Автори, співробітники Університету

Рогаль Ніна Іванівна
Rohal Nina

Ідентифікатор автора: 39885
Author Identifier Number Scopus: 57202096862 →
Кількість пошукових запитів автора: 1499

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної психології
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
PSYCHOLOGICAL MEANS FOR WOMEN’S SHYNESS OVERCOMING
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Український психологічний журнал
в.2 c.72-83
2
Наукова стаття
The Influence of Physical Activity on Students’ Psychological WellBeing
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2020
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională
т.12 в.2 c.86-96
3
Тези
Вплив суб’єктивного переживання задоволення від спорту на рівень психологічного благополуччя студентів
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Особистість у діяльнісному підході: сучасний погляд: Наукова конференція
c.17-19
4
Тези
Психологічне благополуччя студентів, які займаються спортом
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Творча спадщина Г.С. Костюка: історія та сучасність: Круглий стіл
c.33-35
5
Тези
Популяризація спеціальності «Соціальна робота» в умовах суспільних змін
Полівко Лариса Юріївна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Актуальні дослідження в соціальній сфері: Міжнародна науково-практична конференція
т.14 c.104-106
6
Тези
Зв'язок ціннісних орієнтацій підлітків зі схильністю до алкогольної адикції
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
Синельников Роман Юрійович
2020
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.22 c.190-193
7
Наукова стаття
Особливості прояву стилів міжособистісних стосунків у старшокласників та вчителів
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Український психологічний журнал
в.3 c.60-77
8
Наукова стаття
Особливості соціалізації жінок з високим рівнем сором'язливості
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Український психологічний журнал
в.4 c.69-89
9
Тези
Психологічні чинники схильності до алкогольної адикції у підлітковому віці
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Психологія людини: свідомість і реальність: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.217-219
10
Тези
Порівняльний аналіз стилів міжособистісних стосунків у вчителів і старшокласників
Грищук Елісо Юріївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Проблеми оптимального функціонування особистості в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.73-74
11
Тези
Психологічні особливості мобінгу: теоретичний аспект
Полівко Лариса Юріївна
Рогаль Ніна Іванівна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.173-174
12
Матеріали конференції
Маніпулятивні технології як загроза психологічній стабільності професійного розвитку особистості
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
2018
Військова психологія у вимірах війни та миру: проблеми, досвід, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.138-140
13
Наукова стаття
The use of projective methods in working with staff
Вакуленко Олександр Леонідович
Мілютіна Катерина Леонідівна
Пащенко Світлана Юріївна
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
Трофімов Андрій Юрійович
2018
Astra Salvensis
т.6 в.1 c.495-504
14
Тези
Гармонизация детско-родительских отношений как фактор снижения конфликтного поведения девочек-подростков
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Казначеевские чтения. Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики: международная научно-практическая конференция
т.6 c.136-140
15
Тези
Звязок уявлень про батьківське ставлення та конфліктною поведінкою у різних сферах життя дівчат-підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2018
Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії
в.16 c.167-169
16
Навчально-методичний комплекс
Психологія ділового спілкування
Рогаль Ніна Іванівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-40
17
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології науково-дослідної (переддипломної) практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Абрамов Володимир Володимирович
Власова Олена Іванівна
Грищук Елісо Юріївна
Дембицька Наталія Миколаївна
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-39
18
Наукова стаття
Психологічні умови гармонізації стосунків підлітків з батьками
Коваленко Алла Борисівна
Рогаль Ніна Іванівна
2016
Український психологічний журнал
в.2 c.52-61
19
Наукова стаття
Дитячо-батьківські стосунки та санкції у вихованні дівчат-підлітків: проблеми взаємозв'язку
Рогаль Ніна Іванівна
Романова Юлія Владиславівна
2017
Український психологічний журнал
в.2 c.140-149
20
Тези
Особливості інформаційно-психологічного впливу: теоретичний аспект
Рогаль Ніна Іванівна
2017
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.2 c.152-154
21
Тези
Психологічні чинники конфліктів у взаємодії батьків та дітей підліткового віку
Рогаль Ніна Іванівна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.234-236
22
Наукова стаття
Вплив батьківського ставлення на конфліктну поведінку підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.15 c.479-488
23
Наукова стаття
Психологічні особливості конфліктної поведінки дівчат-підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки
в.4 c.152-156
24
Тези
Психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків у підлітків з різною гендерною ідентичністю
Рогаль Ніна Іванівна
2016
Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-41
25
Наукова стаття
Психологический анализ детско-родительских отношений девочек и мальчиков подросткового возраста
Рогаль Ніна Іванівна
2014
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.2 c.109-112
26
Наукова стаття
Покарання як чинник вибору стратегії поведінки в конфлікті підлітками
Рогаль Ніна Іванівна
2014
The generation of scientific ideas: International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists
т.3 c.137-143
27
Наукова стаття
Взаємозв’язок дитячо-батьківських стосунків та системи санкцій у вихованні підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Проблемы современного педагогического образования
т.47 c.253-259
28
Наукова стаття
Зв'язок батьківських санкцій з конфліктною поведінкою підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 c.67-74
29
Наукова стаття
Порівняльний аналіз материнського та батьківського ставлення до підлітка
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України
т.12 c.179-184
30
Наукова стаття
Психологічні засоби корекції конфліктної поведінки підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.62-68
31
Тези
Психологічні особливості стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях у різних сферах життєдіяльності підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості: міжнародна науково-практична конференція
c.104-108
32
Тези
Особливості впливу покарання на сфери виникнення конфліктних ситуацій підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-65
33
Тези
Зв’язок дитячо-батьківських стосунків та конфліктної поведінки підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.107-110
34
Наукова стаття
Теоретичний аналіз конфлікту: психологічний аспект
Рогаль Ніна Іванівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.20 c.151-157
35
Тези
Психологічні чинники конфліктної поведінки
Рогаль Ніна Іванівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.229-233
36
Наукова стаття
Гендерні особливості конфліктної поведінки підлітків
Рогаль Ніна Іванівна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.7 c.297-204
37
Тези
Взаємозв’язок батьківського ставлення та стилів поведінки у конфлікті
Рогаль Ніна Іванівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.138-141
38
Наукова стаття
Психологічні особливості конфліктів у студентських сім’ях
Рогаль Ніна Іванівна
2012
Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія
т.10 в.22 c.590-598
39
Наукова стаття
Є. С. Березняк про особливості конфліктних стосунків вчителя з учнями в учбово-виховному процесі
Рогаль Ніна Іванівна
2012
Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наукових праць
c.406-410
40
Тези
Особливості прояву агресії в конфлікті у старшокласників
Рогаль Ніна Іванівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.112-114
41
Тези
Психологічні детермінанти виникнення конфліктів у студентських сім’ях
Рогаль Ніна Іванівна
2012
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
c.97-100

Повернення до списку

Вгору