Автори, співробітники Університету

Савран Віталій Олександрович
Savran Vitaliy Oleksandrovuch

Ідентифікатор автора: 40216
Кількість пошукових запитів автора: 351

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 21, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Узагальнена методика контролю технічного стану цифрових пристроїв удосконаленим спектральним енергодинамічним методом
Краснік Анатолій Васильович
Савран Віталій Олександрович
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.199
2
Тези
Обґрунтування основних напрямків підвищення ефективності автоматизованих систем технічного діагностування цифрових пристроїв
Бурий Сергій Володимирович
Савран Віталій Олександрович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.155
3
Тези
Пристрій інтелектуалізації автоматичного контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових пристроях з використанням енергетичних методів діагностування
Глухов Сергій Іванович
Савран Віталій Олександрович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.33
4
Тези
Підвищення точності виміру висоти повітряних цілей приземного шару за допомогою використання векторної оцінки кута місця
Лалетін Сергій Павлович
Пусан Віталій Володимирович
Савран Віталій Олександрович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.113
5
Наукова стаття
Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення
2017
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник
в.2(46) c.12-18
6
Наукова стаття
Діагностична модель узагальненого модуля цифрового пристрою на основі енергодинамічного спектрального методу
Савран Віталій Олександрович
2017
Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал
в.3 c.18-26
7
Наукова стаття
Методика построения диагностической модели обобщенного модуля цифровых устройств на основе усовершенствованного энергодинамического спектрального метода
2017
Web of Scholar
c.4-9
8
Тези
Детермінована модель енергодинамічного процесу в частотній області
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.84
9
Тези
Комбінований енергодинамічний спосіб контролю технічного стану радіоелектронних пристроїв в частотній області та вихідних реакцій
Савран Віталій Олександрович
Шваб Віктор Костянтинович
Шевченко Валерій Віталійович
2016
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
10
Тези
Система підтримки прийняття рішень щодо контролю технічного стану цифрових радіоелектронних пристроїв в частотній області
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.106
11
Тези
Спектральный метод диагностирования цифровых устройств на основе энергодинамических переходных процессов в шине питания
2017
International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science"
c.36-41
12
Тези
Система підтримки прийняття рішень щодо контролю технічного стану цифрових радіоелектронних пристроїв
Савков Павло Анатолійович
Шваб Віктор Костянтинович
2017
Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України
c.66
13
Тези
Спектральний метод діагностування цифрових пристроїв на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення
Савран Віталій Олександрович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.35
14
Тези
Методика побудови діагностичної моделі узагальненого модуля цифрових пристроїв на основі вдосконаленого енергодинамічного спектрального методу
Бадрук Оксана Олексіївна
Мірошніченко Олег Вікторович
Савран Віталій Олександрович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.52-53
15
Наукова стаття
Концептуальні засади методу діагностування сучасних цифрових типових елементів заміни по форматним частотам перехідного процесу в шині живлення
Савран Віталій Олександрович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.20-31
16
Тези
Пристрій контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях із використанням частотної області електромагнітного процесу при перехідному процесі в шині живлення
Пампуха Ігор Володимирович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.89
17
Тези
Автоматизовані системи діагностування радіоелектронної техніки
Нікіфоров Микола Миколайович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.90
18
Тези
Особливості сигнатурного аналізу в автоматизованих системах діагностики техничного стану радіотехнічних систем
Мірошніченко Олег Вікторович
Нікіфоров Микола Миколайович
Савков Павло Анатолійович
2016
Тези IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
в.ІХ c.562
19
Навчально-методичний комплекс
Теоретичні основи метрології
Добровольський Віктор Брониславович
2015
НКК ВІКНУ
c.1-164
20
Наукова стаття
Методика опису нелінійних динамічних систем управління спеціальної техніки методом простору стану
Жиров Геннадій Борисович
Савран Віталій Олександрович
2015
Сучасна спеціальна техніка
т.14 c.23-32
21
Наукова стаття
Методика модернізації зразків РЕЗО завдяки удосконаленню конструктивних характеристик за результатами діагностування цифрових пристроїв і компонентів
Савран Віталій Олександрович
2015
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.48 c.28-38
22
Препринт
Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни в частотній області спектру імпульсів перехідного процесу шини живлення
2015
Наукові нотатки постійно діючого семінару науковців, здобувачів та ад’юнктів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.24 c.1-12
23
Тези
Впровадження інформаційних технологій в систему технічного діагностування об’єктів РЕТ
Мірошніченко Олег Вікторович
Савран Віталій Олександрович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.113
24
Тези
Пристрій контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях із використанням перехідного процесу шини живлення в частотній області
Крихта Віталій Вікторович
Савран Віталій Олександрович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.40
25
Тези
Енергодинамічний спосіб технічного діагностування радіоелектронних пристроїв в частотній області
Савран Віталій Олександрович
Шваб Віктор Костянтинович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.41
26
Тези
Удосконалення методу діагностування цифрових ТЕЗ на основі електромагнітного методу діагностування
Глухов Сергій Іванович
Савран Віталій Олександрович
Шевченко Валерій Віталійович
2014
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад'юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Актуальні завдання гуманітарноо, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів
т.1 c.72
27
Наукова стаття
Метод підвищення пропускної спроможності систем пеленгації джерел активних шумових перешкод на основі просторово-кореляційного алгоритму обробки сигналів
Мірошніченко Олег Вікторович
Савран Віталій Олександрович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.57.0000
28
Тези
Метод вимірювання лінійних і кутових розмірів та його ефективність// м. Київ, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Сучасні проблеми розбудови Збройний Сил України»
Лалетін Сергій Павлович
Савран Віталій Олександрович
2012
Праці конференції
c.94.0000
29
Тези
Основні принципи стиснення відеоінформації та використання їх в сучасних системах передавання і зберігання інформації// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Зінчик Андрій Григорович
Кравченко Олександр Іванович
Лалетін Сергій Павлович
Савран Віталій Олександрович
2012
Праці конференції
c.51.0000
30
Тези
Алгоритм стиснення відеоінфоромації за допомогою дискретного Вейвлет-перетворення та його ефективність застосування// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Зінчик Андрій Григорович
Лалетін Сергій Павлович
Савран Віталій Олександрович
2012
Праці конференції
c.98.0000

Повернення до списку

Вгору