Автори, співробітники Університету

Рудік Галина Олексіївна
Rudik Galina Oleksiivna

Ідентифікатор автора: 40066
Кількість пошукових запитів автора: 662
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: БОТАНІЧНИЙ САД
Посада: провідний біолог

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: інтродукція рослин / дослідження біологічних -активних речовин рослин-інтродуцентів / вивчення фізіол.-біохім.-біоморфол. особливостей рослин /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1839-2019)
Белемець Наталія Михайлівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Калашник Сергій Олександрович
Коломійчук Віталій Петрович
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Сенчило Олександр Олексійович
2019
- К. : "Талком",2015
2
Наукова стаття
Введення в культуру in vitro та ініціація калюсогенезу у Salvia hispanica L. (чіа)
Голубенко Анастасія Володимирівна
Нужина Наталія Володимирівна
Ревуцька Анастасія Зенонівна
Рудік Галина Олексіївна
Таран Наталія Юріївна
2019
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.17 в.1 c.33-37
3
Матеріали конференції
Родина Menyanthaceae (Dumort.) Dumort. в колекції Ботанічному саду ім.акад. О.В.Фоміна
Дідух Анна Яківна
Мазур Тетяна Петрівна
Рудік Галина Олексіївна
2018
Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у реаліях євроінтеграції: міжнародна науково-практична конференція присвяченоа 100-річчю Академії наук України
c.60-62
4
Матеріали конференції
Species of the genus Salvia L. (Lamiaceae Lindl.) outdoors of the O.V. Fomin Botanical Garden
Березкіна Валентина Іванівна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2018
Міжнародна науково-практичної конференція: "Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво"
c.176-182
5
Матеріали конференції
Збереження рідкісного виду Salvia scabiosifolia Lam. (Lamiaceae Lindl.) ex situ
Березкіна Валентина Іванівна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках"
c.326-329
6
Матеріали конференції
Інтродукція Lavandula dentate L., L.lanata L.latifolia у Ботанічному саду ім.акад О.В.Фоміна
Березкіна Валентина Іванівна
Рудік Галина Олексіївна
2017
Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю Ботанічного саду ім. академіка В.І.Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: Генофонд колекцій Ботанічних садів і дендропарків
c.182-185
7
Матеріали конференції
Інтродукція Agastache rupestris (Greene)Standl. у Ботанічний сад ім.акад. О.В.Фоміна
Рудік Галина Олексіївна
2015
Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: Міжнародна наукова конференція
c.217-218
8
Монографія
Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідниковий посібник
Березкіна Валентина Іванівна
Голубенко Анастасія Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
2015
Київ
9
Наукова стаття
Study of lectins content in leaves of plants of the genus Sedum L. ex situ during vegetation season
Березкіна Валентина Іванівна
Рудік Галина Олексіївна
2015
World journal of pharmaceutical sciences
т.4 c.1797-1802
10
Наукова стаття
Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L (Agavaceae) ex situ
Рудік Галина Олексіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.33 c.56-59
11
Наукова стаття
The Features of Growth and Development of Pycnanthemum virginianum(L.) T. Durand & B.D. Jacks. ex B.L.Rob.&Fernald (Lamiaceae) ex situ
Рудік Галина Олексіївна
2015
Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality»
т.2 c.581-584
12
Матеріали конференції
Вміст лектинів у рослин з колекцій Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Рудік Галина Олексіївна
2014
Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття (до 175-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна)
c.203
13
Наукова стаття
Рецензія на бібліографічний покажчик «Єхинацея в Украине»
Гайдаржи Марина Миколаївна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2013
Український ботанічний журнал
т.70 c.823.0000
14
Наукова стаття
Макроморфологічні характеристики представників підродини Lamioideae Harley (родина Lamiaceae Lindl.) ex sіtu
Березкіна Валентина Іванівна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.32 c.32.0000
15
Наукова стаття
Особливості онтогенезу Calamintha nepeta (L.) Savi (Clinopodium nepeta (L.)Kuntze) ex situ
Рудік Галина Олексіївна
2014
Таврійський науковий вісник
т.88 c.172-176
16
Тези
Етапи онтогенезу Calamintha nepeta (L.) Savi (Clinopodium nepeta (L.) Kuntze) у Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна
Рудік Галина Олексіївна
2014
Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин у культурних та природних ценозах (до 140-річчя створення Херсонського державного аграрного університету
c.18-19
17
Наукова стаття
Морфолого-анатомічна будова листків видів роду Salvia L. ex situ
Рудік Галина Олексіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.31 c.58.0000
18
Наукова стаття
Онтоморфогенез Agastache rugosa (Fisch. et C. A. Mey.) O. Kuntze ex situ
Рудік Галина Олексіївна
2013
Modern Phytomorphology
т.4 c.257.0000
19
Наукова стаття
Research on quantitative content of lectins in plants of the Geranium L. genus
Рудік Галина Олексіївна
2013
Advances in Experimental Medicine and Biology
т.2 c.38.0000
20
Матеріали конференції
Анатомо-морфологічні особливості вегетативних органів представників роду Salvia L. при інтродукції
Рудік Галина Олексіївна
Тищенко Оксана Василівна
2012
Сучасна фітоморфологія: міжнародна наукова конференція з морфології рослин
т.2 c.161-164
21
Наукова стаття
Інтродукція, збереження біорізноманіття та комплексне дослідження рослин ex situ та in situ
Березкіна Валентина Іванівна
Бонюк Зінаїда Григорівна
Гайдаржи Марина Миколаївна
Мазур Тетяна Петрівна
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
Чумак Петро Якович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.15 c.50.0000
22
Наукова стаття
Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex situ
Рудік Галина Олексіївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.30 c.39.0000
23
Наукова стаття
Дослідження вегетативних органів представників родів Chaenomeles Lindl. та Cydonia Mill. на вміст біологічно-активних речовин (лектинів)
Рудік Галина Олексіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.29 c.64.0000
24
Наукова стаття
Результати інтродукційного дослідження видів роду Iberis L. в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Рудік Галина Олексіївна
2011
25
Праці конференції
Перспективи використання лікарських рослин-інтродуцентів у декоративному садівництві на урботериторіях // Материалы ІІІ международной конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и дендропарках» (8-11 июня 2011 г., г.Киев) – Киев, 2011.
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2011
26
Праці конференції
Ispitivanje sadrzaja bioloski aktivnih substanci (lektina) u listovima predstavnika roda Crambe L. // "Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування" XVII Міжнародна І Боснійсько-Герцеговинська конференція 1-2.10.2011 Сараєво, 2011
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2011
27
Праці конференції
Лекарственные растения в мегаполисе – рекреация, фитотерапия // Материалы ІІІ международной научной конференции «Актуальные проблемы интегративной медицины», 2-4 сентября 2011 г. – Симферополь-Алушта-Утес.
Березкіна Валентина Іванівна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2011
28
Праці конференції
Рослини-адаптогени в умовах культури // Матеріали міжнар. науково-практичної конференції "Імунітет: всі засоби профілактики та укріплення здоров'я" (18-20 листопада 2011 р., м. Київ). - Київ, 2011
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2011
29
Праці конференції
Морфобіологічні особливості представників роду Salvia L. при інтродукції // Матеріали ХІІІ з’їзду Українського ботанічного товариства (19-23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011
Рудік Галина Олексіївна
2011
30
Праці конференції
Дослідження вмісту лектинів у листі хеномелесу різних видів // Тези IV Національного конгресу «Людина та ліки - Україна», Київ, 23-25 березня 2011 р. – Київ, 2011
Рудік Галина Олексіївна
2011
31
Наукова стаття
Динаміка вмісту біологічно активних речовин (лектинів) у вегетативних та генеративних органах рослин роду Sedum L.
Березкіна Валентина Іванівна
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.28 c.59.0000
32
Праці конференції
Інтродукція Iberis procumbens Lange в Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна // Матер. Міжнар. наук. конф. “Сучасні проблеми ландшафтної архітектури та озеленення”. – Ялта: НБС-ННЦ
Рудік Галина Олексіївна
2010
33
Наукова стаття
Інтродукція Grindelia squarrosa (Pursh) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.21 c.157.0000
34
Наукова стаття
Сезонний розвиток Iberis sempervirens L., I. sempervirens 'Snowflake', I. sempervirens 'Garrexiana' в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Рудік Галина Олексіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.18 c.30.0000
35
Праці конференції
Дослідження вмісту лектинів у представників роду Sedum L. захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна // Матеріали міжнародної наукової конференції “Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин” (м. Київ, 10-13 березня 2009 р.).
Нікітіна Віра Володимирівна
Рудік Галина Олексіївна
2009
36
Праці конференції
Биоморфологические особенности представителей рода Iberis L. в условиях культуры // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. Т. 2. - М.: МГПУ, 2009.
Рудік Галина Олексіївна
2009
37
Наукова стаття
Початкові етапи онтогенезу Iberis sempervirens L., I. saxatilis L.
Рудік Галина Олексіївна
2008
Биологический вестник
т.12 c.98.0000
38
Наукова стаття
Формування і розвиток загонових систем Iberis saxatilis L. та I. sempervirens L.
Рудік Галина Олексіївна
2008
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов
c.16.0000
39
Праці конференції
Дослідження на вміст аскорбінової кислоти інтродукованих та аборигенних рослин роду Trapa L.// Проблеми збереження біорізноманіття в природних та техногенно порушених екосистемах. – Матер. наук. конф. молодих вчених. - Кривий ріг: Видавничий дім
Дідух Анна Яківна
Мазур Тетяна Петрівна
Рудік Галина Олексіївна
2008
40
Наукова стаття
Інтродукція представників роду Digitalis L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Березкіна Валентина Іванівна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.14 c.109.0000
41
Наукова стаття
Дослідження представників роду Nuphar (L.) Smith на вміст лектинів
Дідух Микола Якович
Мазур Тетяна Петрівна
Рудік Галина Олексіївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття
т.11 c.49.0000
42
Тези
Ритми сезонного розвитку Salvia glutinosa L. при інтродукції
Березкіна Валентина Іванівна
Меньшова Валентина Олександрівна
Рудік Галина Олексіївна
2007
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. до 80-річчя професора Л.Г. Долгової "Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин". Дніпропетровськ
c.110.0000

Повернення до списку

Вгору