Автори, співробітники Університету

Рогач Олександр Ігорович
Rogach Oleksandr Igorovich

Ідентифікатор автора: 39887
Author Identifier Number Scopus: 15048613700 →
Кількість пошукових запитів автора: 1030
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних фінансів
Посада: завідувач кафедри міжнародних фінансів

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: ТНК

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 102, з них наукових статей (наукові публікації) - 51, монографій - 8, підручників - 8, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Глобалізація виробництва та капіталу /Світова економіка
Рогач Олександр Ігорович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.221-237
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Глобальне фінансове середовище / Основи міжнародних фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.7-17
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Архітектура світових фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.17-31
4
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Валютний ринок / Основи міжнародних фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.53-71
5
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Фондові індекси / Основи міжнародних вінансів
Рогач Олександр Ігорович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.145-173
6
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Міжнародні фінансові організації / Основи міжнародних фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.363-383
7
Матеріали конференції
Особливості динаміка прямих іноземних інвестицій на сучасному етапі
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інформаційна революція та економічний розвиток країн : Матеріали круглого столу 27 вересня 2013 р м. Київ. К.:КНУ ІМВ, 2013
в.В. 1 c.3-4
8
Матеріали конференції
Міждисциплінарна матриця парадигми Даннінга
Рогач Олександр Ігорович
2018
Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика"
c.1-3
9
Матеріали конференції
Методологічні питання термінології багатонаціональних підприємств.
Рогач Олександр Ігорович
2018
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Восьмої міжнародної науково-практичної конференції. -Одесса: ОНУ імені І.І.Мечникова
c.7-9
10
Матеріали конференції
Еволюція термінології багатонаціональних підприємств
Рогач Олександр Ігорович
2018
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : зб.тез міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 18 квітня 2018 р.). К.: Національний авіаційний університет
c.8-10
11
Монографія
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії
Рогач Олександр Ігорович
2016
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-256
12
Монографія
Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу.
Дзюба Павло Валерійович
Матей Василь Васильович
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Циганов Сергій Андрійович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
13
Наукова стаття
Exchange Rate Risks of International Portfolio Investments: Comparative Analysis of Ukrainian and Other Frontier Markets
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2017
Transition Studies Review
т.24 в.1 c.31-45
14
Наукова стаття
Особливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
в.17 c.41-44
15
Наукова стаття
The theory of multinational enterprise and contemporary trends in international production
Рогач Олександр Ігорович
2017
Стратегія розвитку України
в.2 c.14-20
16
Наукова стаття
Міжнародне виробництво багатонаціональних підприємств
Рогач Олександр Ігорович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.135 c.70-81
17
Наукова стаття
Ukrainian companies in the international IPO markets
Рогач Олександр Ігорович
2014
News of Science and Education
в.22 c.11-16
18
Наукова стаття
Transnationalcorporations and export of Asian new industrial countries
Рогач Олександр Ігорович
2015
Journal of Global Economy Review
в.4 c.12-17
19
Наукова стаття
MNE’s Theory and Global Value Chains
Рогач Олександр Ігорович
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.138 c.153-162
20
Наукова стаття
Багатонаціональні підприємства:питання термінології
Рогач Олександр Ігорович
2019
Стратегія розвитку України. Національний авіаційний університет МОН України
в.1 c.7-14
21
Наукова стаття
Глобальні ланцюжки створення вартості багатонаціональних підприємств
Рогач Олександр Ігорович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.1-
22
Підручник
Світова економіка
Рогач Олександр Ігорович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-616
23
Підручник
Багатонаціональні підприємства
Рогач Олександр Ігорович
2019
ВПЦ "Київський університет"
24
Розділ монографії
The Problem of Utilization of Agricultural Enterprises’ Biowaste: The LLC “Leader” Case Study (Zaporizhzhya Region, Ukraine)
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2019
Pro-Ecological Restructuring of Companies : Case Studies. London: Ubiquity Press. 2019.
c.75-96
25
Розділ монографії
Еволюція теорії міжнародного руху підприємницького капіталу
Рогач Олександр Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
c.11-22
26
Розділ монографії
Динаміка та пропорції руху прямих іноземних інвестицій після світової фінансової кризи
Рогач Олександр Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
c.81-95
27
Розділ монографії
Нові тенденції вивозу ПІІ // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу
Рогач Олександр Ігорович
2019
К.: «Центр учбової літератури»
c.95-11
28
Навчальний посібник
Світова економіка
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2018
Переяслав-Хмельницький:ФОП Лукашевич
29
Підручник
Теорії міжнародного бізнесу
Рогач Олександр Ігорович
2018
ВПЦ "Київський університет"
30
Навчально-методичний комплекс
Світова економіка: навчально-методичний комплекс
Анісімова Ольга Юріївна
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2017
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
31
Наукова стаття
Global value chains of multinational enterprises
Рогач Олександр Ігорович
2016
Journal of Global Economy Review
в.6 c.4-9
32
Підручник
Міжнародні портфельні інвестиції
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2016
К.: ВПЦ Київський університет
33
Підручник
Багатонаціональні підприємства
Рогач Олександр Ігорович
2017
К.: ВПЦ Київський університет
34
Наукова стаття
Review of China’s Agricultural Policy: Biofuels Development and Implications (2016)
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
2016
Journal of Global Economy Review
т.1 в.5 c.64-74
35
Наукова стаття
Russia’s Concerns for the EU-Ukraine Association: Myths and Realities
Рогач Олександр Ігорович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2015
Journal Global Policy and Governance
36
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Анісімова Ольга Юріївна
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
37
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (бакалаври)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2015
ІМВ
т.1 c.1-37
38
Наукова стаття
Review of China's Agricultural Policy: Food Security (2015)
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
2015
Journal of Global Economy Review
т.2 c.82-90
39
Наукова стаття
Review of China’s Agricultural Policy: New Developments in Food Security (2015)
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Шкрабалюк Юлія Олександрівна
2015
Journal of Global Economy Review
т.3 c.69-80
40
Наукова стаття
Транснаціоналізація світової економіки: переосмислення парадигми
Рогач Олександр Ігорович
2014
Економіка і управління
т.61 c.5-12
41
Підручник
Основи міжнародних фінансів
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Циганов Сергій Андрійович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-299
42
Розділ монографії
The International Production by MNCs: Development in the Post-crisis Period // Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Рогач Олександр Ігорович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.105-122
43
Монографія
Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку
Дзюба Павло Валерійович
Корнєєва Юлія Володимирівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-351
44
Навчальний посібник
Світова економіка
Анісімова Ольга Юріївна
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2014
ІМВ
т.1 c.1-288
45
Навчально-методичний комплекс
Міжнародний фінансовий менеджмент. Робоча програма навчальної дисципліни
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2014
ІМВ
т.1 c.1-26
46
Наукова стаття
The Role of Oil and Gas Industry in the Process of Ensuring of Sustainable Development of Ukraine
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2014
Sustainable Development Issues under Conditions of Global Instability: Workshop (June 15-17, 2014)
т.1 c.17-31
47
Розділ монографії
Global Finance: Severe Time of Instability in the Post-crisis Period // Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium
Рогач Олександр Ігорович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.17-33
48
Тези
Нові тенденції транснаціоналізації світової економіки
Рогач Олександр Ігорович
2013
Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини": Науковий симпозіум
т.1 c.26-28
49
Монографія
Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium
Анісімова Ольга Юріївна
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-311
50
Монографія
Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Софіщенко Ірина Ярославівна
2013
Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University
т.1 c.1-534
51
Навчальний посібник
Світова економіка
Анісімова Ольга Юріївна
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-288
52
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Транснаціоналізація світової економіки» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 7.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (спеціалісти)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-33
53
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма дисципліни «Транснаціоналізація світової економіки» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності 8.03020301 «Міжнародні економічні відносини» (магістри)
Корнєєва Юлія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-35
54
Навчально-методичний комплекс
Сучасні транснаціональні корпорації. Робоча програма навчальної дисципліни
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-23
55
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий менеджмент корпорацій. Робоча програма навчальної дисципліни
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2013
ІМВ
т.1 c.1-26
56
Наукова стаття
Характерні риси розвитку міжнародного виробництва ТНК в посткризовий період
Рогач Олександр Ігорович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.124-131
57
Наукова стаття
Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури
Рогач Олександр Ігорович
2013
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.1 c.33-38
58
Наукова стаття
Оподаткування доходів ТНК у контексті розвитку транскордонної податкової конкуренції
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.72-75
59
Наукова стаття
Фонди суверенного багатства: теоретичні аспекти дослідження
Рогач Олександр Ігорович
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.29 c.37-42
60
Розділ монографії
The Restructuring of the Industry: Fuel and Energy Complex // Sustainable Development : Monograph
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University
т.1 c.1-534
61
Тези
Сущность экономической категории «система международного производства транснациональных корпораций»
Рогач Олександр Ігорович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.33-35
62
Терміни, поняття довідників
Валютний кошик
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.283-284
63
Терміни, поняття довідників
Вільна (спеціальна) економічна зона (ВЕЗ)
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.1 c.401
64
Терміни, поняття довідників
Державного боргу величина гранична
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.2 c.38
65
Терміни, поняття довідників
Ямайська (Кінгстонська) валютна система
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
т.5 c.401-402
66
Навчальний посібник
Світова економіка
Анісімова Ольга Юріївна
Намонюк Василь Євгенович
Рогач Олександр Ігорович
2012
ІМВ
т.2 c.1-171
67
Наукова стаття
Структуризація та фінансове забезпечення угод злиттів та поглинань ТНК
Рогач Олександр Ігорович
2012
Економіка і управління
т.54 c.150-159
68
Наукова стаття
Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн
Рогач Олександр Ігорович
2012
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.1 c.41-45
69
Наукова стаття
Європа: сучасна боргова криза
Рогач Олександр Ігорович
2012
Економіка і управління
т.1 c.20-27
70
Наукова стаття
Світові фінанси: посилення нестабільності та глобальних дисбалансів
Рогач Олександр Ігорович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.2 c.154-161
71
Наукова стаття
Intra-Firm Transactions of TNCs in Ukraine: Empirical Investigation
Рогач Олександр Ігорович
2012
Transition Studies Review
т.18 c.586-600
72
Підручник
Міжнародний інвестиційний менеджмент
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2011
ІМВ
т.1 c.1-495
73
Наукова стаття
Світова фінансова криза 2008 року як прояв суперечностей сучасної глобалізації
Рогач Олександр Ігорович
2009
Збірник наукових праць: Актуальні проблеми міжнародних відносин. КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин
c.4-11
74
Наукова стаття
Transfer Pricing in Transition Economies: Evidence from Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
2009
Transition Studies Review
т.16 c.20-33
75
Монографія
Еволюція теорій прямих іноземних інвестицій і ТНК
Рогач Олександр Ігорович
2007
76
Монографія
Міжнародне виробництво і прямі іноземні інвестиції
Рогач Олександр Ігорович
2007
77
Наукова стаття
Foreign direct investment in Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.69.0000
78
Наукова стаття
Инвестиционные эффекты зоны свободной торговли Украина - ЕС
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
c.78-86
79
Наукова стаття
From Recession to Growth in Transition Economies: the Case of Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
2008
International Conference on Applied Economics (May 15-17, 2008)
т.1 c.28-37
80
Наукова стаття
Ukraine’s Joining the WTO: Realities and Challenges
Копистира Арсеній Миколайович
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2006
Transition Studies Review
т.3 c.513-523
81
Наукова стаття
EU Integration Strategy of Ukraine: Impact on Regional Policy and Cooperation
Рогач Олександр Ігорович
2006
Keio University SFC International Symposium (15-17 February, 2006)
т.1 c.13
82
Наукова стаття
Неокласична школа ПІІ
Рогач Олександр Ігорович
2005
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.52 c.3.0000
83
Наукова стаття
Теорія інтерналізації
Рогач Олександр Ігорович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.31 c.97.0000
84
Наукова стаття
Прямі іноземні інвестиції та конкуренція
Рогач Олександр Ігорович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.31 c.36-39
85
Наукова стаття
С.Хаймер та розвиток теорії вивозу капіталу
Рогач Олександр Ігорович
2004
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.48 c.207.0000
86
Наукова стаття
Financial globalization
Рогач Олександр Ігорович
2004
Наукові записки Київського національного університету
c.270.0000
87
Наукова стаття
Світова фінансова глобалізація
Рогач Олександр Ігорович
2004
Наукові записки Київського національного університету
c.132.0000
88
Наукова стаття
Европейский валютный союз и Украина
Рогач Олександр Ігорович
2003
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.40 c.61.0000
89
Наукова стаття
Світова фінансова архітектура
Рогач Олександр Ігорович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.25 c.61.0000
90
Підручник
Міжнародні фінанси
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2003
К.: Либідь
т.1 c.1-784
91
Тези
Захисні стратегії транснаціональних компаній
Рогач Олександр Ігорович
2003
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.26 c.120-122
92
Наукова стаття
World financial architecture
Рогач Олександр Ігорович
2002
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.37 c.37.0000
93
Наукова стаття
Глобалізація світових фінансів
Рогач Олександр Ігорович
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.21 c.39.0000
94
Наукова стаття
Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми
Рогач Олександр Ігорович
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.22 c.91.0000
95
Наукова стаття
Особливості фінансової системи транснаціональних корпорацій
Рогач Олександр Ігорович
2002
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.23 c.200.0000
96
Наукова стаття
Внутрікорпоративний рух фінансових ресурсів ТНК та проблеми економічної безпеки приймаючої країни
Рогач Олександр Ігорович
2001
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.26 c.47.0000
97
Наукова стаття
Європа: виклики глобалізації
Рогач Олександр Ігорович
2000
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.19 c.50.0000
98
Наукова стаття
Europe: globalization challenges (report)
Рогач Олександр Ігорович
2000
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.20 c.53-57
99
Наукова стаття
Infrastructural Policy in Energy Sector of Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.55-79
100
Наукова стаття
Infrastructural Policy in Telecommunication of Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.24-41
101
Наукова стаття
Structural Changes in Energy Sector in Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.46-68
102
Наукова стаття
Software Industry in Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.25-39

Повернення до списку

Вгору