Автори, співробітники Університету

Сарміна Ганна Лембітівна
Sarmina Hanna Lembitivna

Ідентифікатор автора: 40399
Кількість пошукових запитів автора: 726

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Германської філології та перекладу
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: юридичний дискурс, шантажні листи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Німецька для журналістів
Євтушенко Людмила Володимирівна
Сарміна Ганна Лембітівна
2020
НПП"Интерсервис"
2
Наукова стаття
Особливості функціонування мови ворожнечі в Інтернет-просторі
Сарміна Ганна Лембітівна
2019
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.В. 7 (75) c.27-30
3
Наукова стаття
Transformations of Journalism in the Conditions of Participativity Development
Євтушенко Людмила Володимирівна
Сарміна Ганна Лембітівна
2019
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.6 в.1 c.100-108
4
Наукова стаття
Проблеми медіалінгвістики в епоху цифрового модерну
Сарміна Ганна Лембітівна
2018
Закарпатські філологічні студії
в.5 c.38-43
5
Розділ монографії
Fact-Checking as Defence Against Propaganda in the Digital Age
Сарміна Ганна Лембітівна
2018
Digital Investigative Journalism. Data, Visual Analytics and Innovative Methodologies in International Reporting.
c.193-202
6
Наукова стаття
Курка, що несе золоті яйця, або сутність феномену “крос-медіа”
Сарміна Ганна Лембітівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.2(23) c.22-27
7
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку крос-медійної журналістики
Сарміна Ганна Лембітівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
в.25 c.34-41
8
Наукова стаття
Проблема якісної журналістики періоду дигітальної ери масової комунікації
Сарміна Ганна Лембітівна
2017
Одеса: Одеський нац. університет
в.23 c.37-53
9
Наукова стаття
Крос-медіа як нова модель адресантно-адресатних конфігурацій партиципативної журналістики
Сарміна Ганна Лембітівна
2017
Вісник харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації
в.11 c.63-67
10
Матеріали конференції
Крос-медіа як уособлення новітньої журналістики
Сарміна Ганна Лембітівна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.66-70
11
Наукова стаття
Особлива роль цифрових інновацій у розвитку і розбудові крос-медіа
Сарміна Ганна Лембітівна
2016
Наукові записки Інституту журналістики
т.64 c.23-28
12
Наукова стаття
Проблеми термінологічної варіативності в процесі становлення поняття «крос-медіа»
Сарміна Ганна Лембітівна
2016
Українське журналістикознавство
в.17 c.18-24
13
Матеріали конференції
Ксенолект як засіб маскування мовної особистості
Сарміна Ганна Лембітівна
2015
Сучасні тенденції науки і освіти: дослідження германських, романських мов та перекладознавства : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
c.133-137
14
Матеріали конференції
Процес дигіталізації як передумова виникнення крос-медіа
Сарміна Ганна Лембітівна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.131-136
15
Матеріали конференції
Стратегічність в умовах крос-медійної діяльності
Сарміна Ганна Лембітівна
2016
Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору : Всеукраїнська науково-практична конференція
c.76-78
16
Наукова стаття
Функціонально-експресивні характеристики німецьких фразеологізмів з ономастичним компонентом
Сарміна Ганна Лембітівна
2015
Науковий журнал "Мова і культура". Видавничий дім Дмитра Бураго
т.117 в.18 c.227-232
17
Наукова стаття
Комунікативна стратегія карнавалізації у німецькомовних шантажних листах
Сарміна Ганна Лембітівна
2014
Мова і культура
т.17 c.123-129
18
Наукова стаття
Риторичне питання як форма вираження імпліцитної погрози
Сарміна Ганна Лембітівна
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
т.53 c.209-211
19
Наукова стаття
Роль мовних девіацій у дослідженні деліктних текстів
Сарміна Ганна Лембітівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
в.13 c.139-142
20
Наукова стаття
Інноваційні мовні явища в німецькомовних шантажних листах
Сарміна Ганна Лембітівна
2015
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
т.2 c.133-137
21
Наукова стаття
Проблеми ідентифікації особи в судовій акустиці
Сарміна Ганна Лембітівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
c.162-163
22
Наукова стаття
Языковые средства реализации речевой стратегии угрозы (на материале немецкоязычных шантажных писем) Сарміна Г.Л.
Сарміна Ганна Лембітівна
2013
Филологические науки. Вопросы теории и практики
т.12 c.181-184
23
Наукова стаття
Комунікативні стратегії і тактики ввічливості в німецькомовних шантажних листах
Сарміна Ганна Лембітівна
2013
Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.43 c.41-44
24
Наукова стаття
Варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах
Сарміна Ганна Лембітівна
2013
Мова і культура. Серія: Філологія. Київ
т.16 c.157-161
25
Праці конференції
Методологічні основи дослідження деліктних тексті
Сарміна Ганна Лембітівна
2014
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Наукова філологічна організація «ЛОГОС»
c.117-120
26
Праці конференції
Sprachspezifische Besonderheiten des modernen deutschen Erpresserbriefes
Сарміна Ганна Лембітівна
2014
Conference papers Volume 3, Stuttgart, Germany, 2013.
c.118-120
27
Наукова стаття
Структурні особливості німецькомовних шантажних листів
Сарміна Ганна Лембітівна
2012
Сборник научных статей. Таврические научные чтения. Симферополь
т.4 c.180-183
28
Наукова стаття
Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця
Сарміна Ганна Лембітівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.5.15 c.201-207
29
Наукова стаття
Лінгвістичний аналіз тексту в криміналістичній практиці
Сарміна Ганна Лембітівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.42.2 c.89-94

Повернення до списку

Вгору