Автори, співробітники Університету

Ромащенко Іван Олегович

Ідентифікатор автора: 39996
Кількість пошукових запитів автора: 890

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 62, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 14. Захист цивільних прав
Ромащенко Іван Олегович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.141-148
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 34. Припинення зобов'язання
Ромащенко Іван Олегович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.327-333
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 51. Договір позики
Ромащенко Іван Олегович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.499-506
4
Монографія
Related Party Transactions and Corporate Groups: When Eastern Europe Meets the West
Ромащенко Іван Олегович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.16 c.xxii, 347
5
Наукова стаття
Book Review: Prozedurale Regulierung und Transparenz von Related Party Transactions in börsennotierten Aktiengesellschaften, Felix Ungerer. Duncker & Humblot. 2019.
Ромащенко Іван Олегович
2019
European Company Law
т.4 c.133-135
6
Наукова стаття
Єдиний майновий комплекс як об’єкт цивільних прав: проблема визначення та застосування поняття
Ромащенко Іван Олегович
2019
Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали Київських правових читань, (Київ, 22 березня 2019 року)
c.110-113
7
Наукова стаття
Припинення корпоративних прав
Ромащенко Іван Олегович
2019
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
в.№ 1 (102) c.79-91
8
Тези
Дилема щодо застосування судових чи позасудових способів розірвання договору
Ромащенко Іван Олегович
2019
Науково-практична конференція «Новітні тенденції зобов’язального права» (Матвєєвські цивілістичні читання), 26.10.2018 р.
c.181-186
9
Тези
Виплати учасникам господарських товариств за законодавством ЄС, Німеччини та України
Ромащенко Іван Олегович
2019
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
c.321-327
10
Наукова стаття
Incomplete Contracts and the Theory of the Firm
Ромащенко Іван Олегович
2018
Evolution of Private Law
c.150-161
11
Наукова стаття
Порядок, форма та момент настання правових наслідків відмови від договору у цивільному праві України
Ромащенко Іван Олегович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.3 c.115-120
12
Тези
The nature of articles of association: EU, UK, and Ukrainian approaches from a comparative perspective
Ромащенко Іван Олегович
2018
Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн. Матеріали VII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 11-12 травня 2017 року
c.308-312
13
Тези
Особливості застосування принципів права на прикладів корпоративних спорів у Нідерландах
Ромащенко Іван Олегович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.227-230
14
Тези
Характеристика і тенденції розвитку корпоративного права в Україні
Ромащенко Іван Олегович
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.33-39
15
Наукова стаття
Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення
Ромащенко Іван Олегович
2017
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.1
16
Наукова стаття
Порядок та форми захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів шляхом зміни та припинення правовідношення
Ромащенко Іван Олегович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.3
17
Матеріали конференції
Порушення договору як підстава зміни та припинення цивільного правовідношення
Ромащенко Іван Олегович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.130-132
18
Матеріали конференції
Спрямованість на майбутнє зміни та розірвання договору
Ромащенко Іван Олегович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.9-10
19
Матеріали конференції
Підходи до розуміння фізичних осіб як пов’язаних в корпоративному праві ЄС та України
Ромащенко Іван Олегович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
c.197-201
20
Матеріали конференції
Форми практичних завдань у юридичній освіті України
Ромащенко Іван Олегович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Європеїзація української юридичної освіти"
21
Матеріали конференції
Деякі відмінності у правовому регулюванні правочинів із заінтересованністю в юридичних особах приватного та публічного права
Ромащенко Іван Олегович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.105-107
22
Монографія
Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав
Ромащенко Іван Олегович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-242
23
Наукова стаття
До питання про можливість визнання припинення правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності
Ромащенко Іван Олегович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.36 c.137-139
24
Наукова стаття
До питання про можливість визнання зміни правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності
Ромащенко Іван Олегович
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.37 c.46-49
25
Наукова стаття
Порушення права як підстава для захисту цивільного права шляхом зміни чи припинення правовідношення
Ромащенко Іван Олегович
2016
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.4 c.177-182
26
Наукова стаття
An Overview of Legal Regulation of Related Party Transactions and Corporate Groups in Ukrainian Company Law
Ромащенко Іван Олегович
2016
Evolution of Private Law
т.2 c.64-72
27
Матеріали конференції
Изменение и прекращение гражданского правоотношения как меры оперативной защиты и способы самозащиты
Ромащенко Іван Олегович
2015
Защита частных прав: проблемы теории и практики: международная научно-практическая конференция
т.1 c.53-58
28
Матеріали конференції
Окремі питання застосування засобів захисту цивільних прав за Віденською конвенцією 1980 року
Ромащенко Іван Олегович
2015
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.131-133
29
Матеріали конференції
Види зміни та припинення цивільного правовідношення
Ромащенко Іван Олегович
2015
Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства
c.161-163
30
Наукова стаття
Методический стандарт высшего юридического образования: формы подготовки и компетенции юриста
Ромащенко Іван Олегович
2014
Альманах цивилистики
т.6 c.537-546
31
Наукова стаття
Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups
Ромащенко Іван Олегович
2015
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
т.14 c.180-188
32
Наукова стаття
Співвідношення понять «зміна правовідношення», «припинення правовідношення», «зміна права» та «припинення права» у цивільному праві
Ромащенко Іван Олегович
2015
Право і громадянське суспільство
т.1 c.62-70
33
Наукова стаття
Corporate Law Development in Ukraine: From Post-Soviet Past to European Future
Ромащенко Іван Олегович
2015
European Company Law
т.5 c.217–222
34
Наукова стаття
Private and public companies under Ukrainian laws, notion and types
Ромащенко Іван Олегович
2015
Evolution of Private Law
т.1 c.39-47
35
Автореферат
Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав
Ромащенко Іван Олегович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
36
Дисертаційна робота
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему "Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільни"
Ромащенко Іван Олегович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
37
Наукова стаття
О соотношении мер ответственности, санкций и способов защиты в гражданском праве
Ромащенко Іван Олегович
2013
Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов: материалы междунар. науч.-практ. конф
т.1 c.152.0000
38
Наукова стаття
Общая характеристика способов и средств защиты гражданских прав в европейском и международном праве
Ромащенко Іван Олегович
2013
Известия Иркутской государственной экономической академии
т.1 c.85.0000
39
Наукова стаття
Отграничение изменения от прекращения гражданско-правового отношения
Ромащенко Іван Олегович
2013
Правовая политика современной России: реалии и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию Иркутского государственного университета
т.1 c.149.0000
40
Наукова стаття
Цивільно-правові аспекти співвідношення понять «охорона» та «захист»
Ромащенко Іван Олегович
2013
Актуальні проблеми юридичної науки: Міжнародна наукова конференція «Осінні юридичні читання»
т.1 c.124.0000
41
Наукова стаття
Направленість зміни та припинення цивільного правовідношення на майбутнє
Ромащенко Іван Олегович
2013
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
т.1 c.112.0000
42
Наукова стаття
Зміна умов договору та його розірвання як способи захисту цивільних прав
Ромащенко Іван Олегович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.201-202
43
Наукова стаття
Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності
Ромащенко Іван Олегович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98) c.58-60
44
Наукова стаття
До питання про можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту
Ромащенко Іван Олегович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.242-244
45
Наукова стаття
Поняття цивільного правовідношення та його структура
Ромащенко Іван Олегович
2014
Юридичний журнал
c.59-63
46
Наукова стаття
Особливості способів захисту цивільних прав з точки зору європейського права
Ромащенко Іван Олегович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.292.0000
47
Наукова стаття
До питання про необхідність захисту прав лікарів
Ромащенко Іван Олегович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.96.0000
48
Наукова стаття
Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту
Ромащенко Іван Олегович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.95 c.108-110
49
Наукова стаття
Функції захисту прав та їх юридичне значення
Ромащенко Іван Олегович
2013
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
c.267-268
50
Наукова стаття
К вопросу о соотношении мер защиты и мер ответственности в гражданском праве
Ромащенко Іван Олегович
2013
Международная научно-практичекая конференция "Защита частных прав: проблемы теории и практики"
т.2 c.123-126
51
Наукова стаття
Співвідношення термінів «охорона» та «захист»: теоретичний та практичний цивільно-правові аспекти
Ромащенко Іван Олегович
2013
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.8 c.57-61
52
Наукова стаття
Соотношение мер ответственности, санкций и способов защиты в гражданском праве
Ромащенко Іван Олегович
2013
Пролог
c.26-29
53
Матеріали конференції
До питання про правову природу коригувальної операції у реєстрі власників іменних цінних паперів
Ромащенко Іван Олегович
2011
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», присвячена пам’яті видатних цивілістів Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.359-361
54
Матеріали конференції
Щодо правомочностей, якими охоплюються корпоративні права
Ромащенко Іван Олегович
2011
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
c.180-181
55
Наукова стаття
Окремі питання захисту права інтелектуальної власності шляхом зміни та припинення правовідношення
Ромащенко Іван Олегович
2011
56
Наукова стаття
Деякі аспекти зміни та припинення цивільних правовідносин
Ромащенко Іван Олегович
2011
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.32-35
57
Матеріали конференції
Деякі проблеми відмови від договору в цивільному праві України
Ромащенко Іван Олегович
2010
Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період"
c.54-55
58
Матеріали конференції
До питання про вибір способу захисту суб’єктивних цивільних прав
Ромащенко Іван Олегович
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного унів
c.360-361
59
Наукова стаття
Засоби та способи захисту цивільних прав: співвідношення понять
Ромащенко Іван Олегович
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.20.0000
60
Тези
До питання про допустимі способи захисту цивільного права та інтересу
Ромащенко Іван Олегович
2010
61
Тези
Захист цивільних прав через призму конституційно-правового регулювання
Ромащенко Іван Олегович
2010
62
Тези
Актуальні проблеми національного законодавства
Ромащенко Іван Олегович
2010

Повернення до списку

Вгору