Автори, співробітники Університету

Радишевська Олеся Ростиславівна
Radyshevska Olesya R.

Ідентифікатор автора: 39670
Кількість пошукових запитів автора: 867

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Адміністративного права та процесу
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 19, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Patenting of medicines in Ukraine through the prism of the Association Agreement with the EU and the TRIPS Agreement: improvement in medical and administrative regulations
Радишевська Олеся Ростиславівна
2019
Georgian Medical News
в.288 c.154-158
2
Наукова стаття
State audits in modern Ukraine:Issues, Challenges, Perspectives
Берлач Анатолій Іванович
Радишевська Олеся Ростиславівна
2019
Public Policy and Administration.
т.18 в.2 c.281-298
3
Довідник
Ґлосарій термінів політики, що базується на доказах (Glossary of terms on Evidence based Public Policy)
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
«Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» («A4U»), 2018. 28 с.
4
Матеріали конференції
"Public Administration", "New Pubic Management", "Good Governance" як категорії сучасного адміністративного права України
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.291 -293
5
Матеріали конференції
Європеїзація як чинник ре(формування) сучасного адміністративного права України
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.73 - 76
6
Матеріали конференції
До питання етимології та перекладу терміну «PUBLIC ADMINISTRATION» («ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ»)
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення (12-13 квітня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, с. Харків) : "Точка", 2018.
c.49 - 52
7
Матеріали конференції
Dostęp do służby municypalnej cudzoziemcòw prawo Ukrainy a prawo UE
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 липня 2018 року). - К.: ВД "Дакор", 2018.
c.337 - 340
8
Матеріали конференції
Муніципальне та адміністративне право України та Польщі: новий доктринальний погляд
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Конгрес міжнародного та європейського права (25-26 травня 2018 року, м. Одеса, Національний університет "Національна юридична академія"): збірникнаукових праць. Одеса, 2018. 317 с.
c.284 - 287
9
Матеріали конференції
До питання європеїзації адміністративного права України: основні напрямки наукових досліджень
Радишевська Олеся Ростиславівна
2017
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного столу (06 червня 2017 року, м. Київ) . За ред. Р.С.Мельника, відп. Ред. Л.Ю.Малюга. Єреван: Вид-во Eurasian Social Science Association. 2017.
c.69 - 71
10
Монографія
Sto lat później: współpraca i inspiracje w zakresie kultury prawnej i rozwoju instytucji akademickich w Ukrainie w dobie eurointegracji : Ukraina po Rewolucji Godności
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Łódź-Olsztyn , 2018.
c.152 - 165
11
Наукова стаття
Дефініції поняття «публічна адміністрація» в українській та європейській науках адміністративного права: когерентність доктринальних поглядів.
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Порівняльно-аналітичне право
в.3 c.206 - 210
12
Наукова стаття
The Process of European Integration in Ukraine: Perspectives and Challenges for Public Administration
Радишевська Олеся Ростиславівна
2018
Public administration year book
13
Наукова стаття
Prawo cudzoziemców do samorządu lokalnego Ukrainy w warunkach eurointegracji
Радишевська Олеся Ростиславівна
2017
Wrocławskie studia erazmiańskie. Studia Eerasmiana Wratislaviensia. – Wolność, równość i własność w prawie i polityce. – Wrocław, 2016.
c.311 - 324
14
Наукова стаття
Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć a˙dostęp do służby w˙organach samorządu lokalnego na Ukrainie
Радишевська Олеся Ростиславівна
2017
Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego. – Lublin, 2017
c.139 -147
15
Наукова стаття
Public Administration Reform in Ukraine in the Face of European Integration
Радишевська Олеся Ростиславівна
2017
Studia Iuridica. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
т.71 c.195-207Hf
16
Монографія
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами професора Юрія Панейка)
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
Радишевська Олеся Ростиславівна
2016
Київ : ВД «Дакор» (для монографії)
c.1-464
17
Навчальний посібник
Наука адміністрацій й адміністративного права (Загальна частина)
Бевзенко Володимир Михайлович
Гриценко Іван Сергійович
Радишевська Олеся Ростиславівна
2016
ВД “Дакор”
c.1-464
18
Наукова стаття
Особливості справляння судового збору в Україні: колізійні аспекти вітчизняного законодавства
Радишевська Олеся Ростиславівна
2014
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.1 c.184-194
19
Підручник
За­га­ль­не ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­не пра­во
Гриценко Іван Сергійович
Мельник Роман Сергійович
Пухтецька Алла Альбертівна
Радишевська Олеся Ростиславівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-568

Повернення до списку

Вгору