Автори, співробітники Університету

Руда Наталія Вікторівна
Ruda Nataliia Viktorivna

Ідентифікатор автора: 40028
Кількість пошукових запитів автора: 605
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика, класична філологія.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 20, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Illustrated terminology to Medical Latin Course: textbook
Левко Олександр Вадимович
Михайлова Олена Григорівна
Руда Наталія Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
2
Наукова стаття
Аналітичні форми репрезентації поняття зменшеності в англійській мові: семантика і функції
Руда Наталія Вікторівна
2018
Молодий вчений
в.2 (54) c.424-434
3
Наукова стаття
Мовленнєві тактики комунікативних стратегій в «Іліаді»
Руда Наталія Вікторівна
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.56 (2) c.160-167
4
Наукова стаття
Формальные и семантико-функциональные репрезентаторы категории диминутивности в украинском, английском и латинском языках (сопоставительный аспект)
Руда Наталія Вікторівна
2017
Res Humanitariae
в.22 c.159-177
5
Навчально-методичний комплекс
Загальне мовознавство
Руда Наталія Вікторівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-67
6
Навчально-методичний комплекс
Комплекс навчальних програм спеціалізації «Класична філологія у контексті європейської цивілізації»
Голубовська Ірина Олександрівна
Миронова Валентина Миколаївна
Руда Наталія Вікторівна
2017
К. : Логос
c.1-152
7
Наукова стаття
Семантика і функції демінутивів у поетичній творчості Тараса Шевченка
Руда Наталія Вікторівна
2017
Шевченкознавчі студії
в.20 c.240-246
8
Наукова стаття
Семантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов
Руда Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
в.2 (42) c.420-424
9
Наукова стаття
Демінутивна енантіосемія в українській мові
Руда Наталія Вікторівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.11 c.165 – 174
10
Наукова стаття
Демінутивна десегмантизазія: причини і функції (на матеріалі української, латинської та англійської мов)
Руда Наталія Вікторівна
2015
Мовні і концептуальні картини світу
в.55 (2) c.257-261
11
Наукова стаття
З історії формування системи демінутивних суфіксів англійської мови
Руда Наталія Вікторівна
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.136 – 141
12
Навчальний посібник
Історія лінгвістичних учень
Руда Наталія Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-256
13
Наукова стаття
Языковая репрезентация категории диминутивности (на материале латинского языка
Руда Наталія Вікторівна
2014
Научное обозрение: гуманитарные исследования
т.8 c.102-105
14
Наукова стаття
Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов)
Руда Наталія Вікторівна
2015
15
Наукова стаття
Іменники-демінутиви української та латинської мов: семантика і функції
Руда Наталія Вікторівна
2015
Проблеми зіставної семантики
т.12 c.63-69
16
Наукова стаття
Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект)
Руда Наталія Вікторівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.105-109
17
Наукова стаття
Категорія демінутивності в англійській мові (формально-семантичний аспект)
Руда Наталія Вікторівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.256-262
18
Наукова стаття
Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень.
Руда Наталія Вікторівна
2013
19
Наукова стаття
Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Руда Наталія Вікторівна
2012
20
Наукова стаття
Семантико-функціональні особливості демінутивізованих прикметників і прислівників української та латинської мов // Studia Linguistica: збірник наукових праць
Руда Наталія Вікторівна
2011

Повернення до списку

Вгору