Автори, співробітники Університету

Пшеничний Тарас Юрійович

Ідентифікатор автора: 39635
Кількість пошукових запитів автора: 912

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Археології та музеєзнавства
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Еволюція теоретичних та методологічних прийомів вивчення радянської доби в історії Української греко-католицької церкви
Пшеничний Тарас Юрійович
2019
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.40 c.52-60
2
Наукова стаття
Підпілля Української греко-католицької церкви у працях української наукової еміграції
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
в.2 c.158 – 164
3
Наукова стаття
Роль Української греко-католицької церкви у національному вихованні суспільства у першій половині ХХ ст.
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.138 c.60-64
4
Монографія
Українська греко-католицька церква (1939 – 1991 рр.): історіографія: монографія
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
К.: ФОП Блохін О.А.
5
Наукова стаття
Легалізація Української греко-католицької церкви в пострадянській російській історіографії
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
в.19 c.14-19
6
Наукова стаття
Проблема національної безпеки в Україні наприкінці 1917 – на початку 1918 рр. крізь призму церковного чинника
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.37 c.22-29
7
Наукова стаття
Православне військове духовенство в умовах української революції 1918–1921 рр.
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
в.1 (Ч. 1) c.21-26
8
Наукова стаття
Українська греко-католицька церква у другій половині ХХ століття: історіографічний аналіз
Пшеничний Тарас Юрійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.137 (2) c.34-38
9
Розділ монографії
Україна і європейський церковно-релігійний простір наприкінці ХVI – другій половині ХVII століття // Україна в культурному та політичному просторі Європи (нариси історії)
Пшеничний Тарас Юрійович
2017
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.13-69
10
Наукова стаття
Український церковний простір у другій половині XVI ст.
Пшеничний Тарас Юрійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.1 (132) c.45-49
11
Наукова стаття
Роль апостольської столиці (Ватикану) у легалізації греко-католицької церкви: історіографічний аспект
Пшеничний Тарас Юрійович
2017
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.7 c.84-104
12
Наукова стаття
Наукова спадщина Атанасія Пекара в контексті вивчення історії Української греко-католицької церкви на Закарпатті у першій половині ХХ ст.
Пшеничний Тарас Юрійович
2015
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
в.44 c.177-180
13
Наукова стаття
Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946 – 1953 рр.): історіографія
Пшеничний Тарас Юрійович
2016
Переяславський літопис: збірник наукових статей
в.10 c.98-103
14
Наукова стаття
Державність і духовність: сучасний погляд на державотворчі процеси в Україні у першій половині ХХ ст.
Пшеничний Тарас Юрійович
2016
Наукові записки з української історії: збірник наукових статей
в.40 c.151-156
15
Наукова стаття
Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – початку ХХ ст. та місце у них Митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект
Пшеничний Тарас Юрійович
2017
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.35 c.50-56
16
Тези
The effect of L-PRP and PPP on metabolic polarization of human monocytes in vitro
Пшеничний Тарас Юрійович
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Потапенко Марія Сергіївна
Ракуха Анна Валентинівна
Усок Валерія Сергіївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.140
17
Монографія
Андрей Шептицький. До вас моє слово. 150 цитат митрополита. До 150-ліття від дня народження.
Пшеничний Тарас Юрійович
2015
ТОВ Новий друк
c.1-208
18
Наукова стаття
Історична думка про акцію „Вісла”, як одну з форм ліквідації Української греко-католицької церкви на українсько-польському порубіжжі
Пшеничний Тарас Юрійович
2015
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.32 c.77-83
19
Наукова стаття
Історична думка про ліквідацію Української греко-католицької церкви в контексті вирішення національного питання в західних областях УРСР
Пшеничний Тарас Юрійович
2015
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.3 c.23-26
20
Наукова стаття
Духовна семінарія Унійної церкви у Радомишлі
Пшеничний Тарас Юрійович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.17.0000
21
Наукова стаття
Уніатська церква у дослідженнях членів Наукового Товариства імені Тараса Шевченка
Пшеничний Тарас Юрійович
2013
Alma Mater: Журнал Студентів Української Папської Колегії Св. Йосафата в Римі.
c.31.0000
22
Наукова стаття
Етнічні трансформації і проблема українського етногенезу в доісторичний період: на матеріалах вітчизняної історіографії
Пшеничний Тарас Юрійович
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
c.67.0000
23
Наукова стаття
Феномен черняхівської культури у контексті сучасного вивчення первісної історії україни: на матеріалах матеріальної культури черняхівських племен
Пшеничний Тарас Юрійович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.87.0000
24
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
25
Довідник
Назви вулиць Києва в конфлікті ідеологій: Навчально-методичний довідник
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Терес Наталія Володимирівна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
26
Наукова стаття
Гарарук Людмила Вікторівна
Пшеничний Тарас Юрійович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.71.0000
27
Наукова стаття
Гарат Роман Михайлович
Пшеничний Тарас Юрійович
2008
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.10 c.72.0000
28
Наукова стаття
Хлібозаготівельна кампанія в південно-східних районах України у 1928-1930 рр.: особливості та проблеми проведення
Пшеничний Тарас Юрійович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.101.0000
29
Наукова стаття
Участь українських і зарубіжних громадських організацій у допомозі голодуючим в УСРР у 1932-1933 рр.
Пшеничний Тарас Юрійович
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.93.0000

Повернення до списку

Вгору