Автори, співробітники Університету

Прушковська Ірина Віталіївна
Irina Prushkovska

Ідентифікатор автора: 39574
Author Identifier Number Scopus: 57200564100 →
Кількість пошукових запитів автора: 949
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Тюркології
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: класична турецька література / сучасна турецька драматургія / проблеми перекладу художньої літератури / методологія викладання турецької мови /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 121, з них наукових статей (наукові публікації) - 89, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 11, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Комунікативна граматика турецької мови Для студентів –тюркологів першого року навчання
Нікітюк Тетяна Валеріївна
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
Assistant-promo-reklama
c.1-409
2
Наукова стаття
Українка-мігрантка у турецькому драматургічному просторі (на матеріалі пєси «Лєна, Лейла та інші» З. Іпшіроглу)
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Кременецькі компаративні студії: збірник наукових праць
в.Вип. VIII c.224-231
3
Наукова стаття
До питання впливу європейської літератури на формування турецької авторської драматургії
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Scientific Proceedings XVI. – Tbilisi: Ivane Javakhivshvili Tbilisi State University
в.Вип. XVI c.290-297
4
Наукова стаття
Формування турецької авторської драматургії: європейський і східнослов’янський чинники
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки.
в.Вип. 2(16) c.162-170
5
Наукова стаття
Роль автора статей ВУЕ у фактчекінгу (на матеріалі гасел з турецької літератури) (розділ 2.7.)
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
c.140-147
6
Наукова стаття
Інтерактивні вправи з турецької мови як елемент формування методичної компетентності туркологів-філологів
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Modern process of pgilologocal education reforming in Ukraine and EU countries.
c.88-93
7
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Алтан Четін
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
8
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Акин Гюльтен
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
9
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Ак Бехіч
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
10
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Айваз Улькю
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Араїджи Октай
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
12
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Анар Іхсан
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
13
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Акгюн Акова
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
14
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Ас’яли Ніхат
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
15
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Атилган Юсуф
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Електронне видання ВУЕ http://vue.gov.ua
16
Наукова стаття
Французька література в контексті турецької: історія та сьогодення
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки.
в.1 (15) c.61-67
17
Наукова стаття
Турецька авторська драма «до» і «після» визвольної війни
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
в.Вип. 67 c.204-212
18
Наукова стаття
The genesis and evolution of modern Turkish drama
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Forum for World Literature Studies. – Hong Kong.
в.Vol. 9, No 4 c.595-617
19
Наукова стаття
Ейдоси любові і віри у творі Шейха Галіба «Краса і Любов»
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Видавничий центр Київський університет
в.№15 c.37-41
20
Тези
Сучасна турецька драма в українському прочитанні
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Професійний переклад [Збірник тез наукових доповідей].
c.31-33
21
Тези
Роль європейської літератури у формуванні турецької авторської драми
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Таврійський національний університетт імені В.ІВернадського.-Сімферопль: ДІАЙПІ
c.135-137
22
Тези
Полікультурність турецького драматургічного середовища другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: вірменська громада
Прушковська Ірина Віталіївна
2018
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна
c.109-110
23
Наукова стаття
Репрезентація турецького літературного постмодернізму: «бібліотека-лабіринт» творів Муратхана Мунгана
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки
c.104-110
24
Наукова стаття
Турецька поетична традиція кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Літературний процес: методологія, імена, тенденції
в.№ 8 c.88-93
25
Наукова стаття
Генезис турецького «політичного театру»
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). Видавничий дім Дмитра Бураго
в.Вип. 19 c.103-107
26
Наукова стаття
Турецька поетична традиція кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Сучасні літературознавчі студії. КНЛУ Феномен дому та його втілення у сучасній турецькій драматургії
в.Вип. 13 c.460-470
27
Наукова стаття
Стан турецької авторської драми періоду «між двох революцій»
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Літературний процес: методологія, імена, тенденції
в.№ 9 c.47-52
28
Наукова стаття
Лінії творчості турецького постмодерніста Муратхана Мунгана
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
в.Вип. XІ c.150-159
29
Наукова стаття
Турецький шекспірівський дискурс
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Ренесансні студії
в.Вип. 25-26 c.63-73
30
Наукова стаття
«Безвихідь» турецького драматурга Т. Джюдженоглу українською та російською мовами: співвідношення контекстів на рівні образів
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація
в.Випуск 1
31
Наукова стаття
Драма свободи у житті турецького блазня
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки
в.Випуск 1 (48) c.53-57
32
Наукові висновки
Рецензія на монографію Пупурс Ірини Володимирівни СХІД У ДЗЕРКАЛІ РОМАНТИЗМУ (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвролпейських літератур кінця XVIII-XIX cn)
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Східний світ
в.№3 c.101-102
33
Тези
Поезія Бірхан Кескін у турецькому літературному контексті
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Таврійські філологічні наукові читання [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]
c.61-64
34
Тези
Репрезентація світу природи у турецькій драматургії: «Божевільне дерево» Тургая Нара
Прушковська Ірина Віталіївна
2017
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа») [тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції]
35
Монографія
Незамкненість канону: поетика турецької драматургії
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Український письменник
36
Монографія
Роздуми про художній переклад на матеріалі турецькомовних літературних творів
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Українські пропілеї
c.1-132
37
Наукова стаття
Драматургічний дискур О. Юли як вияв взаємопроникнення європейської і турецької культур
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Сучасні літературознавчі студії. Літературний дискурс: транскультурні виміри. Збірник наукових праць.
в.Вип. 12 c.443-454
38
Наукова стаття
Реджеп Більгінер і турецька драматургія
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Наукові праці: науково-методичний журнал. Серія: Філологія. Літературознавство.
в.Вип. 247 c.С. 136-140
39
Наукова стаття
Хронотопіка п’єс турецького драматурга Неджаті Джумали
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Мова і культура
в.Випуск 17 c.С. 367-374
40
Наукова стаття
До питання генези турецької драми
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Зб.наук.праць: Світова література на перехресті культур і цивілізацій
в.Випуск 7, Частина ІІ c.С. 243-250
41
Наукова стаття
Двоіпостасність міста у турецькій модерній драмі «Поріг»
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: філологічні науки
в.№22(281). Ч.2 c.С. 95-101
42
Наукова стаття
Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.Випуск 39. Ч.2. c.С. 333-339
43
Наукова стаття
Блудниця як трагічний персонаж турецької драматургії кінця ХХ ст.
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго
в.Вип. 16 c.С. 380-386
44
Наукова стаття
Османська культура в контексті сучасної турецької драми
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
в.Вип. 15 c.С. 350-356
45
Наукова стаття
Гендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Наукові праці: науково-методичний журнал. Серія: Філологія. Літературознавство.
в.Вип. 188 c.С. 82-86
46
Наукова стаття
До питання генези турецької епічної драми: Дестан «Ергенекон»
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Сучасні дослідження з іноземної філології: Збірник наукових праць
в.Випуск 10 c.С. 276-280
47
Наукова стаття
Концепт «самотність» у турецькій драматургії кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
в.Випуск 35. c.С. 534-538
48
Наукова стаття
Генеза турецької віршованої драми
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Теоретична і дидактична філологія
в.Випуск 13 c.С. 240-244
49
Наукова стаття
Турецкая женская драматургия: зарождение, развитие, конфликт
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Polilog. Studia Neofilologiczne
в.Nr. 5 c.S. 201-210
50
Наукова стаття
История развития турецкой авторской драмы (дореспубликанский период)
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
AVİD Avrasya İncelemeleri Dergisi. Journal of Eurasian Studies (Uluslararası Hakemli Dergi)
в.Volume II. No 2 c.S. 17-39
51
Наукова стаття
Жанрова парадигма турецької авторської драматургії: радіоп’єса
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво. Матеріали першої міжнародної наукової конференції
c.С.85-86
52
Наукова стаття
Ukrayna-Türkiye edebi ilişkileri
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
VII International Turkollogy Congress? Book of papers
c.S. 1029-1040
53
Наукова стаття
Матриця жіночих характерів у сучасній турецькій драматургії
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
XVI сходознавчі читання А. Кримського: матеріали доповідей міжнародної наукової конференції
c.С. 119-122
54
Наукова стаття
До питання перекладу українською мовою п’єс турецького драматурга Тунджера Джюдженоглу
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Нова філологія: зб. наук. пр
в.№54 c.С.99-102
55
Наукова стаття
Жанрова парадигма турецької авторської драми: радіоп’єса
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство
c.181-191
56
Наукова стаття
Східнословянський чинник у турецькій драматургічній царині
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Philological sciences. Sciences of Europe
в.Volume 3, No 5 c.80-83
57
Наукова стаття
Шекспірівський ідеаріум у турецькій культурі
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
East European Science Journal
в.Volume 3, No 9 (13) c.87-91
58
Тези
Соціополітика як основний тематичний напрям творчості турецького драматурга Р. Більгінера
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («горизонт очікування»). Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції.
c.66-67
59
Тези
Українська сценічна інтерпретація п’єс турецького драматурга Т. Джюдженоглу
Прушковська Ірина Віталіївна
2016
Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація: Збірник наукових праць.
c.66-68
60
Наукова стаття
Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.452-455
61
Наукова стаття
Турецька дитяча драматургія: генеза, розвиток, представники
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Літературний процес: методологія, імена, тенденції
c.72 - 75
62
Наукова стаття
Події 12 вересня як вектор розвитку турецької драматургії кінця ХХ ст
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Теоретична і дидактична філологія
c.241 - 246
63
Наукова стаття
Епічна драма у турецькій літературі другої половини ХХ ст
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Зб.наук.праць: Світова література на перехресті культур і цивілізацій
c.151 - 157
64
Наукова стаття
Маркери інтертекстуальності у турецькій драматургії кінця ХХ ст
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Мова і культура. Серія: Філологія. Київ
c.240 - 244
65
Наукова стаття
Ібн Сіна й Мімар Сінан - прототипи модерної турецької драми
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
c.80 - 90
66
Наукова стаття
Переосмислення загальнолюдських цінностей крізь призму турецької драми (на матеріалі п'єси Х. Еркека "Поріг")
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
c.157 - 165
67
Наукова стаття
Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Теоретична і дидактична філологія
c.399 - 414
68
Наукова стаття
Диалогическая связь модернистской драмы с классической турецкой литературой (на материале месневи "Красота и Любовь")
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13: Востоковедение. Африканистика
c.95 - 102
69
Наукова стаття
The interfaithdialogue in R. Bilginer's Turkish postmodern drama Mavlana
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Europa 13. Magazine about science and art during the transition
c.84 - 88
70
Наукова стаття
The social gender tendency and dominant women identities in the Turkish drama
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergisi
c.66 - 70
71
Наукова стаття
Musical intentions in the modern Turkish drama
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Motif akademi Halkbilimi Dergisi
c.177 - 183
72
Наукова стаття
Рецептивне опрацювання образу Юнуса Емре у сучасній турецькій драматургії
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Fenomen pogranicz kulturowych: wspolczesne tendencie
c.101 - 112
73
Наукова стаття
Абсурдность разума в постижении феномена смерти (на материале пьесы турецкого драматурга Ш. Гюрбюз "Ни в возрасте, ни в голове разума нет")
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Уральский филологический вестник
c.49 - 57
74
Наукова стаття
Жанрова парадигма турецької авторської драматургії: радіоп'єса
Прушковська Ірина Віталіївна
2015
Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменство. Міжнародна наукова конференція
c.85 - 86
75
Наукова стаття
Українсько-турецькі літературні взаємини (підрозділ колективної монографії).
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура: Монографія. – Вид. 2-е, доповнене / В. В. Сергійчук, Н. О. Татаренко та ін. – К. : Укр. письменник, 2015 (Монографія)
c.422 - 429
76
Наукова стаття
Ukrayna - Türkiye edebı ilişkileri
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
VII International Turkollogy Congress? Book of papers
c.1029 - 1040
77
Навчальний посібник
Сучасна турецька драма. Переклад з турецької.
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Український письменник
c.1-478
78
Наукова стаття
К вопросу о развитии турецкой драматургии (конец ХХ – начало ХХІ века)
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
c.36 – 39
79
Наукова стаття
История развития турецкой авторской драмы (республиканский период до 1980 г.).
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
c.26 - 30
80
Наукова стаття
Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії.
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Теоретична і дидактична філологія
c.399-414
81
Наукова стаття
Абсурдность разума в постижении феномена смерти (на материале пьесы турецкого драматурга Ш. Гюрбюз «Ни в возрасте, ни в голове разума нет»)
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Уральский филологический вестник
c.49-57
82
Наукова стаття
Переосмислення загальнолюдських цінностей крізь призму турецької драми (На матеріалі п’єси Х. Еркека «Поріг»)
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
c.157-165
83
Наукова стаття
Musical intentions in the modern Turkish drama.
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Motif akademi Halkbilimi Dergisi
c.177-183
84
Наукова стаття
The interfaith dialogue in R. Bilginerʼs Turkish postmodern drama Mevlana. Europa 13
Прушковська Ірина Віталіївна
2014
Magazine about science and art during the transition
c.84-88
85
Наукова стаття
Ідентифікація жіночих образів у сучасній турецькій драматургії // Русская литература.
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.16 c.204.0000
86
Наукова стаття
Урбаністична тема в турецькому літературному контексті: п’єса Озена Юли «Стамбул білий, горілка кольорова»
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
c.171.0000
87
Наукова стаття
Творчий доробок турецького драматурга Улькю Айваза // Літературний процес:методологія, імена, тенденції.
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
Збірник наукових праць Університету імені Грінченка
c.71.0000
88
Наукова стаття
Сучасна інтерпретація образу Джелаледдіна Румі: пєси «Шемсе! Не забувай», «Мевляна» // Літературознавчі студії: збірник наукових праць.
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
89
Наукова стаття
Система образов в пьесах турецького драматурга Мемета Байдура // Локальное наследие и глобальная перспектива. Традиционализм и революционизм на Востоке.
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
Материалы XXVII конференции по источниковедению и историографии. – СПб: ВФ СПБГУ
c.326.0000
90
Наукова стаття
Биографический модус турецкой драматурги конца ХХ – начала ХХІ в.
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
91
Наукова стаття
Біографічний модус у турецькій драматургії постмодерної доби (на матеріалі пєси «Тенцинг») // Сучасні дослідження з іноземної філології
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
Збірник наукових праць. Ужгород
т.11 c.301.0000
92
Наукова стаття
Ukrayna-Turkiye edebi iliskileri // VIII. Milletlerarasi Turkoloji kongresi. Bildiri ozetleri.
Прушковська Ірина Віталіївна
2013
93
Навчальний посібник
Комунікативна граматика турецької мови Для студентів –тюркологів першого року навчання
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
Assistant-promo-reklama
94
Навчальний посібник
Збірник вправ з формування турецькомовної аудитивної компетенції (посібник з відеотекстами) Ч.1.
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
ВПЦ "Київський університет"
c.1-82
95
Навчальний посібник
Збірник вправ з формування турецькомовної аудитивної компетенції (посібник з відеотекстами) Ч.2.
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
ВПЦ "Київський університет"
c.1-79
96
Навчальний посібник
Комунікативна граматика турецької мови Для студентів –тюркологів першого року навчання (навчально-методичний посібник)
Прушковська Ірина Віталіївна
2012
Assistant-promo-reklama
c.1-409
97
Наукова стаття
Поети-містики як провісники суфізму. Україна-Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі: зб. наукових пр.
Прушковська Ірина Віталіївна
2011
98
Наукова стаття
Відтворення поетики Шевченкового слова в турецькомовних перекладах. Шевченкознавчі студії: зб. наук. пр.
Прушковська Ірина Віталіївна
2011
99
Навчальний посібник
Практикум з українсько-турецького перекладу (для студентів 4 курсу)
Прушковська Ірина Віталіївна
2010
К.: Четверта хвиля
c.1-200
100
Навчальний посібник
Історія турецької літератури (XVIII ст.)
Прушковська Ірина Віталіївна
2010
К.: Четверта хвиля
c.1-240
101
Наукова стаття
Соціокультурні аспекти перекладу турецького класичного літературного твору
Прушковська Ірина Віталіївна
2010
102
Наукова стаття
Хасан Сезаі Хазретлері – славетний турецький поет літератури текке XVIII ст.
Прушковська Ірина Віталіївна
2009
К.: ВПЦ «Київський університет»
в.№ 23 c.182-186
103
Наукова стаття
Микола Гоголь: турецька рецепція.
Прушковська Ірина Віталіївна
2009
К.: ВПЦ «Київський університет»
в.№ 25 c.226-230
104
Наукова стаття
Образне слово в суфійському художньому творі
Прушковська Ірина Віталіївна
2009
К.: ВПЦ «Київський університет»
в.Вип. 39/1 c.425-428
105
Монографія
Краса і Любов Шейха Галіба (до проблеми індійського стилю у турецькій літературі)
Прушковська Ірина Віталіївна
2008
106
Наукова стаття
Джелаледдін Румі: українська рецепція
Прушковська Ірина Віталіївна
2008
К.: Вид. центр КНЛУ
c.195-198
107
Наукова стаття
Індійський стиль у турецькій літературі (ХVII-XVIII)
Прушковська Ірина Віталіївна
2008
Бібліотечка «Часи козацькі»
в.Вип. 17 c.381-383
108
Наукова стаття
Проблеми перекладу українською мовою месневі Шейха Ґаліба «Гюсн та Ашк»
Прушковська Ірина Віталіївна
2008
Зб.наук.праць: Світова література на перехресті культур і цивілізацій
в.Вип. 1 c.191-197
109
Наукова стаття
Вплив західних тенденцій на турецьку літературу початку ХХ ст. (на матеріалі творів Джеміля Меріча)
Прушковська Ірина Віталіївна
2008
Київ: ВПЦ «Київський університет»
в.№ 22 c.197-201
110
Наукова стаття
Мевлевізм творчості Шейха Галіба.
Прушковська Ірина Віталіївна
2008
Видавничий центр Київський університет
в.№13 c.37-41
111
Наукова стаття
Творчість Шейха Ґаліба очима сучасників
Прушковська Ірина Віталіївна
2007
Київ : ВПЦ «Київський університет»
в.№ 12 c.93-95
112
Навчальний посібник
Збірка оповідань для домашнього читання з турецької мови (для студентів другого курсу).
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
К.: Четверта хвиля
c.1-87
113
Наукова стаття
До проблеми генези індійського стилю
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
ВПЦ «Київський університет»
в.№ 16 c.214-218
114
Наукова стаття
Коранічна символіка у месневі турецького поета Шейха Ґаліба «Краса та Любов»
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
К.: КиМУ
в.№ 8 c.254-268
115
Наукова стаття
Особливості символіки «Гюсн та Ашк» Шейха Ґаліба: категорії «Творець» і «творіння»
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
Сходознавство, Київ
в.№ 35-36 c.115-126
116
Наукова стаття
Шейх Ґаліб – майстер створення нових образів слова
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.108-120
117
Словник
Турецько-український, українсько-турецький тематичний словник
Прушковська Ірина Віталіївна
2006
К.: Четверта хвиля
c.1-150
118
Навчальний посібник
Розмовні теми з турецької мови.
Прушковська Ірина Віталіївна
2005
Бібліотека українця
c.1-77
119
Навчальний посібник
Художні та публіцистичні тексти для студентів першого та другого курсів.
Прушковська Ірина Віталіївна
2005
Бібліотека українця
c.1-93
120
Наукова стаття
Великий турецький поет-суфій Шейх Ґаліб та його безсмертний твір «Краса та Любов»
Прушковська Ірина Віталіївна
2005
Вісник Львівського університету. Серія: Філологія
в.№ 36 c.251-258
121
Наукова стаття
Міфічні образи у творі шейха Ґаліба «Гюсн та Ашк»
Прушковська Ірина Віталіївна
2005
К.: ВПЦ «Київський університет»
в.№ 12 c.395-399

Повернення до списку

Вгору