Автори, співробітники Університету

Ржевська Валентина Сергіївна
Valentyna Rzhevska

Ідентифікатор автора: 39811
Кількість пошукових запитів автора: 774

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 77, з них наукових статей (наукові публікації) - 54, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The Hardly Possible Peace: the Treaty of London (1359), the Treaty of Brétigny (1360) and the Treaty of Troyes (1420) compared
Ржевська Валентина Сергіївна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.4 c.72-76
2
Наукова стаття
The International law issues in the English Renaissance Play ‘Edward III’
Ржевська Валентина Сергіївна
2017
Evropsky politicky a pravni diskurz
в.4 (6) c.66-70
3
Наукова стаття
Правове значення конфлікту між королем Англії Джоном Безземельним та католицькою церквою.
Ржевська Валентина Сергіївна
2018
Право і суспільство
в.4 c.278-284
4
Підручник
International Judicial Institutions/Міжнародні судові установи (англ. мовою)
Ржевська Валентина Сергіївна
2018
ФОП Лілія Стасюк, 2018 р.
5
Тези
Підходи до визначення правосвідомості у довідковій та навчальній літературі
Ржевська Валентина Сергіївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права та правова держава», м. Ужгород, Ужгородський національний університет
c.30-32
6
Наукова стаття
DEFINING AND DEVELOPING THE CONCEPT OF «COLLECTIVE SECURITY» IN STUDY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL LAW
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Evsopsky politicky a pravni diskurz. (Прага, Чехія)
т.3 в.6 c.17-24
7
Наукова стаття
Міжнародно-правова свідомість у п’єсах-хроніках В. Шекспіра «Король Джон» і «Генріх V»
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Український часопис міжнародного права
в.№1 c.С. 55–62.
8
Наукова стаття
Юридичні аспекти «Великої справи короля»
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Вип. 126, ч.2 c.С. 54–64
9
Наукова стаття
Договірно-правова діяльність короля Англії Генріха VIII та кардинала Томаса Вулсі як складова «італійських війн» у XVI ст.
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.випуск 127 частина II c.С. 90 — 103
10
Тези
Порівняння Всезагального договору про відмову від війни як засобу національної політики 1928 р. та Декларації про мир і припинення воєн 2016 р
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання правової теорії та юридичної практики», що відбулася 12-13 серпня 2016 р., м. Одеса
c.С.30-33
11
Тези
ЛОНДОНСЬКИЙ ДОГОВІР 1518 Р. ЯК ВНЕСОК В ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Громадська організація «Правовий світ» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ» 2-3 вересня 2016 р. Дніпро, 2016
c.С. 98-101
12
Тези
Міжнародно-правова діяльність Папи Римського Юлія II
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права та правова держава»
c.162-165
13
Тези
КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИЙ ДОГОВІР 1416 Р. ЯК ПРИКЛАД УГОДИ ПРО ВОЄННИЙ СОЮЗ ЕПОХИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Ржевська Валентина Сергіївна
2016
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права та обов’язки людини у сучасному світі»
c.49-51
14
Наукова стаття
Договірно-правова діяльність Генріха VII, короля Англії
Ржевська Валентина Сергіївна
2015
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
в.випуск 125 частина I c.C.74 — 86.
15
Наукова стаття
Договірно-правова діяльність Генріха V, короля Англії
Ржевська Валентина Сергіївна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Вип. 124. Ч.2. c.С.63-73
16
Наукова стаття
«Единство в пользу мира» и практика Международного Суда ООН
Ржевська Валентина Сергіївна
2014
17
Наукова стаття
Наднациональный проект В.Ф. Малиновского
Ржевська Валентина Сергіївна
2014
Український щорічник міжнародного права
c.588–605
18
Наукова стаття
The Agreement of Alcaniz as an example of a legal form for conciliation procedure
Ржевська Валентина Сергіївна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Вип. 121. Ч.1. c.C.167 -172
19
Наукова стаття
The Compromise of Caspe: an Episode from the history of peaceful dispute settlement
Ржевська Валентина Сергіївна
2014
Evsopsky politicky a pravni diskurz. (Прага, Чехія)
в.Svazek 1 5 c.P 239- 252
20
Наукова стаття
Міжнародно-правові аспекти освітніх відносин в документах ООН
Ржевська Валентина Сергіївна
2014
Український часопис міжнародного права
в.№1-2 c.C. 99 - 104.
21
Матеріали конференції
Моделі колективної безпеки у доктрині та практиці міжнародного права (на основі наукової монографії)
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
22
Наукова стаття
Эволюция оценки эффектвности Священного Союза в юридической и исторической науках
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.Випуск 23, частина I, т. 3 c.С. 210 - 215.
23
Наукова стаття
Внесок Божого миру та Божого перемир'я у розвиток колективної безпеки
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.Випуск 6-3, т. 2 c.С. 160 - 163.
24
Наукова стаття
Зміст зобов'язань щодо колективної безпеки, взятих в рамках Священного Союзу
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.Випуск 4, т. I c.С. 25 - 26.
25
Наукова стаття
The political and legal ideas of Pierre Dubois from the viewpoint of collective security
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Ученые записки Таврического национального университета имени Вернадского. Юридические науки
т.26 в. № 2-1 (2) c.426-429
26
Наукова стаття
Міжнародно-правовий аспект союзів у сфері безпеки у народів Стародавнього Сходу
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Вісник Київського національного університетету імені Твраса Шевченка. Міжнародні відносини
в.Вип. 1(40) c.С. 69 -72.
27
Наукова стаття
Міжнародно-правові ідеї Данте Аліг'єрі щодо підтримки миру
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№1 c.C. 316 - 320.
28
Наукова стаття
Влияние развития информационных технологий на преподавание международного права
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Український часопис міжнародного права
в.Спецвипуск c.С. 225–230
29
Наукова стаття
Політико-правові ідеї І.Бентама щодо встановлення та засобів підтримки тривалого міжнародного миру
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Актуальні питання публічного та приватного права
в.№1 (1) c.С. 185 - 190.
30
Наукова стаття
Африканский суд справедливости и прав человека и Международній Суд ООН: сравнительно-правовой очерк
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Международное правосудие
в.№2 (6) c.С. 109 - 116.
31
Наукова стаття
Международный суд как средство поддержания международного мира: сравнительный анализ предложений Л.А. Камаровского и Г. Кельзена
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Международное правосудие
в.№3 (7) c.С. 99 - 112
32
Розділ монографії
Legal aspects of collective security and Ukraine
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Ukrainian Perspectives on International Law : Selected Articles and Essays
c.P. 85 - 99.
33
Тези
V.F. Malinovskii's project of international peace organisation
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Формирование гражданского общества в Российской Федерации и в странах СНГ: Материалы Международной Конференции, г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г., Фонд развития юридической науки
c.С. 52 - 55.
34
Тези
Предложения И. Бентама в отношении политико-правовых средств поддержания международного мира
Ржевська Валентина Сергіївна
2013
Права человека и национальное законодательство: гуманизация права: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Москва, 9 февраля 2013 г., Московский центр правовых исследований
c.С. 24 - 26.
35
Матеріали конференції
Розвиток поняття колективної безпеки в науці та практиці міжнародного права
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
36
Наукова стаття
Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Право України
т.3 c.78.0000
37
Наукова стаття
Об'єкт безпеки в історичному розвитку
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 111 (частина I) c.C. 194. - 200.
38
Наукова стаття
ЕЛЕМЕНТИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗМІСТІ ВЕСТФАЛЬСЬКОГО МИРУ 1648 р.
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 108 (частина I) c.C. 206. - 211.
39
Наукова стаття
Міжнародно-правове значення проекту "Європейської республіки" Ш. де Сен-П'єра та коментаря до нього Ж.-Ж. Руссо
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.C. 345 - 349.
40
Наукова стаття
"Великий план", або проект Християнської Республіки Генріха IV-М.де Сюллі як проект "вічного миру" для Європи
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№3 c.C. 372 - 375
41
Наукова стаття
Порівняння зобов'язань сторін за Північноатлантичним та Варшавським договорами
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
в.№ 4 (58). c.С. 585 - 588
42
Наукова стаття
Внесок об'єднань полісів Стародавньої Греції у розвиток ідеї колективної безпеки у міжнародному праві
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Вісник Вищої ради юстиції
в.№4 (12) c.С. 167 - 179.
43
Наукова стаття
Вивчення моделей колективної безпеки в міжнародному праві.
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.Випуск 19, т. 4 c.С. 262 - 266
44
Тези
Правове значення наміру позаблокового статусу і постійного нейтралітету у Декларації про державний суверенітет України
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
"Тенденції та пріоритети реформування правової системи України". Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 24 - 25 травня 2012 року.
т.1 c.С. 29 - 32.
45
Тези
Значение опыта Священного Союза для современных организаций коллективной безопасности.
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Международное право и законодательство Российской Федерации. Материалы III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва, 15 - 16 июня 2012 г.
c.С. 100-103.
46
Тези
Проект колективної безпеки та європейської інтеграції у трактаті П'єра Дюбуа "Про відвоювання Святої Землі
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Сучасний стан розвитку юридичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 17 - 18 липня 2012 року
c.С. 23 - 25.
47
Тези
Делоська симахія як приклад організації колективної безпеки в античному світі
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27 - 28 грудня 2012 р.
c.С. 191 - 193.
48
Тези
Зв'язок забезпечення прав і потреб людини з утворенням міжнародної федерації у трактаті "До вічного миру" І. Канта
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євроінтеграції України", м. Одеса, 20-21 липня 2012 р., Причорноморська фундація права.
c.С. 24 - 26.
49
Тези
Співвідношення понять "модель" та "система" для цілей міжнародно-правового дослідження колективної безпеки
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасне правотворення: питання теорії та практики", м. Одеса, 14-15 грудня 2012 р. Причорноморська фундація права.
в.Частина I c.С. 56 - 58.
50
Тези
Юридичний зміст Договору про європейську безпеку за пропозицією Російської Федерації
Ржевська Валентина Сергіївна
2012
Матеріали третьої міжнародної наукової конференції "Міжнародні читання з міжнародного права пам'яті професора П.Є.Казанського", Одеса, Україна, 2-3 листопада 2012 р. Національний університет "Одеська юридична академія".
c.С. 191 - 194.
51
Наукова стаття
ООН - етап у розвитку концепції колективної безпеки
Ржевська Валентина Сергіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
c.159.0000
52
Наукова стаття
Основні риси проекту колективної безпеки І. Подебрада
Ржевська Валентина Сергіївна
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Вип. 95 (Ч. І). c.С. 116–117.
53
Наукова стаття
Порівняння міжнародних договорів епохи Столітньої війни як угод з колективної безпеки.
Ржевська Валентина Сергіївна
2011
Порівняльне право-знавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей.
c.С. 311-320.
54
Наукова стаття
Порівняння планів І. Подебрада та Я.А. Коменського щодо утвердження міжнародного миру
Ржевська Валентина Сергіївна
2011
Проблеми теорії та історії держави і права. Збірник статей
c.С. 127 - 129
55
Монографія
Шут и королевич: две истории одного автора
Ржевська Валентина Сергіївна
2010
Видавничий дім "Промені"
56
Наукова стаття
Підходи до визначення колективної безпеки: порівняльний аспект: порівняльний аспект. Порівняльно-правові дослідження.
Ржевська Валентина Сергіївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
c.33.0000
57
Наукова стаття
Нові загрози для миру і міжнародне право
Ржевська Валентина Сергіївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
c.0.0000
58
Наукова стаття
Колективна безпека у проекті щодо встановлен-ня миру Іржі Подебрада
Ржевська Валентина Сергіївна
2010
Юриспруденція: теорія і практика
в.4 (66) c.С. 33-37.
59
Наукова стаття
Правові ідеї Вільяма Пенна щодо зміцнення миру й безпеки
Ржевська Валентина Сергіївна
2010
Юриспруденція: теорія і практика
в.№9 (71) c.С. 30-35.
60
Наукова стаття
Зв’язок міжнародного суду з міжнародною організацією у проекті Л.О. Камаровського
Ржевська Валентина Сергіївна
2009
Порівняльне право-знавство: сучасний стан і перспективи розвитку.
c.С. 680-683.
61
Наукова стаття
Право государства на самооборону в современной системе международной безопасности
Ржевська Валентина Сергіївна
2009
Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитический и практический журнал)
c.№2 (18)
62
Наукова стаття
Законное применение силы и коллективная безопасность в современном международном праве
Ржевська Валентина Сергіївна
2009
Молдавский журнал международного права и международных отношений
в.3 c.С. 17–20.
63
Навчальний посібник
Міжнародне морське право. Збірка матеріалів до навчальної дисципліни. Частина І. Морські простори
Ржевська Валентина Сергіївна
2008
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
64
Навчальний посібник
Право міжнародної безпеки. Курс лекцій
Ржевська Валентина Сергіївна
2007
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
65
Наукова стаття
Проблема превентивної самооборони в зв’язку з реформуванням ООН
Ржевська Валентина Сергіївна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Вип. 67 (Ч. І) c.С. 216–219
66
Тези
Поняття «загрози миру» в сучасному міжнародному праві
Ржевська Валентина Сергіївна
2007
Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007 р., 1– 2 черв.: у 2-х т.
c.С.291–294
67
Наукова стаття
Відносини між Міжнародним судом та Радою Безпеки в системі ООН
Ржевська Валентина Сергіївна
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 62 (Ч. ІІ) c.С. 210 – 215
68
Монографія
Право держави на самооборону і міжнародна безпека
Ржевська Валентина Сергіївна
2005
69
Наукова стаття
Міжнародна безпека: цілі та засоби
Ржевська Валентина Сергіївна
2005
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.Випуск 53 (частина ІІ c.С. 107 – 111.
70
Наукова стаття
Взгляды Мишеля Монтеня на право
Ржевська Валентина Сергіївна
2005
Український часопис міжнародного права
в.№ 3. c.С. 20–39.
71
Наукова стаття
«Ідеологія поєдинку» і її вплив на міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів
Ржевська Валентина Сергіївна
2004
Український часопис міжнародного права
в.№ 3. c.С. 38-60.
72
Наукова стаття
«Воля для Іраку»: міжнародно-правова ретроспектива
Ржевська Валентина Сергіївна
2003
Український часопис міжнародного права
в.№ 3. c.С. 5–29
73
Наукова стаття
Наслідки трагедії «веж-близнюків» для міжнародно-правового регулювання самооборони держав
Ржевська Валентина Сергіївна
2002
Український часопис міжнародного права
в.№ 2 c.С. 52–59
74
Наукова стаття
Повноваження Міжнародного Суду ООН призначати тимчасові заходи захисту прав сторін
Ржевська Валентина Сергіївна
2001
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
в.Вип. 29 (частина ІІ). c.С. 88–92.
75
Наукова стаття
Відношення між репресаліями та «збройними заходами самодопомоги» у сучасному міжнародному праві
Ржевська Валентина Сергіївна
2001
Вісник Київського національного універитету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.Вип. 19 c.С. 6-10.
76
Наукова стаття
Збройні репресалії як відповідь на терористичні акти
Ржевська Валентина Сергіївна
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.Вип. 18. c.С. 9-12.
77
Наукова стаття
“Стримування“ чи “втручання”: підстави для застосування збройної сили в концепціях національної безпеки Російської Федерації та США
Ржевська Валентина Сергіївна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.Вип. 15 c.С. 52–57.

Повернення до списку

Вгору