg’s Criticism of Edmund Husserl’s «Anthropology Phobia»
Приходько Володимир Володимирович
2018
Anthropological Measurements of Philosophical Research
т.1 в.13 c.30-40
8
Тези
Про філософію та її викладання в сучасному світі
Приходько Володимир Володимирович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.27 c.9-10
9
Навчальний посібник
Теоретична і практична філософія; навчальний посібник
Приходько Володимир Володимирович
2017
ВПЦ "Київський університет" (посібник)
т.1 в.1 c.344-388
10
Тези
І.Кант vs Ж.Ж.Русо: антропологічні полюси культурфілософського мислення
Приходько Володимир Володимирович
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.2 c.173-179
11
Навчальний посібник
Основи теоретичної філософії : навчальний посібник
Приходько Володимир Володимирович
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-143
12
Наукова стаття
Досвід глобалізації: до нової метафізики простору (Ж.Дерида і Ж.Дельоз)
Приходько Володимир Володимирович
2015
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.2 в.3 c.170-176
13
Тези
Культура чи культури? Щодо нової позиції викладання філософії культури
Приходько Володимир Володимирович
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.17-19
14
Наукова стаття
Новизна как смысло-образующий разрыв жизни
Приходько Володимир Володимирович
2013
Исследования молодых ученых-гуманитариев России и Украины в начале XXI века: Сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии. – М.: Серия Проблемы философии
c.С.159-166
15
Тези
Складка і тілесний досвід
Приходько Володимир Володимирович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.4 c.156-157
16
Тези
Предметна площина філософії культури
Приходько Володимир Володимирович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.182.0000
17
Тези
Онтологічний мимесис: Дар і рука
Приходько Володимир Володимирович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.175.0000
18
Праці конференції
Новизна как смыслообразующий разрыв жизни
Приходько Володимир Володимирович
2009
19
Наукова стаття
Феномен нового
Приходько Володимир Володимирович
2008
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.4 c.75.0000
20
Наукова стаття
Від історичної епістемології до етики історії (на матеріалах філософсько–історичної концепції Р.Дж. Колінґвуда)
Приходько Володимир Володимирович
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.27.0000
21
Праці конференції
Досвід і новизна
Приходько Володимир Володимирович
2009
22
Прикладне розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р.Дж.Колінгвуда): аналіз історичної конституції
Приходько Володимир Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.89 c.37.0000
23
Наукова стаття
Декарт як засновник трансцендентальної філософії: до питання про межовість людського існування
Приходько Володимир Володимирович
2006
Універсум
т.14 c.41.0000
24
Наукова стаття
Пошук нових методологічних перспектив розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р.Дж.Колінґвуда): поняття прикладної філософії і аплікативного методу
Приходько Володимир Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.100.0000

Повернення до списку

Вгору