Автори, співробітники Університету

Решетнік Євдокія Миколаївна

Ідентифікатор автора: 39801
Author Identifier Number Scopus: 6603270159 →
Кількість пошукових запитів автора: 1315

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Кафедра анатомії та патологічної фізіології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 112, з них наукових статей (наукові публікації) - 67, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 32, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 10

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
THE ROLE OF HYDROGEN SULFIDE IN REGULATION OF LIVER TISSUE RESPIRATION AND CHOLERESIS
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2019
Фізіологічний журнал
т.65 в.3
2
Наукова стаття
Exocrine function of the liver in rats exposed to corvitin
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2017
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.8 в.3 c.207-217
3
Наукова стаття
Ліпіди жовчі самців щурів за умов блокади андрогенових рецепторів флутамідом
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Ендокринологія
т.22 в.4 c.341-346
4
Наукова стаття
Impact of experimental chronic social stress on biliary bile acid content in male rats
Бондаренко Олександр Володимирович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2018
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.9 в.2 c.127-133
5
Наукова стаття
Вільні амінокислоти слини хворих на гастроезофагальну рефлексну хворобу, гастрит, дуодено-гастральний рефлекс та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Фітотерапія
в.3 c.31-35
6
Наукова стаття
Вплив L-цистеїну на ліпідний склад жовчі самців щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2017
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
т.2017 в.3 c.26-28
7
Матеріали конференції
Вплив хронічного соціального стресу на спектр жовчних кислот жовчі самців щурів
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Актуальні проблеми ветеринарної медицини. Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів
c.67-68
8
Матеріали конференції
Вплив корвітину на спектр жовчних кислот жовчі щурів з доксицикліновою гіперхолестеринемією
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Міжнародна наукова конференція “Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій”
c.18
9
Матеріали конференції
Вплив флутаміду на вміст жовчних кислот у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Міжнародна наукова конференція “Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій”
c.32
10
Матеріали конференції
Вивчення впливу тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів
Весельський Станіслав Павлович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчю заснування ПВНЗ «Київський медичний університет»: Роль і місце народної медицини в комплексній терапії
c.133-135
11
Матеріали конференції
Вплив L-цистеїну на концентрацію холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.25
12
Наукова стаття
Вплив корвітину на біотрансформацію жовчних кислот в печінці щурів з експериментальною гіперхолестеринемією
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Фітотерапія
в.4 c.12-17
13
Наукова стаття
Співвідношення ліпідів у жовчі самців щурів при дії естрону
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Боровець Оксана Василівна
2016
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
в.2 c.14-20
14
Наукова стаття
Вплив корвітину на вміст жовчних кислот у жовчі щурів з викликаною доксицикліном гіперхолестеринемією
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
в.2 c.73-79
15
Наукова стаття
Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів
Весельський Станіслав Павлович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
в.2 c.122-129
16
Наукова стаття
Вплив корвітину на ліпідний спектр жовчі щурів з експериментальною гіперхолестеринемією
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.7 c.169-173
17
Наукова стаття
Ліпіди жовчі самців щурів в умовах хронічного соціального стресу
Бондаренко Олександр Володимирович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина.
т.8 в.3 c.356-362
18
Наукова стаття
Вплив хронічного соціального стресу на склад холатів жовчі самців щурів
Бондаренко Олександр Володимирович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Фізіологічний журнал
т.4 в.63 c.24-29
19
Наукова стаття
Вплив тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів
Весельський Станіслав Павлович
Нурищенко Наталія Євгенівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Фітотерапія
т.2 c.26-31
20
Наукова стаття
Співвідношення основних фракцій ліпідів у жовчі щурів при дії тестостерону
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.356 в.7 c.164-168
21
Наукова стаття
Дослідження ліпідного складу жовчі щурів різної статі при дії тестостерону
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2017
Scientific Journal «ScienceRise»
т.7 в.4 c.8-12
22
Наукова стаття
Contribution of Serotonin to Regulation of Tissue Respiration and Bile Secretory Function of the Liver
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
Атамнах Салах
2016
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.7 в.2 c.137-147
23
Наукова стаття
Жовчнокислотний спектр жовчі самців щурів при дії L-цистеїну
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2017
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.7 c.221-226
24
Тези
Вплив корвітину на жовчокислотний склад жовчі щурів із доксициклініндукованою гіперхолестеринемією
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
c.90-91
25
Тези
Вплив корвітину на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів в умовах хронічного соціального стресу
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Борисевич В.О.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.175-176
26
Тези
Вплив L-цистеїну на тканинне дихання та жовчосекреторну функцію печінки
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2017
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
c.64
27
Навчальний посібник
Біологія збірник задач і тестових завдань
Говорун Дмитро Миколайович
Давидовська Тамара Леонідівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-199
28
Наукова стаття
Жовчносекреторна функція печінки самок щурів в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.332 в.7 c.194-199
29
Тези
Effect of corvitin on the biliary flow rate and the ratio of the biliary bile acids in rats
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2015
Riga Stradins University. Research articles in medicine and pharmacy
в.s1 c.16
30
Тези
Влияние корвитина на холерез у крыс в условиях доксициклиновой нагрузки
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых
т.20
31
Тези
Співвідношення холатів у жовчі щурів з експериментальною гіперхолестеринемією
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
«Шевченківська весна. Біологія 2016»: XIV міжнародна наукова конференція молодих вчених
c.47-48
32
Тези
Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2016
«Шевченківська весна. Біологія 2016»: XIV міжнародна наукова конференція молодих вчених
c.47-48
33
Навчальний посібник
Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Синельник Тетяна Борисівна
Цапенко Петро Костянтинович
Янчук Петро Іванович
2015
НУБіП України
c.1-415
34
Наукова стаття
Співвідношення жовчних кислот у жовчі щурів за дії серотоніну
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2015
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
т.1 c.5-10
35
Наукова стаття
Участь гістаміну в регуляції жовчосекреторної функції, кровообігу і тканинного дихання печінки
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2015
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.3-11
36
Наукова стаття
Роль серотоніну в регуляції тканинного дихання і жовчосекреторної функції печінки
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2015
Фізіологічний журнал
т.61 c.103-111
37
Наукова стаття
Вплив сірководню на кровообіг у печінці щурів при портальній гіпертензії
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.2 c.211-216
38
Наукова стаття
Вплив серотоніну на кон’югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.2 c.126-128
39
Наукова стаття
Особливості біосинтезу жовчних кислот у печінці щурів при навантаженні їх організму таурином
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Питання біоіндикації та екології. Запорізький національний університет
т.19 c.247-258
40
Наукова стаття
Метаболіти пуринового обміну в біорідинах за дії фізіологічно активних речовин
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2015
Фітотерапія
т.3 c.19-21
41
Тези
Вплив азитроміцину на вміст холатів в жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.35
42
Тези
Вплив азитроміцину на вміст холатів в жовчні щурів
Весельський Станіслав Павлович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.35
43
Тези
Ефекти серотоніну на співвідношення холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2015
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
т.12 c.21
44
Матеріали конференції
Статеві відмінності у вмісті вільних амінокислот у слині хворих на холецистит, реактивний гепатит і панкреатит
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.243
45
Матеріали конференції
Зміни концентрації окремих фракцій жовчних кислот у жовчі щурів під впливом серотоніну
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.125-126
46
Матеріали конференції
Вплив серотоніну на фізико-хімічні властивості жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.171-172
47
Наукова стаття
Effect of L-arginine on oxygen balance of the liver and the bile secretion function
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.5 c.131-140
48
Наукова стаття
Вплив екстрактів з тканин POLYMNIA SONCHIFOLIA на зовнішньосекреторну функцію печінки щурів
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Міщенко Лідія Трохимівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Фітотерапія
т.2 c.75-77
49
Наукова стаття
Вплив гістаміну на ліпідний склад жовчі щурів
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.68 c.93-95
50
Наукова стаття
Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.1 c.33-36
51
Наукова стаття
Амінокислотний склад слини хворих на холецистит, хронічний панкреатит і реактивний гепатит
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
т.1 c.83-89
52
Наукова стаття
Дія естрону на секрецію компонентів ліпідної природи з жовчю у самок щурів
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
т.13 c.101-105
53
Наукова стаття
Вплив екстрактів з тканин SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS на зовнішньо секреторну функцію печінки
Бабан Володимир Миколайович
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Міщенко Лідія Трохимівна
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Фітотерапія
в.2 c.76-77
54
Тези
Вплив серотоніну на концентрацію ліпідів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.27
55
Тези
Зміни екскреції білірубіну та споживання кисню печінкою під впливом гістаміну
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.125
56
Тези
Вплив естрону на гідроксилювання жовчних кислот у печінці самок і самців щурів
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.21
57
Тези
Компоненти аденілової системи слини людей при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.56
58
Тези
Вплив тестостерону на секрецію жовчі печінкою щурів
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.163
59
Тези
Effect of histamine on cholate concentration in rats bile
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska Vesna: Life Sciences”, Kyiv (March 25-28, 2014)
т.12 c.12
60
Тези
Вплив гістаміну на концентрацію холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
т.7 c.27
61
Наукова стаття
Features of Choleresis in Rats of Both Sexes under the Action of Estron
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.3 c.209-215
62
Наукова стаття
Особливості експериментального алкогольного ураження печінки в умовах блокади опіоїдних рецепторів
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Перспективи медицини та біології
т.4 c.62-64
63
Наукова стаття
Взаємодія естрону з пептидами гіпофізу при регуляції жовчоутворення в печінці щурів різної статі
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.4 c.104-109
64
Наукова стаття
Кисневий баланс печінки та ліпідний склад жовчі щурів за умов дії L-аргініну
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2012
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.39 c.24-32
65
Наукова стаття
Амінокислоти слини хворих на цукровий діабет 2 типу
Барановський Василь Андрійович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2013
Університетська клініка
т.9 c.174-177
66
Наукова стаття
Вплив L-аргініну на показники кисневого балансу печінки та її жовчосекреторну функцію
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2013
Фізіологічний журнал
т.59 c.31-38
67
Наукова стаття
Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії естрону в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2013
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.8-15
68
Наукова стаття
Вплив гістаміну на екскрецію білірубіну печінкою щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2013
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.99-103
69
Тези
Амінокислотний склад слини хворих на цукровий діабет ІІ типу
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
c.84
70
Тези
Аминокислотный состав слюны при реактивном гепатите, холецистите и панкреатите
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.119
71
Тези
Влияние эстрона на секрецию липидов с желчью
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2013
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.118
72
Матеріали конференції
Використання імуноферментного методу в дослідженнях експериментальної алкоголь індукованої патології печінки
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Імунологія та алергологія
т.1 c.74-75
73
Наукова стаття
Характеристика фізіолого-біохімічних процесів у печінці при дії кверцетину, отриманого у новий спосіб
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
Янчук Петро Іванович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.204 c.21-30
74
Наукова стаття
Особливості жовчоутворення у щурів різної статі за дії естрону
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.52-58
75
Наукова стаття
Участь адренорецепторів і холінорецепторів у реалізації впливу даларгіну на секрецію жовчних кислот із жовчю
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2011
Одеський медичний журнал
т.4 c.10-13
76
Наукова стаття
Вплив L-аргініну на спектр холатів у жовчі щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2012
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.25 c.37-43
77
Наукова стаття
Експериментальна модель тканинної гіпоксії в печінці щурів
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2012
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.38-43
78
Наукова стаття
Вплив блокади опіоїдних рецепторів на співвідношення холатів у жовчі щурів із експериментальним алкогольним гепатитом
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Таврійський медико-біологічний вісник
т.15 c.280-282
79
Наукова стаття
Вплив опіоїдів на гістоструктуру печінки та вміст тиреоїдних гормонів у сироватці крові при експериментальному алкогольному гепатиті у щурів
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Таврійський медико-біологічний вісник
т.15 c.148-150
80
Тези
Bile characteristics alteration under the opioid peptide dalargin action in experimental alcoholic liver damage in rats
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Regulatory Peptides
т.177 c.31
81
Тези
Participation of adreno- and cholinoreceptors in synthetic opioid peptide dalargin influence on the secretion of bile lipids in rats
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
Regulatory Peptides
т.177 c.25
82
Тези
Зміни спектру вільних амінокислот у слині хворих із гастроентерологічною патологією
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
VI Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології"». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (9-11 жовтня 2012).
т.6 c.84
83
Тези
Изменения холатохолестеринового коэффициента при блокаде эндотелиновых рецепторов
Барановський Василь Андрійович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2012
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.111
84
Тези
Характеристика колоїдності жовчі в оцінці гепатотропних ефектів тамоксифену
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2012
VII міжнародний Симпозіум «Актуальные проблемы биофизической медицины» (Київ, 17-20 травня 2012)
c.25
85
Наукова стаття
Дослідження впливу L-аргініну на жовчосекреторну функцію печінки щурів
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2010
Вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки "Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України"
c.9-14
86
Наукова стаття
Флавоноиды как восстановители желчесекреторной функции при тканевой гипоксии
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2010
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.2 c.21
87
Тези
Зміни напруги кисню в печінці та холесекреції, зумовлені L-аргініном
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2011
V з’їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки
т.5 c.144
88
Матеріали конференції
Влияние L-аргинина на органический состав желчи крыс
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2010
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
т.2 c.102
89
Наукова стаття
Вплив енкефалінів за умов підгострого алкогольного ураження печінки на морфометричні показники її тканини та на активність ферментів сироватки крові
Макарчук Микола Юхимович
Пустовалов Андрій Сергійович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
Збірник наукових матеріалів Міжнародної наук- практ. конфереції Суми
т.1 c.58.0000
90
Наукова стаття
Особливості впливу вазопресину на холерез у щурів за умов зміни стану М- та Н-холінорецепторів
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2009
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.40 c.34-40
91
Наукова стаття
Активність ферментів сироватки крові та стан тканини печінки при дії етанолу за умов блокади опіоїдних рецепторів налоксоном
Пустовалов Андрій Сергійович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
Клінічна та експериментальна патологія
т.8 c.131.0000
92
Тези
Експериментальна модель тканинної гіпоксії in vivo
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2010
Загальна патологія і патологічна фізіологія
т.5 c.33
93
Наукова стаття
Зміни жовчнокислотного складу жовчі щурів при дії етанолу за умов блокади опіоїдних рецепторів налоксоном
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Фізика живого
т.16 c.116.0000
94
Наукова стаття
Вплив кверцетину на умовну реакцію в Т-подібному лабіринті та на рівень перекисного окислення ліпідів в мозку і печінці алкоголізованих щурів
Коваленко Ольга Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
95
Наукова стаття
Співвідношення ліпідів у жовчі щурів при дії препарату Розторопші плямистої
Бабан Володимир Миколайович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
Фітотерапія
c.32.0000
96
Наукова стаття
Жовчосекреторна функція печінки при дії даларгіну в умовах алкогольного навантаження // Український медичний альманах
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
97
Наукова стаття
Вплив лей-енкефаліну на жовчосекреторну функцію печінки щурів при фармакологічній модуляції автономної нервової системи
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
Фізіологічний журнал
т.55 c.67.0000
98
Наукова стаття
Участь опіоїдних рецепторів у реалізації впливу лей- і мет-енкефаліну на холесекрецію
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
Вісник Черкаського державного університету. Сеоія: Природничі науки
т.156 c.62.0000
99
Наукова стаття
Вплив кверцетину на ліпопероксидні процеси у тканинах щурів із різною здатністю до навчання за фізіологічних умов та при хронічній алкоголізації
Бондаренко Олександр Володимирович
Коваленко Ольга Анатоліївна
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Науковий вісник Національного аграрного університету
т.127 c.223-228
100
Тези
Морфологічні зміни печінки щурів при дії доларгіну на тлі короткочасного введення етанолу.
Пустовалов Андрій Сергійович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.36.0000
101
Тези
Холеретичний та антиоксидантний вплив кверцетину Перший національний конгрес „Народна медицина в Україні” ю-18 вересня 2009 р. – с.19
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
2009
102
Тези
Холеретичний та антиоксидантний вплив кверцетину. Перший національний конгрес „Народна медицина в Україні” .-18 вересня 2009 р. – с.19. Гарник Т.П., Косян А.М., Таран Н.Ю., Говоруха Т.М., Решетник Є.М., Весельський С.П., Макарчук М.Ю.
Весельський Станіслав Павлович
Косян Анатолій Михайлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Таран Наталія Юріївна
2009
103
Тези
L-аргинин угнетает секрецию желчи у крыс // Труды международной научной конференции «Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных органов и систем в норме и при патологии». – Томск, 22-23 октября 2009 г
Весельський Станіслав Павлович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2009
104
Наукова стаття
Вплив стадолу та налоксону на жовчоутворення та хімічний склад жовчі у щурів
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2007
105
Наукова стаття
Зовнішньосекреторна функція печінки при курсовому призначенні препарату Мастодінон
Бабич В'ячеслав Михайлович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Мелешко Анатолій Олександрович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Фітотерапія
c.47.0000
106
Наукова стаття
Дія глютамінової кислоти на секреторну функцію печінки щурів при моделюванні тканинної гіпоксії
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2008
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
c.47-52
107
Наукова стаття
Вплив опіоїдних пептидів на жовчосекреторну функцію печінки щурів за різних умов їх введення
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Синельник Тетяна Борисівна
2008
Вісник проблем біології і медицини
т.3 c.152.0000
108
Наукова стаття
Вплив опіоїдних пептидів на холерез у щурів з підгострим алкогольним ураженням печінки
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Фізика живого
т.16 c.120.0000
109
Наукова стаття
Зміни рівня білірубіну в жовчі щурів при дії етанолу й опіоїдних пептидів
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.111.0000
110
Наукова стаття
Зовнішньосекреторна функція печінки при курсовому призначенні препарату «Мастодинон»
Бабан Володимир Миколайович
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
2008
Фітотерапія
c.47.0000
111
Наукова стаття
Особливості спектру жовчних кислот у людини і тварин
Весельський Станіслав Павлович
Горенко Зоя Анатоліївна
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Янчук Петро Іванович
2007
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки
c.65-72
112
Навчальний посібник
Цитофізіологія і біохімія травлення
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Островська Галина Віталіївна
Решетнік Євдокія Миколаївна
Рибальченко Тарас Володимирович
Синельник Тетяна Борисівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2006
Навчальний посібник-практикум
c.1-272

Повернення до списку

Вгору