Автори, співробітники Університету

Русак Денис Миколайович
Rusak Denys

Ідентифікатор автора: 40107
Кількість пошукових запитів автора: 529

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародна економічна політика, міжнародні валютно-кредитні відносини, економічна дипломатія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
International disintegration as a Component of the Geoeconomic Space: Theoretical and Methodological Research
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
Journal of Global Economy Review
в.2 c.4-19
2
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Русак Денис Миколайович
2016
Київський університет
c.228-234; 255-264
3
Наукова стаття
СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ СОЮЗІВ
Русак Денис Миколайович
2016
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.7
4
Наукова стаття
ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ КОНФІГУРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКСПАНСІЇ ЕМЕРДЖЕНТНИХ РИНКІВ
Русак Денис Миколайович
2016
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.8
5
Тези
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДУКТИВНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Русак Денис Миколайович
2017
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОДУКТИВНА СПРОМОЖНІСТЬ НАЦІЙ: ПРИКЛАД УКРАЇНИ»
6
Наукова стаття
The Mechanism Regulation of Interstate Economic Relation
Русак Денис Миколайович
2015
Azerbaijan University Journal
т.2 c.60-64
7
Наукова стаття
Економічна регіоналізація в країнах ЄС та імплементування позитивного досвіду в концепцію української децентралізації
Русак Денис Миколайович
2015
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.5
8
Наукова стаття
Regional economic integration processes in the context of Ukrain’s geopolitical choice
Русак Денис Миколайович
2013
Centre for international political research (CIPI)
c.17-18
9
Наукова стаття
The relevance of public participation in corporate management and control in the context of "socialization of economy"
Русак Денис Миколайович
2015
III International Scientific Conference “Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine”
c.25-28
10
Наукова стаття
Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір
Русак Денис Миколайович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.68-80
11
Наукова стаття
Економічні аспекти заміщення природного газу на тверде паливо в контексті розвитку вугільної галузі України
Русак Денис Миколайович
2015
Вугілля України
т.8 c.28-31
12
Наукова стаття
Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи
Русак Денис Миколайович
2015
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.4 c.152-159
13
Наукова стаття
Перспективы участия Украины в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора в контексте регионального сотрудничества
Русак Денис Миколайович
2015
Вестник Бакинского Университета. Серия социально политических наук
т.3 c.132-197
14
Наукова стаття
Национальная модель корпоратократии в контексте новых направлений экономической дипломатии
Русак Денис Миколайович
2013
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
c.112-120
15
Наукова стаття
Горошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС //Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Журнал "Молодь і ринок"
Русак Денис Миколайович
2010
16
Наукова стаття
Перспективи розвитку грошово-кредитної системи ЄС та шляхи її оптимізації
Русак Денис Миколайович
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1
17
Наукова стаття
Грошово-кредитні системи країн ЦСЄ в контексті забезпечення конкурентно-спроможності національних економік
Русак Денис Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.2
18
Праці конференції
Грошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС // ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Науково- технічний розвиток: економіка, технології, управління, м. Київ
Русак Денис Миколайович
2010
19
Праці конференції
Грошово-аредитна політика в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії в Єврозоні // 76 Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді- вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст."
Русак Денис Миколайович
2010
20
Наукова стаття
Вплив грошово-кредитної системи країн ЦСЄ на зростання та конкурентоспроможність національних економік
Русак Денис Миколайович
2010
21
Наукова стаття
Порівняльні перспективи грошово-кредитної системи країн ЦСЄ в контексті їх входження у єврозону
Русак Денис Миколайович
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1
22
Тези
Грошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС
Русак Денис Миколайович
2010
23
Тези
Грошово-кредитна політика в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії в Єврозоні
Русак Денис Миколайович
2010
24
Наукова стаття
Передумови створення нової мережевої моделі управління сучасними корпораціями
Русак Денис Миколайович
2009
Вісник Донецького національного універсітету. Серія В. Економіка і право
c.326-329
25
Наукова стаття
Перспективи створення нової моделі управління сучасними мережевими компаніями
Русак Денис Миколайович
2009
Збірник наукових праць "Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності"
c.333-335
26
Наукова стаття
Особливості мережевих організаційних структур управління підприємством
Русак Денис Миколайович
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.217-219
27
Наукова стаття
Впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та стандартів ЄС у господарську діяльність національних АТ
Русак Денис Миколайович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.223-229
28
Наукова стаття
Новітні тенденції сучасного розвитку корпоративного упарвління
Русак Денис Миколайович
2007
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.51
29
Наукова стаття
Соціально-економічний аспект державної участі в корпоративному управлінні виробництвом
Русак Денис Миколайович
2006
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.50
30
Наукова стаття
Актуальність державної участі в системі корпоративного управління та контролю
Русак Денис Миколайович
2006
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.48

Повернення до списку

Вгору