Автори, співробітники Університету

Рибальченко Володимир Корнійович
Rybalchenko Volodymyr Korniyovych

Ідентифікатор автора: 39825
Author Identifier Number Scopus: 7004098240 →
Кількість пошукових запитів автора: 1054
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут високих технологій

Посада: головний науковий співробітник НДС "Мембранології та цитології"

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: відкриття безрецепторної хімічної міжклітинної сигналізації; створення сучасної моделі молекулярної організації клітинних мембран; дослідження біологічної активності інгібіторів протеїнкіназ

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 148, з них наукових статей (наукові публікації) - 82, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 44

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Механізми клітинної диференціації
Дзержинський Микола Едуардович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2019
К.: ВПЦ Київський університет
2
Наукова стаття
Water-soluble C60 fullerenes reduce manifestations of acute cholangitis in rats
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Оглобля Олександр Володимирович
Осецький Валерій Леонідович
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Applied Nanoscience
т.9 в.5 c.601-608
3
Наукова стаття
Water-soluble pristine C60 fullerene attenuates acetaminophen-induced liver injury
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Bioimpacts
т.9 в.4 c.227-229
4
Наукова стаття
Reconciling the controversial data on the effects of C60 fullerene at the organismal and molecular levels using as a model Drosophila melanogaster
Козерецька Ірина Анатоліївна
Майстренко Оксана Олексіївна
Прилуцький Юрій Іванович
Проценко Олександра Володимирівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Toxicology Letters
т.310 c.92-98
5
Наукова стаття
Synthesis and biological activity of 4‑amino‑3‑chloro‑1H‑pyrrole‑2,5‑diones
Воловенко Юліан Михайлович
Гурмач Василь Васильович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2019
In Silico Pharmacology
т.7 в.2 c.1-10
6
Наукова стаття
Influence of C60-fullerenes aqueous colloid solution on liver and pancreas morphological state and blood aminotransferases of rats experienced acute cholangitis
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Biotechnologia Acta
т.12 в.1 c.66-74
7
Наукова стаття
In vitro and in vivo toxicity of pristine C60 fullerene aqueous colloid solution
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures
т.27 в.9 c.715-728
8
Наукова стаття
Antitumor effects and hematotoxicity of C60-Cis-Pt nanocomplex in mice with Lewis lung carcinoma
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2019
Experimental Oncology
т.41 в.2 c.106-111
9
Праці конференції
Subacute Megakaryo-cytopoietic Toxicity of Maleimide Derivative with Antitumor Activity
Бєлінська Ірина Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2019
Hamostaseologie
т.39 в.S1 c.S45-S46
10
Наукова стаття
Effect of С60 fullerenes on the intensity of colon damage and hematological signs of ulcerative colitis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Кизима Олена Анатоліївна
2018
Materials Science and Engineering C
т.93 c.505–517
11
Наукова стаття
Корекція гострого холангіту у щурів водорозчинними С60 фулеренами
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2018
Доповіді НАН України
в.2 c.102-108
12
Наукова стаття
Патент України на винахід «Застосування водного розчину немодифікованого С60 фулерену для терапії гострого виразкового коліту», № 116312 від 26.02.2018.
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
13
Наукова стаття
Гепатопротекторна дія інгібітора протеїнкіназ 1-(4-Cl-бензил)-3-хлор-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону за умов розвитку гострого холангіту щурів
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.5 c.83-90
14
Наукова стаття
Acute cholangitis in rats correction with water-soluble fullerene C60
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2018
The reports of academy of science of Ukraine
в.2 c.102-108
15
Праці конференції
Protein kinase inhibitor having antitumor activity affects the hepatic and extrahepatic manifestations of experimental chronic cholangitis
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
2018
International Liver Cancer Association Annual Conference
c.257
16
Праці конференції
The ambiguous effects of pristine C60 fullerenes on liver under modeled colon pathologies
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Черещук Ірина Олександрівна
2018
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods
т.93 c.138
17
Тези
Effects of water-soluble С60 fullerene nanoparticles on rats experienced acetaminophen-induced liver injury
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Ріттер Ю.
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.71
18
Тези
Comparative effects of water-soluble С60fullerenes and protein kinase inhibitor on rat liver under colon cancer model
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Ріттер Ю.
2018
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.518
19
Матеріали конференції
Створення нових біологічно активних гетероциклічних сполук
Воловенко Юліан Михайлович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Мілохов Демид Сергійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Хиля Ольга Володимирівна
Тихонюк Олена Іванівна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.145-146
20
Монографія
Історія формування і розвитку Київських фізіологічних шкіл (кінець ХІХ-ХХ ст.)
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
- К.: Український фітосоціологічний центр
c.1-270
21
Наукова стаття
Comparative Analysis of the Antineoplastic Activity of C60 Fullerene with 5-Fluorouracil and Pyrrole Derivative In Vivo
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
Nanoscale Research Letters
т.12 в.1 c.1-8
22
Наукова стаття
Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
Доповіді Національної академії наук України
в.3 c.82-88
23
Наукова стаття
Гематологічні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміда і 5 фторурацилу
Бєлінська Ірина Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Цивінська Світлана Миколаївна
2017
Фізіологічний журнал
т.63 в.4 c.37-47
24
Наукова стаття
Antiinflammatory effects of protein kinase inhibitor pyrrol derivate
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
Єна Марина Сергіївна
Котляр Ірина Петрівна
2016
The Scientific World Journal
т.2016 в.2016 c.1-8
25
Праці конференції
The Ambiguous Effects of Pristine C60 Fullerenes on Liver under Modeled Colon Pathologies
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Черещук Ірина Олександрівна
2017
Safety Pharmacology Annual Meeting
c.090
26
Праці конференції
C60 Fullerene influences on the Liver of rats with chemically-induced Colon Cancer
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Черещук Ірина Олександрівна
2017
3rd Ukrainian-French School-Seminar “Carbon Nanomaterials: Structure and Properties”, 25th-27th September, 2017, Kyiv, Ukraine, Book of Abstracts
т.3 c.056
27
Праці конференції
The C60 fullerenes influence on the state of liver and pancreas under rat ulcerative colitis model
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2017 c.200
28
Праці конференції
Antitumor and antiinflammatory effects of C60 fullerenes expressed under modeled colon pathologies
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
Annals of Oncology
т.28 в.3 c.90
29
Праці конференції
C60 fullerenes attenuate the intensity of colon damage and extraintestinal manifestations on rat acure ulcerative colitis model
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
United European Gastroenterology Journal
т.5 в.1 c.A742
30
Праці конференції
Water-soluble nanoparticles С60 fullerenes attenuate liver failure features in rats with experimental obstructive jaundice
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2017
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
т.2017 в.2017 c.617
31
Праці конференції
The effects of C60 fullerenes on liver in rat chemically induced colon cancer model
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
Черещук Ірина Олександрівна
2017
Smooth Muscle Physiology, Biophysics and Pharmacology. International Symposium
т.2017 в.2017 c.87
32
Наукова стаття
Interaction of C60 fullerene complexed to cisplatin with model bilipid membranes and its uptake by HeLa cells
Бичко Андрій Віталійович
Богуцька Катерина Іванівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik
т.47 в.2-3 c.105-111
33
Наукова стаття
Вплив похідних піролу на слизову оболонку товстої кишки щурів, порівняно з глюкокортикоїдним препаратом, за умов розвитку експериментального коліту
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.12 c.149–156
34
Наукова стаття
Морфофункціональний стан ободової кишки щурів за умов дії похідних піролу на тлі експериментального коліту
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.2 c.151–155
35
Наукова стаття
Вплив плацентарних клітин мезенхімального походження на слизову оболонку шлунку щурів
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки
в.12 c.172-176
36
Наукова стаття
Морфо-функціональний стан слизової оболонки ободової кишки щурів за умов дії різних доз цитостатичної сполуки похідного піролу
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.70 c.305-312
37
Наукова стаття
Влияние производного пиррола на оболочку толстой кишки крыс в сравнении с 5-фторурацилом
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Український журнал медицини, біології та спорту
в.1 c.139-143
38
Наукова стаття
Interaction of C60 fullerene complexed to doxorubicin with model bilipid membranes and its uptake by HeLa cells
Бичко Андрій Віталійович
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Materials Science and Engineering C
т.59 c.398-403
39
Наукова стаття
Вплив інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на морфофункціональний стан мишачих лейкемічних клітин L1210
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
в.73 c.28-34
40
Наукова стаття
A comparison of the effects of maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on neoplastic monoblast cells U-937
Бєлінська Ірина Василівна
Воловенко Юліан Михайлович
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.8 в.1 c.532-540
41
Праці конференції
Antiinflammatory effects of proteine kinase inhibitor pyrrol derivate having antitumor activity
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Inflammatory Bowel Diseases
т.22 в.1
42
Праці конференції
Вплив похідних піролу на систему окисного гомеостазу слизової оболонки товстої кишки щурів за умов виразкового коліту
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Матеріали науково-практичної конференції «Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань»
c.28
43
Праці конференції
Subacute hematological toxicities of protein kinases inhibitor maleimide derivative with antitumor activity
Бєлінська Ірина Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2016
International Symposium On Cell Biology Jointly with 5th Ukrainian Congress For Cell Biology
в.2016 c.79
44
Праці конференції
Comparative analysis of the C60 Fullerene and Cytostatic 5- Fluorouracil antineoplastic activity in vivo
Линчак Оксана Валеріївна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2016
Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2016): International research and practice conference
в.2016 c.153
45
Наукова стаття
Morphofunctional Parameters of Blood Cells of a Rat with 1,2-Dimethylhydrazine-Induced Colon Carcinogenesis
Бахуринська Олена Мечиславівна
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2015
Cytology and Genetics
т.49 c.158-164
46
Наукова стаття
Effects of 5-Amyno-4-(1,3-benzothyazol-2-yn)-1-(3-methoxyphenyl)-1,2-dihydro-3H- pyrrol-3-one Intake on Digestive System in a Rat Model of Colon Cancer
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
The Scientific World Journal
т.2015 c.13
47
Наукова стаття
Pyrrole derivatives effect on rats’colon mucosa in experimental colitis
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.6 c.1154-1159
48
Наукова стаття
Влияние 5-амино-4-(1,3-бензотиазол-2-ин)-1-(3-метоксифенил)-1,2-дигидро-3Н-пиррол-3-она на состояние органов пищеварения при экспериментальном раке толстого кишечника крыс
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Экспериментальная и клиническая фармакология
т.78 c.14-21
49
Наукова стаття
Состояние слизистой оболочки восходящей ободочной кишки крыс при воздействии цитостатика 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-диона
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Наука ХХІ века: новый подход
т.1 c.22-25
50
Наукова стаття
Влияние противоопухолевого соединения 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-диона на морфо-функциональное состояние прямой кишки крыс
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «Весенние научные чтения»
т.2 c.26-28
51
Наукова стаття
Порівняльний вплив цитостатиків похідного малеіміду та 5-фторурацилу на слизову оболонку сліпої кишки щурів
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Вісник проблем біології і медицини
т.3 c.133-137
52
Наукова стаття
Стан слизової оболонки шлунка щурів за дії цитостатиків: похідного дигідропіролу, 5-фторурацилу та їх комбінації
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Studia Biologica
т.8 c.85-92
53
Наукова стаття
Пестициди: вигадки і правда
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Пропозиція
т.12 c.82-83
54
Наукова стаття
Токсикологічні дослідження пестицидів в Україні: необхідність уніфікації з міжнародними нормами
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища
т.1 c.60-61
55
Наукова стаття
Effects of C60 fullerene - cisplatin complex on honeybee apis Mellifera L.
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Biotechnologia Acta
т.8 c.108-112
56
Наукова стаття
Морфофункціональна характеристика клітин крові за умов хронічного впливу похідного малеіміду - інгібітора протеїнкіназ
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2015
Фізіологічний журнал
т.61 c.78-84
57
Праці конференції
Interaction of C60 fullerene complexed to doxorubicin with model bilipid membranes and its uptake by HeLa cells
Бичко Андрій Віталійович
Богуцька Катерина Іванівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and Nanobiotechnology
т.1 c.272
58
Праці конференції
Effects of 5-Amyno-4-(1,3-benzothyazol-2-yn)-1-(3-methoxyphenyl)-1,2-dihydro-3H- pyrrol-3-one on rat ascending colon mucosa
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Advances in Cell Biology and Biotechnology:Conference
т.1 c.51
59
Праці конференції
Протизапальні ефекти інгібітора протеїнкіназ похідного піролу з протипухлинною активністю
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Онкологія
т.17 c.213-214
60
Праці конференції
Comparison of effects of protein kinases inhibitor maleimide derivative and its combination with phorbol-12-myristate-13-acetate on U-937 cells
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Онкологія
т.17 c.222
61
Праці конференції
Morphofunctional state of U-937 treated with protein kinases inhibitor maleimide derivative in combination with phorbol-12-myristate-13-acetate
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2015
Haematologica
т.100 c.1638
62
Праці конференції
The evaluation of new colorectal cancer treatments on chemically induced colon cancer model
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
United European Gastroenterology Journal
т.2 в.1s c.A237
63
Праці конференції
Trophoblast stem cells: characteristics and anticancer properties
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
IPLASS Meeting
в.3 c.8
64
Праці конференції
Trophoblast stem cells: immunophenotype, Multipotency and anticancer properties
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
ISSCR Annual Meeting
в.12 c.10
65
Наукова стаття
Властивості похідних піролу як потенційних протипухлинних сполук нового покоління
Бичко Андрій Віталійович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Доповіді Національної академії наук України
т.5 c.138-142
66
Наукова стаття
Вплив меланіну на електричні характеристики модельних біліпідних мембран (in vitro)
Берегова Тетяна Володимирівна
Бичко Андрій Віталійович
Рибальченко Володимир Корнійович
Фалалєєва Тетяна Михайлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.90-92
67
Наукова стаття
Вплив різних доз інгібіторів протеїнкіназ похідного малеіміду на стан слизової оболонки сліпої кишки щурів
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.6 c.21-27
68
Наукова стаття
MI1 - iderivative of maleimide inhibits progression of tumor cells of epithelial origin
Гарманчук Людмила Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Biopolymers and Cell
c.70-74
69
Наукова стаття
Морфофункціональна характеристика клітин лінії U-937 за умов впливу активатора протеїнкінази С форбол-12-мірістат-13-ацетату
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.17 c.28-32
70
Наукова стаття
Стан сім’яників щурів при дії потенційного антинеопластичного препарату похідного малеіміду у нормі та на фоні хемоіндукованого раку
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.6 c.36-43
71
Наукова стаття
Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного дигідропіролу та 5-фторурацилу на гістологічну структуру печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Вісник морфології
т.20 c.154-157
72
Наукова стаття
Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу при хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.2 c.142-145
73
Наукова стаття
Mechanisms of Nephrotoxicity of Novel Anticancer Compound Maleimide Derivative MI-1
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
International Journal of Physiology and Pathophysiology
т.5 c.121-129
74
Наукова стаття
Мембранотропні і клітинні ефекти похідних малеіміду як потенційних протипухлинних сполук
Артеменко Олександр Юрійович
Бєлінська Ірина Василівна
Бичко Андрій Віталійович
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Цивінська Світлана Миколаївна
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна
т.66 c.79-90
75
Наукова стаття
Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-CL-бензил)-3-CL-4- (CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.118 c.12-18
76
Наукова стаття
Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу колоректального раку
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Доповіді НАН України
т.7 c.140-144
77
Наукова стаття
The effect of Amaranth oil on monolayers of artificial lipids and hepatocyte plasma membranes with adrenalin-induced stress
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Food Chemistry
т.147 c.152-159
78
Підручник
Біологічна й біоорганічна хімія
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-917
79
Праці конференції
Influence of the protein kinases inhibitor maleimide derivative on blood cells parameters of rats with 1,2-dimethylhydrazine-induced colon carcinogenesis
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
Haematologica
т.99 c.767
80
Праці конференції
Effects of 5-amyno-4-(1,3-benzothyazol-2-yl)-1-(3-methoxyphenyl)-1,2-dihydro-3H- pyrrol-3-one intake on gut morpho-functional state in a rat model of colon cancer
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.99
81
Праці конференції
The histological state of the small and large intestine in the norm and in conditions of carcinogenesis under the action of tyrosine kinase inhibitor maleimide derivative
Линчак Оксана Валеріївна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.100
82
Праці конференції
Morpho-functional state of cells line u-937 after the Influence of protein kinase inhibitor - maleimide derivative
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.113
83
Праці конференції
Вплив інгібітору протеїнкіназ похідного малеіміду на проліферативну активність та клітинний цикл гемопоетичних клітин лінії U-937
Андрущенко Олеся Олексіївна
Бєлінська Ірина Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.11 c.136-137
84
Праці конференції
Похідні піролу як протипухлинні сполуки (XIX з‘їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю )
Бичко Андрій Віталійович
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.118-119
85
Праці конференції
Слизова оболонка ободової кишки щурів під впливом похідного малеіміду на фоні хімічно-індукованого колоректального раку (XIX з‘їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю)
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.119
86
Праці конференції
Основні ключові дати досліджень у мембранології: від досліджень Л.Гальвані до рідинно-мозаїчної моделі. (XIX з‘їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю)
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.256-257
87
Праці конференції
Механізми стресостійкості і формування горметичної реакції
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
т.1 c.38
88
Тези
Вплив 5-фторурацилу на селезінку при експериментальному канцерогенезі товстого кишечника щурів
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.116
89
Тези
Antitumor activity of placenta-derived mesenchymal stem cells on rat colon cancer model
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Шаблій Олена Анатоліївна
2014
Annals of Oncology
т.25 c.70-71
90
Тези
Вплив олій з насіння льону та розторопші, отриманих різними методами віджиму, на стан товстої кишки щурів за умов гострого експериментального коліту
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
т.11 c.37
91
Тези
Effects of pyrrol derivate D1 on spleen white pulp morpho-functional state ina rat 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer model
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
т.4 c.99
92
Тези
Placenta-derived stem cells inhibit tumor progression on rat dimethylhydrazine-induced colon cancer model
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
CIMT 2014 Abstracts
т.12 c.273
93
Тези
Стан печінки, тонкої та товстої кишок при моделюванні колоректального раку у щурів
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
VІІ міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології»
т.7 c.95
94
Тези
Нові терапевтичні підходи до лікування колоректального раку на моделі ДМГ-індукованого раку товстої кишки щурів
Гарманчук Людмила Василівна
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.89
95
Тези
Морфо-функціональний стан сліпої кишки щурів за умов дії протипухлинної сполуки похідного піролу
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
т.1 c.39
96
Тези
Effects of pyrrol derivate d1 on spleen white pulp morphofunctional state in a rat 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer model
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2014
4rd Ukrainian Congress for Cell Biology
т.4 c.99
97
Наукова стаття
Похідні малеіміду і дигідропіролу як потенційні антипроліферативні та апоптоз-індукуючі сполуки
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Доповіді НАН України. Серія: Біохімія
т.12 c.149-156
98
Наукова стаття
В.Ю. Чаговець – засновник мембранології в Україні
Дзержинський Микола Едуардович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.6 c.87.0000
99
Наукова стаття
Производное малеимида 1-(4-Cl-бензил)-3Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пиррол-2,5-дион как эффективный цитостатик
Гарманчук Людмила Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Экспериментальная и клиническая фармакология
т.76 c.39-42
100
Наукова стаття
Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на слизову оболонку кишечника щурів у нормі та на тлі оксидативного стресу
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Сучасні проблеми токсикології
т.2 c.76-80
101
Наукова стаття
Вплив похідних дигідропіролу та малеіміду на стан печінки і товстого кишечника щурів у нормі та за умов розвитку колоректального раку
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.83 c.62.0000
102
Наукова стаття
Impact of dihydropyrrol derivative in the normal colonic mucosa of DMH-induced colon cancer rats compared with 5-fluorouracil
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Experimental Oncology
т.5 c.25.0000
103
Наукова стаття
Comparative study of membranotropic action of single- and multi-walled carbon nanotubes
Бичко Андрій Віталійович
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Journal Bioscience and Bioengeneering
т.115 c.674-679
104
Наукова стаття
Цитостатичний вплив похідного малеіміду 1-(4-сі-бензил)-3-сі-4-(сf3-феніламіно)-1Н-пірол_2,5-діону на пухлинні клітини епітеліального походження
Гарманчук Людмила Василівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.5 c.220-226
105
Наукова стаття
Конденсаторна теорія збудження – провісниця мембранології (до 140-річчя Василя Юрійовича Чаговця)
Дзержинський Микола Едуардович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2013
Фізіологічний журнал
т.59 c.135-141
106
Наукова стаття
В.Ю. Чаговець – засновник мембранології в Україні
Дзержинський Микола Едуардович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.6 c.87-98
107
Наукова стаття
Механізми нефротоксичності нової протипухлинної сполуки – похідного малеіміду МІ-1
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Фізіологічний журнал
т.59 c.50-57
108
Наукова стаття
Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Вісник проблем біології і медицини
т.1 c.31-35
109
Підручник
Біохімія
Андрійчук Тетяна Ростиславівна
Бабенюк Юрій Демянович
Давиденко Анатолій Васильович
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Скопенко Олена Вікторівна
2012
ВПЦ "Київський університет"
c.1-796
110
Праці конференції
The apoptotic and cytostatic influence of maleimide derivative on colorectol adenocarcinoma cell line COLO-205
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Ступак Юлія Андріївна
2013
Annals of Oncology
т.24 c.38
111
Праці конференції
Hematological effects in 1,2-dimethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Abstracts book of the International Scientific Conference “Cell Technology Week 2013”, Kiev, Ukraine, 14-17 May 2013
c.34
112
Праці конференції
Comparative study of the effects of pyrrol derivative and 5-fluorouracil on intestine mucosa proliferation in normal rats and in setting of colorectal cancer
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Cell Technology Week 2013, Kyiv, May 14-17 2013
c.49-50
113
Тези
Порівняння ефектів нових інгібіторів протеїнкіназ – похідних дигідропіролу і малеіміду з ефектами класичного протипухлинного препарату 5-фторурацилу
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Матеріали XIV Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств, Донецьк, Україна, 2012
c.323.0000
114
Тези
Antitumor action of cytostatic compound dihydropyrrol derivative under colon cancer in rats
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Asian Pasific Digestive Week 2012, Bangkok, Thailand, 5-8 December, 2012
т.27 c.336
115
Тези
Стан слизової оболонки ободової кишки щурів при дії цитостатика похідної дигідропіролу за умов коло ректального раку // ІІ Конференція молодих учених «Фізіологія: від молекул до організму»
Кузнєцова Галина Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Фізіологічний журнал
т.58 c.131
116
Тези
Vasily Y. Chagovets – the first Ukrainian membranologist
Дзержинський Микола Едуардович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2012
II International Symposium “Molecular mechanisms of synaptic transmission regulation” in memory of professor Vladimir Skok. Program and abstract book, Kyiv, Ukraine, 2012
c.56.0000
117
Тези
Василь Юрійович Чаговець – перший український мембранолог.// Матеріали ІІ наукової конференції молодих вчених «Фізіологія: від молекул до організму»
Дзержинський Микола Едуардович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2012
Фізіологічний журнал
т.58 c.111.0000
118
Тези
Hematological effects of maleimide derivative of 1,2-dymethylhydrazine induced colon carcinogenesis in rats
Бєлінська Ірина Василівна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Abstract book 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, Lviv, Ukraine, 23-24 May 2013
c.21
119
Тези
Properties of dihydropyrrol derivative as potential anticancer compound
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Abstract book 7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, Lviv, Ukraine, 23-24 May 2013
c.94.0000
120
Тези
The maleimide derivative effect on the rat intestine morphology
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2013
Biologically active substances and materials: Fundamental and Applied Problems: International Interdisciplinary Scientific Conference
т.2 c.201.0000
121
Наукова стаття
Токсичність вуглецевих наноструктур у системах in vitro та in vivo
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
Современные проблемы токсикологии
т.3 c.49-57
122
Тези
Vasily Y. Chagovets – the first Ukrainian membranologist
Дзержинський Микола Едуардович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2012
II International symposium “Molecular mechanisms of synaptic transmission regulation” in memory of professor Vladimir Skok
т.2 c.56
123
Тези
Порівняння ефектів нових інгібіторів протеїнкіназ – похідних дигідропіролу і малеіміду з ефектами класичного протипухлинного препарату 5-фторурацилу
Кузнєцова Галина Миколаївна
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2012
XIV конгрес Світової федерації українських лікарських товариств
т.14 c.323
124
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)] на морфо-функціональний стан печінки
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Доповіді Національної академії наук України
c.158.0000
125
Наукова стаття
Динаміка гематотоксичного впливу різнометалічного Cu/Fe комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)]
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Вісник проблем біології і медицини
т.2 c.32.0000
126
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)] на морфо-функціональний стан нирок щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.36.0000
127
Наукова стаття
Гематотоксичність різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2Fe(CN)5(NO)]
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2011
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.47.0000
128
Наукова стаття
Взаємозв‘язок показників пухлинного росту і ростової активності прилеглих до колоректальних пухлин тканин кишечника щурів, що зазнавали впливу цитостатиків похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу за умов дмг-індукованого канцерогенезу
Кузнєцова Галина Миколаївна
Оглобля Олександр Володимирович
Рибальченко Володимир Корнійович
2011
Фізика живого
т.19 c.33-39
129
Навчальний посібник
Біохімічні механізми апоптозу
Остапченко Людмила Іванівна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Синельник Тетяна Борисівна
2010
ВПЦ "Київський університет"
130
Наукова стаття
Вплив мультипробіотиків «Симбітер® ацидофільний» концентрований та «Апібакт®» на цитотопографію лектинових рецепторів за наявності тривалої гіпергастринемії / Радчук О.М.- асп., 1-й автор
Берегова Тетяна Володимирівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2010
131
Наукова стаття
Influence of the maxed-metal Cu/Fe complex [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen = N,N-dimethylethylenediamine) on serum iron and copper levels in experimental anemia of rats
Бєлінська Ірина Василівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2010
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
т.23 c.221.0000
132
Тези
Состояние слизистой желудка и поджелудочной железы при действии производного малеимида 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-фениламино)-1Н-пирол-2,5-диона в условиях експериментального канцерогенеза кишечника
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2010
Гастроэнтерология Санкт-Петербурга
c.0.0000
133
Наукова стаття
Морфологічні зміни у підшлунковій залозі щурів під впливом 1-(4-Сl-бензил)-3-Сl-4-(СF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону (асп. Линчак О.В.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.16.0000
134
Наукова стаття
Мембранотропна дія вуглецевих нанотрубок
Бичко Андрій Віталійович
Прилуцька Світлана Володимирівна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.163.0000
135
Наукова стаття
Порівняльна характеристика впливу мультипробіотиків «Симбітер® ацидофільний» концентрований та «Апібакт®» на морфометричні показники слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії
Берегова Тетяна Володимирівна
Короткий Олександр Григорович
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
Вісник морфології
т.15 c.7.0000
136
Наукова стаття
Вплив різнометалічного комплексу [Cu(dmen)2][Fe(CN)5(NO)] (dmen N,N-диметилетилендіамін) на поведінкові реакції щурів
Бєлінська Ірина Василівна
Гурняк Оксана Миколаївна
Кокозей Володимир Миколайович
Линчак Оксана Валеріївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.8 c.36-42
137
Наукова стаття
Біохімічні показники сироватки крові щурів під впливом похідного малеіміду за умов колоректального канцерогенезу (асп. Линчак О.В., студ. Ямшанова О.Ю., Котляр І.П.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
138
Тези
The lipid peroxidation and the antioxidant system of the rat liver during 1,2-dimethylhydrazine-induced carcinogenesis (асп. Линчак О., студ. Ямшанова О.)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2009
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.81 c.196.0000
139
Наукова стаття
Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) с диэтаноламином
Кокозей Володимир Миколайович
Маханькова Валерія Григорівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.179-183
140
Наукова стаття
Гематотоксичність хлоридного комплексу Cu/Zn з етилендіаміном при однократному введенні per os
Бєлінська Інна Володимирівна
Кокозей Володимир Миколайович
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.20-25
141
Наукова стаття
Вплив піридину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.173.0000
142
Наукова стаття
Влияние гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, сукцината натрия и их совместного применения на Магний(2+), Кальций (2+)-АТФазную активность плазматической мембраны гепацитов.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.174.0000
143
Наукова стаття
Морфо-функціональні зміни в сім'янниках щурів під впливом нового антинеопластичного препарату, похідного малеіміду.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
Цивінська Світлана Миколаївна
2008
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.61.0000
144
Наукова стаття
Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) c диэтаноламином.
Кокозей Володимир Миколайович
Маханькова Валерія Григорівна
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.179-183
145
Наукова стаття
Морфо-функціональний стан нирок та слизової оболонки тонкої кишки щурів під впливом 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти.
Іващенко О.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2008
146
Наукова стаття
Evaluation of hepatotoxicity of new cytostatic maleimide derivate.
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2008
Annales universitatis Mariae Curie-Skladowska
c.277.0000
147
Наукова стаття
Дослідження іон-транспортних АТФаз плазматичної мембрани гепатоцитів щурів за умов впливу вітаміну В6 (піридоксину)
Островська Галина Віталіївна
Рибальченко Володимир Корнійович
Рибальченко Тарас Володимирович
2006
148
Наукова стаття
Вплив регуляторів росту рослин та гепатопротективних речовин на мікроциркуляторне русло печінки
Гурняк Оксана Миколаївна
Рибальченко Володимир Корнійович
2007
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия "Гуманитарные науки".
c.46.0000

Повернення до списку

Вгору