Автори, співробітники Університету

Рилач Наталія Михайлівна

Ідентифікатор автора: 39852
Кількість пошукових запитів автора: 548

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин

Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
в.7
2
Наукова стаття
Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.11
3
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
4
Наукова стаття
Трансформація національної інноваційної системи України як передумова залучення до глобальних інноваційних мереж
Рилач Наталія Михайлівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.14
5
Наукова стаття
Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід
Рилач Наталія Михайлівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.13
6
Наукова стаття
Міждисциплінарність у дослідженні парадигми глобальних інноваційних мереж
Рилач Наталія Михайлівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
т.2 в.15
7
Наукова стаття
Теоретичні основи та сучасні тенденції розвитку відкритих інновацій
Рилач Наталія Михайлівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.12
8
Наукова стаття
Можливості взаємодії України з Європейським науковим та інноваційним простором як наслідок дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Рилач Наталія Михайлівна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.16
9
Наукова стаття
Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.7
10
Наукова стаття
Інтернаціоналізація інноваційної діяльності як передумова формування парадигми “відкритих інновацій”
Рилач Наталія Михайлівна
2017
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.10
11
Наукова стаття
Інноваційний союз – як форма інтеграції країн в умовах глобалізації інноваційної діяльності
Рилач Наталія Михайлівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.9
12
Наукова стаття
Інноваційний вектор взаємодії між Україною та Європейським Союзом
Рилач Наталія Михайлівна
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.8
13
Монографія
Економічна асоціація України з Європейським Союзом
Рилач Наталія Михайлівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.187-210
14
Наукова стаття
Значення теорії технологічних укладів в становленні постіндустріальної економіки
Рилач Наталія Михайлівна
2015
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.7
15
Наукова стаття
Європейський інноваційний союз в глобальнихінноваційних процесах
Рилач Наталія Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 в.43
16
Наукова стаття
Формування мейнстриму інноваційної передигми: ретроспектива і сучасність
Рилач Наталія Михайлівна
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.127(1) c.138-148
17
Наукова стаття
Вплив глобальних інновацій на інтеграційні процеси
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.109 c.58.0000
18
Наукова стаття
Глобальна інноваційна система: структура та генезис
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.109 c.221.0000
19
Наукова стаття
Механізм інтеграції країни у глобальному інноваційну систему
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.111 c.136.0000
20
Наукова стаття
Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи ЄС
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.82.0000
21
Наукова стаття
Переваги і недоліки створення зони вільної торгівлі між Україною та державами СНД
Рилач Наталія Михайлівна
2013
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.114 c.126.0000
22
Наукова стаття
Роль інформаційно-комунікаційних технологій в формуванні постіндустріальної економіки. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. Крымский институт проблем трансформации.
Рилач Наталія Михайлівна
2013
23
Наукова стаття
Тенденції взаємодії світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій. Економіка ринкових відносин. Київський університет ринкових відносин
Рилач Наталія Михайлівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.11 c.40.0000
24
Наукова стаття
Рилач Н.М. Зона вільної торгівлі чи повноправне членство: сценарії двосторонньої торгівлі України та ЄС» /Н.М. Рилач// Економіка ринкових відносин.К.: Київський університет ринкових відносин, 2012.- №9.- с. 23-29.
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.23.0000
25
Праці конференції
Рилач Н.М. Вплив глобальних інновацій на інтеграційні процеси / Н.М. Рилач // Матеріали круглого столу [“Ефективність міжнародних інтеграційних процесів”], (24 лютого 2012 р.) – / Рилач Н.М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012.
Рилач Наталія Михайлівна
2012
26
Праці конференції
Рилач Н.М. Глобальна інноваційна парадигма/ Н.М. Рилач // Сборник трудов конференции [“Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях”], (6-7 апреля 2012 г.) – Симферополь.2012. – (3 стор).
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.3.0000
27
Праці конференції
Рилач Н.М. Глобальна інноваційна система: структура і генезис / Н.М. Рилач // Матеріали круглого столу [“Інноваційний розвиток як складова інтеграційних процесів”], (20 квітня 2012 р.) – / Рилач Н.М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012.
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
c.1.0000
28
Праці конференції
Рилач Н.М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції/ Н.М. Рилач //Матеріали круглого столу [“Ефективність міжнародних інтеграційних процесів”], (24 лютого 2012 р.) – / Рилач Н.М. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012.
Рилач Наталія Михайлівна
2012
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
c.1.0000
29
Праці конференції
Рилач Н.М. Україна та ЄС: сценарний аналіз двосторонньої торгівлі /Н.М. Рилач// Сбірка праць міжнародної науково-практичної конференції [«Україна та ЄС: виклики кризи та глобалізації»], Київський університет ринкових відносин, 25.04.2012. р]. ,с. 17-19.
Рилач Наталія Михайлівна
2012
30
Монографія
Шляхи гармонізації науково-технічних стандартів Європейського Союзу та України // Колективна монографія НДЧ ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка "
Рилач Наталія Михайлівна
2010
31
Тези
Визначення критеріїв конвергенції європейських стандартів у науково-технологічній сфері в Україні
Рилач Наталія Михайлівна
2010
32
Запровадження європейських стандартів в галузі науки та технологій в Україні як необхідна умова двосторонньої взаємодії
Рилач Наталія Михайлівна
2010
33
Наукова стаття
Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським союзом як частина угоди про асоціацію
Рилач Наталія Михайлівна
2010
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
т.87 c.0.0000
34
Наукова стаття
Участь у Європейському науковому просторі як шлях подолання проблеми «відтоку мізків» з України
Рилач Наталія Михайлівна
2010
35
Наукова стаття
Конвергенція європейських стандартів в галузі науки та технологій як стратегія посилення взаємодії України з ЄС
Рилач Наталія Михайлівна
2010

Повернення до списку

Вгору