Автори, співробітники Університету

Сабодаш Роман Богданович

Ідентифікатор автора: 40174
Кількість пошукових запитів автора: 836

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 7. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.69-80
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 12. Строки. Позовна давність
Сабодаш Роман Богданович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.125-133
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 50. Страхування
Сабодаш Роман Богданович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.481-498
4
Наукова стаття
Правила застосування практики Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2020
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.27-32
5
Наукова стаття
Ретроспективна дія законодавства про банкрутство через призму практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України
Сабодаш Роман Богданович
2019
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статтей прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
т.51 в.51 c.58-65
6
Наукова стаття
Вплив публікацій судових рішень на становлення "переконливого прецеденту"
Сабодаш Роман Богданович
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.4 c.195-199
7
Наукова стаття
Проникнення під корпоративну вуаль: практика Верховного Суду та Європейського суду з прав людини (порівняльний аналіз)
Сабодаш Роман Богданович
2019
Visegrad journal on human rights
т.6 в.3 c.157-160
8
Наукова стаття
Формальний критерій визначення бенефіціарного власника в цивільному законодавстві України через призму практики Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».
т.2 в.41 c.34-37
9
Наукова стаття
Еволюційне тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як спосіб створення нових норм у приватному праві
Сабодаш Роман Богданович
2019
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 в.4 c.139-143
10
Наукова стаття
The civil legal category of property rights in Ukraine in the context of ECtHR decisions: problems of theory and practice
Сабодаш Роман Богданович
Харченко Георгій Георгійович
Цюра Вадим Васильович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.26 в.9 c.197-204.
11
Тези
Оскарження рішень, дій або бездіяльності в адміністративному порядку як спосіб захисту корпоративних прав
Сабодаш Роман Богданович
2019
Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 року, м. Івано-Франківськ)
c.182-186
12
Тези
До питання про пошук ефективно- го способу захисту порушених прав власників майнових прав на нерухоме майно
Сабодаш Роман Богданович
2019
Речове право: пріоритети та перспективи : матеріали Київських правових читань, (Київ, 22 березня 2019 року)
c.173-178
13
Наукова стаття
Публікація судових рішень як чинник утвердження прецеденту "фактичним" джерелом приватного права в Європейських країнах
Сабодаш Роман Богданович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.236-240
14
Наукові висновки
Рішення Європейського суду з прав людини (збірник витягів)
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Сабодаш Роман Богданович
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Артек
c.1-255
15
Наукові висновки
Збірник рішень Європейського суду з прав людини (статті 2, 6, 8, 9, 10, 12, З-41 13, 14, 17, 18 та стаття 1 першого протоколу)
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Сабодаш Роман Богданович
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Артек
c.1-440
16
Тези
Проблемні питання застосування статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Сабодаш Роман Богданович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.193-196
17
Тези
До питання про прецедентний характер практики Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.214-216
18
Тези
Проведення загальних зборів учасників ТОВ в режимі відеоконференції: проблеми ідентифікації учасників
Сабодаш Роман Богданович
2018
XVI Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства"
c.133-137
19
Матеріали конференції
Проникнення під корпоративну вуаль у практиці Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.200-204
20
Матеріали конференції
Вплив практики Європейського суду з прав людини на формування критеріїв віднесення юридичних осіб до юридичних осіб публічного права
Сабодаш Роман Богданович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.47-49
21
Матеріали конференції
До питання про переважне право учасників товариства з обмеженою відповідальністю у проекті Закону України "Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю"
Сабодаш Роман Богданович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
т.14
22
Наукова стаття
Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины
Сабодаш Роман Богданович
2015
Альманах цивилистики
в.Вип. 6 c.112-125
23
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
24
Наукова стаття
Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі цивільно-правові аспекти
Сабодаш Роман Богданович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
25
Наукова стаття
Право акционеров (участников) компании на «непрямой» иск (в контексте практики Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Украины)
Сабодаш Роман Богданович
2013
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
c.545-555
26
Наукова стаття
Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти
Сабодаш Роман Богданович
2013
Наше право
т.8 c.170-174
27
Наукова стаття
Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Наше право
т.9 c.140-145
28
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 22 -23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Сабодаш Роман Богданович
2013
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Коментар. Законодавство. Методичні матеріали: науково-практичний посібник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.98-110
29
Наукова стаття
Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций
Сабодаш Роман Богданович
2012
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
в.ІІ c.534-543
30
Наукова стаття
К вопросу о юридическом равенстве сторон в гражданских правоотношениях с участием юридических лиц публичного права
Сабодаш Роман Богданович
2012
Альманах цивилистики
в.В.5
31
Матеріали конференції
До питання про особливості організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права
Сабодаш Роман Богданович
2011
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного права"
32
Наукова стаття
Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций
Сабодаш Роман Богданович
2011
Альманах цивилистики
в.Вип. 4 c.163-180
33
Наукова стаття
Нариси про юридичних осіб публічного права: Нарис 1. Сутність юридичних осіб публічного права
Сабодаш Роман Богданович
2011
Вісник господарського судочинства
т.2 c.124-127
34
Матеріали конференції
К вопросу об участии юридических лиц публичного права в гражданских правоотношениях
Сабодаш Роман Богданович
2010
Международная научно-практическая конференция "Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения)
c.338-343
35
Наукова стаття
Проблеми реалізації переважного права на придбання акцій у контексті рішень Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2010
Вісник господарського судочинства
в.№ 2 c.104-111
36
Наукова стаття
Очерк о юридических лицах публичного прав: некоторые теоретико-практические проблемы
Сабодаш Роман Богданович
2010
Альманах цивилистики
в.В.3
37
Підручник
Глава 11. Цінні папери як об’єкти цивільних прав
Сабодаш Роман Богданович
2010
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
38
Підручник
Глава 20. Товариство з обмеженою відповідальністю
Сабодаш Роман Богданович
2010
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
39
Навчальний посібник
Глава 42. Договір найму (оренди) житла
Базова Тетяна Павлівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право : практикум : навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп.
40
Навчальний посібник
Глава 51. Страхування
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право : практикум : навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп.
в.В.2
41
Навчальний посібник
Глава 54. Розрахунки
Носік Юрій Володимирович
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право : практикум : навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп.
в.В.2
42
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до ч. 4 §1 гл. 8 Цивільного кодексу України (акціонерні товариства)
Сабодаш Роман Богданович
Амірова Юлія Валентинівна
2009
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
43
Автореферат
Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти
Сабодаш Роман Богданович
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
44
Дисертаційна робота
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему:"Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти"
Сабодаш Роман Богданович
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
45
Наукова стаття
Банківське страхування: форми існування в Україні
Сабодаш Роман Богданович
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.30-32
46
Наукова стаття
Спірні питання визначення правосуб’єктності страхових організацій
Сабодаш Роман Богданович
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.30-32
47
Наукова стаття
Співвідношення національного та європейського законодавства в сфері страхування кредитних ризиків
Сабодаш Роман Богданович
2006
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.5 c.59-62
48
Матеріали конференції
Фінансова холдингова група як форма існування банківського страхування в Україні
Сабодаш Роман Богданович
2005
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку"
49
Матеріали конференції
Право регресної вимоги у страхуванні
Сабодаш Роман Богданович
2005
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання»
т.4
50
Наукова стаття
Страхування кредитних ризиків: спосіб забезпечення виконання зобов’язань чи їх окремий вид
Сабодаш Роман Богданович
2005
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.123-125

Повернення до списку

Вгору