Автори, співробітники Університету

Приятельчук Анатолій Олексійович

Ідентифікатор автора: 39474
Кількість пошукових запитів автора: 802

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії гуманітарних наук
Посада: професор, завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття
Бугров Володимир Анатолійович
Вілков Вячеслав Юрійович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Кононенко Тарас Петрович
Кравчук Андрій Андрійович
Лубський Володимир Іонович
Панченко Валентина Іванівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Сергій Валерійович
Сидоренко Лідія Іванівна
Туренко Віталій Едуардович
Харьковщенко Євген Анатолійович
Хилько Микола Іванович
Хоменко Ірина Вікторівна
Цвих Володимир Федорович
Чуйко Вадим Леонідович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
Ярошовець Володимир Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Навчально-методичний комплекс
Філософія. Навчально-методичний комплекс (програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та система оцінки знань студентів гуманітарних факультетів) /за ред. Л.В.Губерського
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Караульна Наталія Вікторівна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
Ярошовець Володимир Іванович
2018
ВАДЕКС
c.1-116
3
Підручник
Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-621
4
Навчальний посібник
Нариси з сучасної філософії: Навчальний посібник для магістрів та здобувачів ступеня доктора філософії (За ред. академіка НАН України Л.В.Губерського)
Губерський Леонід Васильович
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
2016
ВАДЕКС
т.1 в.1 c.1-370
5
Підручник
Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
«Фоліо»
c.1-621
6
Навчально-методичний комплекс
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов)
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 в.1 c.1-62
7
Навчальний посібник
Філософія: Навчально - методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно- рейтингова система оцінки знань студентів iсторичного факультету)
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2015
ТОВ аквамарин - екслюзив
т.1 c.1-48
8
Навчальний посібник
Философия: Программа, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы и модульно - рейтинговая система оценки знаний студентов (для студентов гуманитарных факультетов) .
Власенко Федір Павлович
Гончаренко Марина Михайлівна
Губерський Леонід Васильович
Діденко Лариса Віталіївна
Іщенко Олена Миколаївна
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Сєрова Юлія Володимирівна
Скалацький Вячеслав Миколайович
Товмаш Дмитро Анатолійович
2015
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
т.1 c.1-60
9
Навчально-методичний комплекс
Філософія: Навчально - методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно - рейтингова система оцінки знань студентів Інституту міжнародних відносин).
Власенко Федір Павлович
Губерський Леонід Васильович
Колотило Володимир Володимирович
Левченюк Євгенія Вікторівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2014
ТОВ аквамарин - екслюзив
т.1 c.1-48
10
Філософія. Навчально-методичний комплекс.
Губерський Леонід Васильович
Колотило Володимир Володимирович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
Товмаш Дмитро Анатолійович
2013
11
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми сучасної філософії: Програма курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та рекомендована література
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Сайтарли Інна Анатоліївна
2013
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-80
12
Наукова стаття
Фундаментальність філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів
Приятельчук Анатолій Олексійович
2013
13
Наукова стаття
Духовність у контексті індивідуальної та соціальної практик.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.48.0000
14
Наукова стаття
Філософська та економічна категоризація понять «бізнес» та «бізнесмен»
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.106 c.29.0000
15
Наукова стаття
Бізнес-діяльність: види, типи та форми прояву
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.40.0000
16
Наукова стаття
Влада і бізнес: економічні, ідеологічні та політичні засади взаємозв"язку і взаємодії.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.13 c.127.0000
17
Наукова стаття
Сутність філософії економіки
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини
т.28 c.34.0000
18
Наукова стаття
Структура філософії економіки
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.48 c.15.0000
19
Наукова стаття
Філософія економіки і соціальний прогрес.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини
т.29 c.18.0000
20
Наукова стаття
Власність і капітал: сутність, структура та основні функції
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Вісник Житомирського педагогічного університету
т.63 c.44.0000
21
Наукова стаття
Віра та довіра в контексті бізнесової діяльності.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.50 c.33.0000
22
Наукова стаття
Капіталізм: політико-економічне та соціально-філософське тлумачення.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
23
Наукова стаття
Логіка, інтуїція і осяяння: особливості взаємозв’язку у бізнесі.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні науки
т.1 c.41.0000
24
Наукова стаття
Специфіка соціальної справедливості і відповідальності у бізнесі.
Приятельчук Анатолій Олексійович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.63 c.56.0000
25
Наукова стаття
Соціально-філософський конструкт суспільства ризику
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.104 в.104 c.23-27
26
Наукова стаття
Соціальна безпека в контексті управління розвитком суспільних відносин
Іщенко Олена Миколаївна
Приятельчук Анатолій Олексійович
2010
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.18 в.19 c.135-140
27
Матеріали конференції
Актуальные проблемы усиления марксистско – ленинской направленности преподавания юридических дисциплин в высшей школе
Кадькаленко Сергій Тимофійович
Приятельчук Анатолій Олексійович
2000
«Актуальные проблемы марксистско – ленинской направленности учебного процесса в высшей школе». Киев. 19 – 20 октября 1982 г
c.48-50

Повернення до списку

Вгору