Автори, співробітники Університету

Русак Денис Миколайович
Rusak Denys

Ідентифікатор автора: 40107
Кількість пошукових запитів автора: 744

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародна економічна політика, міжнародні валютно-кредитні відносини, економічна дипломатія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Міжнародні корпоративні мережі в сучасному геоекономічному просторі
Русак Денис Миколайович
2018
Видавничій дім "Адеф Україна"
c.1-410
2
Наукова стаття
Науково-технічні фактори розвитку мережевих економічних систем
Русак Денис Миколайович
2018
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
в.№6 c.145-149
3
Наукова стаття
The formation of international production networks in global corporate networks
Русак Денис Миколайович
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.139 c.93-106
4
Наукова стаття
International Disintegration as a Component of the Geoeconomic Space: Theoretical and Methodological Research
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Journal of Global Economy Review
в.8 c.4-19
5
Наукова стаття
Trends of Cryptocurrency Era Development
Грисенко Марина Віталіївна
Русак Денис Миколайович
Шворак Людмила Олександрівна
2019
Journal of Global Economy Review
в.9 c.74-83
6
Наукова стаття
Розвиток мережевих економічних систем у формі глобальних корпоративних мереж під впливом Індустрії 4.0.
Русак Денис Миколайович
2018
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.12
7
Наукова стаття
Інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин
Негода Анна Вікторівна
Русак Денис Миколайович
2018
Видавничій дім "Адеф Україна"
c.221-235
8
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Русак Денис Миколайович
2016
Київський університет
c.228-234; 255-264
9
Наукова стаття
СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ МІЖНАРОДНИХ СОЮЗІВ
Русак Денис Миколайович
2016
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.7
10
Наукова стаття
ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ КОНФІГУРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКСПАНСІЇ ЕМЕРДЖЕНТНИХ РИНКІВ
Русак Денис Миколайович
2016
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.8
11
Тези
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДУКТИВНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Русак Денис Миколайович
2017
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОДУКТИВНА СПРОМОЖНІСТЬ НАЦІЙ: ПРИКЛАД УКРАЇНИ»
12
Наукова стаття
The Mechanism Regulation of Interstate Economic Relation
Русак Денис Миколайович
2015
Azerbaijan University Journal
т.2 c.60-64
13
Наукова стаття
Економічна регіоналізація в країнах ЄС та імплементування позитивного досвіду в концепцію української децентралізації
Русак Денис Миколайович
2015
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.5
14
Наукова стаття
Regional economic integration processes in the context of Ukrain’s geopolitical choice
Русак Денис Миколайович
2013
Centre for international political research (CIPI)
c.17-18
15
Наукова стаття
The relevance of public participation in corporate management and control in the context of "socialization of economy"
Русак Денис Миколайович
2015
III International Scientific Conference “Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine”
c.25-28
16
Наукова стаття
Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір
Русак Денис Миколайович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.68-80
17
Наукова стаття
Економічні аспекти заміщення природного газу на тверде паливо в контексті розвитку вугільної галузі України
Русак Денис Миколайович
2015
Вугілля України
т.8 c.28-31
18
Наукова стаття
Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи
Русак Денис Миколайович
2015
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.4 c.152-159
19
Наукова стаття
Перспективы участия Украины в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора в контексте регионального сотрудничества
Русак Денис Миколайович
2015
Вестник Бакинского Университета. Серия социально политических наук
т.3 c.132-197
20
Наукова стаття
Национальная модель корпоратократии в контексте новых направлений экономической дипломатии
Русак Денис Миколайович
2013
Культура народов Причерноморья. Симферополь: Межвузовский центр “Крым”
c.112-120
21
Наукова стаття
Горошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС //Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Журнал "Молодь і ринок"
Русак Денис Миколайович
2010
22
Наукова стаття
Перспективи розвитку грошово-кредитної системи ЄС та шляхи її оптимізації
Русак Денис Миколайович
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1
23
Наукова стаття
Грошово-кредитні системи країн ЦСЄ в контексті забезпечення конкурентно-спроможності національних економік
Русак Денис Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.2
24
Праці конференції
Грошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС // ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Науково- технічний розвиток: економіка, технології, управління, м. Київ
Русак Денис Миколайович
2010
25
Праці конференції
Грошово-аредитна політика в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії в Єврозоні // 76 Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді- вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст."
Русак Денис Миколайович
2010
26
Наукова стаття
Вплив грошово-кредитної системи країн ЦСЄ на зростання та конкурентоспроможність національних економік
Русак Денис Миколайович
2010
27
Наукова стаття
Порівняльні перспективи грошово-кредитної системи країн ЦСЄ в контексті їх входження у єврозону
Русак Денис Миколайович
2010
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1
28
Тези
Грошово-кредитна стратегія в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії ЄС
Русак Денис Миколайович
2010
29
Тези
Грошово-кредитна політика в країнах ЦСЄ в контексті антикризової стратегії в Єврозоні
Русак Денис Миколайович
2010
30
Наукова стаття
Передумови створення нової мережевої моделі управління сучасними корпораціями
Русак Денис Миколайович
2009
Вісник Донецького національного універсітету. Серія В. Економіка і право
c.326-329
31
Наукова стаття
Перспективи створення нової моделі управління сучасними мережевими компаніями
Русак Денис Миколайович
2009
Збірник наукових праць "Теоретичні та практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності"
c.333-335
32
Наукова стаття
Особливості мережевих організаційних структур управління підприємством
Русак Денис Миколайович
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.217-219
33
Наукова стаття
Впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та стандартів ЄС у господарську діяльність національних АТ
Русак Денис Миколайович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.223-229
34
Наукова стаття
Новітні тенденції сучасного розвитку корпоративного упарвління
Русак Денис Миколайович
2007
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.51
35
Наукова стаття
Соціально-економічний аспект державної участі в корпоративному управлінні виробництвом
Русак Денис Миколайович
2006
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.50
36
Наукова стаття
Актуальність державної участі в системі корпоративного управління та контролю
Русак Денис Миколайович
2006
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.48

Повернення до списку

Вгору