Автори, співробітники Університету

Савчук Наталія Вікторівна

Ідентифікатор автора: 40249
Кількість пошукових запитів автора: 284
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Інтернет-послуги, електронна комерція

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Соціальні інновації в освіті – драйвери розвитку людського капіталу
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Осецький Валерій Леонідович
Савчук Наталія Вікторівна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.1 (208) c.42-48
2
Матеріали конференції
Сучасний університет як агент розвитку людського капіталу та соціальних інновацій
Осецький Валерій Леонідович
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.1 c.53-54
3
Матеріали конференції
Нанотехнології важливий напрямок інноваційного розвитку країни
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Інноваційні пріоритети у розвитку науки: Міжнародна інтернет-конференція
в.27 c.22-26
4
Матеріали конференції
Інтернет-кардинг – новий вид фінансової кіберзлочинності
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.9-10
5
Матеріали конференції
Інтернет-послуги – чинник прискорення розвитку науки
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Сучасний рух науки: міжнародна науково-практична інтернет-конференція
в.6 c.1046-1048
6
Матеріали конференції
Фінансові чинники інноваційного розвитку економіки України
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-11
7
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія та політика ціноутворення» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2019
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
8
Матеріали конференції
Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.91-94
9
Матеріали конференції
Інтернет-послуги як чинник підвищення рівня задоволення потреб споживача
Савчук Наталія Вікторівна
2018
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
в.5 c.51-54
10
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Красота Олена Вадимівна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
К.: Нічлава
c.1-42
11
Навчально-методичний комплекс
Історія економічних учень: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Гайдай Тетяна Вікторівна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-34
12
Навчально-методичний комплекс
Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Лозова Ганна Матвіївна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-21
13
Матеріали конференції
Ціноутворення на ринку природного газу
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.363-367
14
Навчально-методичний комплекс
Економічна теорія: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2017
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-48
15
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
16
Навчальний посібник
Міжнародні фінанси
Савчук Наталія Вікторівна
2014
МП Леся
c.1-548
17
Матеріали конференції
Економічна теорія як базис університетської економічної освіти
Савчук Наталія Вікторівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.411-413
18
Наукова стаття
Світовий досвід державного регулювання ринку Інтернет-послуг
Савчук Наталія Вікторівна
2012
19
Матеріали конференції
Формування українського сегменту ринку Інтернет-послуг як чинника підвищення рівня задоволення потреб споживача
Савчук Наталія Вікторівна
2011
Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій: Методологічний семінар
20
Матеріали конференції
Необхідність розвитку Інтернет-платіжних систем в Україні
Савчук Наталія Вікторівна
2010
Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Международная научно-практическая конференция
в.9
21
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050101 «Економічна теорія»
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Савчук Наталія Вікторівна
2010
Науковий світ
c.1-18
22
Матеріали конференції
Електронні чеки – новий вид Інтернет-послуг для банківської системи України торгівлі
Савчук Наталія Вікторівна
2009
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.7 c.71-73
23
Наукова стаття
Кіберзлочинність: зміст та методи боротьби
Савчук Наталія Вікторівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.19 c.338-342
24
Наукова стаття
Особливості та суперечності розвитку ринку Інтернет-послуг в Україні
Савчук Наталія Вікторівна
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.2 (49) c.76-80
25
Наукова стаття
Необхідність впровадження Інтернет-послуг у сферу страхування в Україні
Савчук Наталія Вікторівна
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
в.4 (51) c.72-76
26
Матеріали конференції
Інтернет-послуги у сфері торгівлі
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.6 c.56-58
27
Наукова стаття
Фінансові інтернет-послуги - нові тенденції у розвитку фінансової системи
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.102 c.68-70
28
Наукова стаття
Інтернет-послуги як фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.15 c.334-339
29
Наукова стаття
Інтернет-послуги як товар
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
в.2(91) c.24-29
30
Наукова стаття
Нагальна потреба впровадження Інтернет-послуг в українську економіку
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
в.3(82) c.84-87
31
Наукова стаття
Зародження і розвиток ринку Інтернет-послуг в Україні
Савчук Наталія Вікторівна
2008
Формування ринкових відносин в Україні
в.12 (91) c.116-120
32
Матеріали конференції
Інтернет-послуги у формуванні конкурентного середовища
Савчук Наталія Вікторівна
2007
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 в.5 c.65-67
33
Матеріали конференції
Інформаційно-комунікаційні технології – базис ринку Інтернет-послуг
Савчук Наталія Вікторівна
2007
Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.211-214

Повернення до списку

Вгору