Автори, співробітники Університету

Самойленко Валерій Григорович
Samoylenko V.H.

Ідентифікатор автора: 40339
Author Identifier Number Scopus: 16414982900 →
ResearcherID, Web of Science: 4191-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 1343
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Математичної фізики
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: нелінійні диференціальні рівняння, асимптотичні методи, інтегровні системи, імпульсні системи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 114, з них наукових статей (наукові публікації) - 87, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 31

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Asymptotic step-like solutions to the variable coefficients Korteweg-de Vries equation with a small parameter of the first degree at the highest derivative
Гап'як Ігор Васильович
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2021
Proceedings of the International Geometry Center
т.14
2
Наукова стаття
Асимптотичний аналіз розв’язків рівнянь ізрегулярним збуренням
Верьовкіна Ганна Володимирівна
Гап'як Ігор Васильович
Самойленко Валерій Григорович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.40 в.1 c.14-19
3
Наукова стаття
Асимптотичні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами на ненульовому фоні
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.40 c.35-40
4
Наукова стаття
Estimates of accuracy for asymptotic soliton-like solutions to the singularly perturbed Benjamin-Bona-Mahony equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2020
Nonlinear Dynamics and Systems Theory
т.20 в.1 c.92-106
5
Наукова стаття
Editors’ foreword for the special issue “Mathematics in the Banach Space”
Самойленко Валерій Григорович
2020
European Journal of Mathematics
т.6
6
Наукова стаття
Асимптотические решения ступенчатого типа для уравнения Кортевега – де Фриза с переменными коэффициентами и малым параметром при старшей производной
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2020
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
т.56 в.6 c.86-96
7
Наукова стаття
Глобальные асимптотические решения ступенчатого типа для сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными коэффициентами
Гап'як Ігор Васильович
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2020
Проблемы управления и информатики
в.5 c.28-39
8
Наукова стаття
Asymptotic soliton-like solutions to the singularly perturbed Benjamin-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Journal of Mathematical Physics
т.60 в.1
9
Наукова стаття
До 80-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
Бойчук Олександр Андрійович
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 в.39 c.60-63
10
Наукова стаття
Asymptotic solutions of soliton type of the Korteweg–de Vries equation with variable coefficients and singular perturbation
Лимарченко Володимир Олегович
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Mathematical Modeling and Computing
т.6 в.2 c.375-386
11
Наукова стаття
Asymptotic analysis to the singularly perturbed Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
Вовк Віталій Сергійович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.1 c.194-197
12
Розділ монографії
Asymptotic Soliton-Like Solutions to the Singularly Perturbed Korteweg-de Vries Equation with Variable Coefficients at Zero Background
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
в.8 c.111-122
13
Тези
Асимптотичні розв’язки солітонного типу рівняння Кортевега-де Фріза із сингулярним збуренням та змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Математика. Інформаційні технології. Освіта”, Луцьк – Світязь, 2 – 4 червня, 2019
c.31-33
14
Тези
Asymptotic soliton-like solutions of the Benjamin-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Bogolyubov Kyiv Conference PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS Kyiv, UKRAINE September 24-26, 2019
c.111
15
Тези
Asymptotic solutions of soliton type to the Korteweg-de Vries equation with singular perturbation and variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2019
Book of abstracts “6th Ya. B. Lopatynsky International School-Workshop on Differential Equations and Applications”, Vinnytsia, June 18 – 20, 2019
c.11-14
16
Матеріали конференції
Асимптотичні ∑ – розв'язки для сингулярно збурених рівнянь інтегровного типу зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних техно
c.96-97
17
Матеріали конференції
Існування розв'язків неоднорідного рівняння з еліптичним оператором високого порядку у просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
VI Всеукраїнська математична конференція імені Б.В.Василишина “Нелінійні проблеми аналізу”, Івано-Франківськ, 26 – 28 вересня 2018 року
c.86-87
18
Наукова стаття
Побудова асимптотичного солітоноподібного розв’язку сингулярно збуреного рівняння Кортевега – де Фріза зі спеціально заданими коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: фізико-математичні науки
в.17 c.48-54
19
Наукова стаття
Численный анализ уравнения Кортевега-де Фриза с переменными коэффициентами
Довгий Борис Павлович
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
XXI Международная научно-практическая конференция молодых ученых "Жас Туран-2018": г. Алматы, Казахстан, 6-7 апреля 2018 года.
c.261-265
20
Наукова стаття
Asymptotic ∑ – solutions of a singularly perturbed Benjamin – Bona – Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Ukrainian Mathematical Journal
т.70 в.2 c.266-287
21
Наукова стаття
Асимптотичні ∑ – розв’язки сингулярно збуреного рівняння Benjamine – Bona – Mahony зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.2 c.227-245
22
Тези
Асимптотичні та чисельні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
Збірник «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»: тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університет
c.95-96
23
Тези
Застосування асимптотичних і чисельних методів для знаходження солітонних розв’язків рівняння Кортевега-де Фріза з сингулярним збуренням
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
Сатко Владислав Олегович
2018
Міжнародна науково-методична конференція “Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі”. – Київ, Україна, 21-22 червня 2018, Національний університет харчових технологій (НУХТ), 2018.
c.16
24
Матеріали конференції
Дмитро Іванович Мартинюк
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
2017
Диференціальні рівняння та їх застосування. Матеріали конф., Кам’янець-Подільський, «Аксіома» 19-21 травня 2017 р
c.3-4
25
Матеріали конференції
The WKB techniques for studying partial differential equations with a small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Матеріали міжнародної конференції “Диференціальні рівняння та їх застосування”
c.102-105
26
Матеріали конференції
Existence of a solution to the inhomogeneous equation with the one-dimensional Schrodinger operator in the space of quickly decreasing functions
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Book of abstracts International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach
27
Матеріали конференції
Asymptotic soliton like solutions to the singularly perturbed Benjamine-Bona-Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Book of abstracts International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, October 17 – 19, 2017.
c.11-12
28
Наукова стаття
Asymptotic analysis of soliton like solutions to the singularly perturbed Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
Computer Algebra Systems in Teaching and Research
т.6 c.133-147
29
Наукова стаття
Олександр Миколайович Шарковський (до 80-річчя від дня народження)
Самойленко Валерій Григорович
2017
Український математичний журнал
т.69 в.2 c.257-260
30
Наукова стаття
Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2017
Нелінійні коливання
т.20 в.3 c.431-432
31
Наукова стаття
Улучшение восприятия материала путем использования иллюстративных средств в процессе изучения естественных наук
Самойленко Валерій Григорович
2017
Вестник Брестского университета. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология
32
Наукова стаття
Асимптотичні ∑ – розв'язки сингулярно збуреного рівняння Benjamin–Bona–Mahony зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2018
Український математичний журнал
т.70 в.2
33
Наукова стаття
Двосолітонні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза та їх асимптотичні і чисельні наближення
Самойленко Валерій Григорович
Вовк Віталій Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.2 c.89-92
34
Препринт
Asymptotic soliton like solutions to the singularly perturbed Benjamin–Bona–Mahony equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
arXiv:1703.01265
35
Препринт
Solvability of linear non-homogeneous higher order differential equation in the Schwartz space
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2017
arXiv:1711.09759
36
Матеріали конференції
Exact and asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
5th International Conference of Young Scientists on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky
37
Матеріали конференції
Application of Krylov-Bogoliubov technique, nonlinear WKB method and boundary layer functions for constructing asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation with small perturbation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Materials of International scientific conference dedicated to the 80-th anniversary from day of birth of professor V.I. Fodchuk (1936 – 1992), September 28 – 30, 2016
c.132
38
Наукова стаття
Asymptotic soliton-type solutions to the singularly perturbed BBM equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2016
Reports on Mathematical Physics
39
Наукова стаття
Унімодальні цикли неперервних відображень інтервалу
Самойленко Валерій Григорович
Тищук Тетяна Володимирівна
2014
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.11 c.126-145
40
Наукова стаття
Співіснування типів унімодальних циклів неперервного відображення відрізка в себе
Самойленко Валерій Григорович
Тищук Тетяна Володимирівна
2014
Буковинський математичний журнал
т.2014 c.102-111
41
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром непарного степеня при старшій похідній
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2015
Буковинський математичний журнал
т.3 c.96-101
42
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1640-1657
43
Наукова стаття
Many phase soliton type solutions to Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and a small parameter of the first degree at the highest derivative
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2015
Computer Algebra Systems in Teaching and Research
т.5 c.219-226
44
Наукова стаття
Кусочно-постоянные решения линейного дифференци- ального уравнения в частных производных первого порядка
Самойленко Валерій Григорович
Тищук Тетяна Володимирівна
2015
Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка
т.18 в.1 c.41-46
45
Навчальний посібник
Рівняння математичної фізики
Самойленко Валерій Григорович
2014
К.: ВПЦ «Київський університет»
46
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові ∑-розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний вісник
т.11 c.87-108
47
Наукова стаття
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Український математичний журнал
т.66 c.1640-1657
48
Наукова стаття
Asymptotic multiphase Σ-solutions to the singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
49
Наукова стаття
Two-Phase Solitonlike Solutions of the Cauchy Problem for a Singularly Perturbed Korteweg-De-Vries Equation with Variable Coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Ukrainian Mathematical Journal
т.65 c.1681-1697
50
Наукова стаття
Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження
Городній Михайло Федорович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.56-58
51
Наукова стаття
До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича
Самойленко Валерій Григорович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.62
52
Наукова стаття
Співіснування типів унімодальних циклів непервного відображення відрізка в себе
Самойленко Валерій Григорович
2014
Буковинський математичний журнал
т.2 c.64-73
53
Тези
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки: матеріали Міжнародної математичної конференції до 100-ліття від дня народження члена-кореспондента НАН України Положого Г. М. (Київ, 23-24 квітня 2014)
c.117
54
Тези
Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.89-90
55
Наукова стаття
Двофазові солітоноподібні розв'язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Український математичний журнал
т.65 c.1515-1530
56
Наукова стаття
Multy phase soliton type solutions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equation with variable coefficients
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Comptuter Algebra Systems in Teaching and Research
т.4 c.91-99
57
Наукова стаття
Asymptotic m-phase soliton-type solutions of a singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients II
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2013
Ukrainian Mathematical Journal
т.64 c.1241-1259
58
Наукова стаття
Математичні дослідження ММ Боголюбова періоду 1923–1932 років
Самойленко Валерій Григорович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.25-32
59
Наукова стаття
До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.56-58
60
Наукова стаття
До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.1 c.58-59
61
Наукова стаття
Аспіранти академіка ММ Боголюбова в Київському університеті
Самойленко Валерій Григорович
2013
Наука та наукознавство
т.1 c.129-139
62
Монографія
Nonlinear dynamical systems of mathematical physics. Spectral and integrability analysis
Самойленко Валерій Григорович
2011
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-542
63
Наукова стаття
On Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2011
Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Differential equations, Dynamical Systems and Celestial Mechanics
c.128-135
64
Наукова стаття
On the complete integrability of nonlinear dynamical systems on functional manifolds within the gradient-holonomic approach
Самойленко Валерій Григорович
2011
Reports on Mathematical Physics
c.289-318
65
Наукова стаття
. Існування розв’язку неоднорідного рівняння з одновимірним оператором Шредінгера в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний вісник
т.9 c.226-234
66
Наукова стаття
Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. II
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний журнал
т.64 c.1090-1106
67
Наукова стаття
Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами. I
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Український математичний журнал
т.64 c.970-987
68
Наукова стаття
Asymptotic m-phase soliton-type solutions of a singularly perturbed Korteweg–de Vries equation with variable coefficients. I.
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
Ukrainian Mathematical Journal
т.64 c.1109-1127
69
Наукова стаття
Existence of a solution to the inhomogeneous equation with the one-dimensional Schr̈odinger operator in the space of decreasing functions
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
70
Наукова стаття
До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського
Безущак Оксана Омелянівна
Городній Михайло Федорович
Кириченко Володимир Васильович
Лавренюк Ярослав Васильович
Перестюк Микола Олексійович
Петравчук Анатолій Петрович
Самойленко Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.28 c.57
71
Наукова стаття
Остап Степанович Парасюк (20.12.1921 – 22.11.2007)
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.28 c.58
72
Наукова стаття
Вільгельм Ілліч Фущич (18.12.1936 – 07.04.1997)
Самойленко Валерій Григорович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.28 c.59
73
Наукова стаття
До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка
Городній Михайло Федорович
Капустян Олексій Володимирович
Парасюк Ігор Остапович
Самойленко Анатолій Михайлович
Самойленко Валерій Григорович
Станжицький Олександр Миколайович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.61
74
Наукова стаття
До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка
Городній Михайло Федорович
Горошко Олег Олександрович
Данілов Володимир Якович
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.62
75
Наукова стаття
До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича
Городній Михайло Федорович
Мішура Юлія Степанівна
Моклячук Михайло Павлович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.25 c.63
76
Наукова стаття
Ігор Борисович Романенко (28.04.1975 – 09.02.2011)
Самойленко Валерій Григорович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.26 c.64-65
77
Наукова стаття
Умови існування розв’язку неоднорідного диференціального рівняння другого порядку в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
78
Наукова стаття
On the complete integrability of nonlinear dynamical systems on discrete manifolds within the gradient-holonomic approach
Самойленко Валерій Григорович
2011
arXiv - Інтернет-видання: http://arxiv.org/
c.1-32
79
Тези
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2012
80
Наукова стаття
Діяльність М.М. Боголюбова з підготовки наукових кадрів у Київському університеті
Самойленко Валерій Григорович
2010
Математичний вісник НТШ
c.423.0000
81
Наукова стаття
Задача Коші для лінійного диференціального рівняння зі змінними коефіцієнтами першого порядку
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2011
82
Тези
Asymptotic soliton type solution to Korteweg-de Vries equation
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
83
Тези
Умови існування розв'язку неоднорідного диференціального рівняння другого порядку в просторі швидко спадних функцій
Самойленко Валерій Григорович
2011
84
Навчальний посібник
Комплексний аналіз. Приклади і задачі.
Бородін Віктор Анатолійович
Верьовкіна Ганна Володимирівна
Ловейкін Андрій В'ячеславович
Самойленко Валерій Григорович
2010
К.: ВПЦ «Київський університет»
85
Наукова стаття
Асимптотичні розв’язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами умова типу Гюгоніо
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
86
Наукова стаття
Метод погранслоя и условие типа Гюгонио для уравнения Коревега-де Фриза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2010
87
Наукова стаття
Про науково-організаційну діяльність академіка М.М.Боголюбова в Київському університеті
Самойленко Валерій Григорович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.24 c.54.0000
88
Наукова стаття
Asymptotic two phase soliton type solutions to singularly perturbed Korteweg-de Vries equations
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
89
Наукова стаття
Солитоноподобные решения сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
90
Наукова стаття
„Ньютон двадцятого століття” (до 100-річчя від дня народження М.М.Боголюбова
Самойленко Валерій Григорович
2009
Країна знань
c.6.0000
91
Наукова стаття
Вплив зовнішнього збурення на властивості розв’язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.75.0000
92
Наукова стаття
До сторіччя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова
Городній Михайло Федорович
Парасюк Ігор Остапович
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
c.114.0000
93
Наукова стаття
Вплив зовнішнього збурення на властивості розв'язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.22 c.72.0000
94
Тези
On problem of constructing asymptotic two phase soliton type solution to Korteweg-de Vries equation with variable coefficients and small dispersion
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2009
95
Наукова стаття
До 85-річчя академіка НАН України Ляшка Івана Івановича
Ляшко Сергій Іванович
Самойленко Валерій Григорович
2007
96
Наукова стаття
The Cartan-Monge geometric approach to the characteristic method for nonlinear partial differential equations of the first and higher orders
Самойленко Валерій Григорович
2007
Nonlinear Oscillations
т.10 c.22.0000
97
Наукова стаття
Асимптотичні двофазові солітонеподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Картевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
Український математичний журнал
т.60 c.388.0000
98
Наукова стаття
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
Abstracts of the International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Chernivtsi
c.191.0000
99
Наукова стаття
Про деякі задачі нелінійної електротехніки і математичні методи їх дослідження
Самойленко Валерій Григорович
2008
100
Тези
Асимптотичні солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега-де Фріза
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2008
101
Наукова стаття
Асимптотичні розвинення для однофазових солітонноподібних розв'язків задачі Коші для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Український математичний журнал
т.59 c.122.0000
102
Наукова стаття
Про залежність розв'язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
Доповіді Національної академії наук України
c.33.0000
103
Наукова стаття
Ассимптотические решения сингулярно возмущенных нелинейных систем дифференциальных уравнений с вырождением и импульсным воздействием
Самойленко Валерій Григорович
2007
Дифференциальные уравнения
т.43 c.356.0000
104
Наукова стаття
Asymptotic solution to Cauchy problem for Korteweg-de Vries equation with varying coefficients and a small parameter
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
105
Наукова стаття
Побудова асимптотичних розв'язків для рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малою дисперсією
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2007
106
Наукова стаття
On kinetic Boltzmann equations and related hydrodynamic flows with dry viscosity
Самойленко Валерій Григорович
2007
107
Наукова стаття
Юрію Олексійовичу Митропольському-90!
Перестюк Микола Олексійович
Самойленко Валерій Григорович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.3.0000
108
Наукова стаття
Побудова наближених розв'язків слабко збурених диференціальних рівнянь теорії нелінійних електричних кіл
Самойленко Валерій Григорович
2007
109
Тези
Asymptotic solutions of singular perturbed differential equations with impulses
Самойленко Валерій Григорович
2007
110
Наукова стаття
Хвиля трансляції та математична теорія солітонів
Самойленко Валерій Григорович
Самойленко Юлія Іванівна
2006
Математичний вісник НТШ
т.3 c.126.0000
111
Наукова стаття
Асимптотичні властивості розв’язків рівняння n-го порядку з майже сталими коефіцієнтами з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2005
112
Наукова стаття
Асимптотичні розвинення для однофазових солітонно-подібних розв"язків рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Самойленко Валерій Григорович
2005
113
Наукова стаття
Крайова задача Неймана для сингулярно збуреного рівняння теплопровідності з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2005
114
Наукова стаття
Асимптотичні властивості розв"язків неавтономного рівняння n-го порядку з імпульсною дією
Самойленко Валерій Григорович
2005

Повернення до списку

Вгору