Автори, співробітники Університету

Руда Наталя Вікторівна
Ruda Nataliia Viktorivna

Ідентифікатор автора: 40028
Кількість пошукових запитів автора: 679
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика, класична філологія.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Latin Language and Medical Terminology : work-book
Руда Наталя Вікторівна
2019
Latin Language and Medical Terminology : work-book / N.V. Ruda. – Kyiv, 2019. – 135 p.
c.1-135
2
Навчальний посібник
Illustrated terminology to Medical Latin Course: textbook. Видання 2-е: доповнене й перероблене
Левко Олександр Вадимович
Михайлова Олена Григорівна
Руда Наталя Вікторівна
2019
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.1-28
3
Підручник
Основи мовознавства. Підручник
Безпаленко Анатолій Мілетійович
Голубовська Ірина Олександрівна
Лучканин Сергій Мирославович
Письменна Юлія Олександрівна
Руда Наталя Вікторівна
Чемес Валерій Федорович
2018
Основи мовознавства. Підручник. / Голубовська І.О., Лучканин С.М., Чемес В.Ф. та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.
4
Навчальний посібник
Illustrated terminology to Medical Latin Course: textbook
Левко Олександр Вадимович
Михайлова Олена Григорівна
Руда Наталя Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
5
Наукова стаття
Аналітичні форми репрезентації поняття зменшеності в англійській мові: семантика і функції
Руда Наталя Вікторівна
2018
Молодий вчений
в.2 (54) c.424-434
6
Наукова стаття
Мовленнєві тактики комунікативних стратегій в «Іліаді»
Руда Наталя Вікторівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.56 (2) c.160-167
7
Наукова стаття
Формальные и семантико-функциональные репрезентаторы категории диминутивности в украинском, английском и латинском языках (сопоставительный аспект)
Руда Наталя Вікторівна
2017
Res Humanitariae
в.22 c.159-177
8
Навчально-методичний комплекс
Загальне мовознавство
Руда Наталя Вікторівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-67
9
Навчально-методичний комплекс
Комплекс навчальних програм спеціалізації «Класична філологія у контексті європейської цивілізації»
Голубовська Ірина Олександрівна
Миронова Валентина Миколаївна
Руда Наталя Вікторівна
2017
К. : Логос
c.1-152
10
Наукова стаття
Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка
Руда Наталя Вікторівна
2017
Шевченкознавчі студії
в.20 c.240-246
11
Наукова стаття
Семантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов
Руда Наталя Вікторівна
2017
Молодий вчений
в.2 (42) c.420-424
12
Наукова стаття
Демінутивна енантіосемія в українській мові
Руда Наталя Вікторівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.165 – 174
13
Наукова стаття
Демінутивна десегмантизазія: причини і функції (на матеріалі української, латинської та англійської мов)
Руда Наталя Вікторівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.257-261
14
Наукова стаття
З історії формування системи демінутивних суфіксів англійської мови
Руда Наталя Вікторівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.136 – 141
15
Навчальний посібник
Історія лінгвістичних учень
Руда Наталя Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-256
16
Наукова стаття
Языковая репрезентация категории диминутивности (на материале латинского языка
Руда Наталя Вікторівна
2014
Научное обозрение: гуманитарные исследования
т.8 c.102-105
17
Наукова стаття
Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов)
Руда Наталя Вікторівна
2015
18
Наукова стаття
Іменники-демінутиви української та латинської мов: семантика і функції
Руда Наталя Вікторівна
2015
Проблеми зіставної семантики
т.12 c.63-69
19
Наукова стаття
Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект)
Руда Наталя Вікторівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.105-109
20
Наукова стаття
Категорія демінутивності в англійській мові (формально-семантичний аспект)
Руда Наталя Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.256-262
21
Наукова стаття
Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень.
Руда Наталя Вікторівна
2013
22
Наукова стаття
Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Руда Наталя Вікторівна
2012
23
Наукова стаття
Семантико-функціональні особливості демінутивізованих прикметників і прислівників української та латинської мов // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Руда Наталя Вікторівна
2011

Повернення до списку

Вгору