Автори, співробітники Університету

Самойленко Валерій Григорович
Samoylenko V.H.

Ідентифікатор автора: 40339
Author Identifier Number Scopus: 16414982900 →
ResearcherID, Web of Science: 4191-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 1103
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Математичної фізики
Посада: завідувач кафедри математичної фізики

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: нелінійні диференціальні рівняння, асимптотичні методи, інтегровні системи, імпульсні системи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 100, з них наукових статей (наукові публікації) - 78, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 27

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Asymptotic soliton-like solutions to the singularly perturbed Benjamin-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Journal of Mathematical Physics
т.60 в.1
2
Наукова стаття
До 80-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
Бойчук Олександр Андрійович
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 в.39 c.60-63
3
Матеріали конференції
Асимптотичні ∑ – розв'язки для сингулярно збурених рівнянь інтегровного типу зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних техно
c.96-97
4
Матеріали конференції
Існування розв'язків неоднорідного рівняння з еліптичним оператором високого порядку у просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
VI Всеукраїнська математична конференція імені Б.В.Василишина “Нелінійні проблеми аналізу”, Івано-Франківськ, 26 – 28 вересня 2018 року
c.86-87
5
Наукова стаття
Побудова асимптотичного солітоноподібного розв’язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки
в.17 c.48-54
6
Наукова стаття
Численный анализ уравнения Кортевега-де Фриза с переменными коэффициентами
Довгий Борис Павлович
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
XXI Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Жас Туран-2018": г. Алматы, Казахстан, 6-7 апреля 2018 года.
c.261-265
7
Наукова стаття
Asymptotic ∑ – solutions of a singularly perturbed Benjamin – Bona – Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Ukrainian Mathematical Journal
т.70 в.2 c.266-287
8
Наукова стаття
Асимптотичні ∑ – розв’язки сингулярно збуреного рівняння Benjamine – Bona – Mahony зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.2 c.227-245
9
Тези
Асимптотичні та чисельні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
Збірник «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»: тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університет
c.95-96
10
Тези
Асимптотичні та чисельні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
Збірник «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»: тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університет
c.95-96
11
Тези
Застосування асимптотичних і чисельних методів для знаходження солітонних розв’язків рівняння Кортевега-де Фріза з сингулярним збуренням
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
Міжнародна науково-методична конференція “Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі”. – Київ, Україна, 21-22 червня 2018, Національний університет харчових технологій (НУХТ), 2018.
c.16
12
Матеріали конференції
Дмитро Іванович Мартинюк
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
2017
Диференціальні рівняння та їх застосування. Матеріали конф., Кам’янець-Подільський, «Аксіома» 19-21 травня 2017 р
c.3-4
13
Матеріали конференції
The WKB techniques for studying partial differential equations with a small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Матеріали міжнародної конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”
c.102-105
14
Матеріали конференції
Existence of a solution to the inhomogeneous equation with the one-dimensional Schrodinger operator in the space of quickly decreasing functions
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Book of abstracts International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach
15
Матеріали конференції
Asymptotic soliton like solutions to the singularly perturbed Benjamine-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Book of abstracts International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, October 17 – 19, 2017.
c.11-12
16
Наукова стаття
Asymptotic analysis of soliton like solutions to the singularly perturbed Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Computer Algebra Systems in Teaching and Research
т.6 c.133-147
17
Наукова стаття
Олександр Миколайович Шарковський (до 80-річчя від дня народження)
Самойленко Валерій Григорович
2017
Український математичний журнал
т.69 в.2 c.257-260
18
Наукова стаття
Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2017
Нелінійні коливання
т.20 в.3 c.431-432
19
Наукова стаття
Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
Самойленко Валерій Григорович
2017
Вестник Брестского университета. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология
20
Наукова стаття
Асимптотичні ∑ – розв'язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin–Bona–Mahony зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.2
21
Наукова стаття
Двосолітонні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза та їх асимптотичні і чисельні наближення
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.2 c.89-92
22
Препринт
Asymptotic soliton like solutions to the singularly perturbed Benjamin–Bona–Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
arXiv:1703.01265
23
Препринт
Solvability of linear non-homogeneous higher order differential equation in the Schwartz space
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
arXiv:1711.09759
24
Матеріали конференції
Exact and asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
5th International Conference of Young Scientists on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky
25
Матеріали конференції
Application of Krylov-Bogoliubov technique, nonlinear WKB method and boundary layer functions for constructing asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation with small perturbation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Materials of International scientific conference dedicated to the 80-th anniversary from day of birth of professor V.I. Fodchuk (1936 – 1992), September 28 – 30, 2016
c.132
26
Наукова стаття
Asymptotic soliton-type solutions to the singularly perturbed BBM equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Reports on Mathematical Physics
27
Наукова стаття
Унімодальні цикли неперервних відображень інтервалу
Самойленко Валерій Григорович
Тищук Тетяна Володимирівна
2014
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.11 c.126-145
28
Наукова стаття
Співіснування типів унімодальних циклів неперервного відображення відрізка в себе
Самойленко Валерій Григорович
Тищук Тетяна Володимирівна
2014
Буковинський математичний журнал
т.2014 c.102-111
29
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром непарного степеня при старшій похідній
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2015
Буковинський математичний журнал
т.3 c.96-101
30
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1640-1657
31
Наукова стаття
Many phase soliton type solutions to Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and a small parameter of the first degree at the highest derivative
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2015
Computer Algebra Systems in Teaching and Research
т.5 c.219-226
32
Наукова стаття
Кусочно-постоянные решения линейного дифференци- ального уравнения в частных производных первого порядка
Самойленко Валерій Григорович
Тищук Тетяна Володимирівна
2015
Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка
т.18 в.1 c.41-46
33
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові ∑-розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний вісник
т.11 c.87-108
34
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1640-1657
35
Наукова стаття
Asymptotic multiphase Σ-solutions to the singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
36
Наукова стаття
Two-Phase Solitonlike Solutions of the Cauchy Problem for a Singularly Perturbed Korteweg-De-Vries Equation with Variable Coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Ukrainian Mathematical Journal
т.65 c.1681-1697
37
Наукова стаття
Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження
Городній Михайло Федорович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.56-58
38
Наукова стаття
До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича
Самойленко Валерій Григорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.62
39
Наукова стаття
Співіснування типів унімодальних циклів непервного відображення відрізка в себе
Самойленко Валерій Григорович
2014
Буковинський математичний журнал
т.2 c.64-73
40
Тези
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.117
41
Тези
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.89-90
42
Наукова стаття
Двофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Український математичний журнал
т.65 c.1515-1530
43
Наукова стаття
Multy phase soliton type solutions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Comptuter Algebra Systems in Teaching and Research
т.4 c.91-99
44
Наукова стаття
Asymptotic m-phase soliton-type solutions of a singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients II
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Ukrainian Mathematical Journal
т.64 c.1241-1259
45
Наукова стаття
Математичні дослідження ММ Боголюбова періоду 1923–1932 років
Самойленко Валерій Григорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.25-32
46
Наукова стаття
До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.56-58
47
Наукова стаття
До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.58-59
48
Наукова стаття
Аспіранти академіка ММ Боголюбова в Київському університеті
Самойленко Валерій Григорович
2013
Наука та наукознавство
т.1 c.129-139
49
Монографія
Nonlinear dynamical systems of mathematical physics. Spectral and integrability analysis
Самойленко Валерій Григорович
2011
World Scientific
c.1-542
50
Наукова стаття
On Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2011
Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Differential equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics
c.128-135
51
Наукова стаття
On the complete integrability of nonlinear dynamical systems on functional manifolds within the gradient-holonomic approach
Самойленко Валерій Григорович
2011
Reports on Mathematical Physics
c.289-318
52
Наукова стаття
. Існування розв’язку неоднорідного рівняння з одновимірним оператором Шредінгера в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний вісник
т.9 c.226-234
53
Наукова стаття
Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. II
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний журнал
т.64 c.1090-1106
54
Наукова стаття
Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. I
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний журнал
т.64 c.970-987
55
Наукова стаття
Asymptotic m-phase soliton-type solutions of a singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients. I.
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Ukrainian Mathematical Journal
т.64 c.1109-1127
56
Наукова стаття
Existence of a solution to the inhomogeneous equation with the one-dimensional Schr̈odinger operator in the space of decreasing functions
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
57
Наукова стаття
До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського
Безущак Оксана Омелянівна
Городній Михайло Федорович
Кириченко Володимир Васильович
Лавренюк Ярослав Васильович
Перестюк Микола Олексійович
Петравчук Анатолій Петрович
Самойленко Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.28 c.57
58
Наукова стаття
Остап Степанович Парасюк (20.12.1921 – 22.11.2007)
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.28 c.58
59
Наукова стаття
Вільгельм Ілліч Фущич (18.12.1936 – 07.04.1997)
Самойленко Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.28 c.59
60
Наукова стаття
До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Парасюк Ігор Остапович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.61
61
Наукова стаття
До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка
Городній Михайло Федорович
Горошко Олег Олександрович
Данілов Володимир Якович
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.62
62
Наукова стаття
До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича
Городній Михайло Федорович
Мішура Юлія Степанівна
Моклячук Михайло Павлович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.63
63
Наукова стаття
Ігор Борисович Романенко (28.04.1975 – 09.02.2011)
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.26 c.64-65
64
Наукова стаття
Умови існування розв’язку неоднорідного диференціального рівняння другого порядку в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
65
Наукова стаття
On the complete integrability of nonlinear dynamical systems on discrete manifolds within the gradient-holonomic approach
Самойленко Валерій Григорович
2011
arXiv - Інтернет-видання: http://arxiv.org/
c.1-32
66
Тези
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
67
Наукова стаття
Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті
Самойленко Валерій Григорович
2010
Математичний вісник НТШ
c.423.0000
68
Наукова стаття
Задача Коші для лінійного диференціального рівняння зі змінними коефіцієнтами першого порядку
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2011
69
Тези
Asymptotic soliton type solution to Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
70
Тези
Умови існування розв'язку неоднорідного диференціального рівняння другого порядку в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
2011
71
Наукова стаття
Асимптотичні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами умова типу Гюгоніо
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
72
Наукова стаття
Метод погранслоя и условие типа Гюгонио для уравнения Коревега-де Фриза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
73
Наукова стаття
Про науково-організаційну діяльність академіка М.М.Боголюбова в Київському університеті
Самойленко Валерій Григорович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.24 c.54.0000
74
Наукова стаття
Asymptotic two phase soliton type solutions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equations
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
75
Наукова стаття
Солитоноподобные решения сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
76
Наукова стаття
„Ньютон двадцятого століття” (до 100-річчя від дня народження М.М.Боголюбова
Самойленко Валерій Григорович
2009
Країна знань
c.6.0000
77
Наукова стаття
Вплив зовнішнього збурення на властивості розв’язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.75.0000
78
Наукова стаття
До сторіччя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.114.0000
79
Наукова стаття
Вплив зовнішнього збурення на властивості розв'язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.22 c.72.0000
80
Тези
On problem of constructing asymptotic two phase soliton type solution to Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and small dispersion
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
81
Наукова стаття
До 85-річчя академіка НАН України Ляшка Івана Івановича
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
2007
82
Наукова стаття
The Cartan-Monge geometric approach to the characteristic method for nonlinear partial differential equations of the first and higher orders
Самойленко Валерій Григорович
2007
Nonlinear Oscillations
т.10 c.22.0000
83
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітонеподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Картевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
Український математичний журнал
т.60 c.388.0000
84
Наукова стаття
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
Abstracts of the International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Chernivtsi
c.191.0000
85
Наукова стаття
Про деякі задачі нелінійної електротехніки і математичні методи їх дослідження
Самойленко Валерій Григорович
2008
86
Тези
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
87
Наукова стаття
Асимптотичні розвинення для однофазових солітонноподібних розв'язків задачі Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Український математичний журнал
т.59 c.122.0000
88
Наукова стаття
Про залежність розв'язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.33.0000
89
Наукова стаття
Ассимптотические решения сингулярно возмущенных нелинейных систем дифференциальных уравнений с вырождением и импульсным воздействием
Самойленко Валерій Григорович
2007
Дифференциальные уравнения
т.43 c.356.0000
90
Наукова стаття
Asymptotic solution to Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with varying coefficients and a small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
91
Наукова стаття
Побудова асимптотичних розв'язків для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малою дисперсією
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
92
Наукова стаття
On kinetic Boltzmann equations and related hydrodynamic flows with dry viscosity
Самойленко Валерій Григорович
2007
93
Наукова стаття
Юрію Олексійовичу Митропольському-90!
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.3.0000
94
Наукова стаття
Побудова наближених розв'язків слабко збурених диференціальних рівнянь теорії нелінійних електричних кіл
Самойленко Валерій Григорович
2007
95
Тези
Asymptotic solutions of singular perturbed differential equations with impulses
Самойленко Валерій Григорович
2007
96
Наукова стаття
Хвиля трансляції та математична теорія солітонів
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2006
Математичний вісник НТШ
т.3 c.126.0000
97
Наукова стаття
Асимптотичні властивості розв’язків рівняння n-го порядку з майже сталими коефіцієнтами з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2005
98
Наукова стаття
Асимптотичні розвинення для однофазових солітонно-подібних розв"язків рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
2005
99
Наукова стаття
Крайова задача Неймана для сингулярно збуреного рівняння теплопровідності з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2005
100
Наукова стаття
Асимптотичні властивості розв"язків неавтономного рівняння n-го порядку з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2005

Повернення до списку

Вгору