Автори, співробітники Університету

Рак Роман Володимирович

Ідентифікатор автора: 39704
Author Identifier Number Scopus: 56446662100 →
Кількість пошукових запитів автора: 512
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Финансовый рынок: учебно-методический комплекс для студентов отрасль знаний 07 Управление и администрирование Специальность: 072 Финансы, банковское дело и страхование Образовательная программа: Финансы и кредит и Военного института по направлению Финансы
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальносты 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной формы обучения
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Тригуб Олена Володимирівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
4
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку світового ринку злиттів та поглинань
Рак Роман Володимирович
Василюк Дмитро Володимирович
2018
Інтернаука. Економічні науки
в.12
5
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
6
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс для студентів галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
7
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс
Івахненко Ірина Сергіївна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.: КНУ
8
Наукова стаття
Розвиток фондового ринку та проблеми трансформації заощаджень населення в інвестиції
Рак Роман Володимирович
Цуркан Альона Володимирівна
2017
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2
9
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
10
Праці конференції
Вплив глобалізаційних процесів на фінансову систему України
Рак Роман Володимирович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.180-183
11
Наукова стаття
Внедрение новых технологий и инструментов на рынке ценных бумаг
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2013
Экономика. Управление. Право.
т.1 c.49-53
12
Наукова стаття
Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці
Рак Роман Володимирович
2014
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.417-424
13
Наукова стаття
Управління позиковим капіталом вітчизняних підприємств
Рак Роман Володимирович
2014
Формування ринкових відносин в Україні
т.9 c.154-158
14
Праці конференції
Сучасні чинники впливу на фондовий ринок України
Рак Роман Володимирович
2014
Фінансова політика як складова економічного розвитку : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 квітня 2014 р.)
c.156-158
15
Праці конференції
Проблеми та шляхи вдосконалення організації експортно-імпортних операцій вітчизняних підприємств
Рак Роман Володимирович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.448-490
16
Праці конференції
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2014
Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції
c.132-138
17
Праці конференції
Забезпечення ефективного механізму функціонування фондового ринку України
Рак Роман Володимирович
2013
Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.281-285
18
Праці конференції
Проблеми забезпечення та перспективи покращення фінансової безпеки фондового ринку
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2013
Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції
c.132-137
19
Навчально-методичний комплекс
Фінанси:навчально-методичний комплекс для студентів віх спеціальностей економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-138
20
Наукова стаття
Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2010
Формування ринкових відносин в Україні
т.10 c.29-33
21
Наукова стаття
Особливості управління грошовими потоками на ринку державних запозичень України
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Рак Роман Володимирович
2010
Менеджмент: Міжгалузевий інститут управління
т.1 в.12 c.101-107
22
Наукова стаття
Світовий досвід функціонування ринку державних цінних паперів
Рак Роман Володимирович
2010
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
т.48 c.116-122
23
Наукова стаття
Недержавне пенсійне забезпечення в Україні
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.113 c.32-34
24
Наукова стаття
Особливості планування і реалізації організаційних змін у процесі управлінського консультування
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.112 c.19-21
25
Наукова стаття
Боргова безпека в механізмі державних запозичень України
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.114 c.39-40
26
Наукова стаття
Державні цінні папери у сфері державних запозичень
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.116 c.24-27
27
Наукова стаття
Інновації на ринку державних цінних паперів України
Рак Роман Володимирович
2009
Фінанси України
т.12 c.72-80
28
Монографія
Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та перспективи розвитку
Грищенко Тетяна Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Рак Роман Володимирович
2008
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-432
29
Наукова стаття
Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.102 c.44-47
30
Наукова стаття
Теоретичні підходи до визначення місця ринку державних запозичень у фінансовій системі
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Економіка
т.368 c.161-164
31
Наукова стаття
Необхідність трансформації вітчизняного страхового ринку в умовах європейської інтеграції
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.106 c.32-35
32
Наукова стаття
Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України
Рак Роман Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.101 c.37-39
33
Наукова стаття
Взаємодія страхових компаній та банківських інститутів у промислово-фінансових групах
Рак Роман Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.104 c.29-33
34
Наукова стаття
Місце медичного страхування в системі охорони здоров’я
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.105 c.41-44
35
Наукова стаття
Роль власників у формуванні і реалізації стратегії розвитку акціонерного товариства
Ковальська Кристина Валентинівна
Рак Роман Володимирович
2008
Формування ринкових відносин в Україні
т.10 c.28-32
36
Тези
Напрями підвищення кредитного рейтингу боргових зобов’язань України
Рак Роман Володимирович
2008
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених.
т.6 c.161-162
37
Наукова стаття
Регулювання ринку державних цінних паперів у розвинутих країнах
Рак Роман Володимирович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.24-27
38
Наукова стаття
Державні цінні папери у фінансовій системі країни
Рак Роман Володимирович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.47-49

Повернення до списку

Вгору