Автори, співробітники Університету

Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна

Ідентифікатор автора: 40228
Кількість пошукових запитів автора: 219

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Фінансового права
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 22, з них наукових статей (наукові публікації) - 13, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. Том 6. Фінансове право
Губерська Наталія Леонідівна
Пришва Надія Юріївна
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
Чуприна Людмила Миколаївна
2020
Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. Юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право
т.6 c.1-616
2
Монографія
Становлення та розвиток бюджетного законодавства України: друге видання
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-204
3
Наукова стаття
SOCIAL STANDARDS AND DECENTRALIZATION OF POWER: FINANCIAL-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-LEGAL ASPECTS
Малюга Леся Юріївна
Орлюк Олена Павлівна
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2019
Financial and credit activity: problems of theory and practice.
т.3 в.30 c.472–481
4
Наукова стаття
Удосконалення правового статусу, завдань Державної аудиторської служби України: необхідність чи політична доцільність
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2019
Наше право
в.4 c.143-151
5
Наукова стаття
Щодо співвідношення категорій «подарунок» та «дарунок»
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2019
Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти»
в.№18 (31) c.79-84
6
Наукова стаття
The category of fairness of a taxpayer and its reflection in law enforcement practice
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
Якимчук Наталія Яківна
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.10 в.5(43) c.1452-1458
7
Наукова стаття
Складові бюджетного законодавства зарубіжних країн
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2018
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України
в.4 c.36–42
8
Наукова стаття
Етапи становлення та розвитку бюджетного законодавства України
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.3 c.166–174
9
Наукова стаття
Развитие бюджетного законодательства Украинской ССР в составе СССР
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2016
Legea si Viata
10
Наукова стаття
Характеристика деяких актів, що регулюють бюджетні відносини у Європейському Союзі
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.258-259
11
Наукова стаття
Бюджетне законодавство України: поняття, ознаки, завдання, принципи, класифікація
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2015
Наука і правоохорона
в.№ 3. Ч. 2. c.12–19
12
Матеріали конференції
Розвиток бюджетного законодавства у період СРСР
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2013
Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 26-27 квіт. 2013 р.)
c.67–69
13
Матеріали конференції
Характеристика бюджетного законодавства, що діяло на території України у 1917–1922 роках
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2013
Молодий будівничий України: у 2 т.: збірник матеріалів XVІІІ Міжнар. молод. наук.-практ. конф. (Київ, 6–7 квітня 2013 р.)
в.33 c.92–93
14
Монографія
Бюджетне законодавство України: проблеми становлення та розвитку
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2013
Інтерсервіс
т.1 c.186
15
Наукова стаття
Дія актів бюджетного законодавства в часі, просторі та за колом осіб
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.6 c.186-191
16
Матеріали конференції
Бюджетне законодавство: поняття та склад
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2012
Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2012 р.).
c.252–254
17
Матеріали конференції
Конституція як джерело бюджетного права
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2012
Молодий будівничий України: у 2 т.: тези доповідей матеріалів XVІІ Міжнар. молод. наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 квітня 2012 р.)
c.275–276
18
Матеріали конференції
Поява бюджету як причина формування бюджетних документів
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2012
Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 листопада 2012 р.)
c.183–185
19
Наукова стаття
Розвиток бюджетного законодавства Росії у період з 1811 по 1917 рік
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2012
Наше право
в.5 c.214–218
20
Наукова стаття
Окремі новели Бюджетного кодексу України
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2011
Наше право
в.1 c.29–33
21
Наукова стаття
Термінологія Бюджетного кодексу України
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2011
Наук.-практ. Журнал «Європейські перспективи»
в.№ 1, ч. 2 c.176–180
22
Матеріали конференції
Доцільність внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу України
Савченко (Андрущенко) Галина Сергіївна
2010
Міжнар. молод. наук.-практ. конф. (Київ, 24–25 квітня 2010 р.)
c.219–220

Повернення до списку

Вгору