Автори, співробітники Університету

Радзивілюк Валерія Вікторівна
Radzyviliuk, Valeria V.

Ідентифікатор автора: 39665
Author Identifier Number Scopus: 57205677838 →
ResearcherID, Web of Science: O-4856-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 680

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Господарського права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Issues and prospects of legal regulation of commercial concession in Ukraine
Боднар Тетяна Валеріївна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
ASIA LIFE SCIENCES
в.2 c.847-862
2
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Черненко Олена Анатоліївна
Щербина Валентин Степанович
2019
Юрінком Інтер
c.1-816
3
Наукова стаття
Ідентичність українських кооперативів у світлі кооперативних принципів
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2018
Право України
в.№6 c.43 – 56
4
Наукова стаття
Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2018
Право України
в.7 c.130-142
5
Наукова стаття
State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2018
Utopía y Praxis Latinoamericana
в.23 (82) c.234-244
6
Наукова стаття
Legal Specifics of Bankruptcy Proceedings of Insurers in Ukraine.
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2019
Issues in Legal Scholarship
в.№1 c.1-19
7
Наукова стаття
Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union
Боднар Тетяна Валеріївна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Law and Financial Markets Review
в.1 c.12-25
8
Тези
Суб’єкти підприємницької діяльності, що мають суспільну або іншу цінність у відносинах банкрутства
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2018
Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Круглий стіл
c.240-245
9
Підручник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Щербина Валентин Степанович
2018
Видавництво "Ліра-К"
c.1-672
10
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар до Глави 10 Господарського кодексу України «Підприємства колективної власності»
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар до Глави 14 Господарського кодексу України «Майно суб’єктів господарювання»
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН
12
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар до Глави 23 Господарського кодексу України «Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом»
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Система інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН
13
Матеріали конференції
Порівняльно-історичний метод дослідження у науці господарського процесуального права // Методологія приватного права» (теоретичний дискурс та практика застосування), присвячена 20-річчю НДІ приватного приватного права та підприємництва
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
c.84-87
14
Матеріали конференції
Добровільна позасудова ліквідація, пов’язана з неплатоспроможністю боржника // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko- praktická konferencie.-28 – 29 októbra 2016.
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Vysoká škola Danbius, Fakulta práva Janka Jesenského, Sládkovičovo, Slovenská republika
c.102-105
15
Матеріали конференції
Витоки формування національного права банкрутства // Концепція та методологія історії Українського права: зб. матеріалів науково-практичного круглого столу 28 квітня 2017р.
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2017
Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу 28 квітня 2017р.
c.42-43
16
Наукова стаття
Належність мирової угоди до процедур банкрутства
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Теорія і практика інтелектуальної власності
в.№6 (92) c.94-104
17
Наукова стаття
Правове регулювання досудових процедур та заходів запобігання банкрутству в Україні
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (103) c.14-19
18
Тези
Господарський кодекс України як відображення традиції європейських кодифікацій комерційного (торгового) права
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2016
Реформування господарського законодавства України: Круглий стіл
c.141-143
19
Тези
Значення досвіду правового регулювання відносин банкрутства (неспроможності) в аспекті вдосконалення чинного законодавства України
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2015
Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: Круглий стіл
c.181-185
20
Наукова стаття
План санації: заходи щодо відновлення платоспроможності боржника
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.340-349
21
Наукова стаття
Поняття, види та система заходів запобігання банкрутству (неспроможності)
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.234-245
22
Монографія
Запобігання банкрутству (неспроможності): господарсько-правовий аспект
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2013
Аспект-Поліграф
т.1 c.1-532
23
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Клепікова Ольга Вікторівна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
в.3 c.1-776
24
Монографія
Запобігання банкрутству (неспроможності) : господарсько-правовий аспект:
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2013
25
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права
Заярний Олег Анатолійович
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
c.1-528
26
Наукова стаття
Змістовне наповнення деяких основних термінів, які характеризують процеси зближення національних законодавств
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.91 c.60-63
27
Наукова стаття
Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності).
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.87 c.32-35
28
Наукова стаття
Чинники, які впливають на правосуб'єктність учасників правовідносин запобігання банкрутству (неспроможності)
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2011
29
Наукова стаття
Суб’єкти судових процедур, що запобігають банкрутству боржника
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2009
30
Наукова стаття
Проблеми правової регламентації плану санації боржника
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.43-45
31
Наукова стаття
Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності)
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2010
Право України
c.88.0000
32
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання деяких традиційних засобів запобігання банкрутству боржника
Радзивілюк Валерія Вікторівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.9.0000
33
Практикум
Господарське право
Повар Павло Олександрович
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2003
Юрінком Інтер
в.2 c.1-416
34
Наукова стаття
Шляхи реформування законодавства про банкрутство
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2002
Вісник господарського судочинства
в.1 c.215-217

Повернення до списку

Вгору