Автори, співробітники Університету

Прохоров Олег Анатолійович
Oleh Prokhorov

Ідентифікатор автора: 39536
Кількість пошукових запитів автора: 441

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Командування
Посада: Заступник начальника Військового інституту з навчальної роботи

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 6, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Методологія проведення наукових досліджень у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти
Пампуха Ігор Володимирович
Попков Борис Олексійович
Прохоров Олег Анатолійович
Рижиков Вадим Степанович
Толок Ігор Вікторович
2018
Навчальний картографічний комплекс Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка
2
Тези
Методика соціологічного дослідження мотивації військово-професійної діяльності офіцерів Збройних Сил України
Кожедуб Олена Василівна
Прохоров Олег Анатолійович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.75-76
3
Тези
Особливості підготовки військових фахівців у цивільних закладах вищої освіти
Прохоров Олег Анатолійович
Уліч Віктор Леонідович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.318-319
4
Навчальний посібник
Військова топографія: Вид. 5-е
Прохоров Олег Анатолійович
Савков Павло Анатолійович
2017
К. : Видавництво Ліра
5
Наукова стаття
Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої військової освіти
Плахотнік Ольга Василівна
Прохоров Олег Анатолійович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.56 c.240-249
6
Тези
Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіорозвідки
Бурий Сергій Володимирович
Мірошніченко Олег Вікторович
Нікіфоров Микола Миколайович
Прохоров Олег Анатолійович
2017
Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України
c.127
7
Тези
Програма наукового дослідження
Прохоров Олег Анатолійович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.177-178
8
Наукова стаття
Conceptual model of hei education quality monitoring by principle of combined control
Пампуха Ігор Володимирович
Прохоров Олег Анатолійович
Ряба Людмила Олександрівна
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.190-203
9
Монографія
Формування готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності на засадах педагогічного менеджменту
Плахотнік Ольга Василівна
Прохоров Олег Анатолійович
2012
м. Київ, Інфодрук
c.1-378
10
Наукова стаття
Соціальна робота із сім'ями військовослужбовців
Осипа Володимир Олександрович
Прохоров Олег Анатолійович
2012
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету
c.63.0000
11
Наукова стаття
Готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності на засадах педагогічного менеджменту
Прохоров Олег Анатолійович
2012
м. Рівне, Збірник наукових праць
c.30.0000
12
Довідник
Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Прохоров Олег Анатолійович
Уліч Віктор Леонідович
2008
13
Наукова стаття
До проблеми розвитку сучасної вищої освіти
Прохоров Олег Анатолійович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.12 c.153.0000
14
Матеріали конференції
Особливості підготовки офіцера у класичному університеті
Прохоров Олег Анатолійович
Савчинська Наталія Юріївна
2005
Проблеми удосконалення системи підготовки та перепідготовки військових і цивільних фахівців в умовах подальшого реформування ЗСУ та інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у європейський освітній простір: міжвузівська науково-методична конференція
т.1 c.23-25
15
Наукова стаття
Формування особистості в умовах реформування освіти в Україні
Прохоров Олег Анатолійович
Савчинська Наталія Юріївна
2005
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
т.6 c.263-267

Повернення до списку

Вгору