Автори, співробітники Університету

Сащук Ганна Миколаївна

Ідентифікатор автора: 40425
Кількість пошукових запитів автора: 759

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Телебачення та радіомовлення
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Характерні ознаки культури інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.144 (3) c.119-123
2
Наукова стаття
Віртуалізація реальності як феномен культури сучасного інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2019
S.P.A.C.E. / Society, Politics, Administration in Central Europe!
в.10
3
Наукова стаття
«Комп’ютопія» Й. Масуди як концепт постіндустріального суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2019
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
в.01 (21)
4
Наукова стаття
Інформаційне суспільство як корелят зміни культури
Сащук Ганна Миколаївна
2019
Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
c.23-27
5
Тези
Value-based determinants of the information society development
Сащук Ганна Миколаївна
2019
International Scientific Conference “The Days of the Faculty-2019”
c.182-183
6
Матеріали конференції
Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки України
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.ч.7 c.167-169
7
Матеріали конференції
Інформаційний складник національної безпеки в умовах гібридної війни
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.ч.7 c.184-185
8
Наукова стаття
Аксіологічний контент інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
c.33-36
9
Наукова стаття
Віртуальна культура як соціокультурний феномен суспільства постмодерну
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.80 c.112-125
10
Наукова стаття
Інформаційне насильство в сучасному суспільстві
Сащук Ганна Миколаївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.111 c.326-329
11
Наукова стаття
Феномен конфліктогенності та насильства в інформаційному просторі
Сащук Ганна Миколаївна
2016
Мультиверсум. Філософський альманах
в.3-4 (151-152) c.12-19
12
Наукова стаття
Культурні виміри інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2015
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.77 c.304-315
13
Наукова стаття
Культурні засади формування інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2014
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
в.22 c.58-66
14
Наукова стаття
Соціокультурні чинники формування інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2014
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.72 c.236-245
15
Наукова стаття
Інформаційна детермінанта сучасного суспільно-політичного розвитку
Сащук Ганна Миколаївна
2014
AUSPICIA / Прага: české budĕjovrce
в.3 c.66-73
16
Політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні : Авторф. дис... докт. політ. наук 23.00.03.
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Невідоме
c.0.0000
17
Матеріали конференції
Ціннісні детермінанти інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.ч.9 c.209-211
18
Матеріали конференції
Визначення ціннісних детермінант розвитку інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
c.36-38
19
Наукова стаття
Інформаційне суспільство – принципово нова стадія розвитку людства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.69 (2) c.737-743
20
Наукова стаття
Інформаційна освіта в контексті національної безпеки України
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.78 c.360-363
21
Наукова стаття
Інтелектуальна технологія як істотна характеристика постіндстріального суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Політологічні записки: видавництво СНУ ім. В.Даля
в.2 (8) c.18-26
22
Наукова стаття
Характерні ознаки культурологічного впливу інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.69 c.285–294
23
Наукова стаття
Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.71 c.251-262
24
Наукова стаття
Влада інформації як фактор еволюції всієї Цивілізації
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
в.118 c.108-117
25
Політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні
Сащук Ганна Миколаївна
2012
26
Матеріали конференції
Інформаційне суспільство: до постановки проблеми
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Людина і держава – плебсологічний вимір. Всеукр. наук.-практ. конф.
т.5 c.312-314
27
Наукова стаття
Підходи до визначення та трактування сучасного інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
в.66 c.179–189
28
Наукова стаття
Соціальні аспекти інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
в.67 c.314–322
29
Наукова стаття
Новітні підходи до визначення інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
в.112 c.59-69
30
Тези
Культурологічна складова інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.105-106
31
Наукова стаття
Міжнародна толерантність як конкурентна стратегема українських видань Західної України міжвоєнної доби / Г. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць.– К.
Сащук Ганна Миколаївна
2009
32
Наукова стаття
Зовнішні та внутрішні детермінанти зближення ЄС, України та Росії / Г. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. – К
Сащук Ганна Миколаївна
2009
33
Наукова стаття
Екологічна безпека: поняття, сутність, місце в системі національної безпеки // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. — К.: «ІНТАС»
Сащук Ганна Миколаївна
2010

Повернення до списку

Вгору