Автори, співробітники Університету

Рогожа Марія Михайлівна

Ідентифікатор автора: 39893
Кількість пошукових запитів автора: 1030

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Етики, естетики і культурології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Етика, прикладна етика, соціальна мораль

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Візуалізація етичних змістів у чарівній казці
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Українські культурологічні студії
в.2 (5) c.31-36
2
Матеріали конференції
К вопросу об этических проблемах биотехнологий (случай ученого Хэ Джеанквея)
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века
в.3 c.486-490
3
Матеріали конференції
Модус долженствования в сфере биотехнологий
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Strategia supravieţuirii din perspectivа bioeticii, filosofiei şi medicinei
c.79-82
4
Навчальний посібник
Професійна та корпоративна етика
Єфіменко Віталій Віталійович
Маслікова Ірина Ігорівна
Нападиста Валентина Григорівна
Подолян Галина Петрівна
Рихліцька Оксана Дмитрівна
Рогожа Марія Михайлівна
Шинкаренко Олена Василівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-368
5
Наукова стаття
МОДУСИ ІДЕЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ОБСТАВИНАХ СЕРЕДИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ. ЧАСТИНА 1
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Українські культурологічні студії
в.2(3)
6
Наукова стаття
СПЕЦИФІКА МОРАЛІ ДОБИ ПЛИННОЇ СУЧАСНОСТІ
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Українські культурологічні студії
в.1(4) c.24-35
7
Наукові висновки
Науково-практична конференція (з міжнародною участю) "Професійна та корпоративна етика на сучасному етапі соціогуманітарного знання"
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Українські культурологічні студії
в.1 (4) c.76-77
8
Тези
Символи добра в чарівній казці
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Символічні виміри візуальної культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, МСУМК, 11-12 жовтня 2019 року)
c.76-78
9
Тези
Про науковий етос в добу біотехнологій
Рогожа Марія Михайлівна
2019
Національний конгрес з біоетики
c.40-41
10
Наукова стаття
Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення).
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Українські культурологічні студії
в.№ 1 (2) c.41-45
11
Наукова стаття
К вопросу об идентичности университета (этический аспект)
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Этика профессии как ценностный ориентир проектирования миссии университета. Ведомости прикладной этики
в.Вып. 51 c.82-89
12
Наукова стаття
Ценностные основания взаимодействия в информационных сетях
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Strategia supravieţuirii din perspectivа bioeticii, filoso-fiei şi medicinei: Materialete conferinţei a 24-a ştiinţifice internaţionale 27-28 aprilie 2018
c.73-75
13
Розділ монографії
Инженерная этика в обществе риска
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Профессиональная этика инженера: Опыт коллективной рефлексии для магистр(ант)ов и профессоров: коллективная монография
c.159-164
14
Тези
До проблеми формування ціннісних установок інженера у сучасному вищому навчальному закладі
Рогожа Марія Михайлівна
2018
закладі// Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 60-річчя утворення кафедри філософії й 80-ти річчя утворення кафедри історії і права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»): матеріали ІІ Всеукраїнської наук
c.219-220.
15
Тези
Цінність довіри в контексті плинної сучасності
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Дні науки Філософського факультету 2018
в.Ч.2 c.100-102
16
Тези
К вопросу о статусе биоэтики как науки
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века: материалы 18-й международной научной конференции, 17–18 мая 2018 г.,
в.Ч.3 c.206-207
17
Тези
«Банальність зла» та етичні цінності публічного управління
Рогожа Марія Михайлівна
2018
Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку: Матеріали науково- практичної конференції з міжнародною участю (07 – 08 вересня 2018 р., м.Київ)
c.383-386
18
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з написання курсових та дипломних робіт для студентів відділення «Культурологія»
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-25
19
Наукова стаття
Майєвтика: до проблеми методів навчання в західній культурі (філософсько-етичний аспект)
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Університетська кафедра
в.6 c.7-14
20
Наукова стаття
Майєвтика: до проблеми методів навчаня в західній культурі (філософсько-етичний аспект)
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Університетська кафедра
в.6 c.7-14
21
Наукова стаття
Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення)
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Українські культурологічні студії
в.1 c.47-51
22
Наукові висновки
Рекомендації щодо розроблення політики он-лайн доступу до цифрової історико-культурної спадщини на веб-сайтах Державних архівів областей України та обласних краєзнавчих музеїв
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини Україні : монографія
c.156-158
23
Розділ монографії
Етичні проблеми збереження та доступу до цифрової історико-культурної спадщини
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини Україні : монографія
c.142-155
24
Розділ монографії
Досвід Литовської Республіки управлінні цифровими документами у системі архівних установ
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Соціально-етичні основи збереження цифрової спадщини Україні : монографія
c.63-73
25
Тези
Прикладні і професійні етики: термінологічна довільність в контексті дискусій про їх природу
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.10 c.88-90
26
Тези
Принципы биоэтики в ценностных измерениях общества риска
Рогожа Марія Михайлівна
2017
Национальная академия наук Белоруси. Институт философии
c.682-683
27
Наукова стаття
"Увести минуле, хоча б частково, у простір життя теперішнього і зрозуміти його сенс..."
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.28 в.28 c.68-73
28
Наукова стаття
Політична ангажованість І. Я. Франка в контексті дискусії про місію митця
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.3 в.3 (122) c.31-33
29
Наукова стаття
Профессиональный успех университетского интеллектуала в контексте ценностных оснований «третьей миссии» университета
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Возвращение этики успеха? Ведомости прикладной этики
в.48 c.94-104
30
Наукова стаття
Запрет на ложь в этике поступка. Опыт прочтения эссе И. Канта «О мнимом праве лгать…» сквозь призму философии Х. Арендт
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Этическая мысль
т.16 в.1 c.112-129
31
Тези
До проблеми відповідальності митця у сучасному соціокультурному просторі
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 в.10 c.177-179
32
Тези
Ідея інтелектуала в європейській культурі (в контексті розмислів про сутність інтелігенції)
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Всеукраїнська науково-практична конференція до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університету
в.- c.225-228
33
Тези
Про роль інтелектуала в культурі (до 160 річниці з дня народження І. Я. Франка)
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Комунікативний дискурс: наукова рецензія і стратегія дослідження: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф.
c.251-253
34
Тези
Сила гражданского общества в решении экологических проблем: этический аспект
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Сахаровские чтения 2016
в.- c.320-321
35
Тези
Професійні цінності викладача в умовах перетворення університету на корпорацію
Рогожа Марія Михайлівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
в.- c.68-69
36
Наукова стаття
Этические импликации смыслов тоталитаризма в исследованиях Ханы Арендт
Рогожа Марія Михайлівна
2015
Этическая мысль
т.15 c.221-244
37
Наукова стаття
Экологическая этика в гражданском обществе: теоретико-прикладные аспекты
Рогожа Марія Михайлівна
2015
Вестник Московского государственного университета леса "Лесной вестник"
т.4 c.64-69
38
Наукова стаття
Динамика университетских ценностей
Рогожа Марія Михайлівна
2015
Университет – центр формирования воспроизводства этики профессии. Ведомости прикладной этики.
т.46 c.105-119
39
Тези
Лояльність клієнта як складова довіри до банківської системи
Рогожа Марія Михайлівна
2015
К.: УБС НБУ
т.1 c.98-101
40
Тези
Фактор культуры в стратегии безопасного развития цивилизации: особенности этнической, национальной и мировой форм культуры
Рогожа Марія Михайлівна
2015
Strategia supravieţuirii din perspectivа bioeticii, filosofiei şi medicinei
т.21 c.102-105
41
Монографія
Соціальна мораль: колізії мінімалізму
Рогожа Марія Михайлівна
2010
42
Наукова стаття
Соціальна мораль в контексті невизначеностей етики
Рогожа Марія Михайлівна
2010
Практична філософія : науковий журнал
c.127.0000
43
Наукова стаття
Прикладная етика на постсоветском пространстве: подходы и парадигмы
Рогожа Марія Михайлівна
2010
44
Наукова стаття
Сциальная етика С.Л.Франк: модусы актуализации в современном мире//Караганда
Рогожа Марія Михайлівна
2010
45
Наукова стаття
Моральный поступок и моральное действие:Критерии оценки.
Рогожа Марія Михайлівна
2010
46
Монографія
Спасение датских евреев в 1943 году. Социально-этический анализ ситуации
Рогожа Марія Михайлівна
2009
47
Наукова стаття
Становлення соціальної моралі в ранньомодерному суспільстві
Рогожа Марія Михайлівна
2008
Вісник Національного авіаційного університету / Філософія. Культура. Релігія
c.27.0000
48
Наукова стаття
Спільне благо і гідність людини: ідеї громадянськості в італійських містах-комунах (на прикладі Флорентійської республіки)
Рогожа Марія Михайлівна
2009
49
Наукова стаття
Етика здорового глузду та формування моральних засад громадянського суспільства
Рогожа Марія Михайлівна
2009
50
Наукова стаття
Домодерні форми громадянського життя: античний поліс як простір громадянської моралі
Рогожа Марія Михайлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.35.0000
51
Наукова стаття
Екологічні проблеми в перспективах перфекціоністського та мінімалістського просторів моралі (екологічний вчинок і малі справи)
Рогожа Марія Михайлівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.114.0000
52
Наукова стаття
Чуттєва природа моралі в контексті традиції британського Просвітництва
Рогожа Марія Михайлівна
2009
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.7 c.210.0000
53
Наукова стаття
Як можливий суб’єкт моралі в «ситуації постмодерну»?
Рогожа Марія Михайлівна
2009
Чернівці:Рута.Наук.вісник Чернівецького ун-ту.Філософія
т.464 c.20.0000
54
Наукова стаття
Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі (на прикладі екологічної проблематики)
Рогожа Марія Михайлівна
2009
Практична філософія : науковий журнал
c.47.0000
55
Наукова стаття
Свобода та відповідальність ЗМІ в контексті суспільного дискурсу
Рогожа Марія Михайлівна
2009
56
Наукова стаття
Социальное учение С.Л.Франка в контексте современного этического дискурса
Рогожа Марія Михайлівна
2009
57
Праці конференції
Моралісти та ідеологи (до визначення місії етиків у соціальному просторі)
Рогожа Марія Михайлівна
2009
58
Наукова стаття
Моральний авторитет як символічний капітал
Рогожа Марія Михайлівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.90 c.103.0000
59
Наукова стаття
Специфікації простору середньовічної моралі (За „Історією моїх страждань” П’єра Абеляра)
Рогожа Марія Михайлівна
2008
Практична філософія : науковий журнал
c.181.0000
60
Наукова стаття
О природе морального авторитета
Рогожа Марія Михайлівна
2008
61
Наукова стаття
Basics of Transnational Overlapping Consensus in the Context of Climate Change Challenges
Рогожа Марія Михайлівна
2008
Klaipeda: KUL
c.265.0000
62
Наукова стаття
Моральнісна філософія Х.Арендт
Рогожа Марія Михайлівна
2008
Практична філософія : науковий журнал
т.4 c.207.0000
63
Праці конференції
Интернет-пространство и «проект модерна»: к постановке вопроса о моральных ценностях
Рогожа Марія Михайлівна
2008
64
Праці конференції
Онтологические основания социального действия (социально-этические экспликации работы М.М. Бахтина «К философии поступка»)
Рогожа Марія Михайлівна
2008
65
Тези
Моральнісні чесноти в контексті громадянської етики Відродження
Рогожа Марія Михайлівна
2008
66
Тези
“Bonding capital” та “bridging capital” як форми моральних зв’язків у громадських організаціях сучасного суспільства
Рогожа Марія Михайлівна
2008
67
Тези
О задачах социальной этики в контексте экологического кризиса
Рогожа Марія Михайлівна
2008
68
Тези
Экологическая проблематика в этике справедливости Дж.Ролза
Рогожа Марія Михайлівна
2008
69
Тези
К вопросу о Невозможности поступка: творческая личность и тоталитаризм
Рогожа Марія Михайлівна
2008
70
Наукова стаття
Природа як етосна цінність у сучасному соціокультурному просторі
Рогожа Марія Михайлівна
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.101.0000

Повернення до списку

Вгору