Автори, співробітники Університету

Руденко Ольга Валентинівна

Ідентифікатор автора: 40049
Кількість пошукових запитів автора: 767

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії та методології науки
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 2, підручників - 4, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Сorrelation of postmodernism and modern science
Руденко Ольга Валентинівна
2020
The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2020. International Scientific Conference. April 22-23, 2020
c.62
2
Матеріали конференції
Postnonclassical science – vs – postmodernism
Руденко Ольга Валентинівна
2019
The 4rd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”
c.655-660
3
Тези
Appointment of Methodologists Scientific Researches
Руденко Ольга Валентинівна
2019
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.52
4
Навчальний посібник
Методологія та організація наукових досліджень
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Іванов Іван Іванович
Комар Олена Вікторівна
Кравчук Андрій Андрійович
Павлов Юрій Валерійович
Петрущенков Сергій Петрович
Руденко Ольга Валентинівна
Савинська Інна Володимирівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Чайка Яна Миколаївна
Чуйко Вадим Леонідович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-607
5
Наукова стаття
Methodological role of philosophy in scientific research
Руденко Ольга Валентинівна
2018
Ukraine – EU.Innovations in education, technology, business and law.Collection of international scientific papers. Slovak Republic
c.370-371
6
Підручник
Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-621
7
Тези
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Руденко Ольга Валентинівна
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.ч.3 c.19-22
8
Підручник
Вступ до філософії/ Філософія (базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
Руденко Ольга Валентинівна
2017
"Фоліо" Харків
c.10-25
9
Підручник
Сутність філософії та особливості філософування / Філософія (базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
Руденко Ольга Валентинівна
2017
"Фоліо" Харків
c.178-224
10
Підручник
Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
«Фоліо»
c.1-621
11
Тези
Про методологічну роль філософії в наукових дослідженнях
Руденко Ольга Валентинівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.5 c.50-52
12
Наукова стаття
Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія
Руденко Ольга Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.41-43
13
Наукова стаття
Про необхідність та доцільність вивчення філософії у вищий школі
Руденко Ольга Валентинівна
2015
SWorld
т.14 c.97-103
14
Наукова стаття
Філософія освіти в контексті Болонського процесу
Руденко Ольга Валентинівна
2015
SWorld
т.14 c.103-116
15
Наукова стаття
. Idea of the University: Program development of modern higher education.
Руденко Ольга Валентинівна
2015
Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie
т.4 c.228-234
16
Тези
Роль викладання методології наукових досліджень в системі підготовки фахівців зі спеціальності міжнародна інформація
Андрєєва Ольга Миколаївна
Руденко Ольга Валентинівна
2015
Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності
т.1 c.24-26
17
Тези
Місце методології в сучасних наукових дослідженнях
Руденко Ольга Валентинівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.48-50
18
Тези
Методологічне дослідження мови як момент сучасних наукових досліджень
Руденко Ольга Валентинівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.4 c.56-58
19
Тези
Наукові дослідження за доби постнекласичної науки
Руденко Ольга Валентинівна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.210.0000
20
Монографія
Генеза філософських студій у Київському університеті (у співавторстві).
Руденко Ольга Валентинівна
2010
21
Наукова стаття
Подолання психологізму в логіці та математиці (за Г.Фреге та Е.Гуссерлем)
Руденко Ольга Валентинівна
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.97 c.38-44
22
Праці конференції
Место философии и методика ее преподавания в современном образовании
Руденко Ольга Валентинівна
2009
23
Наукова стаття
Принципи філософії природи І. Канта
Руденко Ольга Валентинівна
2008
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.4 c.41.0000
24
Наукова стаття
Істини в епістемології та філософії науки..
Руденко Ольга Валентинівна
2009
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.38.0000
25
Наукова стаття
Якої філософії потребують магістри?
Руденко Ольга Валентинівна
2009
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.5 c.181-185
26
Наукова стаття
Істина в епістемології та філософії науки
Руденко Ольга Валентинівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
в.91 c.38-41
27
Праці конференції
Место философии и методика ее преподавания в современном образовании //Киев-Санкт-Петербург: стратеги современного философствования. Первый международный симпозиум (Киев, 1-2 июля 2008 год). Материалы докладов.
Руденко Ольга Валентинівна
2009
28
Монографія
Розділ монографії "Філософія науки, її предмет та періодизація"// Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть
Руденко Ольга Валентинівна
2007
29
Наукова стаття
Трансформація культури в епоху глобалізації
Руденко Ольга Валентинівна
2007
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.62.0000
30
Наукова стаття
Принципи філософії природи І.Канта - Гуманітарні студії
Руденко Ольга Валентинівна
2008
31
Наукова стаття
Природа: досвід історико-філософського розуміння
Руденко Ольга Валентинівна
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.196.0000
32
Праці конференції
До питання про специфіку сучасного пізнання
Руденко Ольга Валентинівна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.115.0000

Повернення до списку

Вгору