Автори, співробітники Університету

Рубцова Марина Юріївна

Ідентифікатор автора: 40023
Кількість пошукових запитів автора: 559
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного бізнесу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 6, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2020
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.42 c.85-98
2
Наукова стаття
Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2020
Економіка та держава
в.7 c.24-31
3
Монографія
Новітні форми міжнародного бізнесу в умовах глобальних інституційних та технологічних змін
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Карп Вікторія Сергіївна
Крикун Вікторія Андріївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Підвисоцький Ян Володимирович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Хмара Марина Петрівна
Якубовський Валерій Володимирович
Панікар Герман Юрійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
4
Навчальний посібник
Міжнародна макроекономіка: теорія і практика
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2019
К. : Аграр Медіа Груп
c.1-142
5
Наукова стаття
Сфера охорони здоров’я в фокусі міжнародної торгівлі і глобальних проблем розвитку: режими надання послуг в сучасних міжнародних економічних відносинах
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2019
Ефективна економіка
в.№ 1.
6
Наукова стаття
Проблема комерціалізації медичних послуг й дотримання конкуренції в сфері охорони здоров’я: механізми викривлення ринку та особливості їхній протидії
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.12
7
Наукова стаття
Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
в.7
8
Наукова стаття
Проблема самовизначення людини та поглиблення її компетенцій в умовах інклюзивного розвитку світового господарства: зв’язок з глобальними проблемами людства.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.8
9
Наукова стаття
Проблема підвищення продуктивності праці людини та розвитку її компетентностей в умовах роботизації сфер виробництва та послуг.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.9
10
Наукова стаття
Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств.
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.11
11
Наукова стаття
Діалектика протекціонізму і вільної торгівлі крізь призму макроекономічної політики
Рубцова Марина Юріївна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.16 c.73-77
12
Наукова стаття
Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.8 c.1-19
13
Навчально-методичний комплекс
Кон’юнктура світових товарних ринків
Рубцова Марина Юріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-8
14
Навчально-методичний комплекс
Креативний менеджмент у міжнародному бізнесі
Рубцова Марина Юріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-7
15
Навчально-методичний комплекс
Макроекономічна політика й моделювання у міжнародному бізнесі
Рубцова Марина Юріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-8
16
Навчально-методичний комплекс
Техніка міжнародних банківських операцій
Рубцова Марина Юріївна
2017
К.: ІМВ
c.1-9
17
Навчально-методичний комплекс
Управління організаційними змінами в міжнародному бізнесі
Рубцова Марина Юріївна
2018
К.: ІМВ
c.1-8
18
Наукова стаття
Estimates of Trade Dependence of Ukraine: An Indicator of Effectiveness of its Economic Structure and Foreign Economic Activities
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2017
Journal Global Policy and Governance
т.6 в.1 c.87-96
19
Наукова стаття
Екологічна безпека як предмет міждисциплінарного дослідження
Рубцова Марина Юріївна
2018
Матеріали міжнародного наукового симпозіуму "Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика"
т.2 в.15 c.1-7
20
Наукова стаття
Роль монетарної політики в досягненні макроекономічної стабільності: асиметрії взаємовпливу
Рубцова Марина Юріївна
2018
Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. — К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018.
c.235-242
21
Наукова стаття
Роль патентів у глобальних ланцюгах створення вартості: проекції конкурентоспроможності в міжнародному бізнесі крізь призму інновацій
Резнікова Наталія Володимирівна
Рилач Наталія Михайлівна
Рубцова Марина Юріївна
2018
Ефективна економіка
в.7
22
Навчальний посібник
Кон’нктура світових товарних ринків
Рубцова Марина Юріївна
2017
ВАДЕКС
c.1-360
23
Наукова стаття
Социальные последствия миграционной политики: роль денежных переводов в экономическом развитии стран Средиземноморья6
Рубцова Марина Юріївна
2016
Modern Science – Moderní věda
в.4 c.52-60
24
Наукова стаття
Базель III як детермінанта реформування світової фінансової систем
Рубцова Марина Юріївна
2017
Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р.)
c.154-156
25
Наукова стаття
Капіталізація реального сектору економіки як передумова сталого розвитку держави
Рубцова Марина Юріївна
2016
Розвиток сучасних економічних систем на мікро- та макрорівнях: збірн.наук.праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива».Видавничий дім "Гельветика"
c.64-73
26
Наукова стаття
Інкорпорування ісламських принципів у систему антикризових заходів банківського сектору України
Рубцова Марина Юріївна
2016
Інвестиції: практика та досвід
в.7 c.34-43
27
Наукова стаття
Трансмісійний механізм впливу цінових коливань на ринку нафти на платіжні баланси та валютні курси країн нетто-експортерів і нетто-імпортерів нафти
Рубцова Марина Юріївна
2016
Вісник Маріупольського державного університету
в.11 c.84-92
28
Наукова стаття
Трансмісійні канали інтегрованого економічного простору: роль торгівлі та фінансів в глобальній взаємодії
Рубцова Марина Юріївна
2016
Причорноморські економічні студії
в.6 c.15-21
29
Наукова стаття
Disciplining effect of business-models of Islamic banking in market environment
Рубцова Марина Юріївна
2016
Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles
c.237-241
30
Наукова стаття
Cycles of the world economy as the dominant of modernization of economic transformation in Ukraine
Рубцова Марина Юріївна
2016
31
Розділ монографії
Інтеграція ісламського банкингу у традиційні банківські системи
Рубцова Марина Юріївна
2016
Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania
т.3 c.85-101
32
Тези
Aspekt of national economic reform on the eve of the 25 th anniversary of independent Ukraine
Рубцова Марина Юріївна
2016
Warsaw East European Conference 2016. “Belavezha: 25 years after. States, nations and borders”. Abstracts.
c.19-20
33
Тези
Поширення фінансових криз в умовах глобалізації як прояв глобальних фінансових дисбалансів
Рубцова Марина Юріївна
2016
Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції]. — Прага-Будапешт-Київ, — К.: НДІСР. — 2016. — 280 с.
c.250-253
34
Тези
Валютні війни як інтрумент стимулювання економічного зростання
Рубцова Марина Юріївна
2016
V міжнародна науково-практична конференція "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики
c.95-97
35
Монографія
Посткризова трансформація світової валютно-фінансової системи
Рубцова Марина Юріївна
2014
ІСЕМВ НАН України
c.15-19
36
Наукова стаття
Економічні наслідки «стратегічного партнерства» у векторі трансформації сучасних відносин Росія-Україна
Рубцова Марина Юріївна
2015
Warszawa: Wydawnictwo UKSW
c.25-26
37
Наукова стаття
Офіційна допомога в контексті реалізації цілей розвитку тисячоліття: проблема скорочення нерівності у доходах та боротьби з бідністю
Рубцова Марина Юріївна
2014
Вісник Маріупольського державного університету
т.2 c.123-129
38
Наукова стаття
Формування фінансових підвалин інноваційного розвитку країни
Рубцова Марина Юріївна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.293-296
39
Підручник
Міжнародний бізнес
Вергун Володимир Антонович
Глухова Дар'я Андріївна
Голубій Ігор Євгенович
Карп Вікторія Сергіївна
Мазуренко Валентина Петрівна
Морозов Володимир Сергійович
Приятельчук Олена Анатоліївна
Расшивалов Дмитро Петрович
Рубцова Марина Юріївна
Ступницький Олексій Іванович
Якубовський Валерій Володимирович
2014
ВАДЕКС
c.1-810
40
Наукова стаття
Основи креативного менеджменту в міжнародному / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 105. – Ч.ІІ. – К.: Київський університет. – 2012. – С. 117-122
Рубцова Марина Юріївна
2012
41
Наукова стаття
Чи врятують інвестиції БРІКС Європу від боргових проблем? / Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування: Зб.наукю праць – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2012, - 136 с., - С. 26-29
Рубцова Марина Юріївна
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.26.0000
42
Монографія
Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів.Монографія./Плотніков, Сльозко, Рубцова
Рубцова Марина Юріївна
2011
43
Монографія
Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційний процесів
Рубцова Марина Юріївна
Софіщенко Ірина Ярославівна
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 c.1-214
44
Наукова стаття
Тенденції розвитку регіональних фінансових систем в умовах рецесії світового господарства //К.: ІСЕМВ НАН України, 2011
Рубцова Марина Юріївна
2011
45
Наукова стаття
Процеси іноземного інвестування на ринках Emerging Markets у посткризовий період // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. трудов. – Донецк: ДонГУ, 2011. – Т.2 -467 -с. – 212-215
Рубцова Марина Юріївна
2011
46
Рубцова М.Ю., Гасім С., Голиков А.П. Співробітництво України з арабськими державами Перської затоки: Монографія.
Рубцова Марина Юріївна
2010
47
Наукова стаття
Проблеми подолання кризових явищ в національній економіці в умовах фінансової лібералізації.Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций:региональный аспект.Сборник науч. трудов ДонГУ.
Рубцова Марина Юріївна
2010
48
Наукова стаття
Проблеми фінансової відкритості УКраїни в аспекті подолання кризових явищ./Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської еокномічної інтеграції: Збірн. наук. праць ОНУ імені І.І.Мечнікова
Рубцова Марина Юріївна
2010
49
Сучасні тенденції капіталізації фінансових ринків країн MENA” Зб. наук. праць. Вип.38.–К.: ІСЕМВ НАН України, 2009.
Рубцова Марина Юріївна
2009
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.38
50
Монографія
Африканські країни у системі світового господарства та їхнє економічне співробітництво з країнами Європейського Союзу”: Монографія //С.Гасим, М.Ю.Рубцова - Харків, Екограф, 2009
Рубцова Марина Юріївна
2009
51
Наукова стаття
Неоднозначна роль міжнародних джерел фінансування під час кризових явищ в економіці країни” Зб. наук. праць. Вип. 42.–К.: ІСЕМВ НАН України, 2009
Рубцова Марина Юріївна
2009
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.42
52
Монографія
Інноваційна складова трансформації промислового сектору України в контексті наближення до ЄС
Резнікова Наталія Володимирівна
Рубцова Марина Юріївна
2007
53
Наукова стаття
Інтеграційні механізми включення України до високотехнологічного сектору транснаціонального виробництва
Рубцова Марина Юріївна
2007
54
Наукова стаття
Сучасні трансформації організаційних форм підприємництва: досвід для України
Рубцова Марина Юріївна
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.66 c.56.0000

Повернення до списку

Вгору