Автори, співробітники Університету

Рубель Вадим Анатолійович

Ідентифікатор автора: 40018
Кількість пошукових запитів автора: 851
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії стародавнього світу та середніх віків
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 81, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Давньокорейська хроніка Сінджип (신집 / 新集): проблема назви і змісту
Рубель Вадим Анатолійович
2019
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина". - Київ.
c.110-111
2
Наукова стаття
Перспективи української кіріджі. Можливості і реалії транскрибування японських слів засобами української мови
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Світ: наука, освіта, техніка, прогрес
в.41-42 (1029-1030) c.3
3
Наукова стаття
«Династійні історії» доби монгольського панування в Китаї як феномен класичного китайського історіописання
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2 (133) c.57-67
4
Наукова стаття
The problem of chronological and geographical authenticity of «Ancient writing of Hwan being» Hwandan Gogi (桓檀古記
Рубель Вадим Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.3 (134) c.71-75
5
Наукова стаття
Біблійний райський сад і вигнання з нього як віддзеркалення феномену "неолітичної революції": проблема географії і хронології
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Українська орієнталістика.
в.9 c.18-28
6
Наукова стаття
"Neolithic revolution" in Biblical description: attempt of geographical and chronological identification
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.1 (136) c.63-66
7
Тези
Японський геополітичний інтерес в перейменуваннях Кореї кінця ХІХ - початку ХХ ст.: гіпотетична реконструкція
Рубель Вадим Анатолійович
2018
Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна спадщина", 17-18 травня 2018 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018
c.21
8
Наукова стаття
Китайська епоха "південних і північних династій" у дзеркалі ранньосередньовічних "династійних історій": джерелознавчий і текстово-інформаційний вимір концептуально-методологічної історіографічної трансформації
Рубель Вадим Анатолійович
2017
Nad Wisła i Dnieprem
в.1 c.115-132
9
Наукова стаття
До питання хронологічної і географічної достовірності "давніх записів про буття Хван" Хвандан коґі (桓檀古記)
Рубель Вадим Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.3 (134) c.71-75
10
Хрестоматія
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты. Трактат о происхождении и правлении Инков. Хуан Диес де Бетансос-и-Араус. Фернандо де Монтесинос
Рубель Вадим Анатолійович
2016
К.: Либідь
т.2
11
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Регіональне та місцеве управління у державах Стародавнього Сходу
Рубель Вадим Анатолійович
2015
Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / В. В. Омельчук (керівник авт. колективу, вступ), [автор передмови Ю. С. Шемшученко]: Навчальний посібник. – К. : «МП Леся», 2015.
c.157-181
12
Наукова стаття
«Опис трьох держав» як уособлення джерелознавчого оновлення аннало-біографічної традиції укладання «династійних історій» в Китаї
Рубель Вадим Анатолійович
2015
Nad Wisła i Dnieprem
т.4 c.163-179
13
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
14
Наукова стаття
Офіційна персоніфікація південнокорейських героїв Корейської війни 1950-1953 рр. як сегмент національної пам’яті Техан Мінґук
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Міжнародні чинники національної пам’яті.
c.106-118
15
Терміни, поняття довідників
Амеріди
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.17
16
Терміни, поняття довідників
Амеріндологія
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.17-18
17
Терміни, поняття довідників
Арабістика
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.36
18
Терміни, поняття довідників
Ассиріологія
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.49
19
Терміни, поняття довідників
Африканістика
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.52-53
20
Терміни, поняття довідників
Аятолла
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.53-54
21
Терміни, поняття довідників
Бодгісаттва
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.69-70
22
Терміни, поняття довідників
Брахманізм
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.77-79
23
Терміни, поняття довідників
Буддологія
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.80
24
Терміни, поняття довідників
Буракумін
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.81
25
Терміни, поняття довідників
Ведизм
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.89-90
26
Терміни, поняття довідників
Візир
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.97
27
Терміни, поняття довідників
Гейша
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.109
28
Терміни, поняття довідників
Гурії
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.136
29
Терміни, поняття довідників
Дар Аль-Гарб
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.139
30
Терміни, поняття довідників
Дар Аль-Іслам
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.139
31
Терміни, поняття довідників
Дервіш
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.152
32
Терміни, поняття довідників
Джайнізм
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.157-158
33
Терміни, поняття довідників
Джихад
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.171-172
34
Терміни, поняття довідників
Дзен-буддизм
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.172
35
Терміни, поняття довідників
Імам
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.233-234
36
Терміни, поняття довідників
Індуїзм
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.239-240
37
Терміни, поняття довідників
Карма
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.287
38
Терміни, поняття довідників
Каста
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.288-289
39
Терміни, поняття довідників
Майяністика
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.371
40
Терміни, поняття довідників
Муедзин
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.412
41
Терміни, поняття довідників
Муфтій
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.415
42
Терміни, поняття довідників
Нірвана
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.433
43
Терміни, поняття довідників
Ном
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.435-436
44
Терміни, поняття довідників
Орієнталістика
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.450
45
Терміни, поняття довідників
Потлач
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.506-507
46
Терміни, поняття довідників
Раджа
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.531-532
47
Терміни, поняття довідників
Самураї
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.582-583
48
Терміни, поняття довідників
Семітологія
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.585
49
Терміни, поняття довідників
Синергетика
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.591-592
50
Терміни, поняття довідників
Синологія
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.593
51
Терміни, поняття довідників
Султан
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.612-613
52
Терміни, поняття довідників
Суфізм
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.618
53
Терміни, поняття довідників
Тюркологія
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.640-642
54
Терміни, поняття довідників
Улем
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.643
55
Терміни, поняття довідників
Хадж
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.667-668
56
Терміни, поняття довідників
Хадіс
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.668
57
Терміни, поняття довідників
Халіф
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.668-669
58
Терміни, поняття довідників
Хіджаб
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.674-675
59
Терміни, поняття довідників
Шьогун
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.707-708
60
Терміни, поняття довідників
Юдаїка
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.708-709
61
Терміни, поняття довідників
Японістика
Рубель Вадим Анатолійович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.711
62
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Японія
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Енциклопедія історії України
т.10 c.750-753
63
Наукова стаття
Дракон Ямата-но орочі: відтворення «первісної» зовнішності
Рубель Вадим Анатолійович
2012
Східний світ
c.141.0000
64
Наукова стаття
Введение
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты. Книга первая. Фернандо де Альва Иштлильшочитль. Хуан Баутиста де Помар
c.0.0000
65
Праці конференції
Историко-хронологические метаморфозы «Хвандан Коги»
Рубель Вадим Анатолійович
2013
Седьмая международная востоковедная конференция (Торчиновские чтения): Метаморфозы.
т.2 c.119.0000
66
Наукова стаття
Партійний сегмент політичної історії південнокорейської Шостої республіки
Рубель Вадим Анатолійович
2011
Східний світ
c.120.0000
67
Наукова стаття
Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.150.0000
68
Наукова стаття
Проблема багатозначності назви поетичної збірки «Ман’йошю» та її адекватного розуміння й перекладу європейськими мовами
Рубель Вадим Анатолійович
2011
69
Праці конференції
Переименования официального названия Кореи в 1897 и 1910 гг.: японский след в политико-идеологическом подтексте филологической традиции
Рубель Вадим Анатолійович
2009
70
Наукова стаття
Транскрибування японських слів засобами української мови: проблеми і пропозиції
Рубель Вадим Анатолійович
2009
Східний світ
c.151.0000
71
Наукова стаття
Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Техан мінґук
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.61.0000
72
Наукова стаття
Партійне будівництво як сегмент національно-визвольної боротьби корейського народу за державний суверенітет батьківщини
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.86.0000
73
Наукова стаття
Партійне будівництво у південнокорейській державі Техан мінґук доби перших республік (1948-1961)
Рубель Вадим Анатолійович
2010
Східний світ
c.115.0000
74
Наукова стаття
Копенгагенський союзний договір 1709 між Російською державою і Датським королівством
Рубель Вадим Анатолійович
2008
Енциклопедія історії України
т.5 c.126.0000
75
Наукова стаття
Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему
Рубель Вадим Анатолійович
2009
Східний світ
c.63.0000
76
Наукова стаття
Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр.
Рубель Вадим Анатолійович
2009
Східний світ
c.77.0000
77
Праці конференції
Государство Хван-ґук: мифы и реалии хронологии
Рубель Вадим Анатолійович
2009
78
Наукова стаття
Китай
Рубель Вадим Анатолійович
2007
Енциклопедія історії України
т.8 c.305.0000
79
Наукова стаття
До питання про адекватність перекладу назви першої збірки найдавнішої японської поезії "Ман'йосю"
Рубель Вадим Анатолійович
2007
Східний світ
c.114.0000
80
Наукова стаття
Загадка смерти яматоского царя Бурэцу и ее религиозно-политическое последствие
Рубель Вадим Анатолійович
2007
81
Праці конференції
К вопросу о методике определения уровня жизни японского самурайства эпохи Токугава: постановка проблемы
Рубель Вадим Анатолійович
2006

Повернення до списку

Вгору