Автори, співробітники Університету

Резнікова Наталія Володимирівна
Reznikova Nataliya V

Ідентифікатор автора: 39777
Author Identifier Number Scopus: 57202286915 →
Кількість пошукових запитів автора: 2034
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Економічна взаємозалежність країн; глобальні проблеми міжнародних економічних відносин

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 241, з них наукових статей (наукові публікації) - 179, монографій - 13, підручників - 3, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 30

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості співпраці з МВФ з позицій неозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2019
Перспективи розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 травня 2019 року)
c.27-30
2
Матеріали конференції
До питання про модифікацію інструментів здійснення конкурентних девальвацій з метою корекції дисбалансів
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018.
c.309-311
3
Матеріали конференції
Ризики сировинної орієнтації країн в процесі досягнення економічного зростання
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СЕРІЯ "ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ". — №14. — Матеріали науково-теоретичного семінару "Суперечності структурної трансформації українського суспільства в умовах євроінтеграції та глобалізації" 22 березня 2018 р. ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка.
4
Навчальний посібник
Міжнародна макроекономіка: теорія і практика
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2019
К. : Аграр Медіа Груп
c.1-142
5
Наукова стаття
Сфера охорони здоров’я в фокусі міжнародної торгівлі і глобальних проблем розвитку: режими надання послуг в сучасних міжнародних економічних відносинах
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2019
Ефективна економіка
в.№ 1.
6
Наукова стаття
Теоретичні засади дослідження ефективності економічних санкцій
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.18
7
Наукова стаття
Проблема комерціалізації медичних послуг й дотримання конкуренції в сфері охорони здоров’я: механізми викривлення ринку та особливості їхній протидії
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.12
8
Наукова стаття
Контрактні відносини в стратегіях інтеграції країн в глобальні ланцюги створення вартості
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Збірник наукових праць «Економічний простір».
в.137 c.33-46
9
Наукова стаття
Sovereign wealth funds in the system of global financial imbalances: an analysis of benefits and threads from the perspective of global financial stability
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS
в.136 c.60-66
10
Наукова стаття
The adaptability of economic patriotism in France to the Present-day realities of Ukraine: introduction to the issue
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.№ 47-48 c.27-30
11
Наукова стаття
Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
в.7
12
Наукова стаття
Проблема самовизначення людини та поглиблення її компетенцій в умовах інклюзивного розвитку світового господарства: зв’язок з глобальними проблемами людства.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.8
13
Наукова стаття
Проблема підвищення продуктивності праці людини та розвитку її компетентностей в умовах роботизації сфер виробництва та послуг.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.9
14
Наукова стаття
Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.11
15
Наукова стаття
Захисний потенціал політики економічного націоналізму в умовах глобальної взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.16
16
Наукова стаття
Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.8 c.1-19
17
Наукова стаття
ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР
Резнікова Наталія Володимирівна
2019
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
18
Наукова стаття
Approaches to identifying the form of china’s economic expansion in the context of global economy transnationalization: the commercial expansion case.
Резнікова Наталія Володимирівна
2019
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
в.8
19
Наукова стаття
Influence of Regional Financial Market Models on the Structure of Global Financial Assets
Резнікова Наталія Володимирівна
2019
Advances in Economics, Business and Management Research
в.95 c.281-285
20
Матеріали конференції
Роль Римського клубу в пропагуванні міждисциплінарного підходу до дослідження глобальних проблем людства
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика"
т.2 в. № 15 c.50-57
21
Матеріали конференції
Конкурентоспроможність України: порівняльний аналіз міжнародних рейтингів
Резнікова Наталія Володимирівна
Хватов Юрій Юрійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України» ( Київ, 29 червня 2017 р.)
c.102-103
22
Матеріали конференції
Потенціал політики економічного націоналізму в елімінуванні відносин залежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Економічний націоналізм. Матеріали VIIІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2018 р.
c.229-242
23
Матеріали конференції
Дилеми монетарної політики в умовах глобальної нестабільності
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018.
c.360-363
24
Монографія
Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Видавництво ТОВ «ВІСТКА»
c.1-460
25
Монографія
Детермінанти міжнародної інтеграційної співпраці
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.26-41
26
Монографія
Діалектика сучасних стратегій міжнародної економічної інтеграції
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.41-55
27
Монографія
Перспективи становлення банківського союзу ЄС
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.161-176
28
Монографія
Економічний потенціал Всеохоплюючого стратегічного партнерства ЄС і КНР
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.234-246
29
Монографія
Роль ЄС у реалізації інтеграційних ініціатив Близького Сходу та Північної Африки
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.273-287
30
Монографія
Проблеми формування Регіонального всеосяжного економічного партнерства
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.312-320
31
Наукова стаття
Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків в контексті неозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.9 c.5-10
32
Наукова стаття
Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.10 c.5-10
33
Наукова стаття
Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Інвестиції: практика та досвід
в.11 c.5-19
34
Наукова стаття
Трансформація корпоративних стратегій в телекомунікаційному секторі в умовах лібералізації
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.6
35
Наукова стаття
Методологічні засади економічного націоналізму
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Економіка і держава
в.7 c.4-8
36
Наукова стаття
Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Економіка і держава
в.8 c.5-11
37
Наукова стаття
Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри регулювання в умовах лібералізації
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Міжнародна економічна політика
в.2 (27) c.28-46
38
Наукова стаття
Influence of new transfer pricing rules for financial transaction in Cyprus on the business activity of the ukrainian taxpayers
Резнікова Наталія Володимирівна
Ямпольський Олександр Романович
2017
Ефективна економіка
в.3
39
Наукова стаття
Неопротекціонізм як виклик глобальному регулюванню в умовах нової норми світової економіки
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn
т.2 c.175-194
40
Наукова стаття
Indicators of international trade orientation of Ukraine In the context of assessment of the effectivenessofitsexportrelations
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Statistics in transition - new series
в.Vol. 19, No. 1 c.119-134
41
Наукова стаття
Про співвідношення понять лікувального і оздоровчого туризму в контексті оцінки потенціалу міжнародного ринку медичних послуг
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Ефективна економіка
в.2
42
Наукова стаття
Моделі конкуренції на ринку послуг в сфері охорони здоров’я: проблема використання потенціалу медичної галузі та її регулювання в умовах глобалізації
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Ефективна економіка
в.1
43
Наукова стаття
Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Вісник Маріупольського державного університету серія: економіка
в.15 c.98-106
44
Наукова стаття
Технологічна залежність країн в умовах транснаціоналізації світового господарства: прояви асиметрій глобального економічного розвитку
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: Міжнародна науково-практична конференція
в.Ч. 1 c.16-20
45
Наукова стаття
Ризики сировинної орієнтації країн в процесі досягнення економічного зростання
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Матеріали науково-теоретичного семінару "Суперечності структурної трансформації українського суспільства в умовах євроінтеграції та глобалізації" 22 березня 2018 р.
c.23-27
46
Наукова стаття
Сценарні оцінки розвитку глобалізаційних процесів:нові прояви макроекономічної взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
c.146-148
47
Наукова стаття
Analysis of tendencies in the development of transregional integration processes with participation of jordanian basin countries
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
TRANCSBORDER ECONOMICS
в.Vol. 1, No. 4 c.56-60
48
Наукова стаття
INDICATORS OF INTERNATIONAL TRADE ORIENTATION OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ITS EXPORT RELATIONS
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
STATISTICS IN TRANSITION new series, March 2018
в.Vol. 19, No. 1 c. 119–134
49
Наукова стаття
Estimates of Trade Dependence of Ukraine: An Indicator of Effectiveness of its Economic Structure and Foreign Economic Activities
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2017
Journal Global Policy and Governance
т.6 в.1 c.87-96
50
Наукова стаття
The policy of economic nationalism: from origins to new variations of economic patriotism
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
Baltic Journal of Economic Studies
в.Vol. 4 (2018) No. 4 September c.51-59
51
Наукова стаття
Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.7
52
Підручник
Соціальний розвиток світового господарства
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.291-300
53
Підручник
Глобальні проблеми у світовому господарстві
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.237-251
54
Підручник
Економіка Китайської Народної Республіки
Резнікова Наталія Володимирівна
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
55
Тези
Політика від’ємних ставок в контексті стимулів пожвавлення зростання економіки
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Сучасні МЕВ: драйвери успіху та виклики розвитку: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції: м. Дніпро
c.118-120
56
Матеріали конференції
Політика санкцій та її вплив на торговельні потоки ЄС-РФ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Матеріали наукових заходів ІІІ науково-практичного круглого столу «Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (13 жовтня 2016 року, м. Київ)
c.9-11
57
Матеріали конференції
Політика санкцій та її вплив на торговельні потоки ЄС-РФ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри: Міжнародна науково-практична конференція
c.9-11
58
Матеріали конференції
Сучасні тенденції ринку прав інтелектуальної власності як прояв відносин неозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференцї «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю"(16 березня 2017 року).
c.87-89
59
Матеріали конференції
Політика від’ємних ставок в контексті стимулів пожвавлення зростання економіки / Н. Резнікова
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку» (23-24 березня 2017 року, м. Дніпро)
c.14-17
60
Матеріали конференції
Теоретико-методологічні підходи до аналізу впливу продуктивності праці на структурні асиметрії між країнами
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України» ( Київ, 29 червня 2017 р.)
c.25-27
61
Матеріали конференції
Оцінка торговельної залежності України як ознаки відсутності трансформаційних змін в структурі її економіки
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 776 с.
c.339-343.
62
Матеріали конференції
Становлення парадигми економічної неозалежності як ознака епохи трансформаційних змін
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.538-541
63
Матеріали конференції
Екологічні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 року). — К.: 2017.
c.212-214
64
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
65
Монографія
Перспективи становлення банківського союзу ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.161-177
66
Монографія
Роль ЄС у реалізації інтеграційних ініціатив Близького Сходу та Північної Африки
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.273-287
67
Монографія
Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn
т.3 c.197-209
68
Навчальний посібник
Глобальні і регіональні екологічні проблеми
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Вісник Київського славіністичного університету.
69
Навчальний посібник
Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
ТОВ «Видавництво «Консультант»
c.540
70
Наукова стаття
Проблемы становления банковского союза в условиях дивергентности экономического развития стран ЕС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Банкаўскі веснік: Інфармацыйна-аналітычны і навукова-практычны часопіс Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
в.11/640 c.32-37
71
Наукова стаття
Сучасні тенденції ринку прав інтелектуальної власності як прояв відносин неозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р.)
c.152-153
72
Наукова стаття
Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.8
73
Наукова стаття
Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: challenges on the way to sustainable development
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.7
74
Наукова стаття
Стратегії інтернаціоналізації в телекомунікаційному секторі: особливості регулювання міжнародної торгівлі
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.9
75
Наукова стаття
Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.21 c.23-26
76
Наукова стаття
Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Економіка і держава
в.11
77
Наукова стаття
Регіональні торговельні угоди як інструмент політики економічного патріотизму в контексті інтеграційного неопротекціонізму
Резнікова Наталія Володимирівна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
в.15 c.21-24
78
Розділ монографії
Діалектика сучасних стратегій міжнародної економічної інтеграції
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.41-55
79
Розділ монографії
Перспективи становлення банківського союзу ЄС
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.161-176
80
Розділ монографії
Економічний потенціал Всеохоплюючого стратегічного партнерства ЄС і КНР
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.234-246
81
Розділ монографії
Роль ЄС у реалізації інтеграційних ініціатив Близького Сходу та Північної Африки
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.273-287
82
Розділ монографії
Проблеми формування Регіонального всеосяжного економічного партнерства
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.312-320
83
Матеріали конференції
Лібералізація як детермінанта інтеграційних ініціатив ЄС та Середземномор’я
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 грудня 2015 р
c.37-39
84
Матеріали конференції
Шляхи подолання структурної залежності української економіки в контексті стимулювання економічного розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Матеріали наукової конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах» (20 жовтня 2016 року, м. Київ)
c.35-37
85
Матеріали конференції
Політика санкцій та її вплив на торговельні потоки ЄС-РФ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Матеріали наукових заходів ІІІ науково-практичного круглого столу «Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (13 жовтня 2016 року, м. Київ)
c.9-11
86
Матеріали конференції
Developing countries as actors of neo-dependency: the role of foreign direct investment in the global dominance
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародній науково-практичній конференції «Экономика, управление, право: стратегии инновационного развития»
87
Матеріали конференції
Роль антропустель в контексті подолання ресурсних криз
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
V міжнародна науково-практична конференція "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики
88
Матеріали конференції
Нееквівалентність зовнішньої торгівлі як детермінанта структурної кризи української економіки
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Матеріали міжнародної конференції «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 року, м. Київ)
89
Навчальний посібник
Глобальні екологічні проблеми в сучасному світі: екологічна детермінанта міжнародних економічних відносин
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
90
Наукова стаття
Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту
Резнікова Наталія Володимирівна
Шнирков Олександр Іванович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.Вип. 124(2) c.121-129
91
Наукова стаття
Асиметрії міжрегіональних відносин ЄС і Середземномор’я: аспекти неозалежності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.7
92
Наукова стаття
Developing countries as actors of neo-dependency: the role of foreign direct investment in the global dominance
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles
93
Наукова стаття
Выгоды и риски имплементации политики дедолларизации как инструмента борьбы с монетарной зависимостью
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Вестник Армянского Экономического Университета
в.1 (37) c.101-110
94
Наукова стаття
Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Інвестиції: практика та досвід
в.№13-14 (липень) c.5-8
95
Наукова стаття
Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з Єврозони
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
в.№7 (липень) c.26-30
96
Наукова стаття
Роль міжнародної економічної допомоги в реалізації цілей розвитку
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Електронний журнал Міжнародні економічні відносини Серія «Економічні науки».
в.5
97
Наукова стаття
Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Інвестиції: практика та досвід
в.16 c.22-26
98
Наукова стаття
Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центрів стратегічного партнерства
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Економіка і держава
в.9 c.6-11
99
Наукова стаття
Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
в.№11
100
Наукова стаття
Роль міст в поглибленні асиметрій розвитку в умовах глобальної взаємодії
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.5
101
Наукова стаття
Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти неозалежності ЄС та КНР
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
в.12 c.3-8
102
Наукова стаття
Поляризація й нерівномірність економічного розвитку як домінуюча ознака сучасного етапу глобалізації
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.4 c.7-12
103
Наукова стаття
Неозалежність української економіки як прояв викликів економічній безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Економіка та держава
в.2 c.4-8
104
Наукова стаття
Императивы экономического развития в контексте центро-периферийной организации глобального экономического пространства
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Национальная Академия наук Азербайджана. Институт экономики
в.Вип. IV
105
Наукова стаття
Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Міжнародна економічна політика
в.1 c.52-73
106
Наукова стаття
Phenomenology of Neo-dependence in Terms of Economic Globalization
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
International economic policy
c.50-67
107
Наукова стаття
Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Економіка та держава
в.4 c.4-8
108
Наукова стаття
Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Економіка та держава
в.3 c.7-12
109
Наукова стаття
Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації
Іващенко Олена Русланівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.6 c.7-11
110
Наукова стаття
Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: challenges on the way to sustainable development
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.22 c.3-7
111
Наукова стаття
Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.13 c.5-11
112
Наукова стаття
Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтинових агентств та міжнародних фінансових організацій
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.11 c.5-9
113
Наукова стаття
Патенты как провокаторы отношений экономической неозависимости
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
в.6 c.11-14
114
Наукова стаття
Економічні детермінанти конфліктів: теоретико-методологічний підхід
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Наукові розробки, передові технології, інновації: Міжнародна науково-практична конференція
115
Наукова стаття
Экономическая неозависимость стран как эволюционная доминанта глобального сотрудничества
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania
т.2 c.23-34
116
Наукова стаття
Макроэкономические координаты глобальной неозависимости
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Rozwój Społeczności Międzynarodowej
т.3 c.11-26
117
Наукова стаття
Проблемы глобальной макроэкономической взаимозависимости
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Modern science
в.2 c.52-55
118
Наукова стаття
Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.15 c.5-12
119
Наукова стаття
Проблема економічного розвитку та зростання в контексті подолання глобальних асиметрій
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.21 в.1 c.55-58
120
Тези
Сучасні заходи інвестиційних політик розвинутих країн світу
Резнікова Наталія Володимирівна
2016
Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції]. — Прага-Будапешт-Київ, — К.: НДІСР. — 2016. — 280 с.
т.1 в.1 c.277-279
121
Наукова стаття
Ринково-кон’юнктурні чинники трансформації ролі держави в контексті реалізації національних економічних інтересів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.114-127
122
Наукова стаття
Глобалізація залежності в термінах конвергенції: виклики міжкраїновій взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Вісник Донецького національного універсітету. Серія В. Економіка і право
т.1 c.164-168
123
Наукова стаття
Іноземна допомога як інструмент продукування економічної залежності: проблема встановлення балансу переваг і загроз
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Вісник Донецького національного універсітету. Серія В. Економіка і право
c.301-305
124
Наукова стаття
Проблеми подолання асиметричної взаєзалежності країн в умовах регіональної співпраці
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
т.11 c.6-10
125
Наукова стаття
Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Південно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.29-34
126
Наукова стаття
Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Економіка та держава
т.9 c.6-11
127
Наукова стаття
Фрагментація виробництва у глобальних ланцюгах створення вартості як прояв відносин міжкраїнової неозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-практичної конференції, 16 жовтня 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»
c.183-186
128
Наукова стаття
Роль анкерних країн в процесі диференціації торговельних партнерів України
Резнікова Наталія Володимирівна
2015
Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство»
c.141-145
129
Наукова стаття
Проблема трансформатизації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту.
Резнікова Наталія Володимирівна
Шнирков Олександр Іванович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.121-129
130
Матеріали конференції
Роль країн, що розвиваються у реконфігурації економічних асиметрій у відносинах "Північ – Південь": проблеми взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Матеріали круглого стілу "Центри сили" в світовій економіці
т.2013 c.10–13
131
Матеріали конференції
Реконфігурація функцій золота в багатополярному економічному середовищі
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
132
Матеріали конференції
Стратегії дедоларизації у вимірах валютних режимів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Севастополь, 7-8 травня 2013)
c.109-112
133
Монографія
Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
134
Наукова стаття
Дедоларизація в термінах монетарного суверенітету: макроекономічні виміри регулювання
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.77-84
135
Наукова стаття
Економічні бульбашки як сутнісна ознака нестабільності світового господарства
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (40) c.43-47
136
Наукова стаття
Доларизація як фактор монетарної залежності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Збірник наукових праць "Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності".
c.220-224
137
Наукова стаття
Теоретичне моделювання координації міжнародної економічної політики
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Культура народов Причерноморья (Проблемы материальной культуры. Экономика. География)
c.46-52
138
Наукова стаття
Міжнародне економічне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.113 c.149–159
139
Наукова стаття
Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.116 c.167–175
140
Наукова стаття
Проблема збереження економічного суверенітету держави в контексті транснаціоналізації світової економіки: нові виклики залежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Экономика Крыма. Научно-практический журнал
т.2 c.13–17
141
Наукова стаття
ТНК як актори формування соціо-культурної залежності країн: роль споживання в поглибленні глобальної нерівності
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Экономика Крыма. Научно-практический журнал
т.3 c.19–24
142
Наукова стаття
АСЕАН в контурах торговельної взаємозалежності: парадокси інтеграційної взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
т.254 c.135–138
143
Наукова стаття
Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.1 c.181–187
144
Наукова стаття
Регіональні торговельні угоди як інструмент неопротекціонізму: проблема домінування в міжнародній торгівлі
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.1 c.331–334
145
Наукова стаття
Диалектика суверенитета и взаимозависимости в контексте интеграционного взаимодействия.
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Баку: Міжнародний науково-теоретичний журнал
т.1 c.38–47
146
Наукова стаття
Феномен кризисной трансформации как проявление глобальной взаимозависимости стран
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Annual scientific review, Institute of International Relations of Moldova
т.12 c.84–91
147
Наукова стаття
Роль прямих іноземних інвестицій в продукуванні економічного зростання країн, що розвиваються: парадокси фінансової залежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Вісник Маріупольського державного університету
т.6 c.86–93
148
Наукова стаття
Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові протекції неопротекціонізму
Луцишин Зоряна Орестівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Міжнародна економічна політика
т.2 c.48–65
149
Наукова стаття
Роль государства и рынка в дискурсе глобализации: вызовы взаимозависимости
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Финансовые исследования: науч.-образоват. и приклад. журн. – Ростов/Д.: Ростовский гос. экон. ун-т, 2014
c.15-22
150
Наукова стаття
Иностранная помощь как инструмент продуцирования экономической зависимости: проблема установления баланса преимуществ и рисков
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Евразийская интеграция: экономика, право, політика : междунар. науч.-аналит. журн. – С.-Пб.: МПА ЕврАзЭС, 2014
c.68-76
151
Наукова стаття
Диалектика суверенитета и взаимозависимости в контексте интеграционного взаимодействия
Резнікова Наталія Володимирівна
2014
Национальная Академия наук Азербайджана. Институт экономики
т.1 c.38-48
152
Наукова стаття
Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки
Луцишин Зоряна Орестівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 116 (Частина ІІ) c.11-22
153
Наукова стаття
Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові проекції неопротекціонізму
Луцишин Зоряна Орестівна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Науковий журнал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Міжнародна економічна політика»
в.№2 (19). c.48-65
154
Матеріали конференції
Проблема досягнення макроекономічної стабільності в умовах банківських криз
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Теорія і практика сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.33-35
155
Матеріали конференції
Діалектика глобального й національного в нових викликах взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики". – 18 квітня 2013 р. Дипломатична академія України
c.36-39
156
Матеріали конференції
Реконфігурація функцій золота в багатополярному економічному середовищі Львів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Міжнародна науково-практична конференція
c.147-155
157
Наукова стаття
Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.108 c.46.0000
158
Наукова стаття
Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Економіка і держава
т.9 c.8.0000
159
Наукова стаття
Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнної взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.111 c.90.0000
160
Наукова стаття
Експортний потенціал країн союзу арабського Магрібу в умовах поглиблення регіональної співпраці. Вісник міжнародного слов'янського університету. Український науково-теоретичний журнал
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
161
Наукова стаття
Ісламська фінансова система та проблеми подолання соціальної нерівності
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.6 c.38.0000
162
Наукова стаття
Міжарабська торгівля як чинник інтеграції країн регіону
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.110 c.112.0000
163
Наукова стаття
Перспективи арабської фінансової співпраці у регіоні держав Близького Сходу і Північної Африки
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.25 c.166.0000
164
Наукова стаття
Природа технологізації сучасної економічної системи
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.109 c.202.0000
165
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.4 c.38.0000
166
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи до визначення природи економічних дисбалансів в контексті кризових потрясінь. Серія В. Економіка і право.
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Вісник Донецького університету
т.1 c.177.0000
167
Наукова стаття
Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Університетські наукові записки
т.4 c.542.0000
168
Наукова стаття
Економічні дисбаланси у вимірах глобальної взаємозалежності: проблема ідентифікації джерел походження та корекції
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.32 c.78.0000
169
Наукова стаття
Потоки капіталу в умовах фінансової лібералізації: макроекономічні виміри регулювання
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.237 c.45.0000
170
Наукова стаття
Трансформація ролі долара в умовах послаблення глобального лідерства США
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
c.192-201
171
Наукова стаття
Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських країн та в рамках БРІКС
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Культура народов Причерноморья
т.1 c.71.0000
172
Наукова стаття
Геоекономічні переваги країн БРІКС в умовах ребалансування світової економіки.
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Вісник Донецького національного універсітету. Серія В. Економіка і право
т.1 c.94.0000
173
Наукова стаття
К вопросу о потере монетарного суверенитета в контексте долларизации экономики. Национальная Академия Наук Азербайджана. Институт Экономики. Научные труды.
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Баку: Міжнародний науково-теоретичний журнал
т.2 c.104.0000
174
Наукова стаття
Эволюция концепции неоколониализма в новых контурах межстрановой экономической зависимости. Новая экономика.
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
175
Наукова стаття
The conflict of national and global interests within integration interaction // REGIONAL DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC FLOWS OF SOUTHEASTERN EUROPEAN COUNTRIES - Nis
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
176
Наукова стаття
Моделювання теоретичних конструктів економічної залежності в умовах глобалізаційних зрушень. // Серія В. Економіка і право.
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Вісник Донецького університету
т.1 c.141.0000
177
Наукова стаття
Концептуализация процесса межстранового объединения как императива экономического развития. Национальная Академия Наук Азейбарджана. Институт экономики. Научные труды.
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Баку: Міжнародний науково-теоретичний журнал
т.3 c.68.0000
178
Наукова стаття
Антиномія залежності та розвитку в умовах глобальної взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.112 c.136.0000
179
Наукова стаття
Міжнародне економічне співробітництво в термінах економічного суверенітету: аналіз виграшів та втрат
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.113 c.149.0000
180
Наукова стаття
Монетарна конвергенція арабських країн перської затоки в умовах поглиблення фінансової інтеграції
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.245 c.52.0000
181
Наукова стаття
Дедоларизація в термінах монетарного суверенітету: макроекономічні виміри регулювання. Економіка ринкових відносин. Науковий журнал. Київ ВЦ КУРВ
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин.
т.11 c.77.0000
182
Наукова стаття
Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри. Серія: Економічні науки.
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.33 c.96.0000
183
Наукова стаття
Досвід АСЕАН в умовах адаптації західної та ісламської моделей банківських систем. Симферополь: Межвузовский центр "Крым"
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.257 c.73.0000
184
Наукова стаття
Роль долара в сценаріях кризового розвитку міжнародної валютної системи
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Стратегія розвитку України. Національний авіаційний університет МОН України
т.2 c.168.0000
185
Наукова стаття
Роль ЄС у поглибленні економічної співпраці країн Агадирської угоди та Магрибу в умовах посткризового відновлення
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.253 c.50.0000
186
Наукова стаття
Роль золота в подоланні фундаментальних дисбалансів сучасної фінансової архітектури
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
т.1 c.283.0000
187
Наукова стаття
Роль каналів торгівлі та руху капіталів в кризовій трансмісії: регіональний та глобальний вектори
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.1 c.321.0000
188
Наукова стаття
Трансмісійний механізм регіональних валютних криз в умовах посилення фінансової глобалізації
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.246 c.76.0000
189
Наукова стаття
Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Стратегія розвитку України
т.1 c.181.0000
190
Наукова стаття
Конфлікт механізмів одиничного та системного рівнів в межах концепції залежності: проблема теоретичних узагальнень
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.1 c.24.0000
191
Наукова стаття
Моделювання теоретичних конструктів економічної залежності в умовах глобалізаційних зрушень
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Вісник Донецького університету
т.1 c.141.0000
192
Наукова стаття
Інституційні домінанти продукування фінансової залежності країн як фактор поглиблення фрагментації глобального економічного простору
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
т.1 c.316.0000
193
Наукова стаття
Діалектика глобального й національного в нових викливах взаємозалежності
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Зб. тез та доповідей "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики"
т.1 c.98.0000
194
Наукова стаття
Эволюция концепции неоколониализма в новых контурах межстрановой экономической зависимости.
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Новая Экономика
т.2 c.0.0000
195
Наукова стаття
Роль ЄС у поглибленні економічної співпраці країн Агадирської угоди та Магрибу в умовах посткризового відновлення.
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.1 c.50.0000
196
Наукова стаття
Досвід АСЕАН в умовах адаптації західної та ісламської моделей банківських систем.
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.1 c.120.0000
197
Наукова стаття
Проблема економічних дисбалансів в умовах боротьби з рецесією в Європейському Союзі
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
c.339-347
198
Наукова стаття
Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.38/39 c.74-77
199
Наукова стаття
Концептуальні засади дослідження природи валютних криз
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
c.116-124
200
Наукова стаття
Pоль БРІКС у формуванні фрагмегративного економічного простору
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
c.274-282
201
Наукова стаття
Валютна компонента інтеграції БРІКС: перспективи інтернаціоналізації юаня
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
т.2012 c.277-280.
202
Наукова стаття
Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
т.231 c.81-85
203
Наукова стаття
Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.111 c.90-100
204
Наукова стаття
Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських кран та в рамках БРІКС
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
т.227 c.71–174
205
Наукова стаття
Consolidating national and global interests in the global integration context
Резнікова Наталія Володимирівна
2013
Regionalni Razvoji Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope. – Niš : Univerzitet u Nišu, Ekonomskifakultet, 2013
c.15-21
206
Матеріали конференції
Міжнародна фінансова інтеграція в термінах втрат та виграшів: роль потоків капіталу в забезпеченні економічного зростання
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции «Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве»
c.94-96
207
Наукова стаття
Теоретико-методологічні підходи до визначення природи економічних бульбашок
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2012
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.2012 c.315-320
208
Матеріали конференції
Вплив фінансової відкритості на економічне зростання країн: парадокси глобалізації
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования: Міжнародна науково-практична конференція
т.2010 c.53–59
209
Наукова стаття
Світова фінансова криза як фактор економічного розвитку// Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
210
Наукова стаття
Єврозона: тест на міцність// Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
211
Наукова стаття
Проблеми економічного відновлення в країнах Єврозони в умовах інституційної вразливості ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Науковий вісник Ужгородського університету
т.9 c.128-136
212
Наукова стаття
Міжнародна валютна система: чи є альтернатива двополярності?// Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
213
Наукова стаття
Досвід антикризових заходів світу та механізми протидії фінансовій кризі: висновки для України
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.93 c.57.0000
214
Наукова стаття
Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
215
Наукова стаття
Валюта vs золото: що вразливіше під час глобальної кризи? Євроатлантика. Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
216
Наукова стаття
Європа: МОМЕНТ ІСТИНИ, або ДАЛІ БУДЕ...Євроатлантика. Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
217
Наукова стаття
Ринок золота в контурах глобальної валютної нестабільності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
c.33-37
218
Наукова стаття
Європейський Союз: економіка, політика і право (статті у енциклопедичному словнику)
Резнікова Наталія Володимирівна
2011
219
Праці конференції
Теоретичне осмислення впливу фінансової відкритості на економічне зростання країн, що розвиваються// Збірник тез доповідей та виступів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
220
Праці конференції
Інституційні чинники фінансової нестабільності в країнах Єврозони// Фінанси України: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
221
Наукова стаття
Сучасна фінансова криза: закономірність економічного розвитку чи ірраціональність інвестиційних інститутів
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
222
Наукова стаття
Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Вісник Національного банку України
т.5 c.23.0000
223
Наукова стаття
Світова фінансова криза як фактор економічного розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
224
Наукова стаття
Проблеми забезпечення стабільності в Єврозоні в умовах фінансової волатильності
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Вісник Донецького університету
т.1 c.241.0000
225
Наукова стаття
Реформування соціальної сфери європейських країн та проблеми пошуку українського вектору соціального розвитку
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.3 c.200.0000
226
Наукова стаття
Єврозона: тест на міцність
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
227
Наукова стаття
ОЧЕС: від нового регіоналізму до нових можливостей глобальної взаємодії
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
т.2009 c.140-146
228
Наукова стаття
Стабілізаційні програми ЄС як відповідь світовій фінансовій кризі
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
c.182-186
229
Тези
Розвиток двосторонніх міжрегіональних зв’язків ОЧЕС та ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Проблемы развития финансовой системы Украины: сборник трудов ІІ Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов
c.269.0000
230
Тези
Теоретичне осмислення впливу фінансової відкритості на економічне зростання країн, що розвиваються
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
231
Тези
Інституційні чинники фінансової нестабільності в країнах Єврозони
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2010
Фінанси України
т.2 c.38.0000
232
Наукова стаття
Інституційна координація монетарної політики в європейському валютному союзі
Резнікова Наталія Володимирівна
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.82 c.96–103
233
Наукова стаття
Система показників регіональної інтеграції як інструмент вивчення міждержавної взаємодії
Резнікова Наталія Володимирівна
2008
Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ
т.2008 c.156–164
234
Наукова стаття
Сучасний стан і перспективи розвитку міграційно-візових відносин між Україною та ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.76-85
235
Наукова стаття
Cвітова фінансова криза: теорія vs практика
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Євроатлантика
c.62-68
236
Наукова стаття
Роль спекуляцій на фінансових та товарних ринках у розгортанні фінансових криз
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
2009
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.47-52
237
Наукова стаття
Вплив фінансової глобалізації на макростабільність національних економік: регіональні диспропорції розвитку
Резнікова Наталія Володимирівна
2007
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.2007 c.1417–1424
238
Монографія
Інноваційна складова трансформації промислового сектору України в контексті наближення до ЄС
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2007
239
Наукова стаття
Інтеграційний вибір України в умовах геоекономічних трасформацій
Резнікова Наталія Володимирівна
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.66 c.167.0000
240
Наукова стаття
Проблеми стабільності світової фінансової системи в умовах геоекономічних викликів
Резнікова Наталія Володимирівна
2006
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.2006 c.330–334
241
Матеріали конференції
Экономика Украины: предпосылки и угрозы нестабильности в трансформационный период
Резнікова Наталія Володимирівна
2006

Повернення до списку

Вгору