Автори, співробітники Університету

Рушковський Станіслав Ричардович
Rushkovsky S.R

Ідентифікатор автора: 40134
Author Identifier Number Scopus: 9939891100 →
Кількість пошукових запитів автора: 706
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Загальної та молекулярної генетики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: фармакогенетика, екогенетика, онкогенетика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Workbook of Medical Biology: Practical course
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Варенюк Ігор Миколайович
Вашека Олена Володимирівна
Вороніна Олена Костянтинівна
Іномістова Марія Володимирівна
Калиновський Віталій Євгенійович
Матушкіна Наталія Олександрівна
Мельничук Сергій Володимирович
Петльована (Бойко) Вікторія Ростиславівна
Проценко Юрій Валерійович
Рушковський Станіслав Ричардович
Трохимець Владлен Миколайович
2019
SPC «Kyiv University»
c.1-135
2
Навчальний посібник
Medical biology : workbook of molecular genetics
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Демидов Сергій Вікторович
Іномістова Марія Володимирівна
Козерецька Ірина Анатоліївна
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Сиволоб Андрій Володимирович
2018
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
3
Наукова стаття
Відсутність модифікуючого впливу астаксантину на цитогенетичний ефект в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу
Рушковський Станіслав Ричардович
2017
Доповіді Національної академії наук України
в.4 c.91-95
4
Наукова стаття
Study the impact of astaxanthin on developing of genomic instability in human peripheral blood lymphocytes irradiated in vitro on G2 phase of cell cycle
Рушковський Станіслав Ричардович
2017
Problems of radiation medicine and radiobiology: Collection of scientific papers
т.22 c.208-216
5
Наукова стаття
Peculiarities of modification by astaxanthin the radiation-induced damages in the genome of human blood lymphocytes exposed in vitro on different stages of the mitotic cycle
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Cytology and Genetics
т.52 в.1 c.40-45
6
Наукова стаття
Radioprotective properties of astaxanthin: The Impact on radiation induced chromosomal aberrations and DNA breaks in human lymphocytes in vitro // in Ionizing radiation. Advances in research and applications
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Nova Science Publishers
c.221-240
7
Наукова стаття
Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae
Демидов Сергій Вікторович
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
т.22 c.68-73
8
Наукова стаття
Comparison of the modifying effect of astaxanthin on the development of radiation-induced chromosomal instability in human lymphocytes exposed in vitro at different stages of the cell cycle
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Cytology and Genetics
т.52 в.5 c.368-373
9
Наукова стаття
Astaxanthin as a Modifier of Genome Instability after γ-Radiation
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Progress in Carotenoid Research
c.121-138
10
Підручник
Біологія і екологія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Балан Павло Георгійович
Компанець Тарас Анатолійович
Остапченко Людмила Іванівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Київ: Генеза
c.1-193
11
Підручник
Біологія і екологія
Балан Павло Георгійович
Компанець Тарас Анатолійович
Остапченко Людмила Іванівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Київ: Генеза
12
Тези
Визначення радіопротекторної дії астаксантину на різних стадіях клітинного циклу за цитогенетичними критеріями
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
Щорічна наукова конференції Інституту ядерних Досліджень НАН України, Київ
c.95
13
Тези
Втринний ріст при дестабілізації геному штамів ΔYKU70 дріжджів Saccharomyces cerevisiae
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
Римар Юлія
2018
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.147
14
Тези
Influence of mitochondrial dna loss on dye accumulation in aging colonies of yeast Saccharomyces cerevisiae
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2018
The development outlook in the 21st century: II International Scientific Conference Microbiology and Immunology
c.84-85
15
Наукова стаття
Redistribution of DNA loop domains in human lymphocytes under blast transformation with interleukin 2
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Рушковський Станіслав Ричардович
Сиволоб Андрій Володимирович
Лозовик Олександра Вікторівна
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.88 в.6 c.45-51
16
Наукова стаття
Astaxanthin modifies clastogenic effects of ionizing radiation in vitro in peripheral blood lymphocytes of the persons recovered from acute radiation sikness
Рушковський Станіслав Ричардович
2016
Experimental Oncology
т.2 в.4 c.280-282
17
Наукова стаття
Genoprotective properties of astaxanthin revealed by ionizing radiation exposure in vitro on human peripheral blood lymphocytes
Рушковський Станіслав Ричардович
2016
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
в.21 c.141-148
18
Наукова стаття
Відсутність модифікуючого впливу астаксантину на цитогенетичний ефект в лімфоцитах периферичної крові людини, опромінених іn vitro на G2 стадії клітинного циклу
Рушковський Станіслав Ричардович
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.4 c.91-95
19
Праці конференції
Rescue effect in irradiated human lymphocytes incubated with yeast cells Saccharomyces cerevisiae
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2017
Global Conference on Radiation Topics - Preparedness, Response, Protection and Research
c.79
20
Тези
The impact of astaxanthin on radiation-induced genomic damages in human peripheral blood lymphocytes in vitro
Рушковський Станіслав Ричардович
2017
Global Conference on Radiation Topics - Preparedness, Response, Protection and Research
т.11 в.5 c.78
21
Наукова стаття
Дія астаксантину на рівень радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах переферичної крові людини in vitro
Рушковський Станіслав Ричардович
2016
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.14 в.1 c.52-57
22
Праці конференції
Influence of mitochondrial DNA loss on biofilm formation by yeast Saccharomyces cerevisiae under carbon-limited conditions
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.89-90
23
Тези
Дослідження впливу астаксантина на радіаційно-індуковану хромосомну нестабільність у соматичних клітинах людини in vitro
Рушковський Станіслав Ричардович
2016
Щорічна наукова конференції Інституту ядерних Досліджень НАН України, Київ
c.172-173
24
Наукова стаття
Heterogeneous relationships between abundance of soil surface invertebrates and radiation from Chernobyl
Безруков Володимир Федорович
Міліневський Геннадій Петрович
Рушковський Станіслав Ричардович
2015
Ecological Indicators
т.52 c.128-133
25
Тези
Effect of the yku70 deletion on the state of yeast Saccharomyces cerevisiae cell populations
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2015
Advances in Cell Biology and Biotechnology:Conference
c.88
26
Навчальний посібник
Методичні вказівки до розв’язку задач з курсу ״Молекулярна біологія
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Рушковський Станіслав Ричардович
2014
Інше
т.1 c.1-34
27
Навчальний посібник
Збірник завдань та задач з курсу “Молекулярна біологія”. Для студентів заочного відділення ННЦ “Інститут біології”
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Рушковський Станіслав Ричардович
Сиволоб Андрій Володимирович
2014
Інше
т.1 c.1-29
28
Навчальний посібник
Фармакогенетика
Рушковський Станіслав Ричардович
2013
Інтернет- видання
c.116.0000
29
Навчальний посібник
Онкогенетика
Рушковський Станіслав Ричардович
2013
Інтернет- видання
c.120.0000
30
Тези
Вплив мутації cdc13-1 на вторинний ріст у дріжджів Saccharomyces cerevisiae"//Тези доповідей XIII з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського , 1-6 жовтня 2013 року, Ялта - 2013.
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2013
Праці конференції
c.118.0000
31
Зависимость индукции эффекта «свидетеля»от пролиферативной активнос ти облученных клеток. Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: збірник наукових праць
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2012
32
Наукова стаття
Bystander effect in human lymphocytes incubated with irradiated mitochondrial DNA deficient yeast cells .
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
Radioprotection
т.46 c.555.0000
33
Наукова стаття
Влияние мутации cdc13-1 на состояние клеточной популяции дрожжей Saccharomyces cerevisiae. - Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: збірник наукових праць
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2012
34
Тези
Влияние потери митохондриальной ДНК на формирование биопленок дрожжами Saccharomyces cerevisiae//Междисциплинарная научная конференция «Адаптационные стратегии живых систем. Новый Свет. Крым, Украина. – 11-16 июня 2012.
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2012
35
Наукова стаття
Хромосомная нестабильность в лимфоцитах периферической крови человека при совместном культивировании с облученными клетками дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
Фактори експериментальної еволюції організмів
т.11 c.28.0000
36
Наукова стаття
Влияние потери митохондриальной ДНК на процессы старения в колониях дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
Фактори експериментальної еволюції організмів
т.10 c.69.0000
37
Тези
Порівняння ефективності індукції ефекту “свідка” при дії рентгенівського та ультрафіолетового опромінення //V з”їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк.: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
38
Тези
Автофлюорисценція в старіючих популяціях дріжджів Saccharomyces cerevssiae //V з”їзд українського біофізичного товариства: тези доповідей. – Луцьк.: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
39
Тези
Порівняння процесів старіння в колоніях rho+ та rho0 штамів Saccharomyces cerevisiae // Збірник тез VII міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і постут біології», 5-8 квітня 2011 р., м. Львів
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
40
Тези
Влияние малых доз ионизирующей радиации на процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Тези доповідей міжнародної конференції «Радіобіологічні та радіоекологічні аспекти Чорнобильскої катастрофи», м.Славутич, 11-15 квітня 2011р
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2011
41
Тези
Изменчивость в клеточных популяциях при хронологическом старении дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Тези докл. V Національного конгресу геронтологів і геріатрів України – “Проблемы старания и долголетия” -
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2010
42
Генетический мониторинг природных популяций ласточки деревенской (Hirundo rustica), обитающих на территориях с разным уровненм радиоактивного загрязнения. Матеріали V з’їзду радіобіологічного товариства України Ужгород, 15-18 вересня 2009 р.
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Рушковський Станіслав Ричардович
2009
43
Тези
Хромосомная нетабильность в лимфоцитах периферической крови человека при совместном культивировании с облученными клетками дрожжей. Матеріали V з’їзду радіобіологічного товариства України Ужгород, 15-18 вересня 2009
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2009
44
cHROMOSOMAL INTABILITY IN BYSTANDER HUMAN LYMPHOCYTES INCUBATED WITH IRRADIATED YEAST SELLS
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
45
Наукова стаття
Мутационные процессы в природных популяциях организмов с радиационно-загрязненных территорий Украины
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Козерецька Ірина Анатоліївна
Проценко Олександра Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
46
Праці конференції
Эффект «свидетеля» при совместном культивировании дрожжей с лимфоцитами периферической крови человека. Радиация и экосистемы. Материалы международной конференции. Гомель, 2008.
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
47
Тези
Chromosome aberrations in lymphocytes of Ukrainian Antarctic winterers before and after expeditions
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
48
Тези
Cytogenetic instability of gentoo penguins (Pygoscelis papua0
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
49
Тези
Cytogenetic instability of gentoo penguins (Pygoscelis papua)
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Безруков Володимир Федорович
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
50
Тези
Cytogenetic instability of gentoo penguins (Pygoscelis papua). / Radioprotection
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2008
51
Тези
Chromosomal instability in bystander human lymphocytes incubated with irradiatedyeast cells36 annual meeting of European Radiation Research Society in: Radioprotection (France)
Проніна Ольга Володимирівна
Рушковський Станіслав Ричардович
2008

Повернення до списку

Вгору