Автори, співробітники Університету

Сагайдак Юлія Анатоліївна
Sagaydack Juliya Anatoliyivna

Ідентифікатор автора: 40265
Author Identifier Number Scopus: 55945489500 →
Кількість пошукових запитів автора: 773

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Політика ціноутворення, економіка підприємства, екологічне підприємництво, розвиток зеленого бізнесу в Україні

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 79, з них наукових статей (наукові публікації) - 43, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Grounding for Conceptual Principles of Integration of the Companies Belonging to Ukraine’s Agro-industrial Complex as a Way to Economic Stabilization
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2019
A monograph. -Odessa - Kyiv - Skudai-Johor - Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing
c.1-218
2
Навчальний посібник
Основи «зеленої економіки»: навчальний посібник
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К.: Освіта України (посібник)
c.1-271
3
Навчальний посібник
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України в світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
Іваненко Олена Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-180
4
Навчально-методичний комплекс
Environmental and Economic Pricing Policy
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2020
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-50
5
Наукова стаття
Управління відходами в Україні: проблеми та перспективи їх вирішення
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2020
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.6 в.1 c.29-34
6
Наукова стаття
Тенденції розвитку торговельно-економічних відносин в сучасних умовах
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Бізнес-навігатор
в.6.1-1(56) c.29-33
7
Наукова стаття
Перспективи розвитку зеленої логістики в Украї
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2020
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
в.3(114) c.62-67
8
Наукова стаття
Аналітичне оцінювання рівня розвитку та збалансованості зовнішньої торгівлі товарами
Іваненко Олена Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2020
Механізм регулювання економіки
в.1(87) c.141-151
9
Наукова стаття
Перспективи розвитку зеленої логістики в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2020
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.3 в.2 c.62-67
10
Тези
Потенціал розвитку екологічно орієнтованих підприємств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2019
The 12th International youth conference “Perspectives of science and education” (September 27, 2019) Slovo\Word, NewYork, USA. 2019
c.650
11
Тези
Ефективність функціонування банків в сучасних умовах
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.).
c.6136-615
12
Монографія
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення та можливості вирішення
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К: ДУІТ
c.222-236
13
Навчальний посібник
Основи "зеленої" економіки
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-271
14
Навчально-методичний комплекс
Оцінка і тенденції розвитку торгового підприємства
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2019
К.: ЦП Олпринт
c.1-44
15
Наукова стаття
Освіта в умовах сталого розвитку
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
в.1, 1 c.90
16
Наукова стаття
Forming Company’s Risk Appetite
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2018
Scientific Bulletin of Polissia
c.47-53
17
Наукова стаття
Підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Фінансові послуги
в.5 c.31-38
18
Навчальний посібник
Екологічне управління підприємством
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
К.: Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України
c.50-100
19
Наукова стаття
Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Молодий вчений
в.6(46) c.523-526
20
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
21
Наукова стаття
Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
в.14 c.222-225
22
Наукова стаття
Дослідження питань захисту озонового шару Землі
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
c.25-32
23
Тези
До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.56-60
24
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
25
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
26
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
28
Наукова стаття
Environmental Responsibility of Business Under Condition of Ukraine’s European Integration
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2015
The Advanced Science Journal
c.118-122
29
Наукова стаття
Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.165 c.41-46
30
Наукова стаття
Екологічний менеджмент: нові можливості діяльності українських підприємств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2015
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
т.2 c.1-8
31
Наукова стаття
Экопредпринимательство как стратегическое направление евроинтеграции экономики Украины
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2014
Технодрук
c.156-158
32
Наукова стаття
Экологическое предпринимательство как социально-экономический феномен
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.48-52
33
Наукова стаття
Specific feature of development of ecological entrepreneurship in Ukraine
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2013
Economics and Sociology
т.2 c.28-38
34
Наукова стаття
Specific Features of Development of Organic Products Market in Ukraine
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.38-43
35
Навчально-методичний комплекс
Екологічне підприємництво
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-43
36
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності НМК
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2013
К.: ВЦ Представництва ООН в Україні
c.1-22
37
Наукова стаття
Екологізація економіки України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.5 c.250-260
38
Наукова стаття
Концептуальні підходи до формування стратегії розвиткукомпаній з урахуванням стадії консолідації галузі та інтеграційних процесів
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.5 c.451-463
39
Наукова стаття
Проблемы и перспективы развития экологического рынка в Украине
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.32-36
40
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.254-257
41
Тези
Виробництво екологічно чистої продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Базилевич Віктор Дмитрович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2012
К: Обрії
c.249-251
42
Матеріали конференції
Деякі аспекти екологічної безпеки підприємств України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми економіки підпри-ємств в сучасних умовах: Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2011 р. – К.: НУХТ
c.280-281
43
Монографія
Competitiveness of the agri-food sector and sustainable development of rural areas
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
44
Наукова стаття
Забруднення довкілля як загроза сталому розвитку України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.214.0000
45
Наукова стаття
Формування та розвиток ринку екологічних товарів і послуг в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Наукові праці НУХТ –К.: НУХТ.
в.39 c.111-114
46
Наукова стаття
Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць: Випуск 30. – Київ: НАУ
в.30 c.39-43
47
Наукова стаття
Економіка України в контексті сталого розвитку
Ковальчук Олександр Михайлович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. За ред. В.Д. Базилевича та Д. Вальтера. – К.: Обрії
c.39-43
48
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
49
Матеріали конференції
Необхідність та шляхи впровадження екологічного аудиту на підприємствах України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку». – Ірпінь: НУДПСУ
c.64-67
50
Матеріали конференції
Перспективи формування та розвитку інтегрованих структур в АПК України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
Економіка і менеджмент: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2010. – Львів: Видавництво Львівської політехніки
в.196-197 c.196-197
51
Навчальний посібник
Економіка підприємства: збірник тестів і задач
Пашнюк Леся Олегівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
Шегда Анатолій Васильович
2010
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-240
52
Навчальний посібник
Економіка інноваційного підприємства: практикум
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м.Києві
c.1-304
53
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей «Організація виробництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-31
54
Навчально-методичний комплекс
Economical and ecological policy of pricing. Educational and methodical complex for teaching educational discipline for students in the training direction of “Economics and entrepreneurship”
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-46
55
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
56
Матеріали конференції
Актуальные проблемы развития рынка ипотечного кредитования в Украине
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2009
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII международной научно-практической конференции. Минск: Изд-во МИУ
c.109-111
57
Наукова стаття
Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2009
ВПЦ "Київський університет"
т.20 c.168-172
58
Наукова стаття
Особливості функціонування та розвитку іпотечного кредитування в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2009
59
Наукова стаття
Досвід інституційного забезпечення функціонування сектору соціального житла в європейських країнах
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2008
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.2 c.133-137
60
Наукова стаття
Створення вертикально інтегрованих об’єднань
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.7 (74) c.67-71
61
Тези
Вертикально-інтегровані об’єднання: необхідність створення та перспективи розвитку
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2008
62
Навчальний посібник
Educational and methodical complex for students of economic specialties «Pricing»
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2007
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-39
63
Навчально-методичний комплекс
Програми курсів підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Економіка підприємства». Програма курсу “Ціноутворення”
Баюра Дмитро Олександрович
Литвиненко Тетяна Миколаївна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Шегда Анатолій Васильович
2006
ВПЦ "Київський університет"
c.123-125
64
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей «Безпека життєдіяльності»
Богуславський Олександр Володимирович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
65
Наукова стаття
Управління інноваційним потенціалом як метод забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.12-19
66
Наукова стаття
Створення вертикально інтегрованих обєднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних піджприємств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.7 (74) c.67-71
67
Наукова стаття
Інвестиційна привабливість України: оцінка та перспективи
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2007
ВПЦ "Київський університет"
в.14 c.154-159
68
Наукова стаття
Управління інноваційним потенціалом як внутрішня складова успіху корпорації
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2006
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: ДНУ
т.1 в.212 c.255-265
69
Наукова стаття
Ефективність функціонування підприємства як господарської одиниці
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2005
Наук. праці аспірантів економічного факультету: Зб. наук. праць. - К.: Нічлава
c.148-156
70
Наукова стаття
Управління ефективністю діяльності сучасних підприємств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2005
Вісник Київського славістичного університету– К.: КСУ
в.21 c.105-113
71
Наукова стаття
Вдосконалення механізму захисту прав акціонерів
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2004
Матеріали Міжнародного економічного форуму «Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації». - К.: Видавничий дім “Корпорація”
c.341-345
72
Наукова стаття
Оптимізація структури акціонерного капіталу
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2004
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць.- Дніпропетровськ: ДНУ
т.3 в.187 c.779-787
73
Наукова стаття
Особливості структури власності українських акціонерних товариств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2004
ВПЦ "Київський університет"
в.4 c.223-229
74
Наукова стаття
Управління державними корпоративними правами
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2004
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.6(37) c.54-57
75
Матеріали конференції
Світовий досвід виникнення та розвитку акціонерної справи
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2003
Матеріали 4-ої Міжнар. міждисципл. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління». -Харків, ХНУ ім. В.Н.Каразіна.
c.99-100
76
Матеріали конференції
Оптимізація структури акціонерного капіталу
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2003
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми економіки підприємства» . Дніпропетровськ: Наука і освіта.
c.122-124
77
Наукова стаття
Інституційні умови ефективного розвитку промисловості України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2003
ВПЦ "Київський університет"
в.2
78
Наукова стаття
Теоретичне обґрунтування дивідендної політики акціонерних товариств в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2003
ВПЦ "Київський університет"
в.3 c.117-120
79
Наукова стаття
До питання застосування досвіду зарубіжних систем корпоративного управління в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2001
ВПЦ "Київський університет"
в.1 c.38-43

Повернення до списку

Вгору