Автори, співробітники Університету

Пухтецька Алла Альбертівна
Puhtetska Alla Albertivna

Ідентифікатор автора: 39620
Кількість пошукових запитів автора: 757

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Адміністративного права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Розвиток підходів до визначення груп адміністративно-правових принципів
Пухтецька Алла Альбертівна
2019
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення» (м. Харків, 3-4 травня 2019 р.). – Харків, 2019.
2
Наукова стаття
Принцип рівності перед адміністрацією та шляхи його впровадження у національній доктрині та правозастосовній практиці
Пухтецька Алла Альбертівна
2019
Право України
в.7 c.218-228
3
Наукова стаття
On the Rule of Law principle narrow understanding as a definition granted in the Code of administrative adjudication of Ukraine & appropriate court practice of the European court of human rights to ensure the necessary scope
Пухтецька Алла Альбертівна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.50 - 58
4
Тези
Matching Rule of Law and Legality: doctrinal issues of new Eastern democracies development
Пухтецька Алла Альбертівна
2019
Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 3-4 трав. 2019 р.)
5
Матеріали конференції
Європейська адміністративна конвергенція та формування європейського адміністративного права, їх значення для формування принципів адміністративного права наднаціональної підсистеми.
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів, 11 листопада 2016 року): Тези виступів
c.228 -231
6
Матеріали конференції
Доктринальні засади оновлення принципів галузі адміністративного права України.
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Conferință internațională științifico-practică «Juridică științifică în condițiile de integrare Europeană Ucraina și Moldova: reperemoderne de dezvoltare juridică», 24 -25 martie, 2017 / com. org.: V. Bujor [et al.]. – Chișinău: S.n. 2017
c.132-135
7
Матеріали конференції
Деконцентрація в системі органів виконавчої влади
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної та муніципальної реформи: матеріали міжнародної науково - практичної конференції (24-25 березня 2017 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: «Істина», 2017.
c.32 - 35
8
Матеріали конференції
Вивчення принципів адміністративного права в навчальних дисциплінах адміністративно-правового циклу
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Актуальні проблеми прав людини держави та вітчизняної правової системи: міжнародна науково-практична конференція (31 березня 2017, м. Дніпропетровськ). – Дніпро, 2017.
c.39 - 43
9
Матеріали конференції
Сучасні підходи до класифікації принципів адміністративного права в країнах Європейського Союзу та Україні
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року)
c.237 - 239
10
Матеріали конференції
Актуалізація підходів до значення принципів адміністративного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Міжнародна науково -практична конференція до Дня науки. – Київ: НАУ, 2017.
c.79-82
11
Матеріали конференції
Літургічна творчість українських композиторів початку ХХ століття
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття" (м. Одеса-Київ-Варшава, 25-26 квітня 2017 р.). – Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017.
12
Матеріали конференції
Методологічні підходи до оновлення принципів адміністративного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Матеріали круглого столу «Методологія в праві» (Київ, 19 травня 2017 р.).
13
Монографія
Принципи адміністративного права: адміністративно-правові та євроінтеграційні аспекти оновлення змісту та практики застосування:
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Харків: ПП Панов
14
Монографія
Методологія в праві : [колект. монографія]
Бажанов Валентин Олександрович
Безклубий Ігор Анатолійович
Гриценко Іван Сергійович
Ковалко Наталія Миколаївна
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-658
15
Наукова стаття
Актуальні проблеми оновлення змісту, класифікації принципів адміністративного права України
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.1 c.160-165
16
Наукова стаття
Принципи адміністративного права в країнах Європейського Союзу та Україні
Пухтецька Алла Альбертівна
2017
Право України
в.7/2017 c.76-82
17
Матеріали конференції
Європейська адміністративна конвергенція та формування європейського адміністративного права, їх значення для формування принципів адміністративного права наднаціональної підсистеми
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Збірник матеріалів конференції. Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу
18
Монографія
Принципи адміністративного права: адміністративно-правові та євроінтеграційні аспекти оновленні змісту та практики застосування
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Ін Юре
c.1-434
19
Навчально-методичний комплекс
Програма підготовки до вступного випробування з навчальних дисциплін «Адміністративне право України» та «Адміністративний процес» (магістри)
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-23
20
Навчально-методичний комплекс
Програма підготовки до вступного випробування з навчальної дисципліни «Адміністративне право України» (для бакалаврів)
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-20
21
Навчально-методичний комплекс
Программа подготовки к вступительному испытанию по учебной дисциплине «Административное право Украины» (для бакалавров)
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-22
22
Наукова стаття
Оновлення змісту та значення принципів адміністративного права України
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.23-28
23
Наукова стаття
Влияние глобального и европейского административного права на обновление систем принципов административного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2015
Вопросы правоведения
т.6 c.264-276
24
Наукова стаття
Інноваційні аспекти розвитку адміністративного права України
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.3
25
Праці конференції
Значение принципов административного права для реализации и защиты прав граждан в сфере исполнительной власти
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Правовое регулирование общественных отношений: теория, законодательство, практика
26
Розділ монографії
Принципи адміністративного права: загальна характеристика змісту та методологічний підходів до формування оновленої системи
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Проблеми методології права (колективна монографія)
27
Тези
Значення науки управління для розвитку інституційних принципів адміністративного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2016
Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
c.80-83
28
Матеріали конференції
Вимоги принципу деконцентрації у вертикальних управлінських відносинах
Пухтецька Алла Альбертівна
2015
Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: Міжнародна конференція
т.1 c.20-23
29
Матеріали конференції
Підходи до класифікації принципів адміністративного права: порівняльно-правовий аспект
Пухтецька Алла Альбертівна
2015
Права та обов’язки людини у сучасному світі: Міжнародна конференція
т.1 c.60-63
30
Наукова стаття
Методологические вопросы классификации принципов административного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.1 c.84-87
31
Наукова стаття
Про зміст та спрямованість принципів адміністративного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.3 c.73-86
32
Наукова стаття
Характеристика принципу деконцентрації та його значення для організації публічної адміністрації
Пухтецька Алла Альбертівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.3 (13) c.55-61
33
Тези
Про перегляд змісту та принципів інституту адміністративної відповідальності
Пухтецька Алла Альбертівна
2014
Правові засади діяльності правоохоронних органів :Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.73-86
34
Монографія
Європейська принципі адміністративного права 2-ге вид
Пухтецька Алла Альбертівна
2014
Логос
т.1 c.1-230
35
Наукова стаття
Формування глобального адміністративного права
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
т.144 c.117-119
36
Наукова стаття
Характеристика поста Президента в системі органів державної влади (на прикладі Російської Федерації)
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
т.1 c.43.0000
37
Наукова стаття
INTRODUCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: modern issues & perspectives of convergence for European and post-Soviet administrative traditions
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.76.0000
38
Підручник
За­га­ль­не ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­не пра­во
Гриценко Іван Сергійович
Мельник Роман Сергійович
Пухтецька Алла Альбертівна
Радишевська Олеся Ростиславівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-568
39
Монографія
Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів виконавчої влади / Система органів виконавчої влади в України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності: монографія
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
40
Наукова стаття
Керівні засади розподілу компетенції в системі органів виконавчої влади
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.164.0000
41
Наукова стаття
Порівняльне адміністративне право як навчальна дисципліна: методика викладання циклу лекцій
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.118.0000
42
Наукова стаття
Концептуальные подходы к обновлению системы принципов административного права Украины
Пухтецька Алла Альбертівна
2013
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.8.0000

Повернення до списку

Вгору