Автори, співробітники Університету

Сахарук Ірина Сергіївна
Sakharuk Iryna Sergyivna

Ідентифікатор автора: 40418
Кількість пошукових запитів автора: 920

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу / Трудового права та права соціального забезпечення /
Посада: доцент, молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 79, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 38, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Перспективи правового регулювання трудової діяльності працівників цифрових платформ
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Науковий вісник публічного та приватного права
в.5
2
Наукова стаття
Тенденції правового регулювання захисту від психосоціальних ризиків на роботі
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.3 (114) c.43-48
3
Наукова стаття
Соціальний діалог як основа реалізації концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (113) c.56-61
4
Наукова стаття
Цифровізація праці: правові та економічні засади розвитку
Магомедова Аліна Магомедівна
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Економіка. Фінанси. Право.
в.11
5
Наукова стаття
Мотиваційний вплив на працівників через засоби нематеріальної мотивації: економіко-правове дослідження
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Наукові перспективи
в.5
6
Розділ монографії
Strategy of the state policy for preservation and development of labor potential of Ukraine
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Publishing House “Baltija Publishing
7
Тези
Концептуальні основи забезпечення гідної праці для працівників-мігрантів
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти: матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди Міжнародного дня мігранта (м. Київ, 18 грудня 2019 р.) / за ред. І.С. Сахарук, А.М. Магомедової
c.136-143
8
Тези
Напрями реформування трудового законодавства: пріоритети МОП у XXI столітті
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
еоретичні та практичні проблеми реалізації норм трудового законодавства у системі Національної поліції: тези доповідей учасників І Всеукраїнського круглого столу (м. Кривий Ріг, 20 березня 2020 р.) / за ред. М.М. Клемпарського, Т.В. Колєснік
c.85-89
9
Тези
Правові основи соціального діалогу як виміру концепції гідної праці МОП
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн.Міжн.наук.-практ.конф. (м.Київ, 06 листопада 2020 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина. - Київ: "Освіта України", 2020. - 168 с.
c.35-39
10
Тези
Гарантії реалізації трудових прав дистанційних працівників в умовах пандемії Covid-19
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень (м. Київ, 12-13 листопада 2020 року). Київ, 2020
c.279-282
11
Монографія
Становлення та сучасний стан державної політики у сфері трудової міграції в Україні
Батиченко Світлана Павлівна
Крижевська (Дерій) Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
12
Наукова стаття
Правові засоби подолання ґендерних диспропорцій на ринку праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.№1 (108) c.42-47
13
Наукова стаття
Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції
Батиченко Світлана Павлівна
Крижевська (Дерій) Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (109) c.26-35
14
Наукова стаття
Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України
в.20 c.87-95
15
Наукова стаття
Правові основи забезпечення безпечних та здорових умов праці згідно стандартів МОП у XXI столітті
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.166-171
16
Наукова стаття
Основні трудові стандарти МОП у сфері оплати праці та стан їх імплементації в Україні
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Економіка. Фінанси. Право
в.10/3 c.28-34
17
Наукова стаття
Definition and Factors Contributing to the Development of Workforce Potential in Ukraine
Магомедова Аліна Магомедівна
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.38-39
18
Тези
Основні напрями розвитку трудового потенціалу України у сфері зайнятості в контексті реалізації концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.93-97
19
Тези
Правові засоби протидії незадекларованій праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі» (м. Київ, Національний авіаційний університет, 1 березня 2019 р.)
т.2 c.127-130
20
Тези
Реформування трудового законодавства як чинник збереження та розвитку трудового потенціалу України
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Поблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 11 жовт. 2019 р.) Харків : Право, 2019.
c.243-247
21
Тези
Пріоритетні напрями державної політики України в галузі безпеки праці та виробничого середовища
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (м. Київ, 13-14 лист. 2019 р.)
c.31-34
22
Тези
Ґендерно-нейтральна оцінка робочих місць як основа концепції рівної оплати за працю рівної цінності
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» до Всесвітнього дня науки (м. Київ, 15 листопада 2019 р.).
23
Тези
Психологічна безпека працівників: сучасні виклики та тенденції правового регулювання
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.85-90
24
Тези
Харасмент як різновид ґендерної дискримінації
Сахарук Ірина Сергіївна
Лець Ольга Вадимівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.243-246
25
Тези
Проблеми правового регулювання запровадження новітніх методів професійного добору працівників
Сахарук Ірина Сергіївна
Федорчук Аліна Валеріївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.276-280
26
Монографія
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія
Іншин Микола Іванович
Мельник Ярослав Ярославович
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
27
Наукова стаття
Принцип недискримінації як складова Концепції гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1(106) c.50-58
28
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності молоді як напрям розвитку трудового потенціалу України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.87-92
29
Наукова стаття
Право працівників на узгодження трудових і сімейних обов’язків: міжнародні стандарти та законодавство України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.4 c.77-86
30
Наукова стаття
Виміри гідної праці як складова цілей сталого розвитку 2016-2030
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Соціальне право
т.1 c.94-102
31
Наукова стаття
Рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості як правовий індикатор гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
в.3 c.93-96
32
Наукова стаття
Стратегія досягнення цілей гідної праці в Україні: теоретико-правовий аспект
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (107) c.84-90
33
Наукова стаття
Імплементація в Україні стандартів ЄС у сфері безпеки та охорони здоров’я вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують: сучасний стан та напрями вдосконалення
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Соціальне право
в.2 c.54-61
34
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівності та недискримінації працівників з ознаками віку
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ, 2018
c.154-158
35
Тези
Правові основи Концепції гідної праці в проекті Трудового кодексу України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт. юрид. наук, проф. І.С. Гриценко (голова), канд. юрид. наук І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. В 2-х томах. То
c.138-140
36
Тези
Перспективи імплементації в Україні стандартів ЄС щодо гармонізації сімейних та професійних обов'язків працівників
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.268-271
37
Тези
Гідна праця як чинник встановлення соціальної безпеки
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.
c.91-94
38
Тези
Зміст концепції гідної праці: теоретико-правові підходи
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика: тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків,05 жовт. 2018 р.) / за ред. О.М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н, 2018.
c.318-324
39
Тези
Розробка Національної стратегії гідної праці як ключовий напрям реформування трудового та соціального законодавства України
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.159-163
40
Тези
Основні напрями збереження та розвитку трудового потенціалу України: міждисциплінарний підхід
Сахарук Ірина Сергіївна
2018
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2018
c.57-60
41
Наукова стаття
Теоретико-правові підходи до визначення поняття «дискримінація у сфері праці»
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право
т.1 c.45-54
42
Наукова стаття
Сутність принципу недопущення дискримінації у сфері праці та його місце в системі принципів трудового права України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.432-442
43
Наукова стаття
Положительные действия и дифференциация правового регулирования труда: соотношение понятий
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.3 c.89-95
44
Наукова стаття
Особенности правового статуса работников с семейными обязанностями: международные стандарты и законодательство Украины
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Международный научно-практический журнал «Право и Закон»
т.2 c.53-59
45
Наукова стаття
Вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю на етапі працевлаштування
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.45 c.136-139
46
Наукова стаття
Концепція гідної праці: сутність та нормативно правові основи
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.2 c.76-81
47
Наукова стаття
Доктринальні підходи до розуміння змісту концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник публічного та приватного права
т.6 c.102-107
48
Наукова стаття
Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
т.4 в.6 c.71-74
49
Наукова стаття
Право роботодавця на добір працівників: нормативні основи та підстави обмеження реалізації
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.3 в.43 c.52-55
50
Наукова стаття
Особливості захисту трудових прав працівників в умовах реформування цивільного процесуального законодавства
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 c.73-77
51
Тези
Правові засади недопущення дискримінації у сфері зайнятості в контексті реалізації Концепції гідної праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
в.Актуальні проблеми соціального права в Україні c.108-124
52
Тези
Вдосконалення окремих аспектів професійного відбору працівників в контексті кодифікації трудового законодавства України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.169-172
53
Тези
Нормативно-правові основи реалізації Концепції гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Т. 2. – К.: ВПЦ «Київський універс
т.1 c.68-70
54
Тези
Перспективи вдосконалення цивільно-процесуального законодавства щодо особливостей розгляду трудових спорів
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.165-170
55
Тези
Забезпечення рівності та недискримінації як передумова реалізації права на гідну працю особами з обмеженими можливостями
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника
c.93-98
56
Тези
Реалізація вимірів концепції вільної праці в контексті реформування трудового законодавства України. Метеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.55-59
57
Тези
Концепція гідної праці як складова соціальної безпеки
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.27-31
58
Тези
Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Соціальне право
т.2 c.78-91
59
Тези
Основні напрямки реалізації Концепції гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. та наук. повідом. учасників VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В.В. Жернакова. Харків: Право, 2017
c.281-285
60
Тези
Юридичні гарантії забезпечення рівних прав та можливостей молоді у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ
c.250-252
61
Тези
Реалізація вимірів Концепції гідної праці в контексті реформування трудового законодавства України
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с
c.255-259
62
Тези
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.). Одеса: Фенікс, 2017. 212 с
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
63
Тези
Правові основи соціальної безпеки в контексті забезпечення гідного рівня життя людини і суспільства
Сахарук Ірина Сергіївна
2017
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.75-78
64
Наукова стаття
Правові засади забезпечення гідної праці осіб з інвалідністю в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Право и политика
в.Специальный выпуск c.89-94
65
Наукова стаття
Правові засоби подолання гендерних диспропорцій на ринку праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Боротьба організованою злочинністю (теорія і практика )
т.2 c.54-60
66
Тези
Забезпечення рівності працівників у сфері зайнятості як передумова реалізації Програми гідної праці в Україні
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.197-199
67
Тези
Превентивні заходи, направлені на попередження дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.201-207
68
Тези
Позитивні дії як умова забезпечення рівності можливостей у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару / за заг. ред. проф. Р.С. Мельника // Бюлетень № 1 (1) квітень 2016 р. Київ, 2016
c.83-88
69
Тези
Тенденції правового регулювання дистанційної зайнятості в умовах інформаційного суспільства
Сахарук Ірина Сергіївна
2016
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». К.: ВПЦ «Київський університет», 2016
c.101-102
70
Матеріали конференції
Механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.329-333
71
Матеріали конференції
Новітні методи професійного відбору працівників: умови законності та недискримінації
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.99-102
72
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників» для студентів галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Трудове право»
Богдан Ірина Анатоліївна
Сахарук Ірина Сергіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2014
К. – 2014
73
Наукова стаття
Дискримінація у сфері праці як категорія трудового права: нормативні та доктринальні підходи
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Прикарпатський юридичний вісник. 2015. №3 (9). Т.3-4.
c.75-81
74
Наукова стаття
Етапи становлення та розвитку міжнародних трудових стандартів недискримінації
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Наука і правоохорона
т.3 в.2 c.160-166
75
Наукова стаття
Сутність та механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Наука і правоохорона
т.4 в.2 c.47-53
76
Наукова стаття
Подолання упереджень та стереотипів як основа протидії дискримінації у сфері праці в XXI столітті
Сахарук Ірина Сергіївна
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.4 в.33 c.52-56
77
Матеріали конференції
Правові аспекти протидії дискримінації за способом життя у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.334-338
78
Тези
Правові засоби попередження дискримінації у сфері праці
Сахарук Ірина Сергіївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2013 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), проф. П.С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.). К.: Прінт-Сервіс, 2014
c.309-312
79
Тези
Позитивні дії як умова забезпечення недискримінації окремих категорій працівників
Сахарук Ірина Сергіївна
2013
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення; тези доп. та наук. повідомл. учасн. І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. Київ: Вид-во «Н
т.1 c.362.0000

Повернення до списку

Вгору