Автори, співробітники Університету

Сащук Ганна Миколаївна

Ідентифікатор автора: 40425
Кількість пошукових запитів автора: 551

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Телебачення та радіомовлення
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Пріоритети забезпечення інформаційної безпеки України
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.ч.7 c.167-169
2
Матеріали конференції
Інформаційний складник національної безпеки в умовах гібридної війни
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.ч.7 c.184-185
3
Наукова стаття
Аксіологічний контент інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
c.33-36
4
Наукова стаття
Віртуальна культура як соціокультурний феномен суспільства постмодерну
Сащук Ганна Миколаївна
2017
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
в.80 c.112-125
5
Наукова стаття
Інформаційне насильство в сучасному суспільстві
Сащук Ганна Миколаївна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.111 c.326-329
6
Наукова стаття
Феномен конфліктогенності та насильства в інформаційному просторі
Сащук Ганна Миколаївна
2016
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
в.3-4 (151-152) c.12-19
7
Наукова стаття
Культурні виміри інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2015
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
в.77 c.304-315
8
Наукова стаття
Культурні засади формування інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2014
Гуманітарні студії
т.22 c.58-66
9
Наукова стаття
Культурологічні засади формування інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2014
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
в.22 c.58-66
10
Наукова стаття
Соціокультурні чинники формування інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2014
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
в.72 c.236-245
11
Наукова стаття
Інформаційна детермінанта сучасного суспільно-політичного розвитку
Сащук Ганна Миколаївна
2014
AUSPICIA / Прага: české budĕjovrce
в.3 c.66-73
12
Політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні : Авторф. дис... докт. політ. наук 23.00.03.
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Невідоме
c.0.0000
13
Матеріали конференції
Ціннісні детермінанти інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.ч.9 c.209-211
14
Матеріали конференції
Визначення ціннісних детермінант розвитку інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
c.36-38
15
Наукова стаття
Інформаційне суспільство – принципово нова стадія розвитку людства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.69 (2) c.737-743
16
Наукова стаття
Інформаційна освіта в контексті національної безпеки України
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.78 c.360-363
17
Наукова стаття
Інтелектуальна технологія як істотна характеристика постіндстріального суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Політологічні записки: видавництво СНУ ім. В.Даля
в.2 (8) c.18-26
18
Наукова стаття
Характерні ознаки культурологічного впливу інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
в.69 c.285–294
19
Наукова стаття
Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. - К.:ВАДЕКС
в.71 c.251-262
20
Наукова стаття
Влада інформації як фактор еволюції всієї Цивілізації
Сащук Ганна Миколаївна
2013
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
в.118 c.108-117
21
Політико-культурологічні детермінанти формування інформаційного суспільства в Україні
Сащук Ганна Миколаївна
2012
22
Матеріали конференції
Інформаційне суспільство: до постановки проблеми
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Людина і держава – плебсологічний вимір. Всеукр. наук.-практ. конф.
т.5 c.312-314
23
Наукова стаття
Підходи до визначення та трактування сучасного інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
в.66 c.179–189
24
Наукова стаття
Соціальні аспекти інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
в.67 c.314–322
25
Наукова стаття
Новітні підходи до визначення інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
в.112 c.59-69
26
Тези
Культурологічна складова інформаційного суспільства
Сащук Ганна Миколаївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.105-106
27
Наукова стаття
Міжнародна толерантність як конкурентна стратегема українських видань Західної України міжвоєнної доби / Г. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць.– К.
Сащук Ганна Миколаївна
2009
28
Наукова стаття
Зовнішні та внутрішні детермінанти зближення ЄС, України та Росії / Г. Сащук, В. Пасочнік // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наукових праць. – К
Сащук Ганна Миколаївна
2009
29
Наукова стаття
Екологічна безпека: поняття, сутність, місце в системі національної безпеки // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. — К.: «ІНТАС»
Сащук Ганна Миколаївна
2010

Повернення до списку

Вгору