Автори, співробітники Університету

Самойленко Юлія Іванівна
Samoylenko Yu.I., Samoilenko Yu.I.

Ідентифікатор автора: 40335
Author Identifier Number Scopus: 6603891022 →
ResearcherID, Web of Science: 41492017 →
Кількість пошукових запитів автора: 1043
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Математичної фізики / НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці /
Посада: Старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: математична фізика, асимптотичні методи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 89, з них наукових статей (наукові публікації) - 60, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 7

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Asymptotic step-like solutions to the variable coefficients Korteweg-de Vries equation with a small parameter of the first degree at the highest derivative
Гап'як Ігор Васильович
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2021
Proceedings of the International Geometry Center
т.14
2
Наукова стаття
Асимптотичні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами на ненульовому фоні
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.40 c.35-40
3
Наукова стаття
Estimates of accuracy for asymptotic soliton-like solutions to the singularly perturbed Benjamin-Bona-Mahony equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2020
Nonlinear Dynamics and Systems Theory
т.20 в.1 c.92-106
4
Наукова стаття
Асимптотические решения ступенчатого типа для уравнения Кортевега – де Фриза с переменными коэффициентами и малым параметром при старшей производной
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2020
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.56 в.6 c.86-96
5
Наукова стаття
Глобальные асимптотические решения ступенчатого типа для сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными коэффициентами
Гап'як Ігор Васильович
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2020
Проблемы управления и информатики
в.5 c.28-39
6
Наукова стаття
Asymptotic soliton-like solutions to the singularly perturbed Benjamin-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Journal of Mathematical Physics
т.60 в.1
7
Наукова стаття
Asymptotic solutions of soliton type of the Korteweg–de Vries equation with variable coefficients and singular perturbation
Лимарченко Володимир Олегович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Mathematical Modeling and Computing
т.6 в.2 c.375-386
8
Наукова стаття
Asymptotic analysis to the singularly perturbed Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
Вовк Віталій Сергійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.194-197
9
Розділ монографії
Asymptotic Soliton-Like Solutions to the Singularly Perturbed Korteweg-de Vries Equation with Variable Coefficients at Zero Background
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
в.8 c.111-122
10
Тези
Асимптотичні розв’язки солітонного типу рівняння Кортевега-де Фріза із сингулярним збуренням та змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Математика. Інформаційні технології. Освіта”, Луцьк – Світязь, 2 – 4 червня, 2019
c.31-33
11
Тези
Asymptotic soliton-like solutions of the Benjamin-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Bogolyubov Kyiv Conference PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS Kyiv, UKRAINE September 24-26, 2019
c.111
12
Тези
Asymptotic solutions of soliton type to the Korteweg-de Vries equation with singular perturbation and variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Book of abstracts “6th Ya. B. Lopatynsky International School-Workshop on Differential Equations and Applications”, Vinnytsia, June 18 – 20, 2019
c.11-14
13
Матеріали конференції
Асимптотичні ∑ – розв'язки для сингулярно збурених рівнянь інтегровного типу зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних техно
c.96-97
14
Матеріали конференції
Існування розв'язків неоднорідного рівняння з еліптичним оператором високого порядку у просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
VI Всеукраїнська математична конференція імені Б.В.Василишина “Нелінійні проблеми аналізу”, Івано-Франківськ, 26 – 28 вересня 2018 року
c.86-87
15
Наукова стаття
Побудова асимптотичного солітоноподібного розв’язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки
в.17 c.48-54
16
Наукова стаття
Asymptotic ∑ – solutions of a singularly perturbed Benjamin – Bona – Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Ukrainian Mathematical Journal
т.70 в.2 c.266-287
17
Наукова стаття
Асимптотичні ∑ – розв’язки сингулярно збуреного рівняння Benjamine – Bona – Mahony зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.2 c.227-245
18
Матеріали конференції
The WKB techniques for studying partial differential equations with a small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Матеріали міжнародної конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”
c.102-105
19
Матеріали конференції
Existence of a solution to the inhomogeneous equation with the one-dimensional Schrodinger operator in the space of quickly decreasing functions
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Book of abstracts International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach
20
Матеріали конференції
Asymptotic soliton like solutions to the singularly perturbed Benjamine-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Book of abstracts International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, October 17 – 19, 2017.
c.11-12
21
Наукова стаття
Asymptotic analysis of soliton like solutions to the singularly perturbed Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Computer Algebra Systems in Teaching and Research
т.6 c.133-147
22
Наукова стаття
Асимптотичні ∑ – розв'язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin–Bona–Mahony зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.2
23
Препринт
Asymptotic soliton like solutions to the singularly perturbed Benjamin–Bona–Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
arXiv:1703.01265
24
Препринт
Solvability of linear non-homogeneous higher order differential equation in the Schwartz space
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
arXiv:1711.09759
25
Тези
Побудова розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними інтегровного типу зі змінними коефіцієнтами і малим збуренням
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Міжнародна конференція молодих математиків присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольського
26
Автореферат
Асимптотичні солітоноподібні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фіз..-мат. наук: спец. 01.01.02 ”Диференціальні рівняння”
27
Матеріали конференції
Exact and asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
5th International Conference of Young Scientists on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky
28
Матеріали конференції
Application of Krylov-Bogoliubov technique, nonlinear WKB method and boundary layer functions for constructing asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation with small perturbation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Materials of International scientific conference dedicated to the 80-th anniversary from day of birth of professor V.I. Fodchuk (1936 – 1992), September 28 – 30, 2016
c.132
29
Наукова стаття
Asymptotic soliton-type solutions to the singularly perturbed BBM equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Reports on Mathematical Physics
30
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром непарного степеня при старшій похідній
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2015
Буковинський математичний журнал
т.3 c.96-101
31
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1640-1657
32
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром непарного степеня при старшій похідній
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.11 c.181-215
33
Наукова стаття
Many phase soliton type solutions to Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and a small parameter of the first degree at the highest derivative
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2015
Computer Algebra Systems in Teaching and Research
т.5 c.219-226
34
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові ∑-розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний вісник
т.11 c.87-108
35
Наукова стаття
Існування в просторі швидко спадних функцій та властивості розв'язку рівняння з частинними похідними першого порядку з квадратичною нелінійністю
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.11 c.316-325
36
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1640-1657
37
Наукова стаття
Asymptotic multiphase Σ-solutions to the singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
38
Наукова стаття
Two-Phase Solitonlike Solutions of the Cauchy Problem for a Singularly Perturbed Korteweg-De-Vries Equation with Variable Coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Ukrainian Mathematical Journal
т.65 c.1681-1697
39
Наукова стаття
Двофазовий асимптотичний солітоноподібний розв'язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.29-34
40
Тези
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.117
41
Тези
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.89-90
42
Наукова стаття
Двофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Український математичний журнал
т.65 c.1515-1530
43
Наукова стаття
Існування розв'язку задачі Коші для лінійного рівняння з частинними похідними першого порядку зі змінними коефіцієнтами у просторі швидко спадних функцій
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Буковинський математичний журнал
т.1 c.120-124
44
Наукова стаття
Multy phase soliton type solutions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Comptuter Algebra Systems in Teaching and Research
т.4 c.91-99
45
Наукова стаття
Asymptotic m-phase soliton-type solutions of a singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients II
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Ukrainian Mathematical Journal
т.64 c.1241-1259
46
Тези
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування: Міжнародна математична конференція: Боголюбівські читання DIF-2013
c.167-168
47
Наукова стаття
On Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2011
Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Differential equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics
c.128-135
48
Наукова стаття
. Існування розв’язку неоднорідного рівняння з одновимірним оператором Шредінгера в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний вісник
т.9 c.226-234
49
Наукова стаття
Однофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (випадок спеціальних початкових умов)
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.9 c.327-346
50
Наукова стаття
Існування розв'язку задачі Коші для рівняння Хопфа зі змінними коефіцієнтами у просторі швидко спадних функцій
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.9 c.7-15
51
Наукова стаття
Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. II
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний журнал
т.64 c.1090-1106
52
Наукова стаття
Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. I
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний журнал
т.64 c.970-987
53
Наукова стаття
Asymptotic m-phase soliton-type solutions of a singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients. I.
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Ukrainian Mathematical Journal
т.64 c.1109-1127
54
Наукова стаття
Existence of a solution to the inhomogeneous equation with the one-dimensional Schr̈odinger operator in the space of decreasing functions
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
55
Наукова стаття
Умови існування розв’язку неоднорідного диференціального рівняння другого порядку в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
56
Тези
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
57
Тези
Існування розв'язку неоднорідного рівняння з одновимірним оператором Шредінгера в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Юлія Іванівна
2012
58
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром першого степеня при старшій похідній
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.23 c.19-31
59
Наукова стаття
Неперервні розв'язки нерівності з точками спряження
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.215.0000
60
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок)
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
т.7 c.227.0000
61
Наукова стаття
Задача Коші для лінійного диференціального рівняння зі змінними коефіцієнтами першого порядку
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2011
62
Тези
Asymptotic soliton type solution to Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
63
Тези
Сингулярно збурене рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок)
Самойленко Юлія Іванівна
2011
64
Тези
Асимптотичні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Юлія Іванівна
2011
65
Тези
Двофазові солітоноподібні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2011
66
Наукова стаття
Асимптотичні розв’язки задачі Коші для рівнян-ня Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнттами та малим параметром парного степеня при старшій похідній
Самойленко Юлія Іванівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.485 c.102.0000
67
Наукова стаття
Асимптотичні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами умова типу Гюгоніо
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
68
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром першого степеня при старшій похідній
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.23 c.19.0000
69
Наукова стаття
Про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв’язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.24 c.0.0000
70
Наукова стаття
Метод погранслоя и условие типа Гюгонио для уравнения Коревега-де Фриза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
71
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (загальний випадок
Самойленко Юлія Іванівна
2010
Математичний вісник НТШ
c.227.0000
72
Праці конференції
Двофазові солітоноподібні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2010
73
Наукова стаття
Asymptotic two phase soliton type solutions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equations
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
74
Наукова стаття
Солитоноподобные решения сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
75
Наукова стаття
Умови існування розривних розв’язків квазілінійного рівняння зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.80.0000
76
Наукова стаття
Умови існування розривних розв'язків квазілінійного рівняння зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.22 c.80.0000
77
Тези
On problem of constructing asymptotic two phase soliton type solution to Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and small dispersion
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
78
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітонеподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Картевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
Український математичний журнал
т.60 c.388.0000
79
Наукова стаття
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
Abstracts of the International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Chernivtsi
c.191.0000
80
Тези
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
81
Наукова стаття
Асимптотичні розв'язки задач Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Український математичний журнал
т.59 c.122.0000
82
Наукова стаття
Асимптотичні розвинення для однофазових солітонноподібних розв'язків задачі Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Український математичний журнал
т.59 c.122.0000
83
Наукова стаття
Про залежність розв'язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.33.0000
84
Наукова стаття
Задача Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малою дисперсією
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.170.0000
85
Наукова стаття
Asymptotic solution to Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with varying coefficients and a small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
86
Наукова стаття
Побудова асимптотичних розв'язків для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малою дисперсією
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
87
Тези
Задача Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малою дисперсією
Самойленко Юлія Іванівна
2007
88
Тези
Асимптотические солитонообразные решения задачи Коши для сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза
Самойленко Юлія Іванівна
2007
89
Наукова стаття
Хвиля трансляції та математична теорія солітонів
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2006
Математичний вісник НТШ
т.3 c.126.0000

Повернення до списку

Вгору