Автори, співробітники Університету

Сабодаш Роман Богданович

Ідентифікатор автора: 40174
Кількість пошукових запитів автора: 616

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Публікація судових рішень як чинник утвердження прецеденту "фактичним" джерелом приватного права в Європейських країнах
Сабодаш Роман Богданович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.236-240
2
Наукові висновки
Рішення Європейського суду з прав людини (збірник витягів)
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Сабодаш Роман Богданович
Стефанчук Микола Олексійович
2017
Артек
c.1-255
3
Наукові висновки
Збірник рішень Європейського суду з прав людини (статті 2, 6, 8, 9, 10, 12, З-41 13, 14, 17, 18 та стаття 1 першого протоколу)
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Сабодаш Роман Богданович
Стефанчук Микола Олексійович
2018
Артек
c.1-440
4
Тези
Проблемні питання застосування статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Сабодаш Роман Богданович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.193-196
5
Тези
До питання про прецедентний характер практики Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.214-216
6
Тези
Проведення загальних зборів учасників ТОВ в режимі відеоконференції: проблеми ідентифікації учасників
Сабодаш Роман Богданович
2018
XVI Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства"
c.133-137
7
Матеріали конференції
Проникнення під корпоративну вуаль у практиці Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.200-204
8
Матеріали конференції
Вплив практики Європейського суду з прав людини на формування критеріїв віднесення юридичних осіб до юридичних осіб публічного права
Сабодаш Роман Богданович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.47-49
9
Матеріали конференції
До питання про переважне право учасників товариства з обмеженою відповідальністю у проекті Закону України "Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю"
Сабодаш Роман Богданович
2016
Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
т.14
10
Наукова стаття
Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины
Сабодаш Роман Богданович
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.112-126
11
Наукова стаття
Практика Европейского суда по правам человека как источник гражданского права Украины
Сабодаш Роман Богданович
2015
Альманах цивилистики
в.В.6 c.112-126
12
Монографія
Відповідальність у приватному праві
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
Про українське право
т.1 c.416
13
Наукова стаття
Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі цивільно-правові аспекти
Сабодаш Роман Богданович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.20.0000
14
Наукова стаття
Право акционеров (участников) компании на «непрямой» иск (в контексте практики Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Украины)
Сабодаш Роман Богданович
2013
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
c.545-555
15
Наукова стаття
Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти
Сабодаш Роман Богданович
2013
Наше право
т.8 c.170-174
16
Наукова стаття
Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного права
Сабодаш Роман Богданович
2013
Наше право
т.9 c.140-145
17
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до статей 22 -23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Сабодаш Роман Богданович
2013
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Коментар. Законодавство. Методичні матеріали: науково-практичний посібник. Видавництво "Юрінком Інтер"
c.98-110
18
Наукова стаття
Некоторые особенности договорной ответственности юридических лиц публичного права – бюджетных организаций
Сабодаш Роман Богданович
2012
Pravo, obchod, ekonomika. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
в.ІІ c.534-543
19
Наукова стаття
К вопросу о юридическом равенстве сторон в гражданских правоотношениях с участием юридических лиц публичного права
Сабодаш Роман Богданович
2012
Альманах цивилистики
в.В.5
20
Матеріали конференції
До питання про особливості організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права
Сабодаш Роман Богданович
2011
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного права"
21
Наукова стаття
Нариси про юридичних осіб публічного права: Нарис 1. Сутність юридичних осіб публічного права
Сабодаш Роман Богданович
2011
Вісник господарського судочинства
т.2 c.124-127
22
Матеріали конференції
К вопросу об участии юридических лиц публичного права в гражданских правоотношениях
Сабодаш Роман Богданович
2010
Международная научно-практическая конференция "Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения)
c.338-343
23
Наукова стаття
Проблеми реалізації переважного права на придбання акцій у контексті рішень Європейського суду з прав людини
Сабодаш Роман Богданович
2010
Вісник господарського судочинства
т.2 c.104-111
24
Наукова стаття
Очерк о юридических лицах публичного прав: некоторые теоретико-практические проблемы
Сабодаш Роман Богданович
2010
Альманах цивилистики
в.В.3
25
Підручник
Глава 11. Цінні папери як об’єкти цивільних прав
Сабодаш Роман Богданович
2010
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
26
Підручник
Глава 20. Товариство з обмеженою відповідальністю
Сабодаш Роман Богданович
2010
Цивільне право. Загальна частина: підручник. Видавництво "Юрінком Інтер"
27
Навчальний посібник
Глава 42. Договір найму (оренди) житла
Базова Тетяна Павлівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп. Видавництво «Правова єдність»
28
Навчальний посібник
Глава 42. Договір найму (оренди) житла
Базова Тетяна Павлівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп. Видавництво «Правова єдність»
в.В.2
29
Навчальний посібник
Глава 51. Страхування
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп. Видавництво «Правова єдність»
в.В.2
30
Навчальний посібник
Глава 54. Розрахунки
Носік Юрій Володимирович
Сабодаш Роман Богданович
2009
Цивільне право. Практикум: навч. посіб. – 2 вид., перероб. і доп. Видавництво «Правова єдність»
в.В.2
31
Наукові висновки
Науково-практичний коментар до ч. 4 §1 гл. 8 Цивільного кодексу України (акціонерні товариства)
Сабодаш Роман Богданович
Амірова Юлія Валентинівна
2009
Система інформаційно-правового забезпечення «ЛІГА:ЗАКОН», електронний формат
32
Автореферат
Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти
Сабодаш Роман Богданович
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
33
Дисертаційна робота
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему:"Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти"
Сабодаш Роман Богданович
2007
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
34
Наукова стаття
Банківське страхування: форми існування в Україні
Сабодаш Роман Богданович
2006
Підприємництво, господарство і право
т.2 c.30-32
35
Наукова стаття
Спірні питання визначення правосуб’єктності страхових організацій
Сабодаш Роман Богданович
2006
Підприємництво, господарство і право
т.2 c.30-32
36
Наукова стаття
Співвідношення національного та європейського законодавства в сфері страхування кредитних ризиків
Сабодаш Роман Богданович
2006
Юридична Україна
т.5 c.59-62
37
Матеріали конференції
Фінансова холдингова група як форма існування банківського страхування в Україні
Сабодаш Роман Богданович
2005
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Приватноправовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку"
38
Матеріали конференції
Право регресної вимоги у страхуванні
Сабодаш Роман Богданович
2005
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання»
т.4
39
Наукова стаття
Страхування кредитних ризиків: спосіб забезпечення виконання зобов’язань чи їх окремий вид
Сабодаш Роман Богданович
2005
Підприємництво, господарство і право
т.3 c.123-125

Повернення до списку

Вгору