Автори, співробітники Університету

Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна

Ідентифікатор автора: 40196
Кількість пошукових запитів автора: 619

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Фізичної географії та геоекології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проблеми природокористування в межах регіонального ландшафтного парку «Лиса гора» в уявленні мешканців міста Києва
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
Циганок Євген Юрійович
2016
Екологічні науки: науково-практичний журнал
в.1/2 (12/13) c.128-136
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення лекцій та практичних занять з навчальної дисципліни "Ландшафтознавство" для студентів заочного відділення географічних факультетів
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2013
К. : Логос
т.1 c.1-22
3
Навчально-методичний комплекс
Основи агроекології і урбоекології
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2013
К. : Логос
т.1 c.1-70
4
Навчально-методичний комплекс
Естетика ландшафту з основами ландшафтознавства
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2015
К. : Альтерпрес
т.1 c.1-36
5
Навчально-методичний комплекс
Ландшафтне планування
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2015
К. : Логос
т.1 c.1-48
6
Наукова стаття
Основные принципы создания электронного учебника по ландшафтоведению
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2015
География и геоэкология на службе науки и инновационного образования: Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
т.1 c.209-211
7
Наукова стаття
Ландшафтне планування як інструмент збалансованого природоохоронного та рекреаційного природокористування (на прикладі РЛП «Лиса гора»)
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2015
Фізична географія та геоморфологія
т.2 c.92-102
8
Наукова стаття
Регіональний ландшафтний парк «Лиса гора» очима киян
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2015
Географія та туризм
в.34 c.313-321
9
Тези
Проблеми природокористування в межах регіонального ландшафтного парку «Лиса гора» в уявленні мешканців міста Києва
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2015
Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю
т.1 c.274
10
Наукова стаття
Розробка електронного навчального видання на основі навчального посібника "Ландшафтознавство"
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2014
Геополитика и экодинамика регионов
т.10 c.188-193
11
Наукова стаття
Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста
Корогода Наталія Петрівна
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2014
Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія географічна
c.292-298
12
Тези
Особливості створення електронних підручників для студентів вищих навчальних закладів
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2014
Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.1 c.279-283
13
Тези
Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста
Корогода Наталія Петрівна
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2014
Матеріали міжнародної наукової конференції "Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи". - Львів-Ворохта: 23-27 жовтня 2014 рік
т.1 c.39-40
14
Тези
Проект ландшафтного впорядкування території кампусу КНУ імені Тараса Шевченка
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2014
Матеріали міжнародної наукової конференції "Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи". - Львів-Ворохта: 23-27 жовтня 2014 рік
т.1 c.173-175
15
Тези
Исследование эстетических ресурсов современного города с помощью инструментария ГИС
Корогода Наталія Петрівна
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2014
Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии: Материалы V Международной научной конференции
т.1 c.44-46
16
Естетичні ресурси міського ландшафту
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2013
Фізична географія та геоморфологія
т.2 c.201.0000
17
Зміст і структура електронного навчального посібника "Ландшафтознавство"
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2013
18
Тези
Зміст і структура електронного навчального посібника "Ландшафтознавство" Сучасні проблеми природничих наук та методики їх викладання
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2013
19
Наукова стаття
Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у вивченні комплексної зеленої зони міста
Корогода Наталія Петрівна
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
20
Наукова стаття
Ландшафтне планування в Україні
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
Географія та туризм
c.275.0000
21
Наукова стаття
Мета, завдання і зміст навчальної дисципліни "Естетика ландшафту
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
22
Праці конференції
Мета і зміст дисципліни "Естетика ландшафту" у вищих навчальних закладах України
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
23
Праці конференції
Мета і зміст навчальної дисципліни "Міжнародний досвід планування ландшафту" у вищих навчальних закладах України
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
24
Праці конференції
Ландшафтне планування в Україні:сучасний стан та перспективи розвитку
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
25
Праці конференції
Особливості фітомеліорації міського середовища
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2012
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах". Київ: Національний авіаційний університет
c.37.0000
26
Наукова стаття
Оптимізація міського середовища засобами озеленення
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2011
27
Наукова стаття
Створення електронної карти "Природна основа ландшафтів міста Києва"
Корогода Наталія Петрівна
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
c.93.0000
28
Мета та основні завдання дисципліни "Основи агроекології та урбоекології" у ВНЗ України
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2009
29
Наукова стаття
Тенденції історичного розвитку ландшафтного планування у навчальному курсі "Міжнародний досвід планування ландшафту"
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2009
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.0.0000
30
Наукова стаття
Досвід оцінки ландшафтів Києва для збереження та оптимізації міського середовища
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
Романчук Сергій Павлович
2008
Фізична географія та геоморфологія
т.54 c.209.0000
31
Наукова стаття
Ландшафтно-функціональна структура зеленої зони міста Києва
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2008
32
Наукова стаття
Збереження та оптимізація міського середовища
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
Романчук Сергій Павлович
2008
Фізична географія та геоморфологія
т.54
33
Особливості застосування ландшафтного підходу у природоохоронній діяльності
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2007
34
Праці конференції
Екологічна етика як складова процесу сучасної вищої освіти
Михайленко (Савицька) Олена Вікторівна
2007

Повернення до списку

Вгору