Автори, співробітники Університету

Русіна Наталія Геннадіївна
Rusina Nataliya

Ідентифікатор автора: 40121
Author Identifier Number Scopus: 57209796882 →
ResearcherID, Web of Science: I-1473-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 600

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Теорії та технології програмування
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Застосування web-ресурсів у процесі навчання студентів закладів вищої освіти
Русіна Наталія Геннадіївна
2020
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць
в.185 c.157-161
2
Матеріали конференції
Автоматична генерація задач для студентів з курсу «математична логіка»
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу: міжнародна дистанційна науково-методична конференція
т.1 в.3 c.204-205
3
Матеріали конференції
Впровадження ІКТ для організації управлінської діяльності навчального закладу
Русіна Наталія Геннадіївна
2019
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція
c.212-214
4
Наукова стаття
Testing in the process of verification during the development of software products
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
EURÓPSKA VEDA/EUROPEAN SCIENCE
в.4 c.206-209
5
Праці конференції
Development of the ICT-standard of Higher Education in Ukraine within the Framework of European Requirements
Омельчук Людмила Леонідівна
Русіна Наталія Геннадіївна
Шишацька Олена Володимирівна
2019
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI): Міжнародна конференція
т.1 в.15 c.262-273
6
Праці конференції
Compositional-Nominative Approach to the Client-Server Systems Properties Proofs within Different Formal Execution Models
Омельчук Людмила Леонідівна
Панченко Тарас Володимирович
Русіна Наталія Геннадіївна
Шишацька Олена Володимирівна
2019
Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)
в.2 c.1127-1132
7
Тези
Teaching of the Course "Mathematical Logic" for Students of Humanities
Русіна Наталія Геннадіївна
2019
Logic and its Applications: The workshop [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://logic.net.ua/sites/default/files/Book%20of%20Abstracts.pdf
в.1 c.10-11
8
Тези
Формалізація речень природної мови мовою логіки висловлень
Русіна Наталія Геннадіївна
2019
Логіка та її застосування (UCLA): Українська наукова конференція
в.1 c.135-136
9
Навчальний посібник
Основи інформатики
Русіна Наталія Геннадіївна
Федорова Марія Вікторівна
2018
Кропивницький: ФО-П Александрова М.В
10
Наукова стаття
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Вісник Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, серія прикладна математика, інформатика
c.96-103
11
Наукова стаття
Упровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх правознавців
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Збірник Криворізького національного університету «Новітні комп’ютерні технології»
c.65-77
12
Наукова стаття
Застосування STEM-освіти у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних технологій
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference
c.25-28
13
Праці конференції
Формування змісту та методів навчання з програмування фахівців ІТ-галузей вищих навчальних закладів
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО)
c.211-212
14
Тези
Технічна реалізація контролю знань студентів у LMS Moodle
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»
c.26
15
Тези
Використання інформаційно-комп’ютерних технологій для побудови графіків функцій
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп’ютерні технології"
c.5-6
16
Тези
Створення 3D моделі в системі автоматизованого проектування
Русіна Наталія Геннадіївна
2018
Сучасний рух науки: тези міжнародної науково-практичної інтернет- конференції
c.13-17
17
Автореферат
Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
18
Дисертаційна робота
Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
19
Навчальний посібник
Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник
Бойко Борис Іванович
Омельчук Людмила Леонідівна
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Айс Прінт
20
Наукова стаття
Використання комплексу спеціального програмного забезпечення майбутніми правознавцями у процесі розв’язування правових задач
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів
c.96-98
21
Тези
Застосування хмарних технологій у процесі навчання студентів
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку»
c.102-103
22
Тези
Застосування середовища Moodle у процесі навчання студентів
Русіна Наталія Геннадіївна
2016
Збірник Криворізького національного університету «Новітні комп’ютерні технології»
т.14 c.103
23
Навчальний посібник
Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальності «Правознавство» (6.030401)
Русіна Наталія Геннадіївна
2015
СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»
c.1-104
24
Наукова стаття
Аналіз результатів педагогічного експерименту формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців
Русіна Наталія Геннадіївна
2015
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання
c.165-170
25
Наукова стаття
Формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців
Русіна Наталія Геннадіївна
2015
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
т.26 c.90-95
26
Наукова стаття
Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах
Русіна Наталія Геннадіївна
2015
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
c.21-24
27
Матеріали конференції
Автоматизоване робоче місце майбутнього правознавця
Русіна Наталія Геннадіївна
2014
Міжнородний науково-практичний семінар Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін
т.1 c.163
28
Наукова стаття
Методика вивчення теми «Українські законодавчі інформаційні бази даних» для студентів юридичних факультетів
Русіна Наталія Геннадіївна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
т.113 c.144-150
29
Наукова стаття
Методика вивчення теми «Українські законодавчі інформаційні бази даних» для студентів юридичних факультетів
Русіна Наталія Геннадіївна
2014
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
т.113 c.144-150
30
Тези
Автоматизоване робоче місце майбутнього правознавця
Русіна Наталія Геннадіївна
2014
Комп’ютерно орієнтовані системи навчання природничо-математичних дисциплін: міжнародний науково-практичний семінар
т.1 c.123-124
31
Матеріали конференції
Проблеми використання інформаційних технологій в процесі навчання майбутніх юристів
Русіна Наталія Геннадіївна
2013
Современная наука. Новые перспективы: сборник научных трудов
т.1 c.62-63
32
Навчальний посібник
Сучасні інформаційні технології: методична розробка для студентів спеціальності 6.030401 («Правознавство»)
Русіна Наталія Геннадіївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.112
33
Навчальний посібник
Методичні розробки курсу „Сучасні інформаційні технології” для студентів спеціальності “Правознавство” (6.030401)
Русіна Наталія Геннадіївна
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-112
34
Наукова стаття
Особливості навчання сучасних інформаційних технологій студентів юридичних спеціальностей
Русіна Наталія Геннадіївна
2011
35
Наукова стаття
Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах юридичних спеціальностей
Русіна Наталія Геннадіївна
2011
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.28 c.201.0000
36
Наукова стаття
Психологічний стан очікування результатів оцінювання знань студентами юридичних факультетів
Русіна Наталія Геннадіївна
2012
Соціальна робота в Україні: теорія і практика
т.1 c.134.0000
37
Наукова стаття
Сучасний стан навчання інформаційних технологій студентів юридичних факультетів
Русіна Наталія Геннадіївна
2013
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.1 c.70-74
38
Наукова стаття
Тенденції використання правових пошукових систем майбутніми юристами
Русіна Наталія Геннадіївна
2013
39
Наукова стаття
Упровадження тесту ТЗНК у систему ЗНО в Україні
Русіна Наталія Геннадіївна
2013
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
т.41 c.7.0000
40
Тези
Оцінювання знань студентів з курсу "Сучасні інформаційні технології" при кредит.мод. сист. організації навчального процесу
Русіна Наталія Геннадіївна
2011
41
Тези
Контрольно-оцінювальна діяльність у процесі навчання інформаційними технологіями (СІТ) майбутніх юристів
Русіна Наталія Геннадіївна
2012
42
Тези
Сучасні інформаційні технології в юриспруденції
Русіна Наталія Геннадіївна
2011
43
Тези
Використання новітніх інформаційних технологій в юриспруденції
Русіна Наталія Геннадіївна
2011
44
Тези
Компютерна інформація, як предмет злочинного посягання
Русіна Наталія Геннадіївна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
c.380.0000
45
Тези
Комп'ютерна інформація як предмет злочинного посягання
Русіна Наталія Геннадіївна
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.2 c.380.0000

Повернення до списку

Вгору